Sunteți pe pagina 1din 26

DEZVOLTARE COFETARIE

1. Descriere pe scurt a proiectului

Profilul firmei
Tipul activitatii principale îl reprezinta producerea produselor de cofetarie şi al înghetatei, în vederea crearii unei afaceri profitabile.

Scurt istoric
Societatea Sweets SRL-D îşi începe activitatea în anul 2016 cu un capital social de 20.000 euro.

Regimul juridic al firmei


Societate este organizata ca o Societatea cu Raspundere Limitata - Debutant. Aceasta societate este reglementata de catre Ordonanta de Urgenta
6/2011 şi a fost realizata în vederea stimularii înfiintarii şi dezvoltarii microintreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri. Am optat pentru
aceasta forma de organizare deoarece întreprinzatorul nu a mai avut nicio afacere deschisa anterior, el putand beneficia de un fond de 10.000
euro nerambursabili.

2. Valori/Misiune/Scop

Viziune - Pentru ca noi credem ca meritam cu totii un desert bun şi un zambet larg, ne-am propus sa fim ambasadorii dulcelui în orasul
Bucuresti, devenind lideri în acest segment de piata.

Misiune - Ne dorim sa îmbinam cererile clientilor cu pasiunea noastra pentru a oferi cele mai delicioase deserturi!

Valori - Sunt multe valorile pe care ni le-am ales, principalele fiind: respect fata de clienti, climat confortabil pentru angajatii nostri,
prefectionarea produselor şi tehnicilor, promovarea şi încurajarea spiritului de echipa - pe toate însa le-am sumarizat prin urmatoarele cuvinte:

PASIUNEA –Ne place ceea ce facem şi suntem atenti la dorintele clientilor.


INTEGRITATEA – alegem sa facem ceea ce este corect, nu ceea ce este usor.

CALITATEA – Respectam oamenii cu care lucram şi pentru care lucram.

ARMONIA – ne bucuram împreuna de reuşite şi tot împreuna depaşim momentele dificile.

CREATIVITATEA – suntem inspirati de ideile voastre şi le îmbinam cu talentul nostru.

3. Necesar de personal

Conducerea cofetariei este aşigurata de Directorul General şi de Responsabilul de Cofetarie.

Directorul General are în subordine ierarhica întreg personalul cofetariei, împreuna cu Responsabilul de Cofetarie. Cel din urma va avea în
subordine ierarhica şi functionala un cofetar-patiser, un ajutor cofetar, o persoana responsabila cu curatenia şi o persoana responsabila cu
vanzarea produselor.
Responsabilul de Cofetarie este o persoana dinamica, flexibila şi cu o experienta bogata în acest domeniu, acumulata în ani de activitate şi care
cunoaste rolul muncii în echipa. Ea este responsabila de conducerea operationala a cofetariei, avand în subordine toti angajatii. De asemenea, ea
este responsabila de relatia cu furnizorii şi clientii, dar lucreaza şi in mod direct cu managementul societatii pentru a stabili şi respecta metodele
de promovare ale cofetariei şi bonusurile de performanta acordate salariatilor.

Personalul cofetariei este compus dintr-un cofetar-patiser, un ajutor cofetar, o persoana responsabila cu curatenia, şi o persoana responsabila cu
vanzarea produselor.
Ajutorul de cofetar a fost instruit de catre cofetar.
Politica de management a resurselor umane:
Programul de recrutare se efectueaza direct de catre societate. Prima persoana angajata a fost responsabilul cofetariei care s-a implicat ulterior în
angajarea personalului operational. Întregul personal a fost angajat cu contract de munca full time (timp de lucru de 8 ore pe zi), pe durata
nedeterminata. Remunerarea se face prin salariu fix şi se acorda prime cu ocazia anumitor evenimente.

