Sunteți pe pagina 1din 10

Master Managementul Proiectelor

Semestrul II Anul I

Disciplina: Managementul Proiectelor II

PROIECTUL „PARCUL SPITALULUI DE COPII LIBERTY”

Prof. Coord. Disciplină: Conf. Univ. Dr. Loredana RADU

Prof. Coord. Asistent: cadru didactic asociat drd. Mirela PÎRVAN


Titlul proiectului: „Parcul Spitalului Liberty pentru micii eroi”

Localizare: Orașul Liberty

Iniţiator proiect: Primăria orașului Liberty

Beneficiarii acestui proiect sunt copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, nedestinat
bebelușilor care aparțin secției de maternitate din cadrul Spitalului Principal și nici
adolescenților trecuți de 18 ani.

Scurtă descrierea a proiectului: Proiectul vizează construirea unui spațiu de recreere


pentru copiii cu vârste cuprinse între 2-14 ani, respectiv 14-18 ani. Copiii sub 2 ani sunt
mult prea mici și sensibili pentru a participa la toate activitățile propuse de acest proiect.
Copiii peste 14 ani, care deja au act de identitate, vor avea acces într-un spațiu adiacent
parcului unde se vor desfășura evenimente culturale: vizionare de filme și jocuri de
societate, ocazional lecții de dans când sunt aduși invitați speciali. Separarea categoriilor
de vârstă se face în scopuri educative și urmărește nedeteriorarea obiectelor din spațiul de
joacă ce sunt destinate exclusiv celor mici, respectiv menținerea ordinii în spațiile
destinate învățării interactive.

Durata: 6 luni, 01 martie 2020 - 31 septembrie 2020

Activităţile principale ale proiectului:


• Pregătirea spațiului (curățarea de pietriș, plantarea spațiului verde)
• Selectarea personalului (supraveghetori leagăne și topogane, organizatori
evenimente, persoană însărcinată cu derularea filmelor)
• Achiziționarea de materiale (jucării pentru parc, bănci pentru părinți, scăunele stivă
(shell) pentru sala de film cu capacitate de 15 locuri, jocuri de cărți și de șah)
• Campanii pentru recrutare de voluntari care doresc să citească povești copiilor în
timpul liber
• Activităţi educative: citit, vizionare de filme
Bugetul estimat al proiectului: 300.000 €
Echipa proiectului: Manager de proiect, arhitect, inginer constructor, contabil, inginer
horticultor, 10 muncitori, 2 electricieni, 2 instalatori, 5 grădinari, 3 paznici, expert
organizare evenimente plus alti experți în funcție de necesități.
Echipa Matriceală

Director
general

Inginer Inginer
Supervizor Administrator Contabil Proiectant
Constructor Horticultor

10
2 electricieni 5 gradinari 3 paznici
muncitori
Manager de
proiect
expert
2 instalatori organizare
evenimente
Matricea de alocare a responsabilitatilor (RAM = Responsibility Assignment Matrix)

Manager Supervizor Inginer Inginer Administrator Contabil Proiectant


Proiect constructor Horticultor
1. Proiectare parc
C S C C I I R
1.1 Realizare studiu de
fezabilitate A I C I I I R

1.2 Proiectare
propriu-zisa A C S S I I R

2. Montare
instalatii I S R S I I S

2.1 Montare
instalatie electrica I S R C I I S

2.2 Montare instalatie apa


(fantana, sistem I S R I I I S
canalizare, irigatii)

3. Amenajare
accesorii C R S C I I I

3.1 Amenajare banci si cosuri


gunoi I R S C I I I

3.2 Construire gard


I R S C I I C
4. Management de
proiect R I C I S C C

5.Amenajare spatiu verde


C S C R I I C
5.1 Plantare pomi
si flori C S C R I I C

5.2 Gazonare
I I I R I I I
5.3 Verificare si inlocuire
I I I R I I I

6 Derulare activitati
administrative C I I I R S I

6.1Obtinere autorizatii,
formalitati A I S I R C S

6.2 Recrutare,
instruire personal R I I I C I I

6.3 Aprovizionare
A C C C R I C
6.4 Organizare paza
C I I I R I I

6.5 Organizare eveniment


inaugurare parc C I I I R I I

R = RESPONSABIL; A = AVIZEAZA; S = SE IMPLICA / PARTICIPA; C = CONSULTANT; I = INFORMAT


STRUCTURA ECHIPEI DE PROIECT

Structura echipei de proiect este de tip matriceal compusă din Managerul de proiect, având în
subordine directă managerii departamentelor: architect/proiectant, director financiar contabil,
organizator evenimente, șef serviciu de pază, specialist achiziții, aceștia fiind pe lina de conducere
a departamentelor și având relație de subordonare față de Managerul de proiect. Pe linia de
conducere fiecare department are desemnat un responsabil pentru desfășurarea activității din
department, astfel:

