Sunteți pe pagina 1din 12

Avizat director :prof.

Dorina Ucean

PLANIFICARE
CALENDARISTICĂ
INTEGRATĂ
CLASA PREGATITOARE

AN SCOLAR : 2018 / 2019


Prof. inv. primar: ŢARCĂ CORNELIA

Profesor inv. primar :

SCHEMA ORARĂ

CLASA
PREGATITOARE
AN ŞCOLAR :
2018 / 2019
Nr. ore
ARII DISCIPLINE trunchi
CURRICULARE comun

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Comunicare în limba română 5

Limba engleză 1

II. MATEMATICĂ ŞI Matematică şi explorarea 4


ŞTIINŢE ALE NATURII mediului

III. OM ŞI SOCIETATE Religie 1


2
IV. EDUCAŢIE FIZICĂ, Educaţie fizică
SPORT ŞI SĂNĂTATE

V. ARTE Muzică şi mişcare 2

VI.. TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi 2


practice

VII. CONSILIERE ŞI Dezvoltare personală 2


ORIENTARE

Număr total de ore trunchi comun 19


Curriculum la decizia şcolii
Disciplina opţională : MICUL ACTOR 1
Număr total de ore pe săptămână 20

Unitatea de învăţământ. ŞCOALA


GIMNAZIALĂ RACOVIŢA
Clasa PREGATITOARE
An şcolar 2018-2019
Prof. inv. primar : ȚARCĂ CORNELIA
AUXILIAR: „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare”,Editura EDU
AVIZAT MEN NR. 63694

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ


SEMESTRUL I - 17 săpt.
Nr. Unitatea Perioada Disci Com Nr.
Conţinuturi Observatii
crt tematica plina spec ore
Evaluare predictivă a achizițiilor
1. DE AZI SUNT Sapt. 5
dobândite în grădiniță:
ȘCOLAR!
10 -14 IX 1.Denumirea obiectelor din imagini și
Evaluare inițiala
alcătuirea de propoziții despre acestea
CLR
2.Formularea de enunțuri din 3-4 cuvinte,
după imagini
3.Identificarea obiectelor a căror denumire
începe cu același sunet
Gruparea de elemente după criterii date
MEM 4
Orientare în spațiu
Autocunoaștere şi atitudine pozitivă faţă
DP de sine 2
Cine sunt eu?
Cântare vocală în grup
MM 2
„Azi e prima zi de școală”
Punctul şi linia cu scop de contur şi cu
AVAP scop decorative 2
Autoportret
Sapt. 1.1 Acte de vorbire: a saluta persoane
2. ȘCOALA 1.4 cunoscute, a se prezenta, a identifica un 5
PITICILOR 17 - 21 IX CLR 2.1 obiect, o persoană, animalul și mâncarea
Evaluare inițiala 2.2 preferată;
2.3 - Participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor-
ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe
mână, marionete, măști etc.
- Oferirea unor răspunsuri la cererea
elementară de informaţii: ,,Cine?, Ce?,
Cum?, Unde?”
- Dialogul - formularea de întrebări şi
răspunsuri despre jocuri şi jucării, membrii
familiei, prieteni, animale, reguli de igienă
alimentară şi personală, despre conţinuturi
audiate
1.2 Igiena corpului
3.1 Hrana ca sursă de energie: importanța hranei
MEM 4
4.2 pentru creştere şi dezvoltare; igiena
alimentaţiei
Igiena personală
DP 1.2 Norme de igienă corporală (la baie, igienă 2
dentară, îmbrăcăminte)
Cântare vocală în grup
1.1 „O școală frumoasă”
MM 2
2.1 „Cântecul mărului”
„Bună dimineața!”
Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere,
decupare după contur,lipire
1.1
Hora piticilor
AVAP 2.2 2
Prosopul
2.3
Mărul
Salata de fructe
AVENTURA Sapt. 1.2 Literele mici şi mari de tipar
3. ALIGATORULUI 1.3 Elemente grafice 5
24 - 28 IX CLR 2.1 Sunetul a și literele A, a
2.2 „Prima zi de școală”, de Vali Slavu
2.4
3.1
4.1