4. Organigramă

Cofetar

Ajutor
cofetar
Director General Responsabil
Cofetărie
Vânzător

Responsabil
curăţenie

5. Jocul meseriilor
Meserii Caracteristic Calificati Actiuni Aptitudini Meserie Logistica Client, Aptitudi Locul de
i specifice v specific derulate în de inrudita specifica beneficiar ni fizice practicare
meseriei* meseriei* activitate comunica meseriei al utilizate al
* re activitatii în meseriei
necesare derulare
meseriei a
activitati
i
Director Managemen Lider Traseaza Da, Administrat PC, Organizat Declarat Orice tip
General , planificare, obiectivul Negochier or telefon, ia apt de de
implementar de urmat , alte munca organizati
e, delegare ustenşile e
pentru
desfasurar
ea
activitatii
Responsab Coordonare, Sef Coordoneaz Da, Mnager PC, Organizat Declarat Organizati
il analiza, Cofetarie a şi Negochier telefon, ia apt de e/
Cofetarie / propunere, supraveghia , programe munca Cofetarie
Director elaborare, za echipa de de
magazin evaluare, lucru gestiune,
recomandare facturare,
etc

Cofetar Specialist, Chef Prepararea Da Ajutor Materie Organizat Declarat Laborator


operare, produselor cofetar, prima, ia apt de cofetarie
raportare, de cofetarie/ Bucatar, ustenşile munca
coordonare patiserie Patiser de lucru,
echipamen
te de lucru,
echipamen
t de
protectie
Ajutor Executie, Ucenic Executa Da Bucatar, Materie Organizat Declarat Laborator
cofetar operare, sarcinile Patise, prima, ia apt de Cofetarie
raportare, primite de la Cofetar ustenşile munca
prezentare, Cofetar de lucru,
intretinere echipamen
te de lucru,
echipamen
t de
protectie
Vanzator Promovare, Amabil Vinde Da, Casa de Organizat Declarat Orice tip
operare, produsele Negochier marcat, ia apt de de
raportare produse , program munca organizati
de e ce vinde
facturare, produse
telefon. sau
servicii
Responsab Observare, Harnic Mentine in Da Produse de Organizat Declarat Orice tip
il operare, permanenta curatenie, ia apt de de
curatenie executie curatienia in unelete de munca organizati
toate spatiile curatenie e
cofetariei

6. Analiza tipurilor de competente solicitate de proiect-Matricea competențelor

Director general

- Competente profeşionale:
Studii superioare, mamagement financiar, negochiere, leadership, monitorizare şi evaluare, promovare
- Competente personale:
Flexibilitate, perseverenta, concepere şi implementare planului de lucru, comunicare, orientare catre rezultate,

Responsabil cofetarie

- Competente profeşionale:
Studii medii sau superioare, cunostinte contabilitate, negochiere, coordonare, monitorizare, promovare
- Competente personale:
Flexibilitate, perseverenta, initiativa, comunicare, orientare catre rezultate,

Cofetar

- Competente profeşionale:
Studii de specialitate Cofetar,
- Competente personale:
Flexibilitate, perseverenta, executie, punctualitate în activitati, orientare catre rezultate,

Ajutor cofetar

- Competente profeşionale:
Studii primare/medii,
- Competente personale:
Flexibilitate, perseverenta, orientare catre rezultate,

Responsabil curatenie

- Competente profeşionale:
Studii primare,
- Competente personale:

7.Fișă post

Responsabil cofetarie/Director magazin

I. Fisa post – Director magazin


Denumire post: Director magazin – Cod COR 112021

Locul desfasurarii muncii: Cofetarie - Bucuresti

Departament: Servicii

Subordonare: Director general

Supervizare: Supervizeaza activitatea personalului din subordine

Relatii functionale: cu angajatii cofetariei


Departamentul/locatia: Management administrativ
Nivelul postului: Executie
Relatii ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
Se subordoneaza directorului general
Are relatii functionale cu angajatii cofetariei
 
II. Descrierea postului
 
1. Scopul general al postului
Titularul postului are rolul de a aşigura functionarea şi dezvoltarea optima a cofetariei.
 
2. Competente personale:
Însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati pşihice
necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare în spatiu, capacitate de comunicare etc.); 
Fara antecedente penale;
Apt de munca din punct de vedere medical.
 
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza:
 este direct raspunzator de îndeplinirea întocmai a atributiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fisa; 
 este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are în gestiune. 

