Sunteți pe pagina 1din 17

d

diirre
ecctto
orr C
CRRIISSTTIIA
ANN D DU
ULLG
GH HEERRU
U
n
nuum m``rru
ull 1
1 ((1
11 155)) iia
annu
uaa rriie
e 220
0001
1

O
.R
M
C ALE ND AR
C O M PE TI ¥I ON A L
2001 IS
R
E x e r ci ] ii le
a e ro b i c e
U

7 M E TO D E
LT

de a c r e[te
e f i ci e n ] a
a n t re n a m e n t e l o r
U

D e z v o l t a re
m a x i m ` p o s i b il `
C

\ n t r - un a n ( I I )
P

I n t e r v iu c u
O

L e e Pr ie s t
C up a A N E F S
T

ç n d re p t ` r i
p e n t ru f e m u ra l i
ß t i a ] i c` …
D I ALO G
C U CI TI TO R I I
2 ★ CULTURISM
www.culturism.freeservers.com Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele CULTURISM ★ 3
“Redis” cunoscu]ii culturi[ti: Irina Muntean, Alexandru www.culturism.freeservers.com
Costache, Costel Torcea, Felicia [i Petri[or Popa,
Cristian Zlatanovici,Florin Roman, Drago[ Popescu, BATOANE PROTEICE VITAMINE MINERALE
Florina Vi[an, Pop Ioan, Cristea Nicolae, Robert Protein-R Complex R
Ianici, Ionu] Iana, Alexandru ßotae, Gabriela Mihai, Ilie Un baton proteic este echivalentul Este un supliment alimentar vitami-
Mugurel, Carmen Leahu, Octavian Can`, Silviu nutritiv a 100g carne vit`. Batoane cu no-mineral indicat \n cazul solicit`rilor
Breahn`, Marian Manole, Daniel Stancu, Decebal Olteanu un gust excelent de ciocolat`, de 70g, fizice mari, \n avitaminoze, \n
av~nd urm`toarea compozi]ie nutri- profilaxia [i tratarea unor boli [i COMPLEX DE
tiv`: proteine - 18g, carbohidra]i - viroze; stimuleaz` sistemul imunitar, ANTIOXIDAN¥I
regenereaz` ]esuturile, favorizeaz` ßI NUTRIEN¥I

O
27g, gr`sime vegetal` - 17g, vita-

NOU
ale organismului. Se administreaz` mina C - 28 mg, lecitin` - 17 mg, metabolizarea calciului, fierului, ame- NATURALI
PRODUSE PENTRU vitamina B6 - 2 mg, vitamina B5 - 2 lioreaz` hipocalcemia, scade coles-
30 g \nainte de antrenament (pentru a
MASå MUSCULARå terolul sanguin, reduce LDL-coles- Complex alimentar pro-

.R
avea energie) [i 40-60 g dup` antre- ilie, mg, zinc - 2 mg, magneziu 14 mg.
de van teic, vitamino-mineral
Arome olat`
nament, pentru refacere. O m`sur` Valoare energetic`: 350 calorii. Se terolul, m`re[te permeabilitatea
Mass-R 2 con]ine 35g. cioc recomand` culturi[tilor pentru cre[tere ]esuturilor [i elasticitatea vaselor de care con]ine antioxi-
frutti
Este un concentrat proteic bogat \n Se prezint` la cutii de: [i tutti \n mas` [i for]`, c~t [i altor categorii s~nge, accelereaz` fluxul sanguin. Se dan]i cu diferite structuri
1 kg - 60.000 lei prezint` sub form` de capsule gelati- (antociani, protoanto-

M
carbohidra]i [i proteine (cu arome de de sportivi ca suport proteic, vitami-
2,5 kg - 119.000 lei nic, energetic [i mineral. Nu are noase de 500 mg. Se administreaz` ciani, picnogenol, fla-
vanilie, ciocolat`, tutti frutti), reco-
dou` p~n` la patru capsule/zi.
mandat \n special ectomorfilor (tip
Nutrifort-R
CONCENTRATE contraindica]ii, fiind un excelent
Se prezint` la cutii de:
vone, catehine, lactoal-
slab, longilin, ce ia greu \n greutate), supliment alimentar. Se fac comenzi bumine) [i nutrien]i

IS
care trebuie s` ia de dou`-trei ori pe Este un concentrat de carbohi- PROTEICE de minim 5 buc. 25% reducere 50 capsule - 45.000 lei
naturali.
zi c~te o por]ie de 70 g. Este reco- dra]i, proteine, vitamine [i minerale Prot-R 65 pentru minimum 50 buc`]i. Înl`tur` stresul oxidativ
mandat [i celorlalte tipuri genetice, (cu arome de vanilie, ciocolat`, Este un supliment (cu arome de 9.000 lei/buc PRODUSE SLåBIT [i încetine[te îmb`trâ-
\ns` numai imediat dup` antre- tutti frutti) recomandat pentru vanilie, ciocolat`, tutti frutti) bogat \n Siluet-R

R
cre[terea rapid` \n mas` nirea celulelor.
nament. Avantajul acestui produs este
muscular`. O por]ie reprezint` 90 g
proteine (65%) [i este recomandat AMINOACIZI Supliment alimentar care ajut` la Îmbun`t`]e[te circula]ia
con]inutul de fibre vegetale care ajut` celor care vor s`-[i asigure o cantitate
sl`bire stimul~nd arderea gr`similor
la formarea bolului alimentar [i care de produs [i pentru o cre[tere mare de proteine \n alimenta]ie, f`r` a AMINO-R sângelui, înl`tur` ris-

U
accelerat` a masei musculare se [i eliminarea colesterolului din curile accidentelor san-
absorb toxinele din intestinul gros. O cre[te stratul adipos. Se recomand` Este un produs de calitate
recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O organism. Înl`tur` senza]ia de foame
m`sur` con]ine 40g. tuturor culturi[tilor, c~te o por]ie de superioar`, natural, cu un procent [i
guine [i împiedic` for-
m`sur` con]ine 35g. datorit` con]inutului mare de fibre
Se prezint` la cutii de: dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g de marea varicelor.

LT
Se prezint` la cutii de: raport optim de aminoacizi esen]iali [i naturale, care ajunse \n stomac, \n
1,2 kg - 65.000 lei produs). O m`sur` con]ine 25g. Înt`re[te [i regularizeaz`
1 kg - 95.000 lei dipeptide, care asigur` o nutri]ie contact cu sucul gastric, \[i m`resc
3 kg - 135.000 lei Se prezint` la cutii de: b`t`ile inimii. Cre[te
2,5 kg - 189.000 lei 900 g - 119.000 lei proteic` complet` [i este asimilat volumul, cre~nd senza]ia de „SåTUL“.
2,2 kg - 239.000 lei total. Formula produsului asigur` un Ajut` sistemul imunitar [i are efecte imunorezisten]a, capa-
Super Mass-R echilibru stabilit [tiin]ific pentru a avea anticancerigene datorit` con]inutului citatea la efort fizic,
Mass Forte Creatin R
U
Este un supliment (cu arome de Prot-R 85 o cre[tere muscular` optim` [i o de antioxidan]i. Produsul se prezint` rezisten]a la suprastress,
Este un produs pentru cre[terea
vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce dato- recuperare rapid` dup` antrenament. sub form` de pudr`, administr~ndu- prin înl`turarea radi-
rapid` \n for]` [i mas` muscular`. Are acelea[i recomand`ri ca [i
rit` compozi]iei (50% proteine [i Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai se câte o m`sur` \n amestec cu 200- calilor liberi ai oxige-
Are o formul` care con]ine 25% Prot-R 65, doar c` are un con]inut
C
35% carbohidra]i) poate \nlocui bun` oxigenare a mu[chilor [i 250 ml ap` sau sucuri hipocalorice,
proteine, 65% carbohidra]i, cele mai mare de proteine (85%), iar o nului [i a metalelor
mesele obi[nuite din timpul zilei [i folose[te gr`simile pentru energie. Nu de dou`-trei ori pe zi, \n locul
mai importante vitamine [i minerale por]ie reprezint` 40 g de produs. Cu toxice, ac]ionând efi-
este recomandat at~t tuturor categorii- con]ine zaharuri [i gr`simi. Este meselor, sau ori de câte ori apare
[i pentru ca efectul de cre[tere arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti. cient \n limitarea pro-
P

lor de sportivi, c~t [i celor care nu fac 100% natural. Se recomand` servirea senza]ia de foame. Pe ntr u s c `d er e
accelerat` s` fie maxim con]ine [i O m`sur` con]ine 25g. ducerii acestora.
sport, dar doresc s` aib` o alimenta- Se prezint` la cutii de: unei por]ii a c~te 4 tablete, de trei ori ra pid ` \ n g re u tate SILUET-R poate
creatin` monohidrat \ntr-o cantitate Catifeleaz` pielea, pro-
]ie s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`- pe zi, dintre care o por]ie, imediat \nlocui cu succes toate mesele din zi,
O

suficient` s` stimuleze rapid for]a 900 g - 139.000 lei


simi [i colesterol. Se recomand` c~te 2,2 kg - 279.000 lei dup` antrenament. Pentru sportivii de deoarece aduce organismului toate tejeaz` încheieturile,
[i cre[terea masei musculare. O
o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie
parte din carbohidra]i provin din performan]`, se recomand` dublarea substan]ele nutritive necesare tendoanele [i ligamen-
= 65 g de produs). O m`sur` con]ine Super Protein-R 90 (vitamine, minerale, proteine etc.).Se tele.
T

dextroz` care ajut` la asimilarea dozelor.


30g. Se prezint` la cutii de: recomand` o cur` de cel pu]in patru Se administreaz` de 3
rapid` a creatinei [i d` un gust Este un concentrat proteic de
Se prezint` la cutii de: 300 tablete - 135.000 lei; s`pt`m~ni. ori pe zi dup` mesele
deosebit de pl`cut produsului. Se calitate superioar`, ob]inut din lapte.
900 g - 99.000 lei
2,2 kg - 199.000 lei recomand` 2-3 por]ii din acest Cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti 500 tablete - 185.000 lei cutii de 400 g - 75.000 lei principale c~te 1-2 tb la
supliment, (o por]ie are 90 g) frutti. Se administreaz` c~te o por]ie copii [i 3-4 tb la adul]i.
zilnic, una fiind recomandat` de 40 g de mai multe ori pe zi, \n Comenzile se fac 01/225.70.46; 01/792.25.54 Plata se face
Nu are efecte secun-
Energocarb-R imediat dup` antrenament. O limita a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se \n scris pe adresa 01/792.24.98; 094.63.22.94 la primirea
coletului,
dare nedorite.
Este un supliment energetic din amestec` cu lapte, sucuri sau ap`. O redac]iei sau
m`sur` con]ine 35g. 092.24.47.83; 094.324.645
carbohidra]i (cu arome de vanilie, Se prezint` la cutii de: m`sur` con]ine 30g. telefonic (inclusiv
fax: 01/225.70.46
pre]urile Flacoane 100 tablete
ciocolat`, tutti frutti) [i se recomand` s~mb`ta incluz~nd [i
1 kg - 105.000 lei Se prezint` la cutii de:
[i duminica) e-mail: redisnutritie@yahoo.com taxele po[tale
49.000 lei
pentru refacerea rezervelor energetice 2,5 kg - 210.000 lei 900 g - 215.000 lei
4 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 5
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

Perspective IDEAL PROTEIN


practican]I, fapt care
influen]eaz` deschiderea de
noi s`li [i, pe de alt` parte,
datorit` bazei mari de selec]ie,
Un produs revolu]ionar pe pia]a rom~neasc`

2001
influen]eaz` [i ob]inerea de
performan]e la nivel
competi]ional. dat` cu perfec]ionarea continu` a supli- la 092.510.584. Ve]i pl`ti produsul doar în
M`rirea num`rului de s`li [i
O mentelor nutritive, observ`m cum, momentul ridic`rii de la po[t` cu suma de

O
de practican]I are [i un rol treptat, diferen]ele dintre culturi[tii 149.000, ce include [i taxele po[tale sau la
Într-o sear`, la [tirile ar costa s` fac` reclam` s`lii educativ pentru c` tinerii ar profesioni[ti [i marea mas` a culturi[tilor amatori magazinele din IDM REGIE [i VIVA FITNESS.
sportive de la T.V. s-a spus c` în revist` [i cum ar putea trebui atra[i în num`r cât mai se reduc semnificativ. Dac` în 1965 doar Dac` trimite]i la adresa de mai sus 3 etichete

.R
echipa de fotbal “Inter Sibiu”, distribui suplimente nutritive în mare la astfel de preocup`ri. c~[tig`torul concursului MR. OLYMPIA avea de “Ideal Protein” pute]i beneficia de analiza
din lipsa banilor, s-a retras din sala lui. Dup` ce i-am dat Acum, când din ce în ce mai bra]e de 50 cm, ast`zi numai în Rom~nia sunt programului dv. alimentar sau de un program
campionatul diviziei B. Iat` c` toate informa]iile pe care m-i mul]i adolescen]ii au început vreo 20 de concuren]i amatori ce au atins sau de antrenament individualizat, dac` trimite]i 5
situa]ia economic` destul de le-a cerut mi-am zis: “s-a s` consume droguri devenind dep`[it aceast` dimensiune. etichete (odat` cu etichetele trimite]i [i datele -

M
proast` în care se afl` ]ara desfiin]at o echip` de fotbal, mai apoi infractori, face ca Ultima descoperire a nutri]ioni[tilor este faptul ce m~nca]i zilnic, cum v` antrena]i, ce date
noastr` face ca o echip` de dar a ap`rut o nou` sal` de atrac]ia pentru practicarea c`, de[i sunt ideale în stimularea anabolismului, antropometrice, ce grupe deficitare ave]i).
fotbal, cel mai popular sport culturism!” [i nu m-am mai sportului s` fie un act educativ. proteinele cu vitez` mare de absorb]ie creeaz` Programele vor fi alc`tuite de Florin Uceanu.

