Sunteți pe pagina 1din 1

EXEMPLU DE DEMERS DIDACTIC CENTRAT

PE COMPETENȚE CHEIE
Disciplina: Geografie
Clasa: a VI-a
Subiect: Uniunea Europeană

COMPETENȚE CHEIE VIZATE:                
1. Competența de comunicare în limba maternă
- împărțiți în grupe, elevii vor descoperi numele țărilor din UE prin rezolvarea unor
rebusuri scurte (https://wordwall.net/ro/resource/9998838)

2.  Competența de comunicare în limbi străine


- elevii studiază un CD cu salutul în diferite limbi și apoi exersează diferite formule
de salut în limbile vorbite în UE (CD EUROPATRU)

 3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii


- elevii compară nr. de locuitori și scriu în ordine descrescătoare numele țărilor
după acest criteriu (”cea mai populată țară”). Folosesc Atlasul geografic școlar
pentru a identifica țările și capitalele din UE

4. Competența digitală
- elevii folosesc tablete și telefoane pentru a culege informații despre țările din UE
și a vedea imagini din aceste țări

5.  A învăța să înveți


- elevii învață cum pot accesa Wikipedia, pentru a învăța cât mai multe despre o
țară, o capitală

6.  Competențe sociale și civice


- elevii iau la cunoștință rezultatele unor proiecte europeane cre se vor derula în
localitate pentru un mediu mai curat
- în cadrul orei elevii vor lucra pe grupe sau în perechi, interacționând, colaborând

7.  Spirit de inițiativă și antreprenoriat


- realizarea unor pliante cu Ineul pe calculator pentru distribuirea lor voluntară
unor turiști i în scopul promovării obiectivelor turistice

8. Sensibilizare și exprimare culturală


- ”Un loc mirific” – prezentarea unor albume proprii cu poze ale unor obiective
turistice culturale și rezervații cu animale pe cale de dispariție din UE

RED
https://europa.eu/learning-corner/home_ro

S-ar putea să vă placă și