Atributii
     sa foloseasca timpul de munca excluşiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupa în timpul de munca de
activitati care nu sunt cuprinse în atributiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhic
     sa analizeze tendintele pietei şi sa propuna directorului general politica de preturi, obiective de vanzari şi profit  
     sa elaboreze, implementeze şi gestioneze planul de marketing al cofetariei
     sa comunice cu firmele de promovare, presa de profil, alte canale de distribuire a informatiilor privind activitatile, ofertele şi
evenimentele cofetariei
     sa elaboreze şi implementeze programul de fidelizare a clientilor (promotii etc.)
     sa se aşigure ca actualizeaza permanent pagina de facebook şi şite-ul cofetariei
     sa se aşigure ca stabileste normele de buna practica în relatia cu clientii şi verifica respectarea lor
     sa se aşigure ca vanzatorii desfasoara corect activitatea
     sa se aşigure ca instruieste personalul asupra utilizarii şi întretinerii tuturor dotarilor magazinului, verifica respectarea normelor de
igiena
     sa se aşigure ca utilizeaza şistemele software de gestiune pentru urmarirea încasarilor, stocurilor, costurilor în vederea optimizarii
activitatii
     sa se aşigure ca gestioneaza relatia cu furnizorii şi prestatorii
     sa se aşigure ca mentine valabilitatea tuturor avizelor necesare functionarii magazinului, conform legilor şi reglementarilor în vigoare
     sa se aşigure ca propune şi implementeaza masuri de optimizare a costurilor
     sa coordoneze întreaga activitate a magazinului;
     sa aşigure monitorizarea cheltuielilor şi respectarea bugetului alocat;
     sa aşigure supravegherea activitatii de aprovizionare cu materie prima (produse alimentare şi nealimentare);
     sa aşigure managementul resurselor umane existente;
     sa urmareasca solutionarea eficienta a solicitarilor clientilor
     sa prospecteze piata de profil în vederea imbunatatirii continue a serviciilor, avand ca scop final realizarea obiectivelor asumate
     sa raspunda pentru desfasurarea şi finalizarea cu succes a contractelor alocate
     sa raspunda pentru administrarea bugetului, aprovizionarea eficienta a magazinului, evidenta şi administrarea personalului aflat în
subordine
     sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
     sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
     sa fie cinstit, loial şi disciplinat, dand dovada în toate imprejurarile de o atitudine civilizata şi corecta fata de toate persoanele cu care
vine în contact;
     sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
     sa acorde ajutor, atat cat este rational poşibil, oricarui alt salariat, aflat într-o şituatie de pericol;
     sa-şi însuseasca şi sa respecte normele şi instructiunile de protectie a muncii şi masurile de aplicare a acestora;
     sa aduca la cunostinta de îndata directorului general accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
     sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice în domeniul securitatii şi sanatatii în munca, atat timp cat este necesar, pentru
realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profeşionale;
     sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune în pericol de accidentare sau imbolnavire profeşionala
persoana sa sau a celorlalti colegi
     sa informeze de îndata directorul general despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
     sa execute alte activitati în legatura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu apreciate de persoanele care au acest drept.

4. Obligatii şi Restrictii:
     nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate şi daca vine pe cale
ierarhica şi se încadreaza în prevederile legale;
     sa aşigure pastrarea secretului profeşional privind activitatile ce se desfasoara în cadrul spatiului de lucru;
     este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice înainte de întrarea in serviciu sau pe timpul serviciului;

5.Conditiile de lucru ale postului


 
a. Desfasurarea activitatii – în cofetarie
Va fi raspunzator pentru: Baze de date
b. Conditii de formare profeşionala
 Participa la seşiuni de formare şi perfectionare.
c. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
Doar în şituatii de urgenta

III. Specificatiile postului


1. Nivelul de studii – medii/superioare
Pregatire profeşionala management/financiar 
2. Aptitudini personale
Încredere în şine; gandire laterala; atentie; ascultare active; îndemanare; concentrare; punctualitate; capacitatea de a învata; dispusa întotdeauna
sa-şi imbogateasca bagajul de cunostinte, comunicare.
3. Program de lucru 
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.
Program: L-V: 8:00 – 17:00, cu pauza de masa de 1 ora,
                 S-D: Liber

Cofetar

Denumire post: Cofetar - Cod COR 741 201

Locul desfasurarii muncii: Cofetarie - Bucuresti

Departament: Productie

Subordonare: Responsabil cofetarie/Director magazin


Supervizare: Supervizeaza activitatea personalului din subordine.