1.1 Numerele naturale 0-10: --recunoaştere,


1.2 formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, 4
1.4 ordonare
MEM
6.2 Ziua, săptămâna: denumire, ordonare
Numărul și cifra 1
Zilele săptămânii
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
2.3
DP de sine 2
3.3
Despre meserii
1.1 Cântare vocală în grup
MM 2
2.1 „Săptămâna”
AVAP 2.3
Aligatorul (jucărie din hârtie) 2
2.4
4. MOTĂNELUL Sapt. 1.1
MIAUNEL 1.2 Literele mici şi mari de tipar
1-5X 1.3 Elemente grafice
CLR 5
2.4 Sunetul m și literele M, m
3.2 „Muzicanții din Bremen”, de Frații Grimm
4.1
1.1 Numerele naturale 0-10:
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
MEM 1.4 cifre), comparare, ordonare 4
5.1 Numărul și cifra 2
Animalele domestice
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
DP 2.3 familiare 2
Despre familie
1.1 Elemente de limbaj muzical
2.1 - sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt,
MM 2.3 tare-încet 2
- sunetul vorbit sau cântat
Cântare vocală în grup „Familia mea”
2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după
2.4 contur, răsucire, lipire 2
Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
AVAP construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
hârtie
Pisicuțe și motănei
Decorăm oul
5. IEPURICA CEA Sapt. 1.1
ISTEAȚĂ 1.2
8 -12 X 1.3 Literele mici şi mari de tipar
2.2 Elemente grafice
CLR 5
2.4 Sunetul i și literele I, i
3.1 „Cei trei purceluși”, de Serghei Mihailov
3.2
4.1
1.1 Numerele naturale 0-10:
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
MEM 1.4 cifre), comparare, ordonare 4
3.1 Numărul și cifra 3
6.2 Anotimpurile
DP 2.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 2
3.3 familiar
Despre prietenie
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
de sine
Culoarea preferată
1.1
Cântare vocală în grup
MM 2.1 2
„Prietenii mei”
2.3
1.2 Pata de culoare; tehnici simple:
2.2 amprentare, obţinerea formelor spontane prin
2.3 dactilopictură;
Tehnici simple: tăiere, decupare după
AVAP 2
contur, răsucire, lipire
Masca de carnaval
Iepurașii din pahare
Amprenta prieteniei
6. URSULEȚUL Sapt. 1.1;
RĂSFĂȚAT 1.2 Literele mici şi mari de tipar
15 - 19 X CLR 1.3; Elemente grafice
2.2 Sunetul u și literele U, u
2.4; „Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă 5
3.1
3.2;
4.1
1.1 Numerele naturale 0-10:
MEM 1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu 4
1.4 cifre), comparare, ordonare
3.1 Numărul și cifra 4
5.1 Plante şi animale
Părţi componente
Animalele sălbatice
2.2 Comunicare şcolară eficientă
DP 3.1 - Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic la 2
3.2 clasă: anunţarea răspunsului, aşteptarea
rândului, completarea răspunsurilor colegilor
după ce aceştia au încheiat, exprimarea
opiniei
personale, criticarea ideii nu a colegului
Regulile clasei
1.1 Cântarea vocală
MM 2.1 - cântarea în colectiv 2
2.2 Mişcarea pe muzică:
2.3 - liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
Suntem școlari acum
2.1 Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere,
2.5 decupare după contur, modelaj, înşirare,
AVAP răsucire, lipire 2
Șireturile lui Uțu
Cei 3 ursuleți
7. PLECAREA Sapt. 1.1 Sapt.
RĂȚUȘTELOR 1.2
Literele mici şi mari de tipar 29X-2 XI
22 - 26 X 1.3
Elemente grafice vacanta
2.2
CLR Sunetul r și literele R, r 5
2.4
„Rățușca cea urâtă”, de
3.1
H. C. Andersen
3.2
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.3 cifre), comparare, ordonare
1.4 Numărul și cifra 5
3.1 Plante şi animale
5.1 Păsările
1.2 Trăire şi manifestare emoţională, starea de
2.1 bine
DP 2
2.2 - Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică, furie
Despre ascultare și neascultare
Cântarea vocală
MM 1.1 - cântarea în colectiv
1.2 Mişcarea pe muzică:
2
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„În pădurea cu alune”
1.3 Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere,
2.2 decupare după contur, modelaj, înşirare,
AVAP 2.3 răsucire, lipire 2
Puzzle de toamnă
Rățuște pe apă
8. TALENTATUL Sapt. 1.1
ELI 1.2
5 - 9 XI 1.3 Literele mici şi mari de tipar
2.2 Elemente grafice
CLR 5
2.4 Sunetul e și literele E, e
3.1 „Elefănțelul curios”, de Rudyard Kipling
3.2
4.1
1.1 Numerele naturale 0-10:
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.3 cifre), comparare, ordonare
MEM 4
1.4 Numărul și cifra 0
3.1 Plante şi animale
5.1 Animale din alte zone ale lumii
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
DP 3.3 de sine
- Caracteristici personale simple,
observabile în activităţile şcolare şi
2
extraşcolare (îmi place să cânt, îmi place să
desenez, sunt ordonat, sunt politicos, îmi
place să joc fotbal etc.)
Calitățile mele
1.1 Cântarea vocală 2
MM 1.2 - cântarea în colectiv
2.2 Mişcarea pe muzică:
- liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Elefantul talentat”
2.2 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
AVAP 2.3 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
2.4 hârtie
2
Pata de culoare; tehnici simple: suflare
Elefantul Eli
Focul de artificii
9. NĂSTUREL CEL Sapt. CLR 1.1; Literele mici şi mari de tipar 5
NECĂJIT 1.2 Elemente grafice
5 - 9 XI 1.3 Sunetul n și literele N, n
2.2 „Povestea nucii lăudăroase”, de Vladimir
2.4
3.1
3.2
4.1 Colin

