Sunteți pe pagina 1din 5

1.Ce este asigurarea RCA?

• RCA-ul este asigurarea obligatorie de raspundere civila auto prin care tertii prejudiciati in
urma unui accident auto sunt despagubiti, fie ca este vorba de daune la autovehicule,
vatamari corporale, decese sau pagube aduse proprietatilor. Aceasta asigurare se
incheie pentru toate autovehiculele inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania.
Dacă ești vinovat de producerea unui accident rutier, polița ta RCA intervine să acopere
daunele produse păgubitului, oferindu-i acestuia compensații, indiferent de situația ta
materială sau de locul unde s-a produs accidentul.
2.Riscuri asigurate
• Obligatorie, conform legislației în vigoare, asigurarea RCA nu se adresează
titularului, ci terțelor persoane păgubite de acesta. Printre riscurile acoperite de polița
RCA, se regăsesc:
• vătămările corporale sau decesul celui pe care l-ai accidentat;
• orice tip de pagube materiale pe care le-ai provocat (de exemplu, ai avariat un vehicul, un
imobil, un stâlp etc.);
• pagubele rezultate din lipsa de folosință a vehiculului avariat;
• (doar în cazul unui proces) cheltuielile de judecată plătite de către cel nevinovat de
producerea pagubelor.
3.Excluderi
Legislația în domeniu prevede anumite situații în care, în cazul unui accident, asigurarea RCA nu
acoperă riscurile menționate anterior.
Printre excluderi, se regăsesc:
• situația în care mașina asigurată este condusă sub influența băuturilor alcoolice, a
substanțelor stupefiante sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea de condus a
șoferului;
• cazul în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării legislației rutiere în vigoare
sau în care vehiculul a fost condus în timpul unor fapte pedepsite prin lege;
situații de război, catastrofă naturală.

4.Condiții necesare pentru a încheia o poliță RCA


Pentru încheierea unui contract de asigurare RCA, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
• vehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în România;
• asiguratul să fie persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identificare a
vehiculului / persoana pe al cărei nume urmează să fie înmatriculată mașina. Această
condiție este valabilă și în cazul mașinilor achiziționate prin leasing.
5.Suma asigurată și limitele de despăgubire

• Suma asigurată este standardizată și universală pentru toate companiile autorizate de ASF
să practice asigurarea RCA. Potrivit legislației în vigoare, limitele de despăgubire RCA
sunt următoarele:
• 1.220.000 EUR/eveniment pentru pagube materiale;
• 6.070.000 EUR/eveniment pentru vătămări corporale și deces.
• Limitele de despăgubire vor fi convertite, la data accidentului, în RON, la cursul de
schimb comunicat de BNR. La fel de important este și faptul că, potrivit legislației
europene în vigoare, aplicabile și în România, limitele de despăgubire se actualizează la

1
fiecare 5 ani, următoarea actualizare a limitelor de despăgubire RCA urmând să fie
realizată în 2022.
6.Obligațiile asiguratului / proprietarului
• Proprietarul unui vehicul trebuie să dețină asigurare RCA valabilă atâta timp cât mașina
respectivă este înmatriculată/înregistrată. Asta înseamnă că asigurarea RCA este
obligatorie chiar și atunci când mașina rămâne, din diverse motive, în parcare sau
în garaj. O scurgere de ulei poate declanșa un incendiu sau o explozie care să producă
pagube terților, sistemul de frânare poate ceda și, astfel, mașina poate lovi alte persoane
sau poate produce anumite pagube – sunt doar câteva dintre situațiile în care vei fi
răspunzător pentru pentru pagubele produse, în lipsa unei asigurări RCA valabile.
• Dacă vei fi prins circulând cu o mașină fără o asigurare RCA valabilă, vei fi sancționat cu
amendă cuprinsă între 1.000-2.000 de lei și cu retragerea certificatului de înmatriculare și
a numărului de înmatriculare.
• De asemenea, dacă nu ai asigurare RCA și provoci un accident, poți fi acționat în instanță
de șoferul păgubit sau de BAAR, pentru recuperarea prejudiciilor create.
7.Obligațiile companiei de asigurări
• La încheierea unei asigurări obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA), companie de
asigurare emite contractul de asigurare RCA împreună cu polița de asigurare RCA și, în
cazul în care plata a fost efectuată în numerar, chitanța aferentă. De asemenea, compania
de asigurări trebuie să îți pună la dispoziție și formularul de Constatare amiabilă în caz de
accident.
• Conform reglementărilor în vigoare (vezi Legea nr. 132/2017), asigurătorul va acoperi
toate daunele materiale, daunele morale și spitalizarea persoanelor implicate în accidentul
pe care îl provoci, în limita contractului RCA. Compania nu îți va acoperi totuși daunele
provocate propriului vehicul (risc acoperit doar de asigurarea CASCO) sau propriile
vătămări corporale.
8.Valabilitate
• Încheierea unui contract RCA se poate face pentru o perioadă de minim 1 lună –
maxim 12 luni.
• Asigurarea RCA este valabilă pe teritoriul României și, prin intermediul documentului
Carte Verde, emis împreună cu polița RCA, în statele membre UE și cele aparținând
Spațiului Economic European, precum și în teritoriul care leagă două țări membre UE,
dar în care nu există un birou național.
• Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliței RCA, țările în care asigurarea
obligatorie RCA este valabilă fiind precizate în contract. În baza contractului de
asigurare, compania de asigurări achită despăgubiri pentru accidentele produse de șoferii
români în străinătate, în limitele teritoriale de acoperire.
• Există și situații în care legea permite ca, la solicitarea asiguratului, contractul de
asigurare RCA să fie suspendat. Unul dintre aceste cazuri: perioada suspendării
dreptului de circulație al mașinii / perioada de imobilizare a acestuia, cu obligația de a
depune plăcuțele de înmatriculare / înregistrare la autoritatea care le-a eliberat. În acest
caz, asiguratul are obligația de a imobiliza vehiculul într-un spațiu privat, în afara
spațiului public, pe întreaga durată a suspendării contractului RCA.
• Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe întreaga perioadă menționată în
contractul de asigurare, iar asta indiferent de numărul de accidente în care a fost
implicat vehiculul asigurat în perioada respectivă. Numărul de accidente se va