IS
de la noi din ]ar`, o echip` de gândit la subiectul care m` Ar trebui ca prim`riile din toate „o mic` problem`”, în sensul c` organismul nu le
care a evoluat în cupele preocupase. localit`]ile din ]ar` s` faciliteze poate absorbi în totalitate [i, mai mult dec~t at~t,
europene, a ajuns s` se Perspectivele culturismului deschiderea s`lilor prin acor- dup` un timp relativ scurt corpul nu mai are
desfiin]eze. Acest lucru m-a [i fitnesului, spre deosebire de darea de spa]ii cu pre]uri mici aminoacizi la dispozi]ie pentru a sintetiza

R
f`cut s` m` gândesc dac` sporturile care au nevoie de la chirie. proteine. E ca [i cum ai vrea s` torni un butoi cu
situa]ia economic` a afectat finan]are masiv`, sunt destul În ceea ce prive[te ap` într-o chiuvet`. Dac` îl torni lent, toat` apa
[i culturismul. Dar nu m-am de optimiste [i se pare c` se activitatea revistei noastre sper va fi preluat` (absorbit`) de scurgerea chiuvetei,

U
putut gândi prea mult pentru va evolua ascendent în ca [i în acest an s` mul]umim dar dac` îl ver[i în vitez` mare, mult` ap` se va
c` a sunat telefonul [i cineva continuare. Principalul lucru cea mai mare parte a v`rsa pe l~ng` chiuvet`, dup` ce aceasta se va

LT
mi-a spus c` a deschis o sal` care face puternic acest sport cititorilor. umple. Din acelea[i considerente, o protein`,
de culturism [i m` întreba cât l- este m`rirea num`rului de Cristian Dulgheru pentru a fi ideal`, trebuie s` aib` ini]ial o vitez`
mare de absorb]ie, pentru a asigura rapid
● çncetine[te \mb`tr~nirea celulelor prezen]a aminoacizilor în s~nge, dar totu[i s`
● çnbun`t`]e[te circula]ia s~ngelui aib` mai apoi vitez` lent` de absorb]ie pentru a
U
Firma G&V
● çnt`re[te inima asigura timp de mai multe ore aminoacizii
● Cre[te imunorezisten]a necesari construc]iei. Astfel, dac` sursa de ami-
● Catifeleaz` pielea noacizi se “stinge” rapid organismul începe apoi
C

● M`re[te capacitatea de efort fizic s` distrug` din ]esutul musular construit recent,
\n colaborare cu pentru a ob]ine aminoacizi - proces numit

REDIS co.
catabolism.
P

Acum pute]i [i dumneavoastr` s` beneficia]i


de acest nou progres în domeniul suplimentelor,
O

comand~nd “IDEAL PROTEIN”, un produs din


produce aparatur` de fitness [i ultima genera]ie de concentrate proteice, ce
con]ine o dubl` surs` de proteine: 40% din
culturism (hammer,
T

proteine cu absorb]ie rapid` [i restul de 60% din


multifunc]ionale, proteine cu absorb]ie lent`, asigur~nd astfel un
b`ncu]e reglabile etc) flux continuu de aminoacizi în s~nge, timp de 4-
la pre]uri foarte avantajoase. 6 ore. Suntem convin[i c`, foarte rapid, toate
Execut`m [i aparate de sport firmele care înc` nu au astfel de suplimente î[i
utilizabile \n cas`. vor aduce produsele la noile standarde din
domeniu [i c` „IDEAL PROTEIN” va fi concurat`
Tel. 094.579.928; 094.63.22.94 puternic de acestea. Pute]i beneficia de acest
produs performant numai comand~ndu-l în scris
pe adresa O.P.57, C.P.1, Bucure[ti, sau telefonic
6 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 7
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

EXERCI¥IILE
Num`rul caloriilor arse pe minut în func]ie de greutatea corporal`
Activitatea 55 kg 65 kg 75 kg 90 kg 100 kg
Mers - 6,5 km/or` 3,8 4,7 5,5 6,3 7
Urcat pe deal 5,5 6,9 8 9,2 10,5

AEROBICE Cobor~re pe ski-uri


Fotbal (amatori)
Mers pe role 15 km/or`
5,7
6,5
11
7,1
8
3,5
8,5
9,5
16
9,9
11
8,5
11
2,5
21
parte integrant` a antrenamentelor de culturism S`rituri cu coarda (110/min) 10 12,1 14,5 17 19,2

O
Alergare (11 km/or`) 10,5 13 15,3 8 20,1

C
red c` vechea defini]ie a modern`. Trebuie neap`rat s` çnot (voinice[te) 10 12,2 15 17 20
culturismului conform c`- ar`t`m c` un culturist folo- Box 8,4 10 12 14,1 16

.R
reia „culturismul este spor- se[te cele mai eficiente Box-tay 9,5 11,4 13,5 16 18
tul \n care practicantul, folo- metode cunoscute, pentru c` Baschet 7,5 9 11 12,4 14
Ciclism (moderat) 7,5 9 11 12,4 14
sindu-se de gantere, haltere, `sta este adev`rul. Cu nici un
Tenis (amatori) 7,5 9 11 12,4 14
scripe]i, \[i dezvolt` o mus- alt sport sau combina]ie de

M
Antrenament în circuit
culatur` masiv`, puternic` [i sporturi, nu po]i ob]ine o cu greut`]i mici 7,5 9 11 12,4 14
propor]ionat`, cu un grad ri- asemenea dezvoltare mus- Culturism 5,4 6,9 8,1 9 10,7
dicat de definire [i vascu- cular`, iar c~nd este vorba de

IS
larizare” poate fi \mbun`t`]it` sl`bire, culturi[tii sunt mae[trii în somatic, cantitatea de calorii În general, v` recomand s` prin sc`derea for]ei la exerci]ii.
av~nd \n vedere evolu]ia a „arde” gr`simea f`r` a a- efectuate cu implicarea unor consumat` în zilele respective, începe]i cu 3 antrenamente În general, se consider` c` pu-
culturismului \n ultimii 20 de ani. fecta masa muscular`. D`m mu[chi mari [i care folosesc ca „duritatea” antrenamentelor aerobice, de maxim 20 de mi- te]i sl`bi cu maxim 1 kg pe
În primul r~nd, culturismul clas` oric`rui a[a zis dietetici- surs` de energie pentru cu greut`]i din zilele ce pre- nute fiecare, în zile neconsecu- s`pt`m~n`, f`r` a pierde

R
care a devenit un sport de an, specialist, etc. Pe de alt` contrac]ia muscular`, în prin- ced antrenamentul aerobic tive [i s` v` urm`ri]i cu aten]ie mas` muscular`. O sc`dere
mas` în America, din moment parte, culturi[tii din ziua de azi cipal, gr`simea corporal` [i etc. progresele. mai abrupt` a greut`]ii este
ce are peste 40 de milioane folosesc din ce în ce mai mult oxigenul din aer. Dac` observa]i c` progresul semn c` a]i „ars” nu numai

U
de practican]i, include în ca- aparate complexe în locul Este evident c` este mai efi- în for]` [i mas` muscular` este gr`sime ci [i ]esut muscular, în
drul antrenamentelor exerci]ii halterelor [i ganterelor. cient s` sc`p`m de gr`simea încetinit ori stagneaz`, ori [i timpul eforturilor dumneavoas-

LT
aerobice. La fel [i culturi[tii, Tocmai din cauz` c` este corporal` folosind astfel de mai r`u, scade, este clar c` nu tr`. La fel de important de [tiut
care concureaz`, au des- cel mai eficient sport în ceea exerci]ii. pute]i tolera un asemenea este c`, de[i antrenamentul cu
coperit [i inclus în programul ce prive[te modelarea muscu- Din acest motiv, exerci]iile volum de exerci]ii aerobice [i greut`]i folose[te ca surs` de
de preg`tire precompeti]io- laturii, este ales de a[a mult` aerobice fac parte integrant` trebuie s`-l reduce]i. Experi- energie pentru contrac]iile
nal` exerci]iile aerobice. U- lume ca form` de practicare a din preg`tirea unui culturist [i menta]i cu 2 antrenamente de musculare -carbohidra]ii, totu[i
U
neori ei fac mai multe ore de exerci]iului fizic. trebuie s` [tim c~t mai multe 20 de minute sau alege]i o s-a observat o cre[tere a me-
exerci]ii aerobice pe zi dec~t C~]i oameni, de 20-30-40 de despre ele. form` mai u[oar`. Spre exem- tabolismului pe termen lung [i
antrenamente cu greut`]i, ani, dau bani lunar ca s` fac`: Cel mai important este s` plu, în loc de alergare, alege]i deci a consumului de calorii în
C

pentru a ob]ine acea definire box, volei, canotaj, lupte etc., [tim c~te calorii consum` un mersul rapid sau ciclism lent repaus dup` un asemenea
extraordinar`, necesar` c~[- [i c~]i dau bani pe abona- sportiv în func]ie de tipul de etc. antrenament. Chiar [i dup` o
tig`rii unui concurs. mente la s`lile de culturism? exerci]iu aerobic ales. Dac` obiectivul dumnea- noapte de somn, consumul
P

Ar fi deci mai corect dac` Nici nu mai trebuie s` r`spund. Vezi tabelul al`turat. voastr` este „topirea” rapid`, metabolic era crescut cu 10%
am spune: „culturismul este Cea mai mare schimbare în Trebuie îns` s` [ti]i c`, peste cu orice pre], a stratului de în urma antrenamentului cu
O

sportul în care practicantul s`lile de culturism, în ultimii 20 un anumit nivel, exerci]iile gr`sime de sub piele, a[a cum greut`]i, din seara prece-
utilizeaz` cele mai eficiente de ani, a fost invazia de apa- aerobice pot împiedica un este cazul unui culturist aflat dent`. Aceasta este explica]ia
mijloace cunoscute pentru a-[i rate pentru exerci]ii aerobice. culturist s` progreseze în ce înaintea unui concurs, trebuie faptului c` unii culturi[ti pot s`
T

dezvolta o musculatur` ma- Uneori p~n` la 25% din spa- prive[te masa muscular`. Care s` „uita]i” de cre[terea în for]` sl`beasc` doar cu regim ali-
siv`, propor]ionat`, simetric`, ]iul unor s`li ca „Gold’s Gym”, este acel nivel? [i mas` [i s` m`ri]i num`rul [e- mentar [i antrenamente cu
armonioas` cu un grad înalt „World Gym”, „Nautilius”, „Po- Este o întrebare la care din]elor aerobice la 4-7 pe greut`]i. Din p`cate, nu to]i
de vizibilitate prin diminuarea werhouse” etc., este ocupat r`spunsul nu este a[a de s`pt`m~n` a c~te 40-60 suntem la fel de bine dota]i
la minim a gr`simii de sub cu aparate pentru alergat, simplu pentru c` nu exist` un minute. Iar`[i trebuie s` fi]i genetic de la natur`, în privin-
piele”. pedalat, urcat sc`ri etc. ßi la singur r`spuns valabil pentru aten]i pentru c` un volum ]a asta [i trebuie s` apel`m la
Nu am preten]ia c` eu am noi se va înt~mpla la fel. to]i, a[a cum ne-ar pl`cea. prea mare de antrenamente exerci]ii aerobice pentru a
enun]at cea mai bun` defini- Exerci]iile aerobice sunt exer- Exist` o mare varietate în aerobice poate duce la pier- sc`pa de kg de gr`sime ne-
]ie a culturismului, dar mi se ci]ii ritmice, de mic` sau medie ceea ce prive[te toleran]a la derea de mas` muscular`, dorite.
pare destul de complet` [i de intensitate, de lung` durat`, efort aerobic în func]ie de tipul lucru ce se manifest` imediat Florin Uceanu
8 ★ CULTURISM
www.culturism.freeservers.com

func]ionare optim` pentru a

7
7 M ME ET TO OD DE E d e a c r e[ t e genera ATP, compusul ener-
getic muscular, [i a stoarce
totul de la mu[chi. Cu alte cu-
e f i c i e n ] a a n tr e n a m e n t e l o r vinte, nu vre]i s` l`sa]i sistemul
f`r` oxigen. Dac` le[ina]i, se

[ i d e a c r e [ t e d e 1 0 o r i m a i re p e d e duce naibii motiva]ia. Regula


este: inspira]i pe por]iunea

O
negativ` ori mai u[oar` a

P
entru cei mai mul]i dintre nunchi la înce- mi[c`rii [i expira]I în timpul
oameni, dezvoltarea putul mi[c`rii, mi[c`rii pozitive, partea mai

.R
musculaturii este mai di- poate exercita, dificil`. La genuflexiuni, de
ficil` dec~t negocierile de pa- pe lungimea exemplu, inspira]I c~nd co-
ce din Orientul Mijlociu. ßi to- cursei efectuate bor~]i [i expira]I c~nd urca]i cu
tu[i, uneori apare c~te un caz de bra]e, ini]ial greutatea pe ceaf`. Pute]i s`

M
care ne raporteaz` cre[teri in- o rezisten]` de v` ]ine]i respira]ia pentru una,
credibile. c~teva ori mai dou` secunde c~nd schimba]i
Pentru cei mai mul]i, este ne- mare, iar de la direc]ia, dar trebuie s` expira]I

IS
voie de aproximativ 40 de mijlocul mi[c`rii c~nd ajunge]i în partea cea
antrenamente pentru a cre[te p~n` în v~rf o mai grea a mi[c`rii. O expirare
o jum`tate de kg în mas` mus- rezisten]` apro- for]at` poate concentra pu-
cular` pur`. A]i citit corect. 40 piat` de zero. terea [i v` poate da un surplus

R
de antrenamente dure, pentru Motivul este de for]`. Este motivul pentru
o singur` jum`tate de kg. Asta iner]ia. Acce- care practican]ii artelor mar-
este fenomenal de ineficient. lerarea mi[c`rii ]iale strig` c~nd dau o lovitur`.

