Sunteți pe pagina 1din 15

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

PROIECT

MANAGEMENTUL STRATEGIC

STUDIU DE CAZ

COMPANIA DE SERVICII MEDICALE SANADOR

Profesor
Cristina Racoceanu, PhD, MBA, MScAE

BUCUREȘTI
2020
DESCRIEREA COMPANIEI

Sanador este o companie cu capital integral românesc ce deține o expertiză de peste


17 ani în piața serviciilor medicale private din România, numărând în prezent clinici,
laboratoare, cel mai mare spital clinic privat (cu compartiment de primiri urgențe adulți și
copii, flotă proprie de ambulanțe, 18 linii de gardă permanente), precum și cel mai mare
centru oncologic din sectorul medical privat.

Sanador este certificate și autorizata să ofere servicii medicale în 43 de specialități


medicale, acestea fiind: Alergologie și Imunologie Clinică; Anestezie și Terapie Intensivă;
Aritmologie Intervențională; Boli Infecțioase; Cardiologie; Cardiologie Intervenţională;
Chirurgie Bariatrică; Chirurgie Bucomaxilofacială; Chirurgie Cardiovasculară; Chirurgie
Endocrinologică; Chirurgie Generală; Chirurgie Oncologică; Chirurgie Pediatrică; Chirurgie
Toracică; Dermatologie-Venerologie; Diabet, Boli Nutriție și Metabolice; Endocrinologie;
Endoscopie Intervenţională; Epidemiologie; Gastroenterologie; Medicină de Familie;
Medicină de urgență; Medicină Generală; Medicină Internă; Medicina Muncii; Nefrologie;
Neonatologie; Neurochirurgie; Neurologie; O.R.L.; Obstetrică-Ginecologie; Oftalmologie;
Oncologie Medicală; Ortopedie Pediatrică; Ortopedie și Traumatologie; Pediatrie /
Specialități Pediatrice; Pneumologie; Psihiatrie; Psihologie; Radiologie Intervențională;
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie; Reumatologie; Urologie.

Scurt istoric

2006 - se deschide Sanador Victoriei, prima clinică medicală dotată cu laborator propriu de


analize medicale
2011 - Sanador a inaugurat cel mai mare spital clinic privat din România, cu 413 paturi
și 10 săli de operație, cu una dintre cele mai performante secții de terapie intensivă (adulți și
copii), compartiment de primiri urgențe, flotă proprie de ambulanțe și linii de gardă
permanente, inclusiv laborator de analize și radiologie imagistică medicală de top.
2018 - deschide porțile Centrul Oncologic Sanador, oferind pacienților cele mai moderne și
inovatoare metode de diagnostic și tratament al cancerului.
Cu o dezvoltare continuă, exclusiv organică, SANADOR are în prezent peste 1600 de
angajati și peste 1500 de medici colaboratori.

VIZIUNE – MISIUNE

2
Ȋmbunătățrea calității vieții pacienților, oferindu-le acces la cele mai bune servicii și
tehnologii medicale și la suportul unei echipe de medici dedicați și de un înalt profesionalism.
Sanador dorește să devină prima opțiune în materie de servicii medicale și să stabilească un
nou standard pentru tot ceea ce înseamnă grija față de pacient, respectul, compasiunea și
profesionalismul. Valorile companiei Sanador sunt: excelența, inovația, integritatea, empatia
și spiritul de echipă.

ANALIZA SWOT

Puncte tari (Strenghts)


- Servicii medicale certificate prin standardele SR OHSAS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
și acreditare RENAR;
- Portofoliu de servicii complexe având 43 de specialități medicale cu o adresabilitate largă;
- Echipamente medicale de ultimă generație și dotări de calitate superioară, achizițiile
facandu-se de la marile breand-uri din domeniul medical;
- Personal medical foarte bine pregătit profesional, medici/profesori/doctori de notorietate;
- Colaborări cu echipe medicale din marile centre medicale din străinătate și din țară;
- Condiții de spitalizare cu standard înalt de calitate;
- Platformă informaţionala integrată ce oferă medicilor acces rapid la datele pacienților și
pacienților acces la rezultatele analizelor;
- Utilizarea tehnologiei informaţiei ca instrument de marketing (web site, TV, Radio);
- Colaborări directe cu furnizorii de diverse servicii, materiale sanitare etc;
- Colaborare cu Casa Națională de Sănatate (CNAS) pentru servicii medicale decontate;
- Pachete de servicii de sănătate integrate pentru angajații companiilor;
- Pachete de servicii integrate pentru potențialii clienți (cetățeni);
- Climat organizaţional profesionist ce favorizează munca în echipă;
- Grad mare de satisfacție al pacienților;
- Grad mare de notorietate pe piața de servicii medicale din România.

