Sunteți pe pagina 1din 1

 

Limba – comoara cea mai de preț a unui popor 


În al limbilor tezaur 
Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur,
Limba noastra cea română.
Nu există nimic mai de pre ț pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta este plămânul prin care respiră
 întregul neam și suflarea în care se contope ște sufletul român.
Dacă în primii ani de via ță limba română a fost doar un instrument cu ajutorul căruia am interac ționat cu ceilalți

oameni din jurul meu, odată cu trecerea timpului a devenit patria noastră. Ea este locul comun în care ne putem
 întelege cu părinții, frații, prietenii noștri. Nici măcar nu conteaă dacă locuie ști sau nu în !omânia. !omânia, ca
spațiu geografic în care s"a cristaliat poporul român, popor care dat na șterea limbii române, este foarte importantă.
#rin graiul pe care îl vorbe ște un popor ajunge să î și devăluie întreaga sa făptură lăuntrică și acel spirit patriotic
moștenit din moși strămoși, arătândule celor din urmă și un motiv demn de mândrie și admirație atât pentru
generațiile actuale, cât și pentru generațille viitoare. $alitatea de nepre țuit a graiului matern se explică prin %arul ei
de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate victoriile și înfrângerile trăite, cu toate bucuriile și tristețile simțite,
visele și speranțele spulberate de împrejurările nesigure prin care i"a fost sortit să treacă. &n graiul matern al limbii
române se ascunde trecutul, estrea noastră strămo șească, a originilor cu care suntem înfră țiți încă de la naștere,
iată de ce oamenii au catalogat dintotdeauna limba maternă drept o comoară care nu are vre"un pre ț de vânare sau
cumpărare, sau inc%iriere, fiecare î și poate alege un determinant, dar, în sc%imb, poate fi mo ștenită, păstrată și
cultivată cu sfințenie și dăruire, cu dragoste și respect. 'trămoșii au șlefuit"o cum au știut ei mai bine, i"au dat
culoare și aripi.
#entru respectul tuturor strămoșilor, dar în primul rând pentru respectul de sine, (ube ște"o, #rețuiește"o și
)*!+EȘE"* corect.
-ăcar acum la / august, %aide ți să ne amintim cu mândrie că suntem români, ca suntem copii unei limbi atât de
melodioasă, atât de frumoasă, %aide ți să vorbim cu drag LIMBA ROMÂNĂ0

S-ar putea să vă placă și