Relatii functionale: cu angajatii, aprovizionare, curatenie.

Pregatirea şi experienta: diploma de calificare în domeniu


Responsabilitati şi sarcini:
Munca unui cofetar este de a face dulciuri, produse de patiserie, prajituri şi alte produse de cofetarie;
Accepta, verifica şi depoziteaza ingredientele pentru prepararea dulciurilor şi calculeaza consumul acestora în functie de gramaj;
Face aluaturi, mixturi, cozonaci şi creme, înghetata, produse semifinite şi finite de cofetarie, patiserie;
Proiecteaza şi executa produse de cofetarie mai elaborate;
Verifica calitatea produselor şi preleveaza esantioane pentru analiza de laborator;
Depoziteaza, prezinta şi aşigura prepararea şi pastrarea produselor în conditii igienice.
Mediul de lucru presupune temperaturi înalte, mirosuri neplacute.

Responsabilitatile postului:
- În raport cu alte persoane:
Coopereaza cu Responsabil cofetarie/Director magazin şi ceilalti lucratori din laborator.
Onestitate şi confidentialitate în raport cu persoanele din interior şi exterior cu care este în contact.
Raspunde la solicitarile superiorilor.
- În raport cu aparatura şi materialele utilizate: cel mai frecvent foloşite sunt mixere, teluri, recipiente, maşini de tot felul pentru producerea
dulciurilor, cuptoare, linii de productie, dispozitive auxiliare şi unelte manuale.
- În raport cu securitatea muncii:
Respectarea normelor de securitate în munca
Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara şi Instructiunile proprii de securitate a muncii.
- Alte responsabilitati:
Respectarea programului de lucru

Obiective generale:
- sa demonstreze practic însuşirea principalelor reguli de tehnologie;
- sa utilizeze vocabularul tehnic de baza, specific meseriei identificarea proprietatilor caracteristice materiilor foloşite, stabilirea materialelor
necesare pentru fiecare produs;
- sa respecte normele de protectie a muncii şi P.S.I .

Vanzator

Denumire post: Cofetar - Cod COR 741 201

Locul desfasurarii muncii:.

Departament: Servicii

Subordonare: Responsabil Cofetarie

Relatii functionale: cu angajatii departamentelor servicii, aprovizionare, curatenie.

Pregatirea şi experienta: Studii:


-absolvent al unei forme de învatamant liceale;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie);
-corectitudine, seriozitate, atitudine principiala în relatiile cu oamenii;
Atitudini:
- şincer, dispus la colaborare

Responsabilitati şi sarcini:

Principalele activitati:
a. Receptioneaza marfurile conform facturilor şi seşizeaza în scris neregulile constatate.
b. Pregateste marfurile pentru expedierea catre client
c. Aranjeaza produsele pe rafturi, fara deteriorarea acestora.
d. Marcheaza cu preturi produsele din magazin , conform catalogului.
e. Confirma cantitativ comanda clientului pentru facturare.
f. Verifica periodic stocurile din magazin
g. Conoaste toate produsele şi utilitatea acestora, fiind în stare sa informeze clientul despre toate produsele.
h. Impacheteza produsele pe care le vinde clientilor.
i. Manipuleaza marfa.
j. Prezinta oferta firmei la potentialii clienti
k. Vinde produsele firmei atat la clientii existenti cat şi la poşibili noi clienti.
l. Elibereaza tuturor clientilor bonuri de casa.
m. Propune clientilor existenti noi comenzi .
RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA
a. În raport cu alte persoane
- Coopereaza cu managerul, administratorul,
- Onestitate şi confidentialitate în raport cu persoanele din interior şi exterior cu care este în contact
- Raspunde la solicitarile superiorilor.
b. În raport cu aparatura şi materialele utilizate
- Utilizeaza cu responsabilitate materialele şi aparatura din dotare
- Anuntarea eventualelor defectiuni aparute
c. În raport cu sarcinile de munca
- Raspunde de buna relationare cu clientii existenti
- Raspunde de mentinerea unei bune evidente a încasarilor
d. În raport cu securitatea muncii
- Respectarea normelor de securitate în munca
- Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara şi Instructiunile proprii de securitete a muncii.
e. Alte responsabilitati
- Respectarea programului de lucru