Puncte slabe (Weaknesses)


- Tarifele pentru serviciile medicale oferite, preţurile la unele servicii sunt mai ridicate decât
preţurile concurenţei;
- Parte din clădirile în care sunt clinici, laboratoare și birouri administrative sunt închiriate;
- Lipsa spaţiilor de parcare în conformitate cu solicitările clienților;

3
- Flux mare de clienți în anumite sezoane ca de exemplu în perioada de toamnă-iarnă,
perioada virozelor;
- Flux scăzut de clienți în sezonul de vară, sezon al concediilor.

Oportunități (Opportunities)
- Posibilităţi de finanţare pe proiecte din fonduri europene;
- Adresabilitatea populaţiei;
- Dezvoltarea de noi specialitați și servicii medicale;
- Deschiderea de noi clinici, laboratoare și spitale la nivel național;
- Fuzionarea cu alte clinici private la nivel național pentru dezvoltarea rețelei de
sănătate;
- Dezvoltarea unor parteneriate public-privat, respectînd legislația în vigoare;
Amenințari (Threats)
- Apariţia de noi competitori pe piaţă: clinici, laboratoare de analize medicale și spitale
private;
- Creșterea notorietații celorlalți mari competitor din sectorul privat de servicii
medicale;
- Scăderea tarifelor serviciilor medicale la celorlalți mari competitor;
- Dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanță și creșterea încrederii
populației în serviciile medicale de stat;
- Legislaţia potrivnică colaborarii cu resursele umane specializate;
- Riscul migrării personalului de specialitate;
- Instabilitatea legislativă pentru serviciile medicale private;
- Incoerența în strategii sanitare elaborate în funcție de guvernare;

ANALIZA MEDIULUI EXTERN


Analiza factorilor STEP-LE (Sociali, Tehnologici, Economici, Politici, Legislativi și de
Mediu)
Factori sociali:
- Migrarea personalului medical în sectorul de stat având o stabilitate mai mare
financiară, a locului de muncă, fiind instituții bugetare;
- Migrarea clienților/pacienților către serviciile medicale oferite de sectorul de stat ca
efect al creșterii încrederii în acesta;

4
- Migrarea viitorilor studenți la medicină către universități din statele europene ceea ce
va conduce la o scădere a numărului de medici din țara;
- Migrarea clienților/pacienților către servicii medicale private din statele europene
(dezvoltare turism medical);
- Creșterea ratei mortalității și scăderea ratei natalității;
- Dezvoltarea de noi domenii atractive de activitate spre care elevii/studenții se vor
îndrepta și astfel va scădea numărul noilor generații de specialist;
- Migrarea în masă a populației către alte state.
Factori Tehnologici
- Apariția de noi tehnologii/echipamente medicale;
- Atacurile hackerilor pe platformele medicale;
- Fake news-urile răspândite de către rău voitori sau concurență;
Factori Economici
- Apariția unei crize economice naționale ca de exemplu situația actuală COVID 19,
care a cauzat o criză mondială în sănatate ce afectează majoritatea sectoarelor de
business;
- Creșterea ratei șomajului ca efect al crizei economice;
- Scăderea nilelului de trai al populației, scăderea salariilor;
Factori politici
- Parteneriate strategice la nivel național și internațional;
- Incoerența în strategii sanitare elaborate în funcție de guvernare;
- Noi reglementări legislative dirijate de clasa politică;
Factori Legislativi
- Instabilitatea legislativă pentru serviciile medicale private;
- Reglementari legale privind deșeurile medicale;
- Reglementari privind echipamentele ce radiază și emit agenți de poluare;
- Reglementari privind colaboraraea cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate
(CNAS) pentru serviciile medicale decontate de Ministarul Sănătății (MS);
- Ordonanțe de Urgentă emise în stare de criză, ca de exemplu cele emise în prezent
referitor COVID 19.
Facatori de mediu
- Utilizarea de substanțe chimiche periculoase;
- Deșeuri periculoase ce pot contamina mediul înconjurător și a persoanelor ce intră în
contact cu acestea accidental;
5
- Utilizarea de echipamente cu emisie de radiații, gaze și agenți de poluare.

