Sunteți pe pagina 1din 8

Nr………..

/……………

AVIZAT, AVIZAT,
DIRECTOR SCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 DIRECTOR CENTRU CULTURAL
RM.SĂRAT ,,FLORICA CRISTOFOREANU,,
PROF. HORIA OPREA PROF. VIOLETA SOCOL VÎLCU

AVIZAT,
PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT, AVIZAT, ,
PRIMAR, SORIN VALENTIN CÎRJAN ASOCIAȚIA DE TINERET, CULTURĂ ȘI
EDUCAȚIE
SPERANȚA RÂMNICEANĂ”
PREȘEDINTE,
VOLODEA MATEEVICI

SIMPOZION JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ

,,EDUCAREA COPIILOR ÎN SPIRITUL RESPECTULUI SI


DRAGOSTEI PENTRU OBICEIURILE SI TRADIȚIILE
ROMÂNEȘTI, PRIN ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE SI
EXTRAȘCOLARE”

Ediţia I

Martie, 2021
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ ESTE O
ACTIVITATE DIN CADRUL PROIECTUL EDUCAȚIONAL
”SIMFONIA ANOTIMPURILOR”, PROPUS PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN
CAEJ, 2021

ARGUMENT:

       Ideea organizării acestui simpozion a venit, pornind de la faptul că că tradițiile și obiceiurile


nu numai că mențin vie conștiința neamului nostru, dar ne și ghidează în a ne consolida viitorul.
Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din dorințele și dorurile
românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos, tradițiile populare și elementele de
cultură transmit valori și creează pârghii de legătură între generații. Tradițiile, obiceiurile, portul
popular și folclorul sunt comori neprețuite,, care definesc un popor, făcându-l unic și nemuritor.
Se poate afirma că eficienţa întregii activităţi didactice este determinată, în mod substanţial ,
de relaţiile pedagogice stabilite între profesori şi elevi, între elevi şi elevi, între elevi şi clasa de
elevi, dar şi de relaţiile între familie şi şcoală, între profesori şi părinţi, între elevi şi părinţi. Atât
profesorii cât şi părinţii au acelaşi interes deosebit faţă de succesul copiilor şi deţin şi sistemul de
legături care să le faciliteze reuşita.
Acţiunile stabilite cuprind modalităţi de informare şi de minimă formare a competenţelor
necesare realizării unei bune şi corecte educaţii acasă, de informare privind normele de creştere a
randamentului şcolar, cât şi ocazii de a trăi emoţional alături de copii.
Importanţa cunoaşterii valorilor identitare capitale, de către copii, prin intermediul
activităților școlare și extrașcolare este fundamentală pentru înţelegerea şi consacrarea locului lor
în lume, deoarece „Nimic nu pare a fi mai important pentru un individ sau pentru o etnie, decât să ia
cunoştinţă de sine, cât mai exact, şi pe acest temei să-şi asigure o integrare cât mai armonioasă în
lume” (Alexandru Zub, istoric, membru corespondent al Academiei Române).

SCOPUL PROIECTULUI

Implicarea părinţilor în educaţia şi formarea propriilor fii alături de şcoală, în dezvoltarea


interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular românesc, a tradiţiilor şi
obiceiurilor specifice poporului nostru;

OBIECTIVE:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular


românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru;
Cunoaşterea folclorului şi preţuirea acestuia ;
Identificarea şi cunoaşterea portului popular, a tradiţiilor şi folclorului din zona noastră;
Formarea unor trăsături morale pozitive folosind în joc proverbe,zicători ,strigături;
Însuşirea unor abilităţi de ţesut, cusut, confecţionare de măşti ;
Cunoaşterea succesiunii sărbătorilor religioase şi manifestările folclorice destinate lor.
Dezvoltarea spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate
Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat
Dezvoltarea la elevi a abilităților sociale , de comunicare interpersonală
Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă şi
de leadership
Stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor.
Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament
asertiv.

GRUPUL ŢINTĂ:

 -cadrele didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal


 -psihologi şcolari;
 -părinţi.

ORGANIZATORI:

Şcoala Gimnazială nr. 6, Rm.Sărat :

- prof.înv.primar Dinu Olguța


-Prof. Oprea Horia

PARTENERI:

-CENTRUL CULTURAL ”FLORICA CRISTOFOREANU”, RÂMNICU SĂRAT

-PRIMĂRIA MUNICIPALĂ RM. SĂRAT

-ASOCIAȚIA DE TINERET, CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE ”SPERANȚA RÂMNICEANĂ”

ECHIPA DE PROIECT:

 Prof. înv. Primar Olga Barbu


 Prof.inv.primar Bălan Dragomir Irina
 Învăţător Olaru Florentina
 Prof.inv.primar, Oprea Diana

DATA DESFĂŞURĂRII:

10.. III. 2021

LOCUL DESFĂŞURĂRII:

Online

SECTIUNI

I. Referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice


II. Parteneriate şi proiecte internaţionale, naţionale şi locale în sprijinul asigurării
educării copiilor în spiritul respectului si dragostei pentru obiceiurile si tradițiile românești
III. Creaţii literare ale aduţilor (cadre didactice, părinţi) pe teme despre obiceiurile si
tradițiile românești: scenete, povestiri, poezii.