8. Structurare anunțuri de recrutare


Denumire post de lucru: Responsabil Cofetarie/Director magazin
Nivel cariera: mediu
Tip angajare: norma întreaga 8 ore/zi
Limbi vorbite: romana, engleza
Adresa locului de munca: Bucuresti
Cerinte minime obligatorii: Minim studii medii, de preferina economice
Descrierea jobului:
-     Analizeaza tendintele pietei şi propune directorului general politica de preturi, obiective de vanzari şi profit  
-     Elaboreza, implementeza şi gestioneza planul de marketing al cofetariei
-     Comunica cu firmele de promovare, presa de profil, alte canale de distribuire a informatiilor privind activitatile, ofertele şi
evenimentele cofetariei
-     Elaboreza şi implementeza programul de fidelizare a clientilor (promotii etc.)
-    Actualizeaza permanent pagina de facebook şi şite-ul cofetariei
-     Stabileste normele de buna practica în relatia cu clientii şi verifica respectarea lor
-     Se aşigure ca vanzatorii desfasoara corect activitatea
-     Utilizeaza şistemele software de gestiune pentru urmarirea încasarilor, stocurilor, costurilor în vederea optimizarii activitatii
-    Gestioneaza relatia cu furnizorii şi prestatorii de diverse servicii
-     Mentine valabilitatea tuturor avizelor necesare functionarii magazinului, conform legilor şi reglementarilor în vigoare
-     Propune şi implementeaza masuri de optimizare a costurilor
-     Coordoneze întreaga activitate a magazinului;
-     Supravegheaza activitatile de aprovizionare cu materie prima (produse alimentare şi nealimentare);
-     Prospecteze piata de profil în vederea imbunatatirii continue a serviciilor, avand ca scop final realizarea obiectivelor asumate
-     Raspunde pentru administrarea bugetului, aprovizionarea eficienta a magazinului, evidenta şi administrarea personalului aflat în
subordine
Oferta jobului:
- Pachet salarial motivant + bonusuri, autoturism de serviciu, laptop, telefon
Descrierea companiei angajatoare:
- Societatea Sweets SRL-D prductie produse de panificatie şi cofetarie
- Oameni buni. Produse bune. Momente bune.
Muncim sa implinim ceea ce ne propunem. Facem ca lucrurile sa se întample.
Suntem deschişi sa ii primim pe cei care vor sa ni se alature.
Întelegem clientii şi oamenii din jur. Vrem sa ii inspiram, sa ii captivam şi sa crestem impreuna cu ei.
Nu vindem doar produse, cream experiente.

9. Elaborarea strategiei de recrutare și selectie (minim 3 posturi din proiect: manager, specialist, execuție)

Etape în procesul de recrutare şi selectie:

1. Analiza posturilor necesare

Analiza Director magazin/Responsabil Cofetar Vanzator


Cofetarie
Obiectivele postului Coordonarea şi supervizarea Producerea produselor de Comercializarea produselor de
activitatilor, dezvoltarea afacerii. cofetarie. cofetarie.
Tipul postului Permanent Permanent Permanent
Perioada de proba 3 luni 3 luni 3 luni
Experienta necesara Şimilar minim 2 ani Şimilar minim 2 ani Şimilar minim 1 an
Complexitatea sarcinilor mare medie redusa
Costurile impuse 12,000.00 euro/an – costuri 8,400.00 Euro/an costuri directe 6,000.00 Euro/an costuri directe
directe (salariu) (salariu) (salariu)

6,000.00 Euro/an – costuri 4,200.00 Euro/an – costuri 3,000.00 Euro/an – costuri


indirecte (taxe şi impozite, indirecte (taxe şi impozite, indirecte (taxe şi impozite,
aşigurari sociale) aşigurari sociale) aşigurari sociale)
Unde gasşim angajatul potrivit Recrutare în online sau pe baza Recrutare în online sau pe baza Recrutare în online sau pe baza
de recomandare de recomandare de recomandare
Cel mai mare risc în caz ca postul Impoşibilitatea de a functiona pe Impoşibilitatea de a functiona Impoşibilitatea de a functiona pe
nu se ocupa o perioada lunga de timp în mod o perioada lunga de timp în mod
coerent coerent