Cele 5 forțe ale lui Porter

1. Structura domeniului, intensitatea competiției:


Pe piața serviciilor medicale private din România, respectiv București, sunt mai mulți
jucători oferind o gamă variată de servicii medicale de specialitate. Având în vedere gradul
mare de extindere al specialităților pentru care Sanador oferă servicii medicale, și competiția
este împărțită pe specialități. Principalii competitori cu o gamă de servicii medicale similare
sunt: Regina Maria/Ponderas, MedLife, Medicover, Monza. Însă avem și competitorii
focusati pe anumite specialități ca: Synevo, Sante, Gral Medical, Anima, Polisano, Medsana
pe oferta de servicii medicale de laborator. Neolife, Oncofort/Gral Medical sunt primcipalii
competitori cu oferte medicale în sectorul oncologic.

2. Puterea de negochiere a furnizorilor

Pentru anumite categorii de produse/medicamente/echipamente de unde pot fi


ahizitionate, plaja de furnizori este redusă ceea ce oferă furnizorilor o putere mai mare de
negochiere în avantajul acestora;
Pentru anumite categorii de produse/medicamente/echipamente există mai mulți furnizori
de unde pot fi ahizitionate, ceea ce oferă companiilor medicale o putere mai mare de
negochiere;
3. Puterea de negochiere a clientilor
Oferta de servicii medicale are un cost standard iar clienții personae fizice nu au puterea
de a negocia ci doar de a accepta sau nu oferta companiei. În cazul contractelor de servicii
medicale încheiate cu persoane juridice există posibilitatea ca oferta de servicii să poată fi
negociată în funcție de mărime/frecvență/etc.

4. Amenintarea noilor sositi pe piata

Există amenințare din partea noilor veniți pe piață ce poate reduce numărul clienților însă
Sanador are avantajul de a fi o companie medicală cu notorietate și cu ofertă de servicii pe
majoritatea specialităților medicale.

5. Amenintarea din partea produselor de substitutie

In cazul de față nu există produse de substituție ci oferte similare pentru serviciile medicale.

6
Segmentarea pieței - criterii de segmentare
1. Caracteristici geografice și de structură economică:
Sanador oferă servicii medicale la nivelul populației din București.
Nivelul de dezvoltare este unul ridicat unde structura economică a Bucurestiului este una
comercială. Bucurestiul este cea mai bogată regiune de dezvoltare economică din tară.
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică în București salariul mediu net a fost în
2019 de 3.666 de lei/lună în rândul populației. De asemenea, cunoaștem faptul că Bucurestiul
este centrul mediului de business în rândul companiilor cu capital privat iar salariile variază
în funcție de profilul companiilor și poziția ocupată de angajați, astfel se pot înregistră salarii
și de câteva mii de euro/lună, în domenii percum vânzări, IT&C, medical etc.
2. Caracteristici socio - demografice:
Conform datelor statistice ale Institutului Național de Statistică (INS) în 2017 Municipiul
București avea o populație de 2.107,399 locuitori cu adresa în București din care 16,9%
persoane în categoraia de vârstă 0-19 ani, 67,1% persoane în categoria 20-64 ani și 16% în
categoria de vârstă 65-peste ani. Pe lângă acest număr de locuitori se mai adaugă și
persoanele ce nu au rezidență permanentă în București dar pot beneficia de servicii medicale.
Bucurestiul are o populație activă mai mare față de alte orașe întrucât locurile de muncă sunt
mai numeroase și în domenii variate.

3. Caracteristici psihografice

Conform Institutului Național de Statistică (INS) în anul 2018, cheltuielile de consum


cele mai mari s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov, în medie, 3004,1 lei
lunar/gospodărie

În București clasa socială identificată cu cea mai mare pondere este cea medie și ridicată față
de alte orașe din țară, raportandu-ne la zonele urbane ale țării. Așteptările consumatorilor
fiind mari datorită clasei sociale, nivelului de educație și poziționare geografică, locuind într-
o capital Europeană.

