Sunteți pe pagina 1din 3

Lecţia 5 Nume şi Prenume

Pilda samarineanului milostiv

Iisus ne-a spus că cea mai mare poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu din
toate puterile noastre şi pe aproapele nostru la fel cum ne iubim pe noi: “Să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul
tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi “(Mt.22:37-39).
Dar oare cine este aproapele nostru? Toţi oamenii! Nu contează culoarea
pielii, religia, naţionalitatea; toţi avem în noi chipul lui Dumnezeu, şi de aceea
trebuie să trăim în bună înţelegere, ajutându-ne atunci când cineva se află în
strâmtorare.
De altfel Domnul Iisus ne porunceşte: “toate câte voiţi să vă facă vouă
oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii”(Mt.7:12).
Pentru că oamenii din timpul Mântuitorului credeau că aproapele este
rudenia, vecinul sau cel din acelaşi neam, El spune următoarea pildă în care le
arată cine este aproapele:

Un om învăţat L-a întrebat odată pe Iisus:


- Învăţătorule, ce să fac, ca să moştenesc viaţa veşnică?
- Ce scrie în Legea lui Moise despre aceasta? a zis către el Iisus.
- Scrie: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe
tine însuţi”, a răspuns învăţatul.
- Drept ai răspuns, i-a zis El, fă aceasta şi vei trăi.
- Şi cine este aproapele meu? a mai întrebat acela.
Iisus i-a răspuns cu următoarea pildă:
Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a fost prins de tâlhari, care i-au
luat hainele, l-au rănit şi l-au lăsat aproape mort, zăcând lângă drum.
Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea şi a văzut rănitul – dar a
trecut pe lângă el. De asemenea, a trecut pe acolo şi un levit (ajutor de preot), fără
să se oprească lângă omul rănit.
Iar un samarinean, trecând pe drum, a văzut rănitul şi s-a umplut de milă. El
s-a oprit, i-a legat rănile, ungându-le cu untdelemn şi cu vin, l-a suit pe animalul
său şi la dus la o casă de oaspeţi, unde l-a îngrijit până a doua zi. La plecare, a lăsat
doi dinari gazdei, ca să aibă grijă de acel om.
- Ce vei mai cheltui cu el, îţi voi da tot eu, când mă voi întoarce, a adăugat
samarineanul către hangiu.
Atunci Iisus a întrebat pe omul învăţat:
- Care dintre aceştia trei: preotul, levitul şi samarineanul, a fost aproapele
celui tâlhărit?
- Cel care a făcut milă cu el, a răspuns învăţatul.
- Mergi şi fă şi tu asemenea, l-a sfătuit Iisus.

Joc: DESCOPERA MESAJU

a. Scrie cuvintele formate din literele scrise pe petalele florilor!


b. Asaza cuvintele in ordinea corespunzatoare , transcrie
mesajul obtinut si explica-l !