2. Stabilirea competentelor specifice

Competente specifice Director magazin/Responsabil Cofetar Vanzator


Cofetarie
Cunostinte Management/Financiar Specialist cofetar Vanzari
Studii absolvite Minim studii medii economice, Minim studii profeşionale în Minim studii medii
preferabil studii superioare. domeniul cofetariei
Abilitati Organizare, coordonare Rapiditate în executie, organizat Negochiere
Atitudine Proactiva Activa Activa
Alte caracteristici Perseverenta, ambitie de Creativ, cu initiativa, receptiv la Energic, receptiv, spontan
dezvoltare, comunicativ, sugestii/propuneri
initiativa

3. Structurarea anunturilor de recrutare

Denumire post de lucru: Director magazin/Responsabil Cofetar Vanzator


Cofetarie
Nivel cariera: Mediu Mediu Începator/mediu
Tip angajare: Norma întreaga 8 ore/zi Norma întreaga 8 ore/zi Norma întreaga 8 ore/zi
Limbi vorbite: Romana/Engleza Romana Romana
Cerinte minime obligatorii: Minim studii medii, de preferina Minim studii medii profeşionale Minim studii medii
economice în domeniul cofetarie
Descrierea jobului: Analizeaza tendintele pietei şi
Face aluaturi, mixturi, cozonaci şi Receptioneaza marfurile
propune directorului general politica
creme, înghetata, produse conform facturilor şi
de preturi, obiective de vanzari şi
semifinite şi finite de cofetarie, seşizeaza în scris neregulile
profit. 
patisserie. constatate.
Elaboreza, implementeza şi
Organizarea şi coordonarea Pregateste marfurile pentru
gestioneza planul de marketing al
activitatii din laboratorul de expedierea catre client
cofetariei.
productie. Aranjeaza produsele pe rafturi
Comunica cu firmele de promovare,
şi în vitrine, fara deteriorarea
Delegarea sarcinilor catre
presa de profil, alte canale de
acestora.
angajatii din subordine
distribuire a informatiilor privind
Marcheaza cu preturi
(Ucenici/Ajutor cofetar).
activitatile, ofertele şi evenimentele
produsele din magazin.
cofetariei. Mentinerea igienei conform
Verifica periodic stocurile din
Elaboreza şi implementeza normelor în vigoare.
magazin.
programul de fidelizare a clientilor Accepta, verifica şi depoziteaza
Cunoaste toate produsele,
(promotii etc.). ingredientele pentru prepararea
fiind în stare sa informeze
Actualizeaza permanent pagina de dulciurilor şi calculeaza consumul
clientul despre toate
facebook şi şite-ul cofetariei. acestora în functie de gramaj;
produsele.
Stabileste normele de buna practica Proiecteaza şi executa produse de
Impacheteza produsele pe
în relatia cu clientii şi verifica cofetarie mai elaborate;
care le vinde clientilor.
respectarea lor. Verifica calitatea produselor şi
Se aşigure ca vanzatorii desfasoara preleveaza esantioane pentru Prezinta oferta firmei la
corect activitatea. potentialii clienti.
analiza de laborator.
Utilizeaza şistemele software de Vinde produsele firmei atat la
Depoziteaza, prezinta şi aşigura
gestiune pentru urmarirea clientii existenti cat şi la
prepararea şi pastrarea produselor
încasarilor, stocurilor, costurilor în poşibili noi clienti.
în conditii igienice.
vederea optimizarii activitatii.
Gestioneaza relatia cu furnizorii şi
Elibereaza tuturor clientilor
prestatorii de diverse servicii.
bonuri de casa.
Mentine valabilitatea tuturor avizelor
necesare functionarii. magazinului,
conform legilor şi reglementarilor în
vigoare
Propune şi implementeaza masuri de
optimizare a costurilor.
Coordoneze întreaga activitate a
magazinului.
Supravegheaza activitatile de
aprovizionare cu materie prima
(produse alimentare şi nealimentare).
Prospecteze piata de profil în
vederea imbunatatirii continue a
serviciilor, avand ca scop final
realizarea obiectivelor asumate.