4. Caracteristici culturale

În București nivelul educațional este cel mai ridicat. Conform datelor Institutului Național
de Statistică (INS), în topul absolvenților de studii superioare cu diplomă de licență, master și
doctorat în 2017, Bucurestiul se află în fruntea clasamentului cu 42.882 absolvenți. Deoarece

7
Intangibile
Tehnologie:
Platformă IT de programari
și rezultate
Bucurestiul este cel mai activ oraș
Platformă din punct de vedere economic și diversitatea etnică, de
call-center
religie este mai mareReputație:
decât în alte orașe. Nivelul de trai crescut și accesul la serviciile
Aflat în top 3 companii de
medicale fac ca locuitorii Bucurestiului
servicii să aibă o vârstă medie mai mare decât cea națională.
medicale private
Cultura:
5.Caracteristici speciale
Cultura “muncă și
certitudine” (Work hard/play
Domeniul sănătății populației
hard) este într-o continuă dezvoltare întrucât tratează un aspect vital
în calitatea vieții umane “Nu există în viață nimic mai bun ca sănătatea” (Platon).
Interesul față de sănătate s-a născut o dată cu apariția vieții pe pământ și s-a dezvoltat
continuu pornind de la vracii ce tratau oamenii în antichitate prin metode și instrumente
experimentale și până în present unde cercetările în domeniu tratează oamenii prin metode și
instrumente avansate științific și tehnologic.
Incertitudinea domeniului este continuă dat fiind faptul că intodeauna vor fi noi cercetări ce
vor descoperi tratamente pentru bolile existente cât și noi apariții de boli/afecțiuni ce pot pune
în pericol viața umană.

ANALIZA MEDIULUI INTERN

Modelul Bazat pe Resurse – analiza mediului intern al organizației din perspectiva resurselor

Din perspeciva analizei mediului intern Sanador se bucură de resurse calitative si cantitative
fiind o companie de servicii medicale matură și de notorietate.

Avantaj competitive: Strategie: Factorii cheie de succes:


- ofertă completă de - orientareaCompetente
pe client persoane-investiția în aparatură medicală
organizationale:
servicii medicale fiziceOrganizație
si juridice omogenă de înalta performanță
-orientarea
Knowpe howoferirea de
- cel mai mare spital
servicii personalizate
Experiență dovedită -personal calificat cu grad mare
privat cu 402 paturi
-orientarea pe servicii de de notorietate, doctori, profesori
- intervenţii de mare complexitate ridicată
complexitate pe -dezvoltarea rețelei de sanatate-infrastructură dezvoltată de
neurochirurgie şi chirurgie publică privată clinici si laboratoare
RESURSE
cardio-vasculară
Umane Tangibile
Aptitudini și cunoștințe de Financiare:
specialitate: Sanador are în portofoliul de servicii medicale urmatoreaCifrăstructură:
afaceri: 335.699.657
Personal specializat pe grade
- Servicii medicale decontate de Casa de Asigurări Lei de Sănătate cu acces prin bilet de
de competențe 1600 angajați Profit net: 2.183.906 Lei
trimitere
în spital, clinici pentru specialități medicale, spitalizare (deFizice:
și laboratoare. zi și continuă) și servicii paraclinice:
Aptitudini deanalize
comunicare: Cladire spital ecografie, CT, angioCT,
de laborator, radiografie, mamografie, osteodensitometrie,
Centru de informare publică, Flotă masini
purtator de cuvant. Flotă ambulanțe
Motivaței: Dotari de ultimă generație 8
Notorietatea organizației,
pachete salariale motivante.
RMN, angio RMN.
- Servicii cu plată pentru specialitățile medicale și de laborator la cerere și/sau în baza
recomandării unui medic specialist, abonamente de sănătate, asigurări de sănătate

Sanador oferă servicii medicale în urmatoarele locații:


1. Spitalul Clinic Sanador – Sector 1
2. Policinica Sanador Victoriei – Sector 1
3. Clinica Sanador Decebal – Sector 3
4. Clinica Sanador Iuliu Maniu – Sector 6
5. Clinica Sanador Baneasa Park – Sector 1
6. Laborator Plevnei – Sector 1
7. Punct de Recoltare Analize Ardeleni – Sector 2
8. Punct Recoltare Titan – Sector 3
9. Punct de Recoltare Sanador Vitan – Sector 3
10. Punct de Recoltare Stefan cel Mare – Sector 2
Costul unui serviciu medical rezulta din costurile cu materialele sanitare folosite, resursa
umana specializata necesara, costurile cu echipamentele utilizate, costurile spatiului necesar,
costurile de logistica
Cultura organizațională
Ca urmare a celor analizate identificam cultura “muncă și certitudine” (Work hard/play hard) –
risc minim/feedback rapid. Unde succesul depinde de implicarea angajaților, organizația fiind
centrată pe oferirea de servicii de calitate clienților.