U
Av~nd în vedere c` aceasta poate fi avan-
este rata de cre[tere uzual`, e tajoas` dac` e 3) MEN¥INE¥I

LT
de mirare c` cei mai mul]I se efectuat` con- AMINOACIZII
las` de culturism dup` prima trolat, dar nu
CIRCULÇND
lun`? atunci c~nd „a-
Dac` v` încadra]i în aceas- runc`m” bara, ßI ACCELERA¥I
t` categorie , nu v` teme]i. Ur- ca halterofili. În CREßTEREA
U
meaz` 7 lucruri esen]iale care
trebuie utilizate în antrena- Cei mai mul]i dintre culturi[ti înainte, s-ar putea s` v` afla]i proteic, o combina]ie între
mentul dv. pentru a fi sigur c` [tiu c` trebuie s` consume pe punctul de a declan[a proteina din zer [i cea din lap-
C

ob]ine]i cea mai intens` stimu- proteine la fiecare 2-3 ore procesul catabolic. O te (caseina) e perfect, deoa-
lare a cre[terii de la fiecare pentru a-[i ]ine mu[chii într-o a[teptare de înc` 45 de rece ob]ine]i efectul anabolic
[edin]` de antrenament. 2) INSPIRA¥I - „baie” de aminoacizi. Nu ave]i minute poate face ca acele rapid în s~nge [i tototdat`
P

EXPIRA¥I interesul s` l`sa]i mecanismele grame în plus de ]esut, puse efectul lent [i constant antica-
1) REDUCE¥I înfomet`rii s` se declan[eze [i pe bicep[i prin efortul ultimelor tabolic al proteinei din lapte
O

INER¥IA, ACCELE- Am v`zut sute de practican]i s` for]eze corpul s` „caniba- antrenamente, s` fie arse ca ce te ]ine în zona anabolic`
]in~ndu-[i respira]ia în timpul lizeze” propriul ]esut muscular, energie. Solu]ia este s` c~teva ore (4-6).
RA¥I CREßTEREA
efortului. Nu e o idee bun`. Se disrtug~ndu-l, pentru a-l folosi consuma]i o mic` cantitate de
T

De fiecare dat` c~nd arun- poate înt~mpla s` v` pierde]I ca energie. concentrat proteic, o dat` cu 4) NU TRAGE¥I „TARE”,
ca]i, balansa]i, zv~cni]i sau cuno[]in]a, s` c`de]I peste ßtia]i îns` c`, atunci c~nd masa respectiv` sau s` lua]I N-O Så AVE¥I
smuci]i o greutate, pierde]i din gantere, de exemplu, [i s` m~nca]i hran` solid`, poate c~teva capsule de aminoacizi
REZULTATE
rezisten]a contra c`reia tre- culturism nu conteaz` c` ridi- r`m~ne]I cu „tatuajul” de 40 s` dureze p~n` la 45 de cu 15 minute înainte de mas`.
buia s` for]a]i mu[chii. Spre ca]i cu 20 kg mai mult ca par- kg imprimat pe frunte. minute p~n` c~nd procesul Asta va face ca sistemul sang- A[a, mul]i dintre practican]I
exemplu, o halter` de 60 de tenerul dv., dec~t dac` le Din punct de vedere al digestiv desface proteinele în vin s` fie „inundat” cu ace[ti evit` exerci]iile grele [i aleg
kg, dac` e împins` de la cea- ridica]i doar cu for]a mu[chilor eficien]ei antrenamentului, aminoacizi (c`r`mizile cons- agen]i anabolici imediat, iar doar exerci]ii u[oare, izolate,
f` cu o zv~cnire din tot corpul, implica]i în efort c~nd „m~nui]i” greut`]i mari, truc]iei) [i le transport` în sis- cei proveni]I din hrana solid` cu greuta]I relativ mici. Singurul
dup` ce am îndoit [i apoi am ave]i interesul s` men]ine]i temul sangvin? Dac` ultima vor urma destul de cur~nd. exerci]iu de baz` utilizat este
întins rapid picioarele din ge- toate sistemele în stare de mas` a fost luat` cu 3 ore Dac` folosi]I concentratul împinsul din culcat cu bara. De
10 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 11
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

aceea, ei au pectoralii mult 6) INSISTA¥I PE


mai dezvolta]i dec~t restul cor-
pului. Sigur c` genuflexiunile,
îndrept`rile [i ramatul din aple-
CONTRAC¥IE
For]area musculaturii
CUPA ANEFS 2000 Sufletul concursului, ca [i a-
cum 33 de ani, la prima edi]ie,
a fost conf. univ. dr. H~tru Du-

O
cat sunt exerci]ii grele [i te las` s` se contracte contra rganizat de mai bine de nizatorii au reu[it s` ofere un mitru, o legend` vie a cultu-
epuizat, mai ales dac` folo- unei for]e opuse din ce 33 de ani, acest concurs spectacol de excep]ie, care a rismului din Rom~nia.
se[ti greut`]i mari, dar ex- în ce mai mari repre- de cas` a fost în acest culminat cu o demonstra]ie a “Vinovat” de amploarea pe
perien]a a genera]ii întregi de zint` esen]a construirii an cel mai reu[it. Dac` în trecut multiplului campion Florin care a luat-o acest concurs (au

O
campioni a dovedit c` aceste de mai mult` mas` sportivii participan]i (în cea mai Uceanu. venit sportivi [i de la Ploie[ti)
exerci]ii, numite de baz`, sunt muscular`. În pozi]ia în mare parte încep`tori) primeau Pe l~ng` încep`tori, au este dl. asist. univ. doctorand
singurele care î]i pot aduce care este contractat cel mult o diplom`, la edi]ia din evoluat demonstrativ VIP - urile Paul Daniel.

.R
statutul de campion. la maxim, mu[chiul 2000 a Cupei ANEFS orga- ANEFS - ului, culturi[ti de mare Organizarea competi]iei a
nizatorii au oferit premii destul valoare, medalia]i la Campio- fost asigurat` de B~rlan Costel,
5) ÎNTINDE¥I de consistente, const~nd în: natele Balcanice (Lauren]iu manager general al echipei
PENTRU A suplimente nutritive, treninguri, R`ducanu) [i la Campionatele ANEFS, al`turi de sponsorii:

M
tricouri, costume de baie etc. Na]ionale de Juniori (Ioma Io- REDIS NUTRI¥IE, SERVUS SRL,
CREßTE
Este de remarcat faptul c` nu]). Despre Iama Ionu] putem YORK SA, Fitpol SRL, MEDIMEX
Un num`r de este singurul concurs pentru spune c` a fost revela]ia anului SRL, Pepos SRL - echipament

IS
exper]I au afirmat c` asemenea exerci]ii sunt: încep`tori unde au debutat 2000. La 21 de ani, 1,72 cm, 106 sportiv, Cristina B~rlan, Sfetcu
întinderea mu[chilor extensia picioarelor la mul]i culturi[ti celebri (R`zvan kg [i 53,5 perimetrul bra]ului, Alexandru, Paul Daniel,
este o metod` aparat, flexii concentrate din Ariton, George T`nase, Gelu acest sportiv s-a clasat în primii Flashpower.
eficient` pentru a [ez~nd cu gantera, flutur`ri Ilie, Lauren]iu R`ducanu). 3 la toate competi]iile (inclusiv

R
cre[te masa mus- cu gantere pentru umeri, Cu ajutorul sponsorilor, orga- la seniori) la care a participat. Prof. Cristian Neagu
cular`. Teoria lor este flutur`ri la scripe]i pentru
c` întinderea poate pectorali etc.

U
A n i v e r s a re a c o le g i u l u i n a ]i o n a l
face „înc`tu[area”
mu[chilor cu ]esut 7) CONTINUA¥I

LT
fascial mai pu]in PANA „IA FOC”
restrictiv` [i deci cre[-
terea vine mai u[or.
MUßCHIUL „ Sp i r u H a r e t ” d i n B u c u re [ t i
Solu]ia este s` Cercet`torii europeni au
încorpora]i exerci]ii ce raportat c` „arsura” pe care
Pe 13 decembrie, în fie- întrebe despre tainele Atmosfera de odinioar`, re-
U
con]in pozi]ii ce întind o resim]im în mu[chi la care an, la fostul li- cuturismului. vederea cu fo[tii parteneri de
la maxim mu[chii sf~r[itul unei serii este direct ceu Spiru Haret, (ac- Am aflat cu aceast` ocazie antrenament a fost extrem de
lucra]i. Exemple de legat` de eliberarea de tualmente Colegiu Na]ional) c`, datorit` muncii depuse de pl`cut` [i emo]ionant`!
C

asemenea exerci]ii hormoni de cre[tere în se s`rb`tore[te ziua absolven- d-na profesoar` Szekely Lenke La ini]iativa d-nei profesoare
sunt: îndrept`ri cu organism. Se sugereaz` c` tului. Pe l~ng` invita]i celebri, [I a d-lui antrenor cordonator Szekely Lenke - gazda noastr`,
picioarele drepte atunci c~nd PH - ul s~ngelui absolven]i ai liceului, cum ar fi Szekely Laszlo, conducerea li- am s` lansez urm`toarea
P

(pentru femurali), este sc`zut ca urmare a dl. Alexandru Paleologu, sena- ceului a hot`r~t ca din anul invita]ie:
flutur`ri pentru exerci]iului [i acidul lactic tor, absolvent 1938, dl. Sergiu 2000 s` introduc` între discipli- „C`tre to]i «spiri[tii» culturi[ti,
O

pectorali , pull-over pentru este capabil de cea mai este ridicat ca nivel este eli- Cunescu, absolvent 1931, dl. nele de studiu ale liceului [i dis- în fiecare an, pe 13 decem-
dorsali, flexii cu gantere din puternic` c ontrac]ie. De berat mai mult hormon de Andrei Ple[u, absolvent 1966, ciplina „culturism [i fitness”! brie, sunte]i a[tepta]i în sala de
[ez~nd pe o bar` înclinat` asemenea, un studiu informal cre[tere. au fost invita]i to]i fo[tii absol- La întreb`rile copiilor au r`s- culturism a liceului, unde v-a]i
T

(pentru bicep[i). Cercet`torii asupra metodei ce presupune Alte studii ulterioare au f`cut ven]i ai liceului - sportivi, puns Diana Dospinescu (cam- început activitatea!”
de asemenea cred c` întinde- men]inerea contrac]iei în de asemenea aceea[i corela- scriitori, academicieni etc. pioan` balcanic`, fost` cam- Un g~nd bun, un salut tine-
rea unui mu[chi m`re[te nu- acest punct a ar`tat c` d` în ]ie. Asta înseamn` c` trebuie A fost o clip` extrem de e- pioan` na]ional`) [i Elena Bo- resc, chiar dac` anii au trecut
m`rul de receptori anabolici ai unele cazuri rezultate s` c`uta]i acea senza]ie de mo]ionant` s` trec din nou roi (fost` campioan`), ambele cu zecile peste noi, mu]umim
acestuia [i de asemenea ini]ia- fenomenale. Este deja celebru „arsur`” la fiecare antrena- pragul liceului (în calitate de absolvente ale liceului. dragului nostru liceu Spiru
z` declan[area de prostaglan- cazul încep`torului care, ment pentru fiecare grup` absolvent) dup` 13 ani. În calitate de culturi[ti-absol- Haret!
dine, ceea ce poate m`ri con- folosind doar aceast` muscular`. Sala de culturism a liceului, ven]i au r`spuns întreb`rilor
siderabil cre[terea muscular`. metod`, f`r` a face restul odinioar` plin` de campioni, Popa Mihai Claudiu (de 5 ori Prof. Cristian Neagu -
repet`rii, a crescut cu 14 kg în dup` IRONMAN era acum plin` de elevi de campion na]ional) [i subsem- fost elev [i culturist
10 s`pt`m~ni. Exemple de clasa a IX-a, curio[i s` ne natul. la liceul Spiru Haret - Bucure[ti
12 ★ CULTURISM
www.culturism.freeservers.com

regul`? Trebuia s` fie ceva în De[i înainte am fost reticent

DEZVOLTAREA MAXIMå leg`tur` cu fiziologia indivi-


dual` a clientului meu, respon-
sabil pentru lipsa de progres cu
în a reduce volumul antrena-
mentelor la asemenea nivele
joase, experien]a mea cu

posibil` intr-un singur an acest program. Trebuia s`


existe o explica]ie - de ce indi-
vidul respectiv se supraantrena
“clientul retardat genetic” m-a
f`cut s` fiu mai îndr`zne] în
acest sens.
(Continuare chilor. Aplic~nd un stres mai necesar` inducerii unei dezvol- folosind un program a[a de Am redus programul tuturor

O
din num`rul trecut) mare dec~t e necesar - cum t`ri a mu[chilor dincolo de scurt [i efectuat a[a de rar. clien]ilor mei la 3-5 serii pe
se înt~mpl` cu antrenamentul nivelul normal. Asta m-a f`cut s`-mi revizu- antrenament, efectuate la un

U
na din temele filozofice de înalt` intensitate - va Ini]ial, din moment ce clien]ii iesc c~te ceva din ceea ce interval de 4-7 zile, în func]ie

.R
majore ale articolelor rezulta o situa]ie echivalent` în mei erau antrena]i cu 7-9 serii [tiam despre rolul geneticii. Am de toleran]a lor la efort.
mele în ultimii ani a fost - medicin` cu supradozarea în total pe o zi de antrena- realizat c`, din moment ce Cu un program corespunz`-
pentru c` exist` doar o medica]iei, sau, cum spunem ment, trei zile de antrenament mo[tenirea genetic` deter- tor, de înalt` intensitate, un trenamente pentru picioare,
realitate care este obiectiv în culturism, supraantrena- pe s~pt~m~n`, deci compa- min` caracteristici ca în`l]ime, practicant va progresa în for]` care au durat mai pu]in de 15

M
condus` de un set de principii ment. Culturi[tii care aplic` sis- rativ considerabil mai pu]in ca toleran]a la lumina solar`, la fiecare antrenament, f`r` minute fiecare. Asta reprezint`
care nu se schimb` - c` exist` temul bazat pe volum - lipsit recomand`rile lui Jones (vezi inteligen]`, exist` probabil [i plafon`ri serioase p~n` la ni- o cre[tere de 388% la un
doar o singur` teorie valid` de o baz` teoretic` sau [tiin]ifi- articolul din nr trecut), îmi era determin`ri în ceea ce pri- velul maxim permis de culturist deja avansat. În luna

IS
pentru orice domeniu. c` solid` - b~jb~ie în continuu aproape imposibil s` cred c` ve[te toleran]a la stresul impus geneticul s`u. în care l-am antrenat pe
În culturism ideea este s` în ideea c` poate într-o zi vor rezultatele lor, mai pu]in dec~t de exerci]iul fizic. În ceea ce prive[te indivizii “Barbarian”, el a crescut cu 3,5
impui un stres corpului, care s` reu[i s`-[i dezvolte mu[chii. Ei satisf`c`toare pe termen lung, A[a cum exist` pe de o superdota]i genetic, progrese- kg în mas` muscular`. Un
induc` schimb`rile biochimice nu [tiu aproape nimic despre se datorau supraantrenamen- parte pitici [i pe de alta oame- le lor trebuie s` fie fantastice. progres remarcabil av~nd în

R
ce rezult` în hipertrofia mu[- rela]ia specific` stres / stimul tului. ni de 2 m [i peste, a[a cum Iat` experien]a mea cu un vedere c` în ultimii s`i 5 ani de
Deci care era cauza? exist` genii [i pe de alt` parte client ce intr` în categoria antrenamente tradi]ionale, cu
Într-o bun` zi am început s` retarda]i mintal, a[a cum nor- superdota]ilor. El era deja un zeci de serii pe antrenament,

U
antrenez un client foarte entu- dicii, care sunt blonzi, tolerea- veteran al s`lilor de culturism [i ce durau cel pu]in 2 ore, de 6
ziast vis-a-vis de metoda mea z` cu greu expunerea la razele era cunoscut ca fiind foarte ori pe s`pt`m~n`, nu progr-