SECȚIUNI COPII:

I. Creații literare cu tema ”Obiceiuri si traditii românești”;


II. Creații plastice cu tema ”Obiceiuri si traditii românești”;

REGULAMENT ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 Înscrierea paticipanţilor:
- termen 8 Martie, 2021,
 Trimiterea lucrărilor:
- se va face în format electronic, pe adresa de e-mail : copilaria2021@yahoo.com

în 4 / 5 fişiere separate:
1. fişa de înscriere;
2. lucrarea;
3. rezumatul lucrării;
4. lucrări copii (opțional);
5. dovada achitării taxei.
 Lucrarea să respecte condiţiile de redactare.

REDACTAREA LUCRĂRILOR:

Lucrarea propriu-zisă se va face în format A4, Portrait, la un rând, cu margini egale de


20 mm (text aliniat „justified”) OBLIGATORIU CU SEMNE DIACRITICE, titlul va fi scris cu
majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi
instituţia (Times New Roman 12); la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului
(Times New Roman 12). Lucrarea poate avea maxim doi autori.
Bibliografia se va consemna obligatoriu la sfârşitul lucrării.
Mărimea lucrării: 2-4 pagini A4;
Rezumatul lucrării va respecta aceleași condiții de redactare, inclusiv consemnarea
bibliografiei.
Mărimea rezumatului: 1-2 pagini pentru rezumatul lucrărilor de la secţiunile I şi II;
O lucrare poate avea doi autori.

NOTĂ: Organizatorii aşteaptă materiale practice, care să ilustreze activitatea cu părinţii


elevilor de la clasă, de cercetare în domeniu.

Notă: Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul textului redactat
(comitetul de organizare îşi declină orice responsabilitate privind eventualele acuzaţii de
plagiat la adresa textelor prezentate).
Fiecare cadru didactic poate coordona maxim două lucrări ale copiilor.

Rezumatul lucrării se va publica în ghidul didactic ”Obiceiuri și tradiții populare


românești ”, care va avea cod de identificare ISBN.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim două lucrări ale copiilor.
Nu se percepe taxă de participare pentru copii.

EVALUARE:
Toate lucrările trimise în termen, vor figura în catalogul simpozionului.
Se acordă:
1. Adeverință de membru al comisiei de organizare a simpozionului;
2. Titlu  de excelență (pentru cei care participă și cu creație literară proprie);
3. Certificat de voluntariat pentru promovarea obiceiurilor și tradițiilor românești;
Adeverință  de participant la workshop-ul ,,Educarea copiilor în spiritul respectului si
dragostei pentru obiceiurile si tradițiile românești, prin activitățile școlare si extrașcolare”
4. Diplomă și adeverință pentru participarea la simpozion;
5. Diplomă participare  sesiune de comunicari;
6. Adeverință de coordonator de programe educative extrașcolare;
7. Adeverință publicare articol/studiu de specialitate/proiect educațional în volumul
simpozionului cu ISBN;
8. Diplomă pentru copii (dacă au participat și copiii);
9. Ghidul didactic.

Se percepe o taxa de 65 lei, care va acoperi costul diplomelor și adeverințelor, ghidul


didactic și taxa de expediere a coletului, pe care o veți trimite în contul bancar, deschis la
Banca Transilvania-

RO59BTRLRONCRT0578283301
Titular cont: DINU OLGUȚA, ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ și specificați la
descriere : SIMPOZION ” OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI ,,

Taxa poate fi depusă în același cont bancar inclusiv de la Poșta Română.

SEDIUL: DINU OLGUȚA Î.I.


STRADA CRIZANTEMELOR, NR. 5, LOC. OREAVUL, COM. VALEA
RĂMNICULUI, JUD. BUZĂU

Dacă o lucrare are doi autori, fiecare va plăti taxa, deoarece fiecare participant va primi
aceleași documente, inclusiv ghidul didactic. Dacă cei doi autori sunt soț și soție, primul va plăti
integral, iar cel de-al doilea va plăti 30 lei și vor primi un singur ghid didactic.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

DATA: 10.03.2021

Simpozionul se va desfășura online pe Zoom în data de 10 Martie, 2021, începând cu ora 16.00.

SUSȚINEREA LUCRĂRILOR:
Prezentarea online a lucrării se poate face în format Power Point sau Word.
PARTICIPAREA :
-directă cu prezentarea lucrării online;
-indirectă.
PERSOANĂ DE CONTACT:
Dinu Olguța- 0765724154

Vă așteptăm materialele cu interes!

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

.
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN, CU PARTICIPARE NAȚIONALA, ONLINE
,,EDUCAREA COPIILOR ÎN SPIRITUL RESPECTULUI SI DRAGOSTEI
PENTRU OBICEIURILE SI TRADIȚIILE ROMÂNEȘTI, PRIN ACTIVITĂȚILE
ȘCOLARE SI EXTRAȘCOLARE”

EDIŢIA I

Numele şi prenumele cadrului didactic........................................................................

Şcoala ..............................................................................................................................

Adresa la care se va expedia diploma şi volumul


simpozionului: ............................................................................................................................

Sectiunea .........................................................................................................................

Titlul lucrarii...................................................................................................................

Data înscrierii .................................................................................................................

Telefon fix/mobil: ...........................................................................................................

Adresa e-mail - ...............................................................................................................

Participare:□ directă □indirectă


Doresc publicare □DA □NU
Declar pe propria răspundere că lucrarea cu care voi participa la simpozionul județean cu
participare națională ,,Educarea copiilor în spiritul respectului și dragostei pentru obiceiurile
si tradițiile românești, prin activitățile școlare si extrașcolare,, este originală, nu a mai fost
publicată în altă parte , iar în realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menţionată în lucrare.

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și