ANALIZA GRUPURILOR INTERESATE

Părți/Grupur Alocare matrice Caracteristici ale Așteptări, nevoi, aspirații, interese ale
în funcție de
i interesate părților /grupurilor părților /grupurilor interesate
influență/intere
Stakeholder s interesate
A/B/C/D
Finanțator A Investitor cu viziune pe Realizarea de profit, notorietate, lider pe piața
termen mediu și lung. serviciilor medicale private. Dezvoltarea
pachetului de servicii și de noi centre medicale.
Clienți/ A Cumpararea de Beneficierea de servicii medicale de calitate la
Beneficiari abonamente/servicii. prețuri accesibile.
Renunțarea la abonamente/ Fidelizare/migrare catre alte companii.
servicii. Satisfacția serviciilor cumparate.

9
Primarie C Susţinere în dezvoltarea Cresterea calitații vieții cetățenilor. Atragerea de
serviciilor medicale la nivel fonduri europene la nivel local. Crearea de noi
local. locuri de muncă. Imagine.
Angajați C Forța de muncă necesară Dezvoltare profesională, caștiguri salariale și
pentru realizarea bonusuri, imagine. Mediu de lucru armonios.
obiectivelor
Concurenţa/ A Competitor direct Denigrare, dorește insuccesul organizației prin
alte centre prisma calității de competitor. Rareori se pot
medicale încheia parteneriate.
Furnizori C Colaborator prin încheierea Colaborare prin incheierea de contracte
echipamente, de contracte de furnizare Profit, imagine, portofoliu.
consumabile echipamente medicale,
etc consumabile etc.
Ministerul B Susţinere în dezvoltarea Creșterea calității vieții cetățenilor. Atragerea de
Sănătații (MS) serviciilor medicale la fonduri europene la nivelul țarii. Crearea de noi
nivelul țarii. locuri de muncă. Parteneriate strategice.
Farmacii B Colaborator prin încheierea Colaborare prin încheierea de contracte
de contracte Profit, extindere, imagine, parteneriate.
Casa A Colaborator Încheierea de contracte de colaborare. Creșterea
Națională de calității vieții cetățenilor. Degrevarea sistemului
Asigurari de sanitar de stat. Decontarea corectă a serviciilor
Sănătate medicale
(CNAS)
Furnizor C Colaborator prin încheierea Colaborare prin încheierea de contracte
servicii de contracte de colectare a Profit, imagine, portofoliu.
colectare deșeurilor medicale.
deșeuri
Mass-media C Informarea publicului. Informare corectă, obținerea de stiri de interes
public, audiență prin prisma știrilor/reportajelor
realizate.
Sponsori C OUG-uri în domeniul Creșterea calității vieții cetațenilor. Creșterea
sănătății publice. Susținere standardelor de calitate în activitatea medicală.
prin sponsorizări cu
echipamente medicale etc.

Strategia proceselor funcționale din organizație


Etapa 1 - Formularea strategiei

10
Din datele obținute prin instrumentele abordate putem considera că Sanador și-a formulat
o strategie pe termen mediu și lung prin oferirea de servicii medicale de calitate și un
portofoliu bogat. Din descrierea companiei și a istoricului acesteia observăm că pe parcursul
celor 17 ani de activitate, Sanador și-a reinvestit profitul pentru deschiderea de noi centre
medicale și laboratoare cu dotări de ultima generație. Având intenția de a devein lider pe
piață serviciilor medicale private din București. Dezvoltarea de noi specialități medicale,
mărirea numărului laboratoarelor medicale, realizarea de noi parteneriate, dezvoltarea de noi
centre de excelența pe diferite specialități precum cel Oncologic. Accesarea de fonduri
Europene pentru dezvoltarea rețelei de sănătate la nivel național.