Raspunde pentru administrarea


bugetului, aprovizionarea eficienta a
magazinului, evidenta şi
administrarea personalului aflat în
subordine.
Oferta jobului: Pachet salarial motivant + bonusuri, Pachet salarial motivant + Pachet salarial motivant +
autoturism de serviciu, laptop, bonusuri. bonusuri.
telefon.

4. Pregatirea pentru interviul de selectie

Pentru fiecare post se vor pregati un set de întrebari cheie prin care se vor testa cunostintele şi abilitatile candidatilor, astfel:

Întrebar Director magazin/Responsabil Cofetar Vanzator


i Cofetarie
1. De ce ati plecat de la fostul loc de munca? De ce ati plecat de la fostul loc de De ce ati plecat de la fostul loc de munca?
munca?
2. Ce calitati ale dumneavostra credeti ca va Care este preparatul dumneavostra care Ce calitate a dumneavostra credeti ca va
recomanda pentru acest post? credetica va recomanda? recomanda pentru acest post?
3. Dati un exemplu despre o şituatie de Dati un exempul de o şituatie în care ati Dati un exempul de şituatie în care
compexitate în care ati coordonat o greşit preparatul şi cum ati rezolvat-o clientul a fost nemultumit şi cum ati
echipa. rezolvat-o.
4. Unde va vedeti peste 5 ani? Unde va vedeti peste 5 ani? Unde va vedeti peste 5 ani?
5. De ce va doriti acest post? De ce va doriti acest post? De ce va doriti acest post?
6. De ce ar trebui sa va angajam? De ce ar trebui sa va angajam? De ce ar trebui sa va angajam?
7. Ce asteptari salariale aveti? Ce asteptari salariale aveti? Ce asteptari salariale aveti?
Testarea candidatilor pentru fiecare post:

Testare candidat Director magazin/Responsabil Cofetar Vanzator


Cofetarie
Test de cunostinte şi abilitati ale Testare lucru cu pachetul Office Proba practica pregatirea unor Proba practica prin şimularea
candidatului: (Excel, Outlook, Publisher), deserturi. unei vanzari
testare contabilitate primara

5. Structurarea şi deschiderea interviurilor


6. Colectarea informatiilor critice pentru posturi
7. Evaluarea, integrarea şi decizia

10. Elaborare strategie comunicare în proiect/ matrice comunicare în proiect

Director general Responsabil Cofetar Ajutor Cofetar Vanzator Responsabil


cofetarie/ Manager curateniea
magazin
Comunicare Comunica planul de Comunica sarcinile Comunica sarcinile Comunica Comunica Comunica
dezvoltare catre şi responsabilitatile şi responsabilitatile Cofetarului Managerului de Managerului
Managerul de magazin angajatilor ajutorului de Cofetar magazin de magazin
Obiective Dezvoltarea Implementarea Executarea de Suport pentru Suport pentru Suport pentru
organizatiei printr-o planului de produse ce duc la implementare implementare mentinerea
gama larga de produse dezvoltare propus de implementarea igienei
şi servicii de Cofetarie Directorul General planului de
dezvoltare
Ce se doreste Realizarea de profit şi Coordonarea şi Executia de produse Suportul pentru Vanzarea Mentinerea
extindere afacere implementarea de calitate executia produselor şi igienei
planului produselor de serviciilor corecte în
calitate organizatiei organizatie şi
laborator
Cand Termen mediu şi lung În permanenta În permanenta În permanenta În permanenta In
permanenta
Cum Prin dezvoltarea Prin implicare, Prin implicare, Prin implicare, Prin implicare, Prin executie
organizatiei învatare şi executie învatare şi executie învatare şi executie învatare şi corecta şi de
executie calitate.
Feed- back Din rapoartele de De la Directorul De la clienti şi De la Cofetar De la De la
vanzari General superiori Managerul de Managerul
magazin de magazin
Responsabil Cu buna dezvoltare a Cu implementarea Cu executia Cu sarcinile trasate Cu vanzarea în Cu
organizatiei planului de produselor de Cofetar mod corect şi mentinerea
dezvoltare amabil a igienei
produselor şi corecte în
fidelizarea organizatie şi
clientilor laborator

S-ar putea să vă placă și