Sunteți pe pagina 1din 3

Sfântul Ioan Botezătorul

În Ţara Sfântã trãiau doi bãtrâni: preotul Zaharia şi soţia sa , Elisabeta. Ei


erau drepţi în faţa lui Dumnezeu şi împlineau toate poruncile Sale.Cei doi erau
trişti deoarece nu aveau copii, deşi se rugaserã mult pentru aceasta. Într-o zi
când slujea la templu, I s-a arãtat Îngerul Gavriil şi i-a zis cã soţia sa, va naşte un
bãieţel şi-l va chema Ioan. Zaharia nu a crezut vorbele Îngerului şi a rãmas mut
pânã în ziua naşterii copilului. Dupã nouã luni s-a nãscut fiul lui şi a sosit
momentul punerii numelui, iar Zaharia a cerut o tãbliţã şi a scris pe ea “ Ioan
sã-I fie numele ”. În acea clipã Dumnezeu i-a redat vocea şi a început sã
vorbeascã şi a proorocit cã Ioan va fi prooroc al Domnului şi va pregãti venirea
Lui. La şase luni dupã naşterea sa, împânzindu-se zvonul cã Irod vrea sã ucidã
pruncii, Elisabeta rãmasã vãduvã din cauza uciderii lui Zaharia, s-a ascuns cu
fiul ei într-o scorbiturã a unui munte. Dar nu dupã mult timp, ea a murit.,
pruncul rãmânând singurşi a fost luat sub aripa protectoare a unui Înger trimis de
Dumnezeu, care a avut grijã de el, pregãtindu-l totodatã pentru misiunea ce o
avea de îndeplinit. Rãmas orfan de mic, Sfântul Ioan s-a întors în Pustiul Iudeii
unde, prin post şi rugãciune, s-a pregãtit pentru misiunea sa. Era îmbrãcat cu o
hainã din pãr de cãmilã prinsã cu o cingãtoare de piele, iar de mâncat se hrãnea
doar cu lãcuste şi cu miere sãlbaticã. Odatã ajuns la maturitate, pe la treizeci de
ani, Sfântul Ioan a început sã propovãduiascã oamenilor despre venirea lui
Mesia. Predica sa, plinã de puterea Duhului Sfânt, atrãgea mulţi oameni şi îi
îndemna pe aceştia sã se pocãiascã, sã facã fapte bune, sã fie cinstiţi, milostivi şi
morali. Pentru sfinţenia vieţii sale, Dumnezeu i-a acordat
marea cinste de a-L boteza pe Fiul Sãu, în râul Iordan.
Lui Ioan Proorocul, i se descoperise că Mesia va veni, de aceea chema
oamenii zicând: „Pocăiți-vă căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor”. Printre cei
veniți să îl asculte pe Ioan în pustie s-a numărat și regele Irod. Cu toate acestea
Ioan nu s-a ferit să-l critice de față cu toți oamenii, pentru păcatele sale. Din
Evanghelie cunoaștem că Irod, la un ospăț dat de ziua sa de naștere, a tăiat capul
Sfântului Ioan Botezătorul. În acea vreme, Sfântul Ioan era închis în castelul lui
Irod. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui desfrânat cu Irodiada, care era
soția fratelui său. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei,
care dansase și plăcuse oaspeților și lui Irod, să ceară de la acesta capul
Botezătorului ca răsplată. După moarte ucenicii au ridicat trupul lui Ioan și l-au
îngropat în localitatea Sebastia.
Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre Sfinţi (după Maica
Domnului), cel mai mare prooroc, Botezătorul Domnului, cel ce a arătat lumii
cine este Mielul lui Dumnezeu, Cel ce spală păcatele lumii. De aceea, Sfântul
Ioan este cinstit cu mai multe sărbători în an (naşterea sa, soborul, tăierea
capului), dar şi cu multe biserici care să îi poarte hramul. De asemenea, mulţi
creştini din România şi din lume îi poartă numele şi i se roagă.
1. Încercuiţi varianta corectă de răspuns:

- Părinţii Sfântului Ioan Botezătorul se numeau:


a. Ioachim şi Ana;
b. Iosif şi Maria;
c. Zaharia şi Elisabeta.
- La naştere, Elisabeta a spus că pruncul se va chema:
a. Zaharia;
b. Ioan;
c. Petru.
- Sfântul Ioan Botezătorul trăia:
a. în post şi rugăciune;
b. ca orice om;
c. nu respecta postul.

2. Completaţi spaţiile punctate cu enunţurile corecte:

a. Sfântul Ioan Botezãtorul îi boteza pe oameni în râul ........................... .


b. El a vestit venirea .......................................... .
c. A fost ucis de ........................ din cauza urii ce i-o purta ...........................