Sunteți pe pagina 1din 4

Sfânta Liturghie

Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ iar slujbele


reprezintă intrarea noastră în această Împărăţie, trăirea şi împărtăşirea
concretă de viaţa cea nouă în Hristos.
Toate celelalte slujbe sunt o pregătire pentru Liturghie şi îşi găsesc
împlinirea în ea pentru că în Liturghie Hristos e prezent în mijlocul Bisericii
Sale.
Sfânta Liturghie a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina
cea de Taină când "a luat pâinea şi, binecuvântând, a frânt si a dat
ucenicilor săi zicând: Luaţi mâncaţi acesta este trupul Meu. Şi luând
paharul si mulţumind le-a dat zicând: Beţi dintru acesta toţi, acesta este
Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor".
Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
Cel mai adesea se slujeşte Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar
uneori Liturghia Sfântului Vasile cel Mare şi Liturghia Darurilor mai
înainte sfinţite sau a Sfântului Grigorie Teologul în Postul Mare.
Numai arhiereii şi preoţii sfinţiţi după rânduiala Bisericii pot săvârşi
Sfânta Liturghie. În afară de preotul săvârşitor al sfintei Jertfe, pentru
săvârşirea Sfintei Liturghii mai este nevoie de cel puţin un cântăreţ care să
dea răspunsurile la strană şi să ajute pe preot în anumite momente ale
slujbei.
Există în anul bisericesc câteva zile în care nu se săvârşeste Sfânta
Liturghie, nici măcar în mănăstiri. Aceste zile se numesc zile aliturgice şi
sunt notate pe calendar. O astfel de zi este Vinerea Patimilor.

Răspundeţi încercuind varianta corectă:

1. Sfânta Liturghie a fost întemeiată de….


 Apostolul Pavel
 Sfântul Ioan Gură de Aur
 Mântuitorul Hristos

2. Sfânta Liturghie poate fi săvârşită de către…..


 Preot
 Episcop
 Diacon
 Cântăreţ
Găsiţi cuvintele: S L U J B Ă V H P
Liturghie A C D O M N L R R
Slujbă L
Sânge
I T U R G H I E
Pâine T N S Â N G E S O
Vin
Trup A A P Â I N E T T
Taină
Domn R C E A D I N O P
Preot V
Hristos
I N D E P T S E
Altar F T D E A S C B R
Cina
T R U P T A I N Ă

Scrieţi denumirea corectă :