1.1 Numerele naturale 0-10:


2.1 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
3.2 cifre), comparare, ordonare
MEM 4.1 Numărul și cifra 6 4
5.1 Corpul omenesc
6.2 Igiena corpului
Reguli de igienă personală
Igiena personală
Norme de igienă corporală (la baie, igienă
DP 1.2 2
dentară, îmbrăcăminte)
Igiena îmbrăcămintei
Cântarea vocală
- cântarea în colectiv
Mişcarea pe muzică:
1.3
MM - liberă; sugerată de textul cântecului 2
3.3
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Are mama o fetiță”
Tehnica colajului - folosind materiale şi
tehnici diverse
2.2
AVAP Hăinuțe peticite 2
2.3
Origami
Tablou din năsturei
10. TRENULEȚUL Sapt. 1.1
TITI 1.2
Literele mici şi mari de tipar
12 -16 XI 1.3
Elemente grafice
2.2
CLR Sunetul t și literele T, t 5
2.4
„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, de Frații
3.1
Grimm
3.2
4.1
1.1
Numerele naturale 0-10:
1.2
recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.4
cifre), comparare, ordonare
2.1
MEM Numărul și cifra 7 4
3.1
Forme şi transfer de energie
4.1
Unde şi vibraţii: producerea sunetelor
4.2
Producerea sunetelor
Comunicare şcolară eficientă
- Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic la
clasă: anunţarea răspunsului, aşteptarea
2.1 rândului, completarea răspunsurilor colegilor
DP 2
3.1 după ce aceştia au încheiat, exprimarea
opiniei
personale, criticarea ideii nu a colegului
Reguli de comportare
Elemente de limbaj muzical
- sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt,
1.3
MM tare-încet 2
3.3
- sunetul vorbit sau cântat
„Trenulețul buclucaș”
AVAP 2.2 Pata de culoare; tehnici simple: obţinerea 2
formelor spontane prin dactilopictură
Tehnici simple: decupare după contur,
2.3 lipire
Trenulețul literelor
Albumul cu fotografii
11. OUL HAIOS Sapt. 1.1
1.2 Literele mici şi mari de tipar 5
19 -23 XI 1.3 Elemente grafice
1.4 Sunetul o și literele O, o
CLR 1.5 „Punguța cu doi bani”, de Ion Creangă
2.1
3.1
3.2
4.2
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10:
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu 4
1.3 cifre), comparare, ordonare
1.4 Numărul și cifra 8
2.1 Corpul omenesc
3.2 Hrana ca sursă de energie: importanţa
4.2 hranei pentru creştere şi dezvoltare; igiena
alimentaţiei
Alimentația sănătoasă
Igiena personală
2.2
DP Igiena alimentației 2
2.3
Igiena alimentelor
1.1 Mişcarea pe muzică:
2.1 - liberă; sugerată de textul cântecului
MM 2.2 - percuţia corporală (bătăi din palme, cu 2
3.2 degetul pe bancă)
„Cântecul alimentelor”
2.2 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
2.3 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
hârtie
AVAP 2
Suportul pentru ou
Micul dejun sănătos
Oul, puiul, găina
CADOUL Sapt. 1.1 Literele mici şi mari de tipar
12. CORINEI 1.2 Elemente grafice 5
26 -30 XI CLR 1.3 Sunetul c și literele C, c
1.4 „Ciuboțelele ogarului”, de Călin Gruia
1.5
2.1
3.1
3.2
4.2
1.1 Numerele naturale 0-10:
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu 4
1.3 cifre), comparare, ordonare
MEM
3.1 Numărul și cifra 9
3.2 Plante şi animale
4.2 Animalele de companie