- Arhitectul/Proiectantul este conducătorul departamentului de arhitectură, construcții și


amenajare a Parcului Spitalului de copii Liberty și are în subordinea lui Inginerul
Constructor și Inginerul Horticol, care la rândul lor au în subordine resursa umană
necesară desfășurării activității. Inginerul Constructor va avea în subordine 10 muncitori, 2
Electricieni și 2 Instalatori iar Inginerul Horticol va avea în subordine 5 Grădinari;
- Directorul financiar contabil va avea în subordinea sa Contabilul;
- Organizatorul de evenimente va avea în subordinea sa Asistentul organizator de
evenimente;
- Șeful serviciului de pază va avea în subordinea sa 3 Paznici;
- Specialistul de achiziții va avea în subordinea sa Referentul de achiziții.

Manager de
proiect

Director
Arhitect/ Organizator Șef serviciu Specialist
Fiananciar
Proiectant evenimente de paza achizitii
Contabil

Asistent
Inginer Inginer Referent
Contabil organizator 3 Paznici
constructor horticol achiziții
evenimente

10 2 2
5 Gradinari
Muncitori Electricieni Instalatori

Organigrama echipei de proiect


Definirea rolurilor:
- Managerul de proiect – are rol multiplu, respectiv de decizie, aprobare, control și validare
a documentelor, proceselor și activităților ce au loc în cadrul proiectului.
- Arhitect/Proiectant – are rol de proiectare, coordonare, realizare și expertizare a tuturor
activităților necesare realizării Parcului Spitalului Liberty.
- Director financiar contabil – are rolul de aprobare și realizare a tuturor documentelor cu
caracter financiar-contabil.
- Organizator evenimente – are rolul de consultare pe parcusul realizării proiectului și rol de
organizare și promovare de evenimente din momentul în care proiectul (arhitectura) este
realizat.
- Șef serviciu de pază – are rolul de a coordona echipa de pază pentru buna desfășurare a
evenimentelor și păstrarea ordinii și liniștii publice în interiorul Parcului Spitalului Liberty.
- Specialist achiziții – are rolul de a coordona, monitoriza și decide achizițiile pentru
realizarea proiectului și a evenimentelor viitoare.
- Inginer Constructor - are rol de coordonare, monitorizare și verificare a activităților de
construcții ce se vor realiza.
- Inginer Horticol - are rol de coordonare, monitorizare și verificare a activităților de
horticultură ce se vor realiza.
- Contabil – are rolul de a întocmi și depune documentele financiar contabile.
- Asistent organizator evenimente – are rolul de a executa activitățile de organizare
evenimete trasate de Organizatorul de evenimente.
- Referent achiziții - are rolul de a efectua activitățile de achiziții la nivelul proiectului.
- 10 Muncitori – rol de execuție a lucrărilor de construcții înscrise în planificarea
activităților proiectului.
- 2 Electricieni – rol de execuție a lucrărilor electrice înscrise în planificarea activităților
proiectului.
- 2 Instalatori - rol de execuție a lucrărilor de instalații înscrise în planificarea activităților
proiectului.
- 5 Grădinari - rol de execuție a lucrărilor de grădinărit înscrise în planificarea activităților
proiectului.
- 3 Paznici - rol de execuție în pază, protecție și menținerea ordinii și liniștii în interiorul
Parcului Spitalului Liberty.
În interiorul echipei de proiect comunicarea se va realiza în dubla direcție, pornind de sus de la
Managerul de proiect care va trasa obiectivele și activitățile generale de urmat, către șefii de
departamentlor ce vor dezvolta obiectivele și realiza activitățile necesare. Aceștia au obligația de a
informa în permanență managerul de proiect referitor la stadiul activităților proiectului.
Acest tip de structură a echipei de proiect are ca și caracteristici observabile, următoarele:
- sistemul de comandă multiplă, în care indivizii au mai mulți șefi, în același timp;
- combina liniile de autoritate și comunicare verticale cu cele orizontale;
Avantaje:
- flexibilitate mai mare în raport cu structura funcțională;
- motivația oamenilor crește, ei se implică mai mult în proiectele la care lucrează;
- competențele personale se dezvoltă din experiență unor proiecte variate;
- comunicarea interpersonală și interdepartamentală se îmbunătățește.
- structura matriceala este adecvată când flexibilitatea și receptivitatea la mediu sau piață
sunt condiții importante ale eficienței.
Dezavantaje:
- sistemul de comandă multiplă poate crea confuzie;
- controlul este dificil; în esență, el aparține managementului de vârf, de care depinde
alocarea proiectelor, oamenilor și resurselor.
- munca în grupul de proiect poate ridica probleme de cooperare;
- specializarea persoanelor poate fi mai scăzută decât în structura funcțională;
- personalul cu astfel de caracteristici este preferabil atunci când creativitatea și inovația
sunt mai importante decât specializarea.