Etapa 2 - Implementarea strategiei


Pentru implementarea strategiei s-au făcut investiții masive în echipamente medicale
de ultimă generație, noi locații dispuse strategic pentru laboratoare și clinici medicale,
angajarea de personal medical specializat, colaborarea cu medici/profesori de renume (key
opinion leader), parteneriate cu clinici și/sau spitale de stat pentru diverse specialități.

Etapa 3 - Evaluarea strategiei


Se va realiza în baza datelor obținute din piață referitoare la gradul de acoperire a
cererii de servicii medicale din București. Pe parcursul implementării strategiei se vor putea
face evaluări reale calitative și cantitative.

Avantajul competitiv este dat de strategia de investiții utilizată pe parcursul anilor de


când Sanador este pe piață serviciilor medicale din București. Cunoaștem faptul că profitul
realizat este alocat pentru noi investiții în tehnologie și dezvoltarea centrelor și specialităților
cu grad mare de interes la nivelul populației.

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Structura organizațional identificată pentru Sanador este de tip funcțional unde


activitatea este împărțită pe departamente în fruntea cărora există un sef ce va face raportările
către șeful/sau departamentul superior.

Directorul general (Doris Andronescu unic actioner) se află în fruntea organizației și


va primi raportarea din partea bordului de conducere unde se află directorul de dezvoltare
(Florin Andronescu), directorul de marketing, director spital, director de îngrijiri medicale,

11
director de operațiuni. Departamentele sunt împărțite pe specialități medicale (secții, clinică,
laborator) și non medicale (auxiliare – contabilitate, farmacie, aprovizionare, resurse umane
etc). Fiecare department are un sef cărora angajații îi raportează activitatea și situația la zi, iar
acesta va face raportarea către departamentul auxiliar implicat și/sau bordului de conducere,
în funcție de ceea ce se raportează. Comunicarea este de tip formal prin e-mail, ședințe, raport
de gardă, notificări).

O PROPUNERE, PE SCURT, DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

Pe piață serviciilor medicale din București, Sanador este un jucător mare și important,
aflandu-se în top 3 cele mai mari companii medicale. Cunoscând evoluția și dorința Sanador
de a aborda o strategie de focalizare și investiții, propun extinderea serviciilor medicale la
nivel național prin deschiderea celui de-al doilea centru oncologic privat Sanador în Sibiu.
S – Dezvoltare centrul oncologic Sanador în Sibiu cu o gama complexă de servicii moderne
și integrate de diagnostic, tratament al cancerului și urmărire post-terapeutică, pornind de la
ambulator, spitalizare de zi și continuă, oncologie medicală, radioterapie, brahiterapie,
medicina nucleara, SPECT CT și terapie izotopică.
M – Oferirea de servicii medicale oncologice în centrul nostru a cel puțin 500 pacienți pe
lună în primul an de la deschidere, urmând o creștere de 50% a numărului pacienților în
urmatorii 3 ani.
A – Colaborarea cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și a Programelor Naționale de
prevenție și tratare a cancerului, pentru servicii medicale decontate.
R – Degrevarea centrelor medicale și spitalele de specialitate ce fac față cu greu numărului
mare de pacienți ca urmare a creșterii ratei îmbolnavirilor de cancer. Efectuarea de servicii
medicala cu plata în proporție de 65% fața de cele decontate.
T – Deschiderea centrului de excelență oncologic Sibiu pentru pacienți în maxim 15 luni.

Investiția poate fi realizată din fonduri proprii prin accesarea unei linii de creditare
sau prin implementarea unui proiect pe fonduri europene prin accesarea măsurii în care se
încadrează. Având în vedere că suntem la sfârșitul perioadei de obținere a fondurilor
europene din ciclul 2014-2020 iar birocrația face ca aceste proiecte să fie implementate cu
dificultate, se va merge pe realizarea din fonduri proprii cu investirea profitului și accesarea
unui linii de creditare.