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
DP 2.3 familiare: animale de companie 2
Atitudinea față de animale
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 - cântarea în colectiv
2.2 Mişcarea pe muzică:
3.2 - liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Rățuștele jucăușe”
2.3 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
2.4 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
AVAP 2
hârtie
Colivia canarului
13. O MICĂ Sapt. 1.1 Literele mici şi mari de tipar
GOSPODINĂ 1.2 Elemente grafice
3 -7 XII 1.3 Sunetul ă și literele Ă, ă 5
CLR 1.4 „Ulcicuța, căsuța”, de Luiza Vlădescu
1.5
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
1.1 Numerele naturale 0-10:
1,2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu 4
1.3 cifre), comparare, ordonare
1.4 Numărul 10
MEM
3.1
3.2
4.2
5.1
Igiena personală:
1.2 Igiena locuinţei, a sălii de clasă (aranjarea 2
DP jucăriilor/cărţilor, utilizarea coşului de gunoi,
ştergerea prafului, aerisire)
Igiena locuinței
Cântarea vocală
- cântarea în colectiv 2
MM 2.1 Mişcarea pe muzică:
- liberă; sugerată de textul cântecului
„Ulcicuța, căsuța
1.1 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
2.1 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din 2
2.3 hârtie
AVAP
2.4 Inelul pentru șervețelele de masă
2.6 Salata de fructe
Cărticica de bucate
14. ÎN AȘTEPTAREA Sapt. 1.1 Literele mici şi mari de tipar
LUI MOȘ 1.2 Elemente grafice 5
CRĂCIUN 10 -14 XII 1.3 Recapitulare
1.4 „Povestea lui Moș Crăciun”
CLR
2.3
3.1
3.2
4.2
1.4
MEM 1.5 Numerele naturale 0-10: 4
1.6 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
3.1 cifre), comparare, ordonare
3.2 Recapitulare
4.2
5.1
5.2
DP 1.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
2.1 familiare 2
- Persoane şi caracteristicile acestora
(mama, tata, bunica/bunicul,o prietenă/un
prieten, un frate/o soră)
Sărbători de iarnă în familie
MM 1.1 Cântarea vocală: cântarea în colectiv 2
2.1 „Știi, dragă Moș Crăciun”
3.4
1.1 Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere,
2.1 decupare după contur, răsucire, lipire 2
2.3 Barba lui Moș Crăciun
AVAP
2.4 Coronița de Crăciun
2.6 Bradul împodobit
Plicul și felicitarea
PIC, Sapt. 1.1 Literele mici şi mari de tipar
15. PICĂTURA 1.2 Elemente grafice 5
NĂZDRĂVANĂ 17-21 XII CLR 1.3 Sunetul p și literele P, p
1.4 „Povestea cireșelor la urechi”, după Lidia
1.5 Novac
2.3
3.1
3.2
4.2
1.4 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10,
MEM 3.1 prin numărare 4
5.2 Adunarea cu o unitate
Pământul
Prezenţa apei în natură sub diverse forme
(precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare
Apa în natură
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
2.3 familiare: persoane şi caracteristicile
DP 2
acestora -o prietenă/ un prieten
Despre prietenie
MM 1.1 2
Cântarea vocală: cântarea în colectiv
2.1
„Omul de nea”
3.4
2.1 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
2.2 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare
AVAP 2.4 din hârtie 2
Povestea unei picături
Iarna în borcan
16. PINGUINUL Sapt. 1.1 Literele mici şi mari de tipar