LT
de înalt` intensitate. Intere- solare intense, iar africanii nu puternic. Era de asemenea cu- esase deloc în for]` [i mas`
sant, dup` dou` luni de antre- au probleme cu acestea, a[a noscut [i ca actor, fiind unul muscular`.
namente cu 7-9 serii în total pe exist` oameni cu o înalt` tole- dintre cei doi fra]i gemeni Bar- Dac` el a fost capabil de
antrenament, de trei ori pe ran]` la exerci]iul fizic, compa- barians. El putea s` fac` 15 asemenea progrese, imagina-
s`pt`m~n`, era evident c` rativ cu al]ii, ce au o toleran]` repet`ri la aparatul de extensii ]i-v` ce progrese ar putea
U
programul nu d`dea nici un extrem de redus` la efortul pentru coapse cu întreaga face un încep`tor care are o
rezultat. For]a lui crescuse ne- fizic. înc`rc`tur` a aparatului, în asemenea dotare genetic`.
glijabil [i nu exista nici o cre[- De[i mi-a fost destul de greu momentul în care am început ¥ine]i minte c`, în momentul în
C

tere vizibil` în mas` muscular`. s` accept la început, conclu- s`-l antrenez. Dup` seria de 15 care progresele în for]` s-au
Am decis s` îi reduc programul zia mea bazat` pe noua în]e- repet`ri l-am dus imediat la oprit, cre[terea în mas` se va
la 5 serii în total pe antrena- legere a rolului geneticii m-a presa înclinat` pentru picioare opri cur~nd. În acest ritm, un
P

ment [i s` fac` antrenament f`cut s`-i reduc clientului meu, unde a f`cut 18 repet`ri p~n` individ va ajunge la limita
din trei în trei zile. Dup` trei înc` o dat`, programul de an- la epuizare cu 230 kg. Peste o maxim` a dezvolt`rii for]ei sale
O

s`pt`m~ni era evident c` trenament. De data aceasta s`pt`m~n` el a reu[it 25 de în mai pu]in de un an. Din mo-
ceva e în continuare gre[it, din la 3 serii, o dat` la 4-7 zile. ßi a repet`ri la extensii [i, alerg~nd ment ce nivelul dezvolt`rii fina-
moment ce nu exista nici un mers. În sf~r[it, a început s` de- imediat la pres`, a reu[it 38 de le a unui individ este o calitate
T

progres. vin` mai puternic [i s` creasc` repet`ri cu 230 kg. Dup` înc` determinat` genetic, nu to]i
Era pentru prima oar` c~nd în dimensiuni pe o baz` regu- o s`pt`m~n`, el a f`cut 33 de pot ajunge la acela[i nivel final
lucram cu un client care nu lat` [i constant`. Totu[i, pro- repet`ri la extensii, urmate [i nu pot ajunge acolo la fel de
r`spundea deloc la programul gresele sale nu au fost nicio- imediat de 71 de repet`ri la rapid, dar nu ar trebui s`
de înalt` intensitate cu foarte dat` dramatice. Am ajuns la pres` cu aceea[i greutate. dureze cu mult peste un an
pu]ine serii pe care îl aplicam. concluzia c`, pur [i simplu, nu Incredibil, dar clientul meu a pentru cei mai pu]in dota]I
Se putea s` m` în[el asupra avea predispozi]ia pentru a progresat de la 15 la 33 de genetic.
universalit`]ii validit`]ii acestor face progrese în for]` [i mas` repet`ri la aparatul de extensii MIKE MENTZER
principii de antrenament? Sau muscular`, la fel ca majorita- [I de la 18 la 71 de repet`ri la Mr. Univers
el reprezenta o excep]ie de la tea popula]iei. pres`, ca rezultat a doar 2 an- Loc II la Mr. O (80 kg)
14 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 15
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

Interviu cu dar mai important este cum


ar`t, nu c~t de mari sunt peri-
este a[a. Trebuie s` ai mentalul
potrivit, trebuie s` vrei din toat`
de noapte sau treburi din astea.
La 9 seara sunt în pat, în

LEE PRIEST
metrele mele. fiin]a ta [i s` insi[ti p~n` ajungi majoritatea nop]ilor. M` simt
Î: Evident c` depinzi de s`-]i atingi obiectivul. mai bine juc~ndu-m` pe calcu-
suplimente pentru a ob]ine Prea mul]i renun]` c~nd nu lator, dec~t s` merg la petre-
asemenea rezultate. Crezi c` ob]in imediat rezultatele do- ceri. Pe de alt` parte, culturi[tii
ele sunt importante? rite. Culturismul nu este ca alte c~[tig` a[a pu]in în compara]ie
Î: Concurezi ca profesionist Classic”, „Newcastle R: În special c~nd sunt pe re- sporturi, poate dura ani [i ani cu alte sporturi. De ce?

O
din 1993 [i totu[i pretinzi c` ai Classic” [i „Campionatul gim le folosesc foarte mult [i p~n` mu[chii încep s` se Trebuie s` te „sinucizi” cu
doar 26 de ani. Cum se poate Statal”. La toate am luat cred c` au jucat un rol major dezvolte serios. antrenamentele [i regimul
a[a ceva? locul 1. în ob]inerea rezultatelor mele Uita]i-v` la cei mai buni cul- pentru a fi în form` pentru un

.R
R: C~t de tare e[ti la mate- Î: Glume[ti! Mai concura în concursuri. turi[ti de azi, to]i se antreneaz` concurs [i la cele mai multe,
matic`? M-am n`scut în 1972, cineva cu tine? Î: Ai semnat, dup` trei ani de de cel pu]in 15 ani. Probabil c` locul 1 c~[tig` doar 10000$, iar
pe 6 iulie. R: De fapt erau cam 5 con- „Mr. Australia” la seniori, dar mi contract cu „Weider”, un con- sunt f`cut pentru acest sport la Mr. Olympia, dac` nu e[ti în
Î: Po]i s` ne spui c~te ceva curen]i în categorie. Era o s-a spus c` eram prea t~n`r tract cu alt` firm` sau m` într-o m`sur` mai mare ca al]ii. primii 10, nu prime[ti un cent.

M
despre familia ta? categorie [colar`, pentru cei pentru a primi card-ul de pro- în[el? Alte corpuri sunt mai potrivite Programul uzual de antrena-
R: Am fost doi copii la p`rin]i. sub 19 ani. fesionist. Normal, c~nd c~[tigi R: Într-adev`r, am semnat un pentru baschet sau fotbal. Eu ment [i alimenta]ie al lui Lee
Am o sor` mai mare cu doi ani Î: Atunci a început obsesia acel titlu ai dreptul s` treci la contract cu „Prolab” pe 2 ani. m-am sim]it mai confortabil [i Priest:

IS
ca mine. P`rin]ii mei au di- ta cu Superman? profesioni[ti. Au fost foarte genero[i cu mine mai fericit ridic~nd greut`]i. Lee se antreneaz` de 2 ori
vor]at c~nd aveam 4 ani [i R: Întotdeauna mi-a pl`cut Î: C~nd ai concurat prima [i m-au sus]inut chiar [i în Î: Cum arat` un antrenament pe zi: la 8 [i la 16 [i lucreaz` cel
mama s-a rec`s`torit c~nd Superman. De aceea mi-am oar` la profesioni[ti? timpurile mai grele în care, tipic pentru Lee Priest? mai adesea doar o grup` pe
aveam 9 ani. Astfel, de[i ini]ial f`cut tatuajul cu simbolul lui pe R: În 1992 am venit în SUA dup` cum [ti]i, am fost suspen- R: Normal fac 15-20 de serii [edin]`.

R
m` chema McCutcheon, de um`r. C~nd eram mic, mama pentru a concura la „Niagara dat pentru neparticiparea la pe grup` muscular`, indiferent Ziua 1: piept [i spate
la 9 ani am luat noul nume de mi-a f`cut un costum Super- Fall” care avea concurs [i pen- un concurs, de[i semnasem de grup`. Încerc s` „lovesc” Ziua 2: biceps, triceps [i
familie al mamei. man. Mi s-a ar`tat în vis [i mi-a tru amatori [i pentru profe- contractul cu organizatorii. fiecare grup` de 2 ori pe s`p- umeri

U
Î: Cum te-ai apucat de spus s`-i duc mai departe nu- sioni[ti. În sala Gold’s Gym, cu Î: Exist` vreun secret al cre[- t`m~n`. M` orientez dup` felul Ziua 3: cvadricep[i, femurali
culturism? mele. A[a am f`cut. C~nd am o s`pt`m~n` înainte de con- terii tale uimitoare? Care este cum m` simt, în general. Dac` [i gambe

LT
R: Bunicul meu a f`cut înce- p`r`sit planeta Krypton [i am curs, m-am înt~lnit cu Jim Ma- filozofia ta de antrenament? am chef s` antrenez pieptul, În perioada de mas`, el î[i
putul. A fost campion de lupte venit pe p`m~nt, am decis s` nion care era o înalt` oficia- R: Oamenii m` întreab` me- fac antrenament de piept. A lucreaz` abdominalii [i face
în armat`. M-a luat la sala devin Superman (r~sete). litate în IFBB [i, dup` ce mi-a reu ce fac de sunt a[a de doua zi s-ar putea s` am chef aerobic, c~nd are chef. C~nd
„Police Boys Club” unde, la 12 Î: Ai început cu o serie im- ascultat argumentele, m-a mare. Doar exerci]iile obi[nuite de antrenament pentru spate se preg`te[te de concurs, el
ani, am început s` fac gimnas- presionant` de 3 victorii, ce a ajutat s` devin profesionist, de baz`. Pentru picioare: ge- sau picioare. Asta este valabil [i face aerobic de 2 ori pe zi [i
U
tic`. Acolo aveau o sal` de urmat? astfel, înc~t în loc s` concurez nuflexiuni cu bara, pres`, pentru greut`]ile folosite. lucreaz` abdominalii de trei ori
for]` [i a început s`-mi plac` R: Am luat locul 3 la „Cam- la amatori, am intrat la extensii. Pentru bra]e: flexii cu Î: Lucrurile nu se poate s` pe s`pt`m~n`.
mai mult s` ridic greut`]i pionatul Statal” pentru seniori, profesioni[ti [i am ie[it pe 9 din bara, flexii cu gantere, flexii la mearg` prost pentru tine. Ai un Masa 1: orez, concentrat
C

dec~t s` fac gimnastic`. De c~nd aveam 14 ani. La 15 ani aproximativ 20 de concuren]i. bara Scott. Oamenii cred c` Humvee (ma[in` de teren) proteic
asemeni luam [i lec]ii de am c~[tigat [i acest concurs, Aveam 85 de kg [i doar 20 de exist` un antrenament secret nou-nou] în Masa 2: pe[te, orez
Karate. pe l~ng` altele. La 16 ani am ani. sau o substan]` parcare [i Amie, Masa 3: friptur` de vit`,
P

Î: Ce fel de aparate avea f`cut o pauz` competi]ional` Î: Tom Platz era cunoscut secret`, dar nu prietena ta are un cartofi
sala unde te antrenai? Erai de 1 an [i anul urm`tor am pentru picioarele sale enorme, Chrysler 300. Masa 4: orez, concentrat
O

puternic la v~rsta aceea? c~[tigat titlul de „Mr. Australia” Lee Priest este cunoscut pentru R: C~teodat` proteic
R: Avea doar gantere, halte- [i am luat locul 2 la „Campio- bra]ele sale incredibile. C~t de simt c` merit tot Masa 5: piept de pui,
re [i b`nci, supor]i. F`ceam natele Mondiale de Amatori mari sunt? ce am pentru c` spanac, conopid`
T

genuflexiuni cu trei discuri pe pentru Seniori”. De asemeni, în R: În perioada de mas`, am muncit din Masa 6: concentrat proteic,
fiecare parte (adic` 120 kg) la acel an am c~[tigat titlul statal c~nd am 129 kg, m`soar` 60 greu, dar c~teo- pr`jiturele de orez
14 ani. Aveam 1,55 m [i 56 kg. concur~nd împreun` cu ma- de cm. În form` de concurs dat` m` simt La fiecare mas` ia 3 capsule
Î: Ai concurat pentru prima ma mea. Aveam cam 72 de am „doar” 55 cm. vinovat c` al]ii de aminoacizi [i mai folose[te
oar` la 13 ani, corect? kg. Mama avea 38 de ani [i Î: Dar picioarele? nu au ceea ce toat` gama de vitamine, mi-
R: Da, dup` 8 luni de antre- ar`ta ca o versiune mai mic` R: În perioada de mas` am am eu. Sunt un nerale, prehormoni [i termoge-
namente am concurat pentru a mea. atins 85 cm, dar nu sunt prea b`iat de ca- nice ale firmei „Prolab”, care îl
prima oar`. Am concurat de La 19 ani am c~[tigat pentru interesat de m`sur`tori. Dac` s`, nu merg sponsorizeaz`.
trei ori în acel an: „Sydney a treia oar` consecutiv titlul cineva mi-o cere, m` m`sor, prin cluburi dup` IRONMAN
16 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 17
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

importante cantit`]i din vitaminele A, Produse pentru mas` muscular` Masiv Mass
D, K, B complex, C [i mai con]ine Fe, Urm`torii culturi[ti
Cu, Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi- Mega Mass Masiv Mass este un produs destinat cre[terii masei musculare [i refacerii rapide dup`
nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, la Produs excelent pentru cre[terea \n efort. Datorit` con]inutului echilibrat de proteine, carbohidra]i, vitamine [i minerale. rom~ni sunt sponsoriza]i
mese. mas` muscular`. Con]ine proteine, Masiv Mass este o solu]ie perfect` în alimenta]ia oric`rui sportiv. Se recomand` [i folosesc \n preg`tire
250 tablete - 215.000 lei carbohidra]i, aminoacizi, vitamine. Se administrarea a 2-4 m`suri pe zi (2 m`suri - 90 gr) din produs Masiv Mass, dizolvat în
lapte, sucuri, ap`, de preferin]` dup` antrenament. Produsul se prezint` sub form` suplimentele nutritive
Natural Sterol administreaz` 50-100 g/zi, \n dou`-trei
Produse pentru sl`bire reprize (o repriz` de administrare tre-
de pudr` cu arome de ciocolat` [i vanilie, ambalat la cutii de 1 kg. Pre]: 80.000 lei. „Universal“:
Este un puternic anabolizant natural,
extras din plante, f`r` efecte secun- buie s` fie dup` antrenament), ames- Creatin Rapid Mass Virgil Buruian`
L-Carnitine tecat cu ap`, lapte sau sucuri. Creatin Rapid Mass este recomandat celor care doresc ob]inerea unei mari mase
dare. Se recomand` pentru cre[terea musculare de calitate într-un timp foarte scurt aceasta fiind posibil datorit` campion mondial,

O
Produs care con]ine 250 mg carnitin`/ \n mas` [i for]` muscular`. Se iau [ase 1,5 kg - 225.000 lei
pastil`, foarte eficient \n timpul progra- tablete/zi \n trei reprize. Tabletele se iau Giant Mass 4100
con]inutului echilibrat de proteine, carbohidra]i [i creatin`. Creatina folosit` în acest Florin Uceanu
produs este de cea mai bun` calitate fiind ob]inut` de Creapure. Se recomand`
melor de sl`bire. Se administreaz` una- cu ap`, dup` ce se rup \n dou`. Formul` nou` pentru cre[tere \n mas` mus- administrarea a 2 m`suri/zi (90 gr) din produs amestecat cu lapte, ap` sau sucuri. multiplu
dou` capsule/zi. 90 tablete - 325.000 lei cular`, care, pe l~ng` proteine, carbo- Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome de ciocolat` [i vanilie, ambalate
campion na]ional,

