Sunteți pe pagina 1din 3

Taina spovedaniei

Sfânta Taină a Spovedaniei a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos


după Învierea Sa din morţi când S-a arătat Apostolilor Săi a suflat asupra lor şi le-a
spus: “Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi
ţine, vor fi ţinute.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, versetele 22-23).
Preotul duhovnic este părintele cu care avem o legătură strânsă, lui îi
spunem la spovedanie păcatele, dar şi frământările şi nedumeririle noastre
duhovniceşti.
O spovedanie trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să fie sinceră,
completă, iar cel ce se spovedeşte trebuie să regrete că L-a mâhnit pe Dumnezeu cu
păcatele sale şi să ia hotărârea de a nu le mai repeta.
La sfârşitul spovedaniei, preotul îi dă celui care se spovedeşte un canon,
adică o reţetă prin care se vindecă sufleteşte, apoi îi citeşte rugăciunea de dezlegare
de păcate. Cel care s-a spovedit are datoria de a împlini acel canon primit, adică să
facă rugăciunile şi faptele bune pe care preotul i le-a indicat.
Spovedania este un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat nouă, oamenilor,
căci putem să ne curăţim de păcate şi de gânduri rele oricând dorim.
Rebus:
A

1
2

3
4
5
6
7
8

1. Sfântă Taină prin care creştinii îşi mărturisesc păcatele lui Dumnezeu şi primesc iertare
pentru ele; se mai numeşte şi Mărturisire.
2. Numele Sfintei Fecioare.
3. Scurte povestiri sau istorisiri cu caracter moral-religios, rostite de Mântuitorul.
4. Pentru a fi creştin trebuie să ……….. în Dumnezeu.
5. Numele primei femei create de Dumnezeu.
6. Cuvântul care încheie orice rugăciune.
7. Loc de suferinţă şi chinuri, unde ajung cei care săvârşesc răul.
8. Învierea Domnului sau Sfintele ………….

 Taina Spovedaniei – pentru mine