2
reflecta, însă, odată cu reînnoirea poliței RCA, în clasa Bonus-Malus. Concret,
incidentele pe care le ai pe contractul RCA influențează negativ clasa Bonus-Malus și,
implicit, calculul primei de asigurare.
9.Restituirea primei de asigurare RCA
În situația în care ai radiat sau ai vândut mașina asigurată, poți solicita companiei de
asigurări restituirea primei de asigurare RCA. Dreptul la restituirea primei RCA se pierde,
însă, dacă a fost avizată (se află în derulare un dosar de daună) sau plătită o daună pe asigurarea
respectivă.
Pentru restituirea primei care acoperă data dintre radierea mașinii și data expirării poliței
RCA, ai nevoie de următoarele documente:
 copia certificatului de radiere, ștampilat și data de Poliție;
 polița de asigurare RCA în original;
 copia documentului care atestă plața poliței RCA (chitanță/OP);
 cerere tip de restituire completată semnată și, în cazul persoanelor juridice, ștampilată.
 
Excepție de la posibilitatea restituirii RCA – contractele de leasing
Polițele RCA ale vehiculelor care sunt înregistrate în circulație în regim de leasing sunt
transferate către utilizatorul înscris în contractul de asigurare, la finele perioadei de leasing.
În acest caz, asigurarea RCA rămâne în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate
înscrise în contractul de asigurare, fără modificarea primei de asigurare, dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiții:
 noii proprietari sunt utilizatorii prevăzuți în documentele de asigurare;
 compania de asigurări a încasat prima de asigurare aferentă perioadei de valabilitate.
În situația în care, în perioada de valabilitate a contractului de leasing, se schimbă utilizatorul, se
încheie un nou contract RCA și o nouă poliță de asigurare RCA pentru noul utilizator.

10.Sistemul Bonus-Malus
Pe scurt, sistemul Bonus-Malus influențează evoluția primei de asigurare în funcție de
istoricul rutier al șoferului.
Concret, sistemul Bonus-Malus îi „recompensează” pe proprietarii ai căror mașini nu au fost
implicate în accidente, oferindu-le reduceri la prima RCA (Bonus), și îi „penalizează” pe șoferii
care au produs unul sau mai multe accidente rutiere vor fi “sancționați” printr-o creștere a primei
RCA (Malus).
Cu alte cuvinte, prețul asigurării crește sau scade în funcție de istoricul rutier de daune al
șoferului.
Dacă șoferul a fost vinovat de producerea unor accidente pe parcursul anului precedent, va plăti
mai mult la încheierea poliței RCA. Dacă nu a fost vinovat de producerea unor accidente rutiere,
va beneficia de o reducere la plata primei și, implicit, va achita un preț mai mic la încheierea
asigurării RCA.
Potrivit legislației în vigoare, în situația în care o persoană fizică asigurată RCA deține mai multe
vehicule, acesta beneficiază de aceeași clasă a sistemului Bonus-Malus pentru toate vehiculele,
respectiv de cea mai favorabilă asiguratului. În cazul persoanelor juridice, sistemul Bonus-Malus
se aplică pentru fiecare vehicul în parte