.R
60 capsule - 150.000 lei Animal Pak hidra]i, vitamine, minerale, aminoacizi, con- la cutii de 900 gr. Pre]: 100.000 lei.
Acest produs con]ine vitamine, ]ine creatin` [i glutamin`, asigur~nd energie Max Protein 90% campion balcanic,
Tone’n Tighten minerale, aminoacizi, agen]i anabolici [i cre[tere rapid`. Se administreaz` 100 g/zi. Max Protein are în compozi]ie o combina]ie de Isolated Soy Protein [i Proteina de Liviu Oros
Este un supliment natural dietetic, [i substan]e ajut`toare ca inosine, pro- 1,3 kg - 250.000 lei lapte, cele dou` elemente fiind a[a combinate încât rezult` o super protein` cu
campion na]ional,
foarte eficient pentru reducerea Gain Fast caracteristici deosebite. Cu ajutorul acestui produs se poate ob]ine o cre[tere a

M
togin, dibencoside, enzime pentru
stratului adipos, fiind recomandat \n digestie, choline, inositol. O cutie Este unul din cele mai puternice masei musculare împreun` cu accentuarea definirii. Se recomand` administrarea a Cristian Ra[c`
2 m`suri pe zi (2 m`suri - 50 gr) din produsul Max Protein, mixat în lapte, sucuri, ap`,
special femeilor. con]ine 44 de pache]ele care au fie- produse realizate pentru cre[terea de preferin]` dup` antrenament. Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome vicecampion na]ional
60 capsule - 250.000 lei care c~te 11 tablete. Se ia un pa- masei musculare. Con]ine proteine, de ciocolat` [i vanilie fiind ambalat la cutii de 600 gr. Pre]: 140.000 lei.
Fat Burner Box chet/zi, dup` mas`. carbohidra]i, aminoacizi, vitamine [i Comenzile se fac \n scris

IS
Este o formul` care duce la cre[terea 44 pache]ele/11 tablete - diferi]i agen]i anabolici care contribu- pe adresa:
metabolismului, reduce pofta de 680.000 lei ie la cre[terea rapid` \n mas` muscu- NOU CARBOPLUS
lar`. Se administreaz` dou`-trei m`- Este un complex de carbohidra]i 100% de o foarte bun` calitate, constituind sursa NATURAL PLUS,
m~ncare, \mbun`t`]e[te digestia [i Yucca primar` de energie utilizat` pentru cre[terea capacit`]ii la efort, prevenirea
arde gr`simile. Se administreaz` 2 suri/zi, dup` antrenament. Se prezint` Str. M.Kog`lniceanu 2,
Este un extract din planta yucca care catabolismului muscular, cre[terea indicelui glicemic, necesare de asemenea
tablete \nainte de mas`. la cutii de: bloc J, ap. 49,

R
este un puternic efect antioxidant [i pentru recuperare dup` efort.
60 tablete - 180.000 lei are ca principal rol eliminarea toxinelor 0,9 kg - 190.000 lei Se recomand` administrarea a 2 m`suri (2X45gr.) dup` antrenament. ora[ Dej,
din organism. Se administreaz` una- 1,36 kg - 320.000 lei Cutii la 1000 g - 60.000 lei Jud. Cluj, cod 4650
sau la telefoanele
Aminoacizi [i produse stimulatoare dou` tablete/zi. Concentrate proteice

U
100 capsule - 140.000 lei NOU POWER CREATINE MASS 064/432.562
Amino 2700 Milk & Egg Este o formul` ideal` pentru cre[terea masei musculare const~nd dintr-o 094/696.280
Glutamine Concentrat proteic de mare calitate,
Acest produs con]ine 19 aminoacizi, Glutamina este cel mai abundent
combina]ie de carbohidra]i complexi necesari pentru o mai bun` capacitate de fax: 064/432.562
concentra]ia de proteine fiind de 84%. efort [i recuperare, [i ingrediente speciale creatin`, glutamin` [i taurin`. Cele 100gr.
email:

LT
printre care [i cei opt esen]iali. Are influ- aminoacid \nt~lnit \n corpul omenesc,
en]` [i ac]iune foarte puternice. Prin administrarea acestui produs se re- de Creatine monohidrat con]inute de produs, sunt perfect absorbite datorit`
\n special \n mu[chii scheletici. Acest zolv` problema proteinelor din ali- combina]iei cu carbohidra]ii complec[i [i aduc un aport important la cre[terea natural@codec.ro
Con]ine arginin [i ornitin \n propor]ie de for]ei [i masei musculare. De asemenea, ingredientele speciale, glutamina [i taurina, Plata se face la primirea
2:1 [i vitamina B6. Se administreaz` la aminoacid este foarte eficient \n menta]ie. Se consum` dou` m`suri/zi
au rolul de volumizare a celulelor musculare [i cre[terea recuper`rii dup` efort. coletului cu produsul
\ncep`tori trei tablete/zi [i la avansa]i prevenirea sc`derii masei musculare \n (56 g) amestecat cu ap`, lapte sau comandat, pre]urile
Se recomand` administrarea a 2 m`suri (2X45 gr.), dup` antrenament.
[ase-nou` tablete/zi. timpul perioadei de fibrare sau c’nd se sucuri. Cutii de 900 gr. - 135.000 lei incluz~nd
vrea sc`derea \n greutate, dar p`stra- 907 g - 300.000 lei [i taxele po[tale
120 tablete - 160.000 lei
U
350 tablete - 385.000 lei rea masei musculare. Este eficient [i Vitamine [i minerale DISTRIBUITORI
700 tablete - 730.000 lei pentru sus]inerea antrenamentelor Spa Pak Antioxidant
intense. Se administreaz` 3 capsule Vitamina C 1000 mg ZONALI:
Amino 4300 Con]ine minerale [i vitamine naturale \n Este un produs, av~nd o calitate deo- PITEßTI:
dup` antrenament [i 3 capsule \nainte Are rol important \n regenerarea celu-
C
Acest produs profesional con]ine to]i propor]ii ideale pentru corpul ome- sebit`. Este destinat prevenirii ☎ 21.69.79;
de culcare lelor [i a \ntregului organism [i este indis- nesc. Se prezint` la plicule]e care con- deterior`rii celulelor musculare [i \nceti-
aminoacizii esen]iali, \n plus lan]ul de pensabil` \n alimenta]ia sportivului, PRAHOVA-PLOIEßTI:
trei aminoacizi BCAA, care are o puter- 50 capsule a 750 mg - 250.000 lei ]in cinci tablete. Se recomand` admi- nirii \mb`tr~nirii lor. Con]ine sulfat de ☎ 12.35.03
prevenind \mboln`virile, deteriorarea nistrarea unui plicule] zilnic, la una din glucosamin`, vitamina C, vitamina E [i
nic` ac]iune anabolic`. Se adminis- BCAA 2000 MIERCUREA CIUC:
P

articula]iilor. Se administreaz` o tablet` mesele principale. selenium. Se administreaz` o capsul`


treaz` 6-12 tablete pe zi \n reprize de Este o formul` puternic` care con]ine dup` masa de diminea]`. ☎ 094/535.370
30 plicule]e a 5 tablete - pe zi. IAßI:
dou`-patru tablete, pe stomacul gol, lan]ul de aminoacizi L-leucine, L- 100 tablete - 125.000 lei
\nainte de mas` [i dup` antrenament. isoleucine [i L-valine. Este foarte eficient 270.000 lei 100 capsule - 95.000 lei ☎ 21.67.69; 092/876.311
O

Vitamina B Complex BRAßOV:


160 tablete - 460.000 lei pentru cre[terea masei musculare [i Calciu - Magneziu
Este un stimulator al puterii de con- ☎ 094/513.810
recuperarea dup` efort. centrare [i al memoriei. Folosit` regulat, Calciul \nt`re[te sistemul osos, men]ine
Cromium s`n`tatea din]ilor [i intervine \n ORADEA:
Se administreaz` 2 capsule \nainte de vitamina B \nl`tur` oboseala [i d` s`- Creatine Monohydrate
Prin administrarea acestui produs se ☎ 059/132.556
T

antrenament [i 2 capsule dupa asimilarea alimentelor. Magneziul este


accelereaz` producerea insulinei \n n`tate pielii, p`rului, unghiilor [i nu \n ulti- Supliment care ajut` la cre[terea BAIA MARE:
antrenament. de ne\nlocuit \n buna func]ionare a for]ei [i a masei musculare.
corp, cu efect \n cre[terea for]ei [i a mul r~nd stimuleaz` cre[terea masei ☎ 094/510.006
120 capsule a 2105 mg - 370.000 lei mu[chilor [i a sistemului nervos. Se çn timpul administr`rii mu[chii
masei musculare. Se administreaz` o musculare. Se administreaz` o tablet`/zi. suport` un antrenament greu [i de ARAD
administreaz` trei tablete pe zi, dup`
capsul`/zi, la una din mese. Jointment 100 tablete - 175.000 lei servirea mesei durat`, creatina absorbind acidul (complex comercial
100 capsule - 95.000 lei Un produs foarte nou care asigur` Mega Minerale lactic din mu[chi. Expomarket Jackson):
100 tablete - 95.000 lei Administrare: faza de \nc`rcare, ☎ 057/254.342
Cromium Picolinate „ajutorul“ nutri]ional pentru \ncheieturi, Produs complex de minerale. 7-10 zile, administr~ndu-se 10-30 g/zi,
articula]ii [i tendoane, ac]ion~nd ca un Acest produs asigur` necesarul de REßI¥A
100 capsule - 180.000 lei \n func]ie de greutatea corporal`;
☎ 228.537
lubrifiant. Se administreaz` 3 tablete minerale care este eliminat \n urma an- faza de men]inere, 5-10 g/zi.
Uniliver diminea]a [i 3 tablete seara. trenamentelor prin transpira]ie, revigo- Creatina Monohydrat, Se prezint` la cutii de: PIATRA NEAM¥
Acest produs este un extract natural r~nd organismul. Administrare: 1-2 a firmei nem]e[ti Creapur, este cea mai 300 g - 215.000 lei; ☎ 033-233.356
60 tablete - 320.000 lei concentrat` din lume, este produs original 500 g - 315.000 lei; CLUJ NAPOCA:
din ficat de taur argentinian cu efect \n tablete dup` servirea mesei. 900 g - 495.000 lei
cu marc` \nregistrat` [i este distribuit` \n ]ar` ☎ 064-197.022
stimularea cre[terii musculare. Con]ine 100 tablete - 125.000 lei numai de Natural Plus [i Redis.
Creapur furnizeaz` creatina monohidrat
pentru multe firme cunoscute: Twinlab,
Universal etc.
18 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 19
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

cu o fractur` de [old. Dup` o ar`tau corpurile lor. Ceea ce


opera]ie în care i s-a implantat am remarcat în timpul emisiunii
o protez` metalic` [i câteva de la PRO TV, unde ace[tia
zile de repaus la pat, doctorii au fost invita]i la emisiunea lui
au considerat c` este momen- Florin C`linescu, a fost faptul
tul s` înceap` exerci]iile cu c` prezentatorul a spus c`
greut`]i. unul face culturism, altul face
Iat` c` [i lumea medical` a bodybuilding, altul face

O
ajuns la concluzia (cel pu]in în exerci]ii cu greut`]i, iar altul
SUA) c` exerci]iile cu greut`]i face exerci]ii, fiind mai mult
sunt benefice în refacerea [i preocupat de fitness.

.R
înt`rirea organismului dup` Bodybuilding înseamn` cul-
diferite afec]iuni. Exerci]iile cu turism în limba englez`, la fel [i
greut`]i înseamn` în esen]` exerci]iile cu greut`]i, chiar
competi]ional`? culturism, efectuate în acest dac` preocuparea nu este

M
Vom afla foarte curând. caz doar pe aparate, nu cu preg`tirea pentru concurs, ci
venirea lui Mircea haltera sau gantera, desigur în fitness-ul.
••• Geoan` la guvern concordan]` [i la nivelul posi- Deci to]i f`ceau culturism.
Pa x Be a l e Ge or ge T u rn e r

IS
ca ministru de externe, este o bilit`]ilor pacientului. Dar tot De ce a evitat prezentatorul
veste bun` pentru culturi[ti, culturism se cheam`. s` spun` pe [leau c` to]i fac oricare alt sport, nu cred c` ar mu[chii [i trupurile
ßi înc` ceva: culturismul este culturism? fi avut acest succes. ••• culturi[tilor au ajuns
benefic [i d` rezultate [i la Pe de alt` parte, de acum Virgil Buruian` este treptat s` reprezinte în ochii
•••

R
vârste înaintate, cum este ca- înainte când cineva v` va pe cale s` ne p`r`- opiniei publice un simbol al
zul lui Ronald Regan, altfel nu spune c` prin culturism v` seasc` în favoarea america- puterii, motiv pentru care
ar fi recomandat în reabilita- deforma]i corpurile [i deveni]i nilor. El se afl` în negocieri de deseori publica]ii cu profil

U
rea fostului pre[edinte. dizgra]io[i, reaminti]i-le c` mii vreo 6 luni cu un impresar din politic sau financiar prezint`
dup` demonstra]ia de femei au pl`tit sume impre- Florida, care studiaz` posi- diferite personalit`]i politice
•••
LT
Al e x a nd r u din toamna trecut` sionante pentru a vedea cul- bilit`]ile de a-l aduce în SUA. având capetele „coco]ate”
de la Deva, Virgil Buruian` a turi[ti dansând dezbr`ca]i. deocamdat` exist` pe trupurile unor culturi[ti
C os t a c he
descoperit c` este cunoscut [i Dac` striperii ar fi f`cut ping- ••• pentru concuren]i, 5 profesioni[ti. Ar vrea ei s` arate
Costache Alexandru are fani printre copiii str`zii, în pong sau fotbal, box, înot sau categorii de vârst`: juniorii - a[a cum apar pe coperta
••• posesor a 11 titluri de momentul în care 3 dintre pân` la 21 de ani, seniorii - revistei „Banii no[tri”.
U
Campion Na]ional, la cei 47 F l or i n U c e a n u ace[tia, v`zându-l în gar`, între 21 [i 40 de ani, masters V` l`s`m pe dumneavoas-
ani ai s`i, este un fan convins [i M i r c e a G e oa n ` îmbr`cat ca de obicei într-un sau veterani - între 40 [i 50 de tr` s` descoperi]i cui apar]in
al ma[inilor Ford. tricou f`r` mâneci, au fost a- ani, masters - între 50 [i 60 de corpurile pe care „le-au primit”
C

El a avut ini]ial un Ford pentru simplul motiv c`, dup` tra[i ca un magnet de masi- ani [i masters - peste 60 de ani. politicienii no[tri.
Granada, apoi l-a schimbat pe 5 ani petrecu]i în America ca vitatea bra]elor sale [i urm`rin- IFBB studiaz` îns` introdu-
un Ford Sierra, pe care l-a ambasador al României, el du-l pân` pe peron l-au rugat cerea categoriei peste 70
P

înlocuit apoi cu un Ford Escort este familiarizat cu modul de s` se încordeze [i s` le spun` de ani, din cauza m`ririi
[i în fine, acum are un Ford via]` american, ce include cât ridic`, cât are la bra] [i da- num`rului culturi[tilor care
O