12
Intangibile
Tehnologie:
Platformă IT de programări
și rezultate
Pentru Platformă call-center implementarea proiectului s-au
planificat o serie de activități generale și specifice cât și
numeroase subactivități, în continoare le vom
enumera pe cele principale:
A. Întocmirea proiectului de execuție
A.1. Analiza stadiului actual al proiectului centrului oncologic Sanador Sibiu
S.A.1.1. Stabilirea echipei de proiect
A.2. Definirea proiectului centrului oncologic Sanador Sibiu
A.3 Proiectarea proiectului centrului oncologic Sanador Sibiu
S.A. 3.1. Proiectarea spațiului necesar pentru dezvoltarea centrului
S.A. 3.1.1. Studiu de fezabilitate și impact de mediu
A.4. Realizarea proiectului centrului oncologic Sanador Sibiu
S.A. 4.1. Realizarea centrului oncologic Sibiu
S.A. 4.1.1. Contractare firmă amenajari
S.A. 4.1.2. Achiziție material si echipamente
A.5. Implementarea, testarea și diseminarea centrului oncologic Sanador Sibiu
S.A. 5.1. Obținere de aprobari și avize
A.6. Managementul proiectului centrului oncologic Sanador Sibiu
S.A. 6.1. Managementul Activității 1
S.A. 6.2. Managementul Activității 2
S.A. 6.3. Managementul Activității 3
S.A. 6.4. Managementul Activității 4
S.A. 6.5. Managementul Activității 5
S.A. 6.6. Management dezvoltare tematica proiectului

Umane Resursele Tangibile necesare


Personal specializat pe grade identificate: Financiare:
de competențe. 3.000.000.00 EURO
RESURSE Fizice:
Cladire centru
Flotă masini
Flotă ambulanțe
Dotări de ultimă generație
Planul descris va funcționa
urmând să se pregătească planul de acțiune și a programelor de măsuri, graficul de lucrări
etapizate pe activități și subactivități în perioada de timp stabilită, 15 luni.

13
Model plan de activități și subactivități pe grafic de timp și alocare responsabil
Legenda:
Resp = Responsabil
M1 = Manager dezvoltare
M2 = Manager proiect
L1....12 = Luna
A = Activitate
S = Subactivitate
Nr Acti Res AN ANUL 2
Crt vitat p UL
e 1

Sub
acti
vitat
e

L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

A Intocmirea M1
proiectului de
execuție
A1 Analiza stadiului M1
actual al proiectului
centrului oncologic
Sanador Sibiu
S.A. Stabilirea echipei de M1
1.1 proiect
A.2 Definirea proiectului M1
centrului oncologic
Sanador Sibiu
A.3 Proiectarea M1
proiectului centrului
oncologic Sanador
Sibiu
S.A. Proiectarea spatiului M1
3.1 necesar pentru
dezvoltarea centrului
S.A. Studiu de M1
3.1.1 fezabilitate și impact
de mediu
A.4 Realizarea M2
proiectului centrului
oncologic Sanador
Sibiu
S.A. Realizarea centrului M2
4.1 oncologic Sibiu
S.A. Contractare firmă M2
4.1.1 amenajari
S.A. Achiziție materiale M2

14
4.1.2 și echipamente
A.5 Implementarea, M1,
testarea și M2
diseminarea
centrului oncologic
Sanador Sibiu
S.A. Obtinere aprobari și M1,
5.1 avize M2
A.6 Managementul M1,
proiectului centrului M2
oncologic Sanador
Sibiu
S.A. Managementul M1,
6.1. Activității 1
S.A. Managementul M1
6.2 Activității 2
S.A. Managementul M1
6.3 Activității 3
S.A. Managementul M2
6.4 Activității 4
S.A. Managementul M2
6.5 Activității 5
S.A. Management M1,
6.6 dezvoltare tematica M2
proiectului

CONCLUZII
Strategia de dezvoltare prin focalizare și investiții propusă cu extinderea serviciilor
medicale la nivel național prin deschiderea celui de-al doilea centru oncologic privat
Sanador în Sibiu, va oferi oportunități de creștere a profitului și dezvoltare a companiei
Sanador în zonă.
Prin implementarea proiectului se va mari numărul pacienților oncologic din zonă ce
nu vor mai fi nevoiți să meargă către alte centre din țară, se vor degreva centrele existente
din zonă, astfel pacienții vor beneficia de servicii medicale la standadrde ridicate de calitate
în zona de reședință. Ținând cont de stadiul actual al serviciilor medicale din Românie,
astfel de centre medicale sunt necesare iar autoritățile locale doresc să sustina investitorii
fiind conștienți de lipsurile serviciilor medicale de stat și a incapabilitatii financiare ale
acestora.

Ca o ultimă concluzie putem afirma că strategia pentru dezvoltarea centrului medical


va fi de succes și poate fi pusă în practică cât mai curând.

15

S-ar putea să vă placă și