11.Constatul amiabil

3
Accidentele rutiere în care au fost implicate doar două vehicule și în urma cărora au
rezultat doar pagube materiale pot fi soluționate, pe teritoriul României, conform legislației în
vigoare, fără ca documentele de constatare să fie întocmite de Poliție.
Cum? Prin completarea și semnarea de către ambii șoferi implicați în accident a formularului
de constat amiabil (constatare amiabilă de accident).
În acest formular, șoferii trebuie să consemneze circumstanțele producerii accidentului, datele
personale de identificare a vehiculelor implicate, precum și datele din propriile polițe de
asigurare RCA. Completat corect, formularul de constatare amiabilă trebuie depus la
compania/companiile de asigurări cu care șoferii implicați în accident au încheiat polițele
obligatorii de asigurare RCA.
Depunerea formularului de către oricare din cele două părți implicate reprezintă avizare de
daună (anunțarea companiei de asigurări cu privire la daunele înregistrate) și obligă
asigurătorul să efectueze constatarea pagubelor și, apoi, să stabilească vinovăția. În baza
acestui formular, companiile de asigurare vor elibera documentele necesare intrării în reparație a
vehiculelor implicate în accident.
Deși legislația nu specifică în mod expres, termenul recomandat în care trebuie transmis
formularul de constatare amiabilă este de 24 de ore. Formularul de constat amiabil este tipărit
și distribuit de companiile de asigurări autorizate să încheie polițe auto.

12.Decontarea directă
Decontarea directă reprezintă o clauză opțională pe care o poți atașa contractului tău RCA.
Aceasta presupune faptul că, după un accident rutier, proprietarul mașinii păgubite are
opțiunea de a merge la propriul asigurător RCA pentru a-și recupera prejudiciu, urmând ca
asigurătorul său să recupereze suma plătită de la asigurătorul şoferului vinovat.
Clauza nu limitează în vreun fel dreptul șoferului păgubit de a merge direct la asigurătorul
șoferului care este vinovat, pentru a-și recupera prejudiciul.
Aşadar, decontarea directă este un serviciu pe care îl poţi achiziţiona împreună cu poliţa ta RCA
şi care îţi permite să îţi repari maşina la asigurătorul tău, dacă eşti implicat într-un accident rutier
unde vina nu a fost a ta şi doar dacă sunt întrunite câteva condiții:
 accidentul auto s-a produs pe teritoriul României;
 vehiculele implicate în accident sunt înmatriculate / înregistrate în România;
 prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 nu există vătămări corporale sau decese;
 ambele vehicule implicate în accident au asigurare RCA valabilă la data evenimentului.

***Asigurarea de frontieră
Asigurarea de frontieră nu este destinată vehiculelor înmatriculate în România, ci vehiculelor
înregistrate în alte țări – excepție făcând, alături de România, Elveția și celelalte țări membre ale
Spațiului Economic European -, care nu dețin o poliță echivalentă RCA sau Carte Verde.
Pe teritoriul României, nu pot fi încheiate asigurări de frontieră pentru vehiculele înmatriculate în
Elveția și statele membre SEE.
BAAR este entitatea care gestionează asigurarea de frontieră.

***Asiguratul cu risc ridicat

4
Potrivit legislației în vigoare, un șofer este încadrat drept asigurat cu risc ridicat atunci când
îndeplinește următoarele condiții:
 are 3 oferte de asigurare aflate în perioada de valabilitate, de la 3 asigurători diferiți;
 ofertele respective de asigurare sunt pentru o perioadă de 12 luni;
 toate primele de asigurare aferente ofertelor primite (fără tariful pentru decontare directă
și fără prima pentru clauze și acoperiri suplimentare) să fie mai mari, la data formulării
ofertelor, decât: tariful de referință pentru vehicul x factorul N x coeficientul pentru clasa
Bonus-Malus aplicabilă vehiculului pentru care se solicit asigurarea.
Dacă te afli într-o astfel de situație, trebuie să te adresezi BAAR, pentru formularea unei
oferte de asigurare. Astfel, BAAR va reclacula tariful RCA și va desemna o companie de
asigurări care va fi obligată, conform legii, să îți încheie un contract RCA la tariful stabilit de
BAAR.
Asigurătorul care refuză să încheie contractul RCA poate fi sancționat, conform legii, cu amendă
cuprinsă între 50.000 – 500.000 de lei.

S-ar putea să vă placă și