Mondeo. Poate c` firma Ford aproape în mod obligatoriu c` îl cunoa[te pe.... Buruian` arat` bine (pantru vârsta
ar trebui s` ia în considerare o între]inerea corpului în s`lile de Virgil. aceea) [i vor s` continue s`
eventual` sponsorizare a cam- fitness - culturism [i poate va cu to]ii i-am v`zut la concureze.
•••
T

pionului nostru pentru reclama sprijini indirect dezvoltarea tv pe b`ie]ii din trupa Dac` aceast` categorie
care le-o face. Costache ne-a acestor activit`]i în România. de striperi „Chippendales”, iar se va introduce anul acesta
declarat la începutul acestui Iat`l pe noul nostru ministru vreo 3-4 mii de spectatoare, la „Masters Mr. Olympia”,
an: „Acum c` au început iar de externe al`turi de Florin U- au pl`tit sume între 500000 lei [i lupta pentru locul 1 se va
test`rile antidoping, inten]io- ceanu, într-o fotografie f`cut` 1300000 lei pentru un bilet la da cel mai probabil între
nez s` m` reîntorc în competi]ii la Washinton. Sala Palatului, pentru privilegiul George Turner [i Pax Beale,
la concursurile de veterani [i în urma unei c`z`turi, de ai vedea pe viu [i eventual care au un fizic magnific
poate chiar [i la seniori.” Va ••• fostul pre[edinte a- de ai atinge. pentru cineva trecut de 70
reu[i Costache s` revin` cu merican Ronald Regan, acum Toate ziarele au scris la de ani.
succes dup` 2 ani de pauz` în vârst` de 90 de ani, s-a ales superlativ la adresa felului cum
V i rg i l B u ru i a n `
20 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 21
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

Îndrept`ri Culturism [i fitness


s`pt`mânal
pentru femurali în cotidianul AZI

O
Înc`lzirea Apleca]i-v` lent din
Tot mai mul]i cititori mi-au apari]ia revistei noastre de care se va numi “CLUB FIT-
mijloc p~n` c~nd
spus c` ar vrea ca revista s` mai mult de o dat` pe lun` NESS”. Dac` experimentul

.R
Înc`lzi]i-v` mu[chii picioare- discurile ating solul [i
apar` bilunar sau s`pt`- ar fi nerentabil` economic, nostru va da rezultate, este
lor cu un exerci]iu aerobic, apoi reveni]i lent la mânal pentru c` au nevoie am g`sit o solu]ie: prin ama- posibil ca pe viitor rubrica s`
timp de 3 minute: mers rapid, pozi]ia de start. de mai multe informa]ii. Într- bilitatea conducerii cotidia- apar` de dou` ori pe s`p-
pedala]i la o biciclet` sta]io- Ca o varia]ie, pute]i

M
adev`r, din cauza faptului c` nului “AZI” ve]i putea citi s`p- t`m~n` sau s` apar` \ntr-un
nar` sau pe un „stepper”, etc. executa acest exerci]iu revista apare lunar, sunt t`mânal, în fiecare miercuri, spa]iu mai mare. Telefonul
Continua]i cu exerci]ii de în- cu gantere în loc de destule lucruri care nu ajung lucruri interesante despre pentru întreb`ri [i sugestii la
tindere: aplec`ri cu genunchii bar`. la cititor în timpul optim: culturism [i fitness - sfaturi de rubrica “Club fitness” a coti-

IS
drep]i, fand`ri laterale, ridic`ri anun]area unor demonstra]ii, antrenament, nutri]ie [tiri de dianului “AZI” este 313.82.76
ale c~te unui picior la spate Comentarea schimbarea datelor unor ultim` or` [i ceea ce este sau pute]i scrie pe adresa Bu-
apuc~nd glezna cu m~na, exerci]iului concursuri sau ultimile [tiri mai important, o rubric` tip cure[ti, 70107, Calea Victoriei
etc. Dup` aceasta efectua]i o na]ionale [i interna]ionale. “Dialog cu cititorii” realizat` nr. 39 A, C.P. 45 - 49, sector 1.

R
serie de îndrept`ri cu bara, Unii culturi[ti nu Pentru c` în toat` lumea de Florin Uceanu. Toate a- Deci, în fiecare miercuri,
]in~nd picioarele drepte, t`lpi- realizeaz` c` acest marile revistele de specia- cestea vor fi prezente în ziar, cump`ra]i “AZI” pentru
le paralele [i apropiate (maxim exerci]iu solicit` bicep-

U
litate apar lunar, [i pentru c` miercurea, \n cadrul rubricii “CLUB FITNESS”!
10 cm între ele), folosind 50% [ii femurali foarte in-
din greutatea ce urmeaz` s` o tens. Este de aseme-

LT
utiliza]i pentru 15 repet`ri. nea un exerci]iu grozav pentru apuc~ndu-v` cu palmele de
fesieri [i solicit` foarte intens [i subsoar`. Este o idee proast`
Execu]ia corect` mu[chii lombari. s` folosi]i doi parteneri care s`
¥ine]i minte c` spatele v` ajute ridic~nd bara de la
Plasa]i bara în fa]a dumnea- dumneavoastr` inferior, adic` capete, pentru c` este impo-
U
voastr` în a[a fel înc~t s` v` zona lombar`, este într-o sibil s` î[i coordoneze for]a
ating` picioarele. Apleca]i-v`, pozi]ie dezavantajoas` din aplicat` b`rii în a[a fel înc~t s`
lua]i o priz` la l`rgimea ume- cauza picioarelor drepte [i nu o dezechilibreze.
C

rilor sau pu]in mai mare, tip trebuie s` face]i mi[c`ri lente
prona]ie [i ridica]i-v` p~n` pentru a evita accident`rile. Ce s` face]i “M` bucur c` reprezint cele mai importante
c~nd corpul este drept. Bra]e- Cei cu o flexibilitate foarte [i ce s` nu face]i: firme care produc [i comercializeaz`
P

le trebuie s` fie imediat l~ng` bun` pot face acest exerci]iu suplimente nutritive \n Rom~nia.
corp cu bara sprijinit` pe din st~nd pe o platform` (o - Contracta]i-v` abdomenul
V` recomand tuturor aceste suplimente.”
O

coapse. Aceasta este pozi]ia bucat` de lemn sau pe dis- în timpul exerci]iului;
de start. curi) de 10 cm în`l]ime, ceea - Cobor~]i bara în 4 se-
Apropia]i picioarele, cu t`l- ce va permite o mi[care mai cunde; Nic ola e Giu rgi
T

pile paralele [i maxim 10 cm ampl` înainte ca discurile s` - Ridica]i bara în 4 secunde; fi na li st la Ma sters Ol ymp ia
între ele [i îndrepta]i genunchii, ating` solul. - Nu lovi]i bara (discurile) de
dar nu complet pentru a evita sol în timpul execu]iei;
stresul exagerat ce ar fi impus Repet`ri cu ajutor - Nu trebuie s` face]i o
acestei încheieturi în cazul în hiperextensie a spatelui în
care picioarele ar fi complet Pute]i folosi un partener de pozi]ia de sus;
îndreptate. antrenament care s` stea la - Nu da]i capul pe spate în
Men]ine]i aceast` u[oar` în- 40 cm în spatele dumneavoas- pozi]ia de sus. ■
doire a genunchilor pe par- tr` [i, în momentul în care ave]i
cursul seriei. nevoie de ajutor, s` v` ridice
22 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 23
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

Calendar competi]ional
intern [i interna]ional firm` specializat`
producerea de echipament
\n
Calific`ri pentru Campionatul Na]ional pentru culturism [i fitness.

O
● Zona Moldova - ( Suceava, Boto[ani, Neam], Ia[i, Bac`u, Vaslui, Vrancea) - 17 martie 2001. Materialele, ca [i accesoriile
● Zona Dobrogea - ( Tulcea, Gala]i, Br`ila, Buz`u, Constan]a, Ialomi]a, C`l`ra[i) - 24 martie 2001. folosite, create exclusiv
● Zona Bârsei - ( Harghita, Covasna, Bra[ov, Mure[, Sibiu, Alba, Hunedoara, Prahova) - 31 martie confec]ion`rii de echipament

.R
2001 - Deva. sportiv, sunt din import.
● Zona Banat - ( Arad, Timi[oara, Cara[-Severin, Mehedin]I, Gorj, Vâlcea) - 07 aprilie 2001. Tiparele modelelor noastre
● Zona Ardeal - ( Bistri]a-N`s`ud, Maramure[, Satu-Mare, S`laj, Cluj, Bihor) - 21 aprilie 2001. sunt ultimele ap`rute \n
● Zona Muntenia - ( Giurgiu, Bucure[ti, D[mbovi]a, Teleorman, Arge[, Olt, Dolj) - 28 aprilie 2001. materie de actualitate \n

M
moda de profil.
Not`: Se vor califica pentru Campionatul Na]ional locurile 1-6 pe fiecare categorie de greutate.
Locul de desf`[urare al fazelor de zon` trebuie discutat cu FRCF pân` pe 10.03.2001 pentru
stabilire [i anun]area sec]iilor din jude].

IS
● Campionatul Balcanic - 13-14.04.2001 - Istambul - Turcia.
● Campionatul European Seniori - 04-07.05.2001 - Bac`u - Azerbaidjan.
● Campionatul Na]ional de juniori II, junioare II, juniori, junioare, masters (m+f), fitness junioare (
1,60; +1,60) - 12-13.05.2001.

R
● Campionatul European senioare, perechi, fitness - 18-20.05.2001 - Kiev - Ucraina.
● Cupa Hercules - 2-3.06.2001 - Oradea.
● Cupa Telecom - 1-2.07.2001 - V`lenii de Munte.

U
● Cupa Farul - 25.08.2001 - Constan]a.
● Campionatul Na]ional seniori, senioare, perechi, fitness - 22-23.09.2001 - ( Bra[ov sau Bistri]a).
● Cupa Gym Mar Strong - 29.09.2001 - Oradea.

LT
● Campionatul Mondial senioare, perechi, fitness - 26-29.10.2001 - Rio de Janeiro - Brazilia.
● Cupa României, seniori, senioare, fitness - 10-11.11.2001
● Campionatul Mondial seniori, - 21-26.11.2001 Yangon - Myanmar.
● Campionatul Mondial juniori, masters, fitness - 01-03.12.2001 - Valencia - Spania. ● Tricou culturism - clasic,
m~nec` scurt` sau 3/4, una,
● Cupa Libert`]ii - 08.12.2001 - Timi[oara. dou` culori, sigl`.
U
Nota: Calendarul poate suporta modific`ri în func]ie de organizatori. Pentru calendarul intern se Pre]: 175.000-200.000 lei.
vor face contracte de organizare (zonale [i campionate, cupe) pentru stabilirea tuturor detaliilor Cu maieu aplicat.
tehnice [i organizatorice. La fazele de zon` s` se urm`reasc` jude]ele care fac parte din zon`. Pre]: 200.000 lei.
Mulate, poliester, bumbac +
C
Cine dore[te s` organizeze etapele de zon` suna]I la FRCF tel. 324.91.25 sau 092.521 298. Vor elastan etc.
participa la competi]ii sec]iile afiliate în baza Legii Sportului [i a Ordonan]ei 26/ 2000. Pre]: 150.000 lei
Mulate licra, fermoar la g~t.
P

Pre]: 200.000 lei


Mulate m~nec` lung`, guler,
cu sau f`r` fermoar.
O

Pre]: 200.000-250.000 lei


A D U N AR E A
G.T. GYM
● Echipament fitness/aerobic,
una-dou` piese, salopet`,
diverse.
G E N E RA L å
T

Pre]: 250.00-350.000 lei


● Trening material tip polar.
O nou` sal` de culturism [i fitness.
AN U A L å
Pre]: 600.000 lei
Dotare complet` [i condi]ii deosebite.
- 10 martie 2001 - Str. Valerian Prescurea nr. 26 ● Pantaloni culturism cu bretele.
● Pantaloni culturism, strad`
(l~ng` Complexul de S`n`tate Budapesta). Pre]: 300.000 lei Pre]urile nu includ
ora 10,00 - [i sal`, materiale var`/iarn`,
● Jachet` culturism, cu [i taxele po[tale.
sediul ANEFS Telefon: 411.52.09, 092.76.50.82 m`suri S, M, L, XL.
m~nec` 3/4, fermoar sau Comenzi la telefon:
Pre]: 270.000 lei
Bucure[ti. antrenor George T`nase capse; hanorace. 01-647.52.45 -
Pre]: 250.000-300.000 lei diminea]a [i seara
24 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 25
www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

creatina efervescent` [i creatina de medicin` sportiv` de la Sta- avea ce înclina]ie dori]i, dar cele R. În primii 4-5 ani e bine s` lu-
monohidrat [i nu g`sea diferen]e dionul Na]ional. Contra unei taxe mai multe au 45 (Helcometrul are cra]i doar pentru grupele ma-
semnificative în ceea ce prive[te destul de mici, ei te vor consulta. dac` vrei numai alimente trebuie de obicei 2,10 m în`l]ime [i jore, încerc~nd s` deveni]I foarte
efectele lor asupra corpului, care A. - V`lenii de Munte s` te axezi pe: carne, br~nz`, scaunul cam 50 cm de la sol. masiv pentru ca ulterior s` ata-
s` justifice diferen]a de pre]. R. Po]i s`-i scrii pe adresa lapte, ou`, pe[te, fasole ca surs` R. Aparatele din sala mea le- ca]i, dac` e nevoie, [i mu[chii
BåBAU ADRIAN redac]iei. de proteine [i pe orez, cartofi, am f`cut dup` ce m-am întors mai mici, care dau rafinamentul
din SUA. unui concurent: croitorul, ante-
- jud. Mure[ AUGUSTIN CHIPER - p~ine etc. ca surs` de carbo-
hidra]i. DASCåLU GABRIEL bra]ele, intercostalii, oblicii
R. Sincer, nu [tiu, dar de obicei Vaslui abdominali.
pentru fiecare substan]` se face FOTESCU SORIN - jud. Bac`u

O
R. Pot s` garantez doar pentru R. Mu[chii coapselor sunt:
alt tip de control, a[a c` s-ar calitatea [i concentra]iile produ- - jud. Teleorman R. Studia]i toate reclamele din cvadricepsul (în fa]a piciorului,
putea s` nu depisteze ana- selor rom~ne[ti pe care le-am R. Ideea c` se poate lucra revist` cu aten]ie [i apoi deasupra genunchiului) [i bicep-
bolizantele în cazul în care se testat pe mine ( prin folosire înde- separat zona sternal` a pecto- comanda]I în func]ie de posi- sul femural (în spatele piciorului,

.R
caut` doar droguri. lungat`). Este vorba de produ- ralilor este gre[it`. Ar însemna s` bilit`]ile dv. financiare. Nu avem între fesieri [i articula]ia
JULY - Arad sele firmelor NATURAL PLUS [i po]i încorda doar un cap`t al noi cum s` v` trimitem, citez, genunchiului).
R. CREATIN RAPID MASS plus REDIS NUTRI¥IE. Dac` restul fir- fibrelor musculare care se întind “ni[te casete video sau reviste cu
exerci]ii, contra cost”. Dac` nu
A.I. - Constan]a
complex vitaminomineral dimi- melor sunt corecte [i au în cutie de la um`r p~n` la stern. Lucrul R. Alerga]i dup` antrenamen-
v` convine pre]ul sau con]inutul,