SCHIOR 1.2 Elemente grafice 5
14 -18 I CLR 1.3 Sunetul l și literele L, l
1.4 „Cartea cu Apolodor”, de Gellu Naum
1.5
2.3
3.1
3.2
4.2
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 –
10, prin numărare 4
1.4 Scăderea cu o unitate
3.1 Pământul
MEM
4.1 Prezenţa apei în natură sub diverse forme
5.2 (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare
Iarna
1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
2.3 de sine
3.2 - Caracteristici personale simple,
DP 2
observabile în activităţile şcolare şi
extraşcolare (sportul preferat)
Sportul preferat
1.1 Cântarea vocală: cântarea în colectiv
MM 2.1 „Jocul iernii” 2
3.4
1.1 Tehnici simple: decupare după contur, lipire
2.1 Patinatorii
2.3 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
AVAP 2
2.4 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
2.6 hârtie
Colonia de pinguini
Sapt. 1.1 Literele mici şi mari de tipar
17. LA SĂNIUȘ 1.2 Elemente grafice 5
21 - 25 I 1.3 Sunetul s și literele S, s
1.4 „Poveste despre dărnicie”
CLR-
1.5
2.3
3.1
3.2
4.2
1.4 Adunarea şi scăderea în concentrul 0 –
3.1 10, prin numărare 4
4.1 Adunarea și scăderea cu o unitate
4.2 Forţe şi mişcare
MEM
5.2 Efecte observabile ale forţelor: împingere,
tragere
Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei:
deformare, rupere
Forțe
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
DP 2.3 de sine 2
- Caracteristici personale simple, observabile
în activităţile şcolare şi extraşcolare (jocuri de
iarnă preferate)
Jocuri de iarnă
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
familiare: persoane şi caracteristicile
acestora -o prietenă/un prieten
Despre dărnicie
1.1 Cântarea vocală
2.1 - cântarea în colectiv 2
3.4 Mişcarea pe muzică:
MM - liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Săniuța”
1.1
Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
AVAP 2.1
construcţii 2
2.3
Omul de zăpadă
2.6
18. POVESTE ... CU Sapt. 1.1 Literele mici şi mari de tipar
ÎNGHEȚATĂ CLR 1.2 Propoziția/enunțul- formularea de propoziții 5
28 I -2 II 1.3 cu suport intuitiv
2.1 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.2 despărțirea cuvintelor în silabe
3.1 Elemente grafice
3.2 Desenarea literelor de tipar
4.1 Sunetul î și literele Î, î
„Hainele cele noi ale împăratului”, de H. C.
Andersen

1.1 Adunarea și scăderea


1.4 în concentrul 0-10 prin numărare 4
1.6 Probleme simple de adunare sau scădere cu
MEM 4.2 1-5 unități în concentrul 0-10, cu suport
5.1 intuitiv
5.2 Adunarea cu 2 unități
Cald- rece
2.1 Trăire și manifestare emoțională, starea
2.2 de bine
DP 2
- emoții de bază: bucurie, tristețe, frică, furie
Împărăția emoțiilor
1.1 Cântarea vocală- în colectiv
1.3 Mișcarea pe muzică- percuția
MM 2.1 corporală( bătăi din palme, cu degetul în 2
2.2 bacă)
3.3 Dacă vesel se trăiește
2.4 Tehnici simple: tăiere, decupare după
2.6 contur, răsucire, lipire 2
Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
AVAP construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
hârtie
Balaurul
Cornetul de înghețată

S-ar putea să vă placă și