TEHNICI DE MOTIVARE A MEMBRILOR ECHIPEI DE PROIECT

Activitatea de management al recompenselor este procesul de elaborare şi punere în aplicare a:


strategiilor, politicilor şi sistemelor de stimulente şi recompense care permit organizaţiilor să
angajeze şi să păstreze resursele umane necesare atingerii obiectivelor.
Stimulentele: motivează personalul să-şi îndeplinească obiectivele, să-şi îmbunătăţească
performanţele sau să-şi extindă competenţa.
Recompense: conferă angajaţilor recunoaştere pentru realizările lor.
Sistemul de recompense este ansamblul veniturilor materiale şi nemateriale, al veniturilor
financiare şi non-financiare cât și a facilităţilor sau avantajelor atribuite individului în funcţie de:
- activitatea desfăşurată;
- competenţa probată.
Sistemul de recompense se clasifică în recompense directe și indirecte.

Pentru angajații de pe linia de conducere din departamente vom avea un sistem de motivare prin
recompense directe și indirecte oferindu-le în conformitate cu pozitia ocupată în proiect, astfel:
Arhitect/ Inginer Inginer Director Organizator Șef Serviciu Șef Achizitii
Proiectant Constructo Horticol Financiar evenimente Paza
r Contabil
Salariu de bază Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de bază
raportat la bază raportat baza bază bază raportat bază raportat raportat la
calitatea muncii la calitatea raportat la raportat la la calitatea la calitatea calitatea muncii
muncii calitatea calitatea muncii muncii
muncii muncii
Abonament de Abonament Abonamen Abonamen Abonament Abonament Abonament de
sănatate în de sănatate t de t de de sănatate de sănatate sănatate în
sistemul privat în sistemul sănatate în sănatate în în sistemul în sistemul sistemul privat
privat sistemul sistemul privat privat
privat privat
Autoturism de Autoturism Autoturism Autoturism
serviciu de serviciu de serviciu de serviciu
Laptop de Laptop de Laptop de Laptop de
serviciu serviciu serviciu serviciu
Telefon de Telefon de Telefon de Telefon de Telefon de Telefon de Telefon de
serviciu serviciu serviciu serviciu serviciu serviciu serviciu
Vouchere de Vouchere de Vouchere Vouchere Vouchere de Vouchere de Vouchere de
vacanță vacanță de vacanță de vacanță vacanță vacanță vacanță
Oferirea unei Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea unei
mese de pranz/zi unei mese de unei mese unei mese unei mese de unei mese de mese de pranz/zi
pranz/zi de pranz/zi de pranz/zi pranz/zi pranz/zi
Pentru angajații de pe linia de coordonare și execuție din toate departamentele echipei de proiect, vom avea un sistem de motivare prin
recompense directe și indirecte dupa cum urmeaza:
Inginer Inginer 10 2 2 5 Contabil Asistent 3 Referent
Constructor Horticol Muncitori Electricieni Instalatori Gradinari
organizator Paznici achiziții
evenimente
Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de Salariu de bază
bază raportat bază bază bază bază bază bază bază bază raportat raportat la
la calitatea raportat la raportat la raportat la raportat la raportat la raportat la raportat la la calitatea calitatea
muncii calitatea calitatea calitatea calitatea calitatea calitatea calitatea muncii muncii
muncii muncii muncii muncii muncii muncii muncii
Abonament de Abonament Abonament Abonamen Abonament Abonament Abonament Abonament Abonament Abonament de
sănatate în de sănatate de sănatate t de de sănatate de sănatate de sănatate de sănatate de sănatate în sănatate în
sistemul privat în sistemul în sistemul sănatate în în sistemul în sistemul în sistemul în sistemul sistemul sistemul privat
privat privat sistemul privat privat privat privat privat
privat
Telefon de Telefon de Telefon de Telefon de Telefon de
serviciu serviciu serviciu serviciu serviciu
Vouchere de Vouchere Vouchere Vouchere de Vouchere de
vacantă de vacantă de vacantă vacantă vacantă
Oferirea unei Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea Oferirea unei Oferirea unei
mese de unei mese unei mese unei mese unei mese unei mese unei mese unei mese mese de mese de
pranz/zi de pranz/zi de pranz/zi de pranz/zi de pranz/zi de pranz/zi de pranz/zi de pranz/zi pranz/zi pranz/zi

S-ar putea să vă placă și