M
nea]a, dup` antrenament [i sea- ce scrie pe etichete, nu am cum acesta este imposibil pentru c` o tul din sala de for]`, nu înainte.
ra AMINO R dup` antrenament, s` [tiu. fibr` muscular` ori se contract` ce face]I?
R. Trebuie s` evita]i consuma-
înainte de culcare [i la sculare, CåTåNESCU GABRIEL - pe toat` lungimea ei, ori deloc. MIRONICA LIVIU - rea alimentelor ce con]in gr`simi
CROMIUM diminea]a. Decano-
Bucure[ti NEAM¥U ROMAN - jud.Vrancea de origine animal` sau vegetal`:

IS
fortul îns` este un steroid anabo-
R. Po]I face trac]iuni, flot`ri, Ploie[ti R. Folosind doar greutatea crenvur[ti, salamuri, parizer,
lizant [i v` recomand s`-l evita]I, corpului [i doar exerci]ii ca flot`ri carne cu gr`sime vizibil` pe ea,
are efecte secundare negative. bricege [i alerg`ri de 2-3 ori pe R. E[ti liber, ba chiar dator ]ie
s`pt`m~n`, iar pe la 16 ani te însu]i, s` încerci orice tip de [i trac]iuni, ve]i ob]ine ini]ial ni[te untur`, ulei, (sau alimente pr`jite
STåNESCU A. - Pite[ti po]i apuca serios, poate chiar la antrenament [i analiz~nd rezulta- rezultate, dar av~nd în vedere în untur`, ulei), produse de

R
R. C~t timp cre[ti, nu e cazul s`- o sal`. tele s` alegi. Nu trebuie s`-mi c` nu m`ri]i greut`]ile utilizate patiserie [i cofet`rie.
]I faci probleme c` pui pu]in` R. Probabil c` vom avea [i noi ceri mie acordul. pentru c` nu ave]i cum, o s` R. M~nca]i vegetale crude,
gr`sime pe tine. E greu s` cre[ti poster. Vom pune [i poze ale R. Teoretic, potrivit lui Mike stagna]i destul de repede. M`- carne slab` (pui, curcan, vit`,

U
foarte mult f`r` s` te îngra[i un culturi[tilor rom~ni. Mentzer, un singur set dintr-un rind treptat num`rul de repet`ri, pe[te slab), lactate degresate,
F l o ri n pic. Sigur, nu trebuie s` devii obez. ve]i transforma antrenamentele
exerci]iu e de ajuns. R`m~ne ca, fulgi de cereale. Prepara]i car-
U c ea n u R. Po]I face antrenamente da-
ADI L. - Bra[ov în antre-namente de îmbun`t`-
test~nd sistemul, s` te l`mure[ti. nea [i salatele f`r` carne sau
c` ai o u[oar` r`ceal`, at~ta R. Suplimentele sportive nu ]ire a rezisten]ei, în momentul în

LT
Eu am unele rezerve. maionez`.
timp c~t nu ai temperatur`. distrug stomacul, dar trebuie s` care dep`[I]i 15 repet`ri pe
VOICU MARIAN - în]elege]i c` sunt...suplimente. DRUMAßU DOREL
R. Lipsa unor minerale (calciu, serie. Pentru a stimula dezvol-
jud. Bra[ov magneziu, zinc) se manifest` [i Adic` ele suplimenteaz` o ali- - jud. D~mbovi]a tarea for]ei [i a masei musculare
prin apari]ia unor efecte vizibile: menta]ie. Sunt convins c` dac` R. Cei care sunt deficitari la trebuie s` m`ri]i greuta]ile pentru
R. Av~nd în vedere c` e[ti
pete albe pe unghii, vergeturi pe pui proteinele într-o can` cu umeri trebuie s` lucreze umerii a nu putea dep`[I 15 repet`ri pe
încep`tor, dar [i ectomorf , î]I va
U
la încheieturi etc. Nu e o idee rea lapte, tat`l t`u nu va mai avea într-o alt` ordine dec~t cea în serie (ideal ar fi s` pute]i face
lua cam 4 ani ca s` pui pe tine
s` lua]i un mutimineral. de obiectat. S` iei doar amino- care fac piept. Ceilal]i pot lucra doar 6-8 repet`ri).
cele 20 kg. Asta se va înt~mpla
acizi în loc de m~ncare, pentru umerii imediat dup` piept.
numai dac` te antrenezi corect R. Organele interne sunt mai
c` e[ti endomorf, nu este o idee
MARIN NICOLAE -
Niciodat` nu se lucreaz` triceps
C
(numai cu exerci]ii de baz` [i cu bogate în colesterol ca mu[chii
scheletici (ceea ce e r`u dac` prea bun`. înainte de piept sau umeri, sau
Bucure[ti
greut`]i din ce în ce mai mari),
consuma]i foarte multe), dar ob- R. Dac` vrei s` sl`be[ti aler- umeri înainte de piept. R. Încep`torii progreseaz` mai
dac` man~nci zdrav`n [i iei
serva]ia dv. e adev`rat` : inima garea te poate ajuta, dar nu R. Pentru piept pute]i face rapid pe un program ce
P

suplimente alimentare bogate în


este un mu[chi [i deci inima de trebuia s` întrerupi antrena- împins pe toate cele trei tipuri de antreneaz` fiecare grup`
carbohidra]i de 3-4 ori pe zi
vac` poate înlocui carnea (care mentele de culturism. planuri - înclinat, orizontal, de- muscular` de trei ori pe s`pt`-
(MEGA MASS, GIANT MASS 4100,
R. Încheieturile nu sunt afec- clinat, c~te patru serii a 6-8 repe- m~n`, deoarece ei nefiind nici
O

GAIN FAST, CREATIN RAPID MASS e mu[chi scheletic) de vac`.


Dac` astfel face]i o economie tate de folosirea greut`]ilor, chiar t`ri. Din c~nd în c~nd schimba]i foarte puternici, nici foarte rezis-
sau MASS FORTE CREATIN R - la
substan]ial`, e o idee. dac` ele sunt at~t de mari, înc~t ordinea exerci]iilor. ten]i la efort, nu pot stresa prea
alegere).
po]i face doar 4-8 repet`ri, dar R. Încep`torii [i intermediarii tare mu[chii [i deci se refac
R. Nu am utilizat produsele pe BÇRSAN LIVIU NICOLAE
T

pot fi afectate dac` exerci]iile (p~n` în 4 ani de experien]`) pot complet în 48 de ore. Cam dup`
care le men]iona]i [i nu obi[- - Bistri]a sunt executate incorect (cu repeta antrenamentul pentru o 3-4 s`pt`m~ni ei trebuie s`
nuiesc s` fac aprecieri asupra
R. Dac` un doctor care te-a zv~cnire, cu balans, curb~nd gup` muscular` dup` 3 zile de treac` la doar dou` antre-
unor produse pe care nu le-am
consultat ]i-a zis c` ai coloana coloana etc.) chiar [i cu greut`]i pauz`. Avansa]ii trebuie treptat namente în 2 s`pt`m~ni. C~nd
testat pe mine. Dar trebuie s` fi]i
curbat` [i nu mai ai voie s` pui mai mici. s` m`reasc` acest interval, vor deveni “avansa]i”, vor stresa
circumspect, deoarece produ-
haltera pe tine, nu o s`-l contrazic R. Împ`r]irea pe grupe este deoarece pot face antrena- at~t de tare mu[chii din cauza
c`torii au tendin]a s` exagereze
eu [i nu o s`-]i spun c` po]i s` faci bun`. mente mai dure, cu greut`]i for]ei excep]ionale la care vor
calit`]ile produselor lor pentru a
face v~nzare. În ceea ce pri-
culturism, mai ales c` tot ce [tiu ENE IONU¥ DANIEL - foarte mari. ajunge, înc~t va fi nevoie de 6-7
despre problema ta provine din R. Un antrenament e bine s` zile de pauz` între 2 antrena-
ve[te creatina, am citit un studiu,
scrisoare. Dac` vrei opinia unui
Bucure[ti mente pentru aceea[i grup` R ob e r t
într-o revist` de peste ocean, R. ßi suplimentele nutritive nu dureze mai mult de 2 ore.
doctor sportiv, apeleaz` la centrul R. Presa de picioare poate muscular`. Ia n ic i
care compara creatina fosfat, concentrate sunt naturale, dar
CULTURISM ★ 27
www.culturism.freeservers.com

Demonstra]ie
la maxim 4 zile de antrenament dans al unei discoteci, demonstra]ia a avut
pe s`pt`m~n`. Dac` tot v`
succes, poate un succes mai mare decât al
sim]I]i obosit, reduce]i la 3 zile.

de culturism
R. Sigur c` ob]ine]i rezultate unei demonstra]ii clasice.
TRIFU ADRIAN - Bistri]a
mai bune, dac` pe l~ng` pro- Sponsori [i organizatori au fost firma “Natural
R. Dup` v~rsta de 21 de ani,
dusele pentru sl`bit ]ine]i regim [i Plus” [i discoteca “Tequila”.

[i fitness la Dej
cre[terea osoas` înceteaz`,
face]i exerci]ii. Toate trei se deci devine imposibil` m`rirea
combin` sinergistic. cutiei toracice.
R. Nu ave]i nevoie de control R. Programul de antrenament

O
medical. cuprinde toate exerci]iile de În cadrul ac]iunilor de popularizare a
DELCEA DENIS - care ave]i nevoie, dar conteaz` culturismului [i fitnesului, a avut loc la Dej, în
Timi[oara foarte mult [i cum le face]i - mai
ziua de 12 ianuarie, la discoteca “Tequila”, o

.R
R. Probabil c` nu ave]I sufi- ales c~t de mari sunt greut`]ile.
Apoi, foarte important în cazul demonstra]ie de culturism [i fitness la care au
ciente zile de pauz` total` între
zilele de antrenament. Reduce]i ectomorfilor e s` consume participat cunoscu]ii campioni: Mihaela
suficiente calorii zilnic (aici Ionescu, Carmen Leahu, Cristian Russ, Florin
suplimente ca MEGA MASS, Uceanu [i Virgil Buruian`. Cu toate c` scena

M
GAIN FAST, NUTRIFORT R sunt pe care au evoluat sportivii a fost ringul de
esen]iale). Altfel, indiferent de
c~t de bine v` antrena]i, nu se

ADRIAN GHI¥,
va înt~mpla nimic. M`ri]i în

IS
continuu cantitatea de alimente
[I suplimente folosit`, p~n`
sesiza]I c` s-a declan[at
cre[terea.
vedet` fitness în Spania

R
T.M. - Tulcea
R. Citi]i cu aten]ie r`spunsul
anterior, e valabil [I pentru dv. C a rm e n
În occident, de mai mult la concursurile de culturism din campion absolut. Pe lâng`

U
L ea h u
PARASCHIVA MIRCEA - timp, se organizeaz` [i con- România [i acum tr`ie[te \n titlurile de campion a mai
jud. Ilfov mari, nu ave]i [anse s` reduce]i cursuri de fitness pentru b`r- Spania, a ajuns campion câ[tigat [i alte concursuri
R Pe cutia fiec`rui produs sau

LT
stratul de gr`sime de pe ba]i. La acestea se apreciaz` absolut la fitness. Cel mai bun na]ionale [i interna]ionale.
medicament exist` instruc]iuni abdomen. simetria, propor]ionalitatea, rezultat al s`u în ]ar` a fost locul La campionatele Spaniei
de folosire. Deoarece produsele R. Pute]i încerca cu coard` de fibrarea [i programul artistic. 4 pe care l-a ob]inut la din anul 2000, datorit` valorii
men]ionate nu provin de la noi, alpinism.
ci direct din America, e posibil Am fost uimit când am aflat Campionatele Na]ionale de sale, românul Adrian Ghi] a
R. Ramat din aplecat cu o
ca pastilele s` difere în m`rime [I m~n`, tin~nd m~na liber` [i de la Iosif Szabo c` Adrian Ghi], juniori din 1995. Concursurile de fost pl`tit de Dorian Yates
U
deci s` con]in` mai mult` genunchiul de pe aceea[i parte un b`im`rean care a participat fitness masculin au 2 categorii pentru a face reclam` stan-
substan]` activ`. Dac` nu au pe o banc` sau pe un scaun. de în`l]ime: 1,75 m [i +1,75 m. dului cu suplimente nutritive
instruc]iuni, lua]i doar o pastil` Pute]i face [I ramat cu dou` Adrian concureaz` la cat. 1,75 ale firmei sale! E ceva s` fii
C
pe zi la masa de diminea]`. gantere (în loc de bar`) din m [i are la activ 2 titluri de apreciat de o vedet` mon-
R. V` recomand un program aplecat la 90 de grade.
de 4 antrenamente pe s`pt`- campion al Spaniei în anii 1999 dial` ca Yates. Îi ur`m succes
CHELMUß ßT. [i 2000, iar în anul 1999 a lui Adrian [i sper`m s`-[i
m~n`. Lucra]i tot corpul în pri-
P

mele 2 zile [i apoi repeta]i totul în - jud. Boto[ani câ[tigat [i openul, adic` a fost m`reasc` performan]ele.
ultimele dou` zile de antrena- R. Pute]i m~nca cel pu]in cu
dou` ore înainte de antrena-
O

ment. Luni, mar]i [i joi, vineri, ar fi


o împ`r]ire bun`. Alege]i numai ment, iar supimentele trebuie
exerci]ii de baz` [i face]i 3 consumate cu cel pu]in o or`
exerci]ii a 3-4 serii cu 6-8 repet`ri înainte.
T

pe serie pentru fiecare grup` R. Pentru înc`lzire, efectua]I 2-


muscular`. 3 serii, cu greutate progresiv mai
ILIESCU TEODOR - mare, dar relativ u[oar`, din
acela[i exerci]iu pe care
Foc[ani urmeaz` s`-l face]i.
R. Cartofii se recomand` cop]i R. Genuflexiunile cu bara pe
sau fier]i pentru c` celelalte ceaf` nu taseaz` coloana [i nu
moduri de preparare implic` opresc cre[terea în în`l]ime.
pr`jirea în ulei sau untur`. Pentru Doar lipsa unei alimenta]ii cores-
I l i e M u gu r e l c` dv. consuma]i cartofi punz`toare [i supraantrena-
prepara]i în untur`, în cantit`]i mentul pot face asta. ■
28 ★ CULTURISM CULTURISM ★ 29

