Sunteți pe pagina 1din 3

Zaheu Vameșul

În vremea aceea, trecea Iisus prin Ierihon. Şi iată, un om, anume Zaheu; şi
acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să-L vadă pe Iisus cine
este, dar nu putea de popor, căci era mic de stat. Şi, alergând înainte, s-a suit
într-un dud, ca să-L vadă pe El, că pe acolo avea să treacă. Şi dacă a venit la
locul acela, căutând Iisus, l-a văzut pe dânsul şi i-a zis lui: Zahee, grăbeşte de te
coboară, că astăzi în casa ta Mi se cade să fiu. Şi, grăbindu-se, s-a coborât şi L-a
primit pe Dânsul, bucurându-se. Şi, văzând, toţi cârteau, zicând: La un om
păcătos a intrat să găzduiască. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată,
jumătate din avuţia mea, Doamne, o dau săracilor şi, de am năpăstuit pe cineva
cu ceva, întorc înapoi împătrit! Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire
casei acesteia, pentru că şi acesta fiul lui Avraam este. Că a venit Fiul Omului să
caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19, 1-10)
Zaheu este simbolul bogatului nedrept pocăit, al celui pierdut dar apoi
îndreptat, care aduce mântuirea nu numai pentru sine dar şi pentru întreaga sa
casă. El reprezintă un exemplu de pocăinţă. Zaheu a devenit apostol a lui Hristos
după această întâmplare. După Înălţarea la Cer a Mântuitorului, Sfântul Zaheu
l-a însoţit pe Sfântul Apostol Petru în călătoriile sale misionare. Tradiţia spune
că Zaheu a fost numit episcop în Cezareea Palestinei de către sfântul apostol
Petru, și că a murit în pace ca primul episcop al Cezareii.

Exerciții

1. Ajută-l pe Zaheu să ajungă la Hristos


2. Completează rebusul

Definiţii

1. Ucenicii lui Iisus.


2. Primul ucenic al lui Iisus (primul episcop al Romei).
3. Prima taină, prin care îţi primeşti numele şi devii fiu/fiică a lui Dumnezeu.
4. Fiul Domnului.
5. Iisus este... (=Salvator).
6. Dumnezeu este……….. al lumii.
7. Vechiul şi Noul Testament împreună.
8. Ce sărbătorim la Paşti?
9. Sărbătoarea naşterii lui Iisus.

3. Ghicitori

Râu-n care botezat Pân cocoșul a căntat De-o deschizi, în ea citeşti


Fu cel fără de păcat De trei ori s-a lepădat Slova tainelor cereşti
De către Sfântul Ioan De Iisus din teamă mare Iar de toate mai presus,
Ştim că se numea… Cine-a fost acela oare Ţi-L vesteşte pe Iisus...

--------------------------- --------------------------- ---------------------------