PROBLEME MEDICALE ßI MEDICAMENTE


www.culturism.freeservers.com www.culturism.freeservers.com

Vindem prin po[t` BARE Z la 550.000 GYM LAND


lei; discuri cu gaur` de Ø 30 mm CLUB
pre]ul de 19.000 lei/Kg, inclusiv taxele O nou` sal` de fitness [i
po[tale; m~nere de gantere la 250.000 culturism, dotat` cu aparatur`
D r. An ca-I leana G UR åU lei perechea; discuri pentru bar` modern` [i complex`,
Pentru eventualele probleme pe zi te pot ajuta s` nu-]i mai ANTON MARIUS - olimpic` cu Ø 50 mm de 15-10-5-2,5- pentru toate grupele musculare,

O
medicale, pute]i beneficia de fie foame. Urziceni 1,25 Kg. Comenzile se pot face în scris s-a deschis \n Bucure[ti,
consult cu plat` la Laboratorul çn acela[I timp ar trebui s` te pe adresa Cri[an Lucian, str. Petru vila Loyall
de Dezvoltare Fizic` al I.N.M.S. preocupi [i de exerci]iul fizic Cicatrizarea abdomenului Maior 56, loc. Reghin, jud. Mure[ sau (zona circa 13 Poli]ie)

.R
Bucure[ti program~ndu-v` la (dar nu [tiu nimic despre tine - dup` o interven]ie chirurgical` la telefonul 094.156.614
telefon 01.324.91.78/ 160. stare de s`n`tate, v~rst`, ocu- se face greu [i cu r`bdare, mai Tel.: 094.845.814
pa]ie), pe care s`-l practici sis- ales dac` peretele abdominal

Daniel’S GYM
MOLDOVAN IOSIF - tematic, bineîn]eles la posibili- nu este de cea mai bun` cali-

M
Petrila t`]ile tale. Mai scrie-mi despre tate (a[a cum este la tine).
tine. Consider c` trebuie s` ai
Chisturile sinoviale apar în r`bdare, s` lucrezi abdomen
FITNESS, AEROBIC, CULTURISM,

IS
anumite regiuni ale corpului, STOIAN EMIL - cu perseveren]` [i vei putea s`
unde exist` suprasolicitare. Str. M`gura nr. 40 (f`r` dep`[e[ti momentul critic. MASAJ
Chistul sinovial are leg`tur` cu localitate de re[edin]`) Este foarte important s` nu Bucure[ti s.4,
articula]ia de vecin`tate [i re- începi prea cur~nd efortul de Calea

R
prezint` un “semnal de çn scrisoare afirmi c`-]i tros- intensitate mare, care nu va V`c`re[ti
alarm`”. nesc umerii. çn general acest permite o cicatrizare corect`, nr 276.
Rezolvarea este într-adev`r lucru se înt~mpl` din cauza f`r` defect. Uneori este nece-

U
Tel 330.82.46;
chirurgical`, dar chistul se mi[c`rilor de mare amplitu- sar un an de zile p~n` c~nd se 330.87.47
poate reface în acela[i loc sau dine, care se efectueaz` la revine la forma abdominal`

LT
în vecin`tate, dac` segmentul unele articula]ii care nu sunt anterioar` accidentului.
articular este în continuare preg`tite corespunz`tor.
ROTARU ANDREI -
OLYMPUS GRUP - Ia[i
suprasolicitat. Ceea ce ar trebui s` faci ar
Dup` interven]ia chirurgi- fi s`-]i înt`re[ti foarte bine mus- Ude[ti Suceava
cal` ar fi necesar s` faci o culatura pectoral`, deltoizii, un nou magazin cu articole pentru practicarea culturismului s-a deschis în Ia[i, str.
NOU
U
pauz` de cel pu]in trei luni de dorsalii, musculatura care îm- Te rog s` cite[ti cu aten]ie S`r`riei nr. 6 (în zona Tg. Cucu, între magazinele Avalon [i Avatti). Aici pute]i g`si
exerci]ii pe segmentul respec- brac` omopla]ii [i toate r`spunsul pe care i l-am dat lui suplimente nutritive Universal, Natural Plus [i Redis Nutri]ie. Tel.: 092.87.63.11; 216.769
tiv, s` por]i un bandaj elastic [i celelalte elemente anatomice Anton Marius din Urziceni.
C

s`-]i înt`re[ti foarte bine mus- care leag` umerii [i omopla]ii Tu ai numai 14 ani [i la a-
culatura din jurul articula]iei de cutia toracic`. ceast` v~rst` practicarea
respective. Exist` exerci]ii analitice pen- exerci]iului fizic ar trebui s` te
P

tru fiecare din aceste grupe dezvolte armonios, nu s`-]i


ACSINTE FLORENTINA - musculare. Medicamentele [i provoace dureri.
O

Mangalia unguentele nu rezolv` pro- Cred c` ai dep`[it cantit`]i-


blema. çn leg`tur` cu durerea le [i volumul normal de exerci]ii
Produsul SILUET R este indicat de la [old, ar trebui s` faci o pentru un încep`tor.
T

pentru sl`bire, întruc~t “taie” radiografie de bazin, centrat` Articula]iile, fasciile muscula-
senza]ia de foame [i, deci, pe locul dureros, s` vezi dac` re, ligamentele tale sunt ale
reduce consumul alimentar. nu sunt modific`ri osoase. unui b`iat de 14 ani, adic` re-
çn]eleg c` metabolismul t`u Av~nd asemenea proble- lativ fragile. çn practicarea
este încetinit [i c` ai dori s` me, î]i atrag aten]ia c` progra- exerci]iilor fizice nu trebuie s`
sl`be[ti. çn aceste condi]ii po]i mul de antrenament pe care îl apar` durere. ç]i recomand s`-
consuma carne, br~nz`, ou`, urmezi ar putea s` nu ]i se po- ]i înt`re[ti foarte bine muscu-
lapte, fructe [i salate - f`r` triveasc` [i c` ar trebui s` fii latura abdominal` [i s` ai C oca T i be ri u C odr e an u G oe B a ci u G he or gh e
p~ine, cartofi, f`inoase [i mai atent cu înc`rc`tura [i cu r`bdare s` te mai dezvol]i. ■ R `d `u ] i F` g` ra [ C om`n e [t i , B a c` u
dulciuri, iar 2 por]ii de SILUET R num`rul de repet`ri.
POW ER ZONE FALCON GYM
NOU MICå PUBLICITATE
NO U
DEXTROZ å - sal` de culturism [i fitness (250m )
- 35 posturi de lucru simultan
2

Magazin de suplimente Produc [i comercializez


O nou` sal` cu antrenament de culturism,
aerobic, fitness s-a deschis în Bucure[ti, Pia]a
Unirii, cupola KM0, etaj 1.
(glucoz` cristalizat`) nutritive \n Dr. Tr. Severin, aparatur` culturism, aparate
- 205.000 lei pe lun` - acces nelimitat De aici pute]i cump`ra [i suplimente nutritive.
recomandat` pentru absorb]ia mai bun` de luni p~n` vineri 900-2100; SAM srl, Bd. Tudor noi [i clasice. Plata [i \n
a creatinei s~mb`ta 900-1500; duminica \nchis rate. Suntem interesa]i de
Vladimirescu (vis-a-vis de DORI¥I O SALå CU DOTåRI COMPLETE?
2 Kg - 55.000 lei Condi]ii bune, vestiar, du[uri, aparatur` complet` colaborare pentru a
Farmacia veterinar`), cart. O g`si]i \n Bucure[ti, sta]ia de metrou
[i performant` deschide s`li de culturism.
Comenzile se fac la telefoanele redac]iei Cet Nord. Informa]ii la tel.: Groz`ve[ti (cap`tul \nchis al sta]iei),
Tel 093.290.333. cu posibilit`]i de antrenare
Bucure[ti, Liceul Nichita St`nescu, Str. Lucre]iu 095.410.728. V~nd videocasetele Mr. la culturism [i fitness.
P`tr`[canu nr. 3 (zona Metrou Costin Georgian)

O
Program zilnic 10-20; s~mb`ta 10-15
Caut parteneri cu spa]iu Olympia ‘97; Mr. Olympia (vii c~nd vrei, stai c~t vrei).
pentru deschidere sal` de ‘98; Mr. Olympia ‘99; Rela]ii la telefon: 686.00.23 - dup` ora 20
Tel.: 313.32.23; 092.522.022;

DUMSIL
340.30.90 int: 179 - p~n` la ora 13oo culturism, am aparatele. Antrenamentul lui Lee

.R
Priest; Blood and Guts cu

M&D Fitness Club


Tel. 093.290.333.
Dorian Yates; To the
Execut`m la comand` dot`ri

GYM
extreme cu Shawn Ray;
S`li de culturism complete pentru s`li de Antrenamentul lui Ronnie O nou` sal`

M
culturism
CSS 5 - Bucure[ti
Coleman; Antrenamentul lui
cu aparatur` modern`
Tel./Fax: 01/3222240 Flex Wheeler;
O nou` sal` modern` Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) -
antrenamentul lui Kevin
Daso Cado s-a deschis \n
l~ng` turnul de para[utism Kinoterapeut execut masaj
Bucure[ti, bd. Timi[oara 27
de fitness cu aparatur` Kettler

IS
telefon: 092.697.522 Levrone; Nou! Mr. Olympia
medical de recuperare [i
Bucure[ti, bd. Basarabia 110 antrenor Dan Enu]` 2000; antrenamentul lui
gimnastic` medical`, cu To]i cei care doresc numerele
Tel. 092.227.048 G.T. GYM BUCUREßTI
Str. Vale rian Pre sc ure a 26
Nasser El Sombathy.
presopunctur`, masaj pentru Pre]ul unei casete este de
Abonamente din urm` ale revistei noastre le
pot procura trimi]~nd pe

R
T ele fon: 09 2.7 6.5 0. 82 eliminarea celulitei, masaj 100.000 lei/buc Comenzi la adresa redac]iei un mandat
telefon 092.626.944 Cei ca re do resc s` se ab on eze l a po[tal cu suma de 5.000 lei
çn Bucure[ti, la LICEUL AUREL VLAICU relaxare [i pentru
rev ist a „ Cu lt uri sm ” po t co nt ract a pentru fiecare revist`
Z ona bd. 1 Mai - Parc ul Cire [ar ii; eliminarea durerilor V~nd aparatur` culturism,

U
solicitat`.
IDM Regie, stand G 17, tel.: 09 2.9 5.1 6. 91; 01 / 6 6.5 8.4 51 lombare [i articulare. gam` complet`, la jum`tate
a bo na men te l a o rica re of ic iu
p o[t al , p~ n` pe d at a d e 15 a Redac]ia mai dispune de
antrenor Alex andru Cos tache din pre]ul fabricii; foarte f iec `rei lu ni . Facem preci za re a c` numerele:
(l~ng` metrou Sem`n`toarea), Tel.: 092.254.905 29,
O nou` sal` pu]in folosite.

LT
pu bl ica ]i a est e \ nscri s` \ n de la 32 la 46,
toat` gama suplimentelor nutritive \n cadrul c omplex ului „L ia Manoliu“ . V~nd discuri, bare populare, Tel.: 094.375.488 Ca ta lo gu l Prese i I nt erne l a p ozi ]i a de la 48 la 53,
Antr enor Ilie Cons tantin. m~nere gantere V~nd suplimente nutritive 4025. Da c` d ori ]i v` p ut e]i ab on a de la 55 la 79,
“UNIVERSAL” [i “REDIS”, Te l.: 2 50 .03 .37 ; 0 92 .45 5.3 30 [i aparatur` culturism. REDIS \n zona Br`ia-Gala]i di rect l a red ac] ie, t rim i] ~n d u n de la 81 la 110.
OFERTå EXCEP¥IONALå
CHRIS GYM m an da t p o[t al cu s uma de
[i alte accesorii Tel 069/222.821. Tel.: 039/613.255 Pute]i ob]ine toate revistele
Str . Alex andru Obre ja 3A ([c oala nr. 1 94 ), 45.000 lei pe nt ru [a se ap ari ]i i enumerate mai sus la pre]ul
U
pentru practicarea culturismului. B ucur e[ ti, se ctor 4 . Antre nor: pr of. Cr is tian sa u 80.000 l ei pen tru 12 a pa ri] ii . de numai 75.000 lei

Program zilnic: 11-17, s~mb`ta: 11-14


Ne agu T el.: 68 4.9 3.2 1; 092 .7 6.2 3.4 0
(pr ogram dim ine a]a [i dup`-am iaz a) Execut la comand` Ofert` special` C U N U M A I 15 0 0 0 L E I
C

SALA SPORTURILOR aparate culturism pute]i procura urm`toarele lucr`ri:


Vindem pentru practicarea culturismului „DACIA“ BUZÅU
Antre nor: S`nde l M~ndru]`
(b`nci, helcometre, hammer). ● cartea „Culturism de performan]`”, autor Florin Uceanu
● suplimentul revistei: „Din secretele campionilor”
tricouri, pantaloni, fond de ten, bare olimpice,
P

m`nu[i de antrenament, centuri de piele BODYBUILDING XXL Tel.: 745.25.67; 093.529.599


Car tie r Micalaca - Arad Editura Redis Co
de cea mai bun` calitate
O

Antre nor: Mihai Dehe leanu str. Constructorului 5, bl. 16, sc. A, ap. 8, et. 1
Comenzi prin telefon: PRO FITNESS CLUB Buftea, jud. Ilfov, cod 78910

CLUB FORCE
Tel./Fax: 01/225.70.46;
062/220614; 0945100 06; 094828833 Alee a Buc hetului 5- 7, Sec tor 3 . Tel.:01/792.25.54; 792.24.98;
T

(T itan - v is - a-v is de P ec o Diham ) 094.63.22.94; 092.24.47.83; 094.32.46.45


e-mail: redisnutritie@yahoo.com
Te l.: 3 40 .09 .55 ; 0 92 .33 7.6 30 Sal` cu dot`ri complete de
culturism [i fitness, saun`, masaj, Colectiv de redac]ie: Florin Uceanu, Gabriel Bodean,

Simone Gym 1 P O W E R H OU S E G Y M
O nou` sal` s-a deschis \n Bucure[ti,
bar sportiv. Bucure[ti, str.
Armeni[ nr. 2
Anca Gur`u, ßerban Damian, Virgil Buruian`, Cristian Neagu, Paul
Dumea, Constantin Ionescu (corespondent SUA), Lucian Horotan
(corespondent Fran]a)
Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea
O nou` sal` de culturism [i fitness Bulevardul Ghencea
zona Macaralei Pretip`rire: Dana Kolesnicov
(sta]ia G~rleni, vis-a-vis de biseric`).
s-a deschis în Bucure[ti, Dot`ri complete pentru culturism [i fitness. CAT Press - tel: 01/659.73.24, 092.831.011
cart. Drumul Taberei, str. Pa[cani 8. www.catpress.freeservers.com
Program: luni-vineri 800-2100
s~mb`t` 1000-1500 Rela]ii la tel. 345.25.90
Tel 7462748; 093370156 Informa]ii la tel.: 093.52.95.99; 094.38.32.54; 745.25.67 Coperta I - Mike O’Hearn
O
.R
M
IS
R
U
LT
U
C
P
O
T

Editura Redis Co. Pre]ul revistei: 7.500 lei

S-ar putea să vă placă și