Sunteți pe pagina 1din 4

Pilda vameşului şi a fariseului

Domnul ne învaţă să nu ne mândrim cu realizările şi cu puterile


noastre, pentru că, după cum am văzut din Pilda Semănătorului, tot ceea ce
avem este dar de la Dumnezeu. Dumnezeu nu îi iubeşte pe oamenii
îngâmfaţi, ci pe cei smeriţi: “Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar
celor smeriţi le dă har”(Iacob 4:6).
Pe vremea Mântuitorului exista o grupare formată din nişte oameni
care, deşi încălcau poruncile dumnezeieşti, se credeau sfinţi şi drepţi:
fariseii. Aceştia erau doar în aparenţă credincioşi: se rugau la colţuri de
stradă, când posteau îşi puneau în cap sac şi cenuşă, totul pentru a-i induce
pe oameni în eroare cu privire la adevărata lor fire. Erau mândri şi aroganţi,
dispreţuindu-i pe ceilalţi oameni, pe care îi considerau păcătoşi.
Iisus a condamnat de multe ori făţărnicia fariseilor, pentru ei rostind
pilda aceasta:

“9. Către unii care se credeau că sunt drepţi şi priveau cu dispreţ pe


ceilalţi, a zis pilda aceasta: 
10. Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi
celălalt vameş. 
11. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că
nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, sau ca şi acest vameş. 
12. Postesc de două ori pe saptămână, dau zeciuială din toate câte
căştig. 
13. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer,
ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. 
14. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela.
Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se
va înălţa.”
 
Smerenia este cea care îl duce pe om alături de Dumnezeu. Dacă Iisus,
care este atoateştiutor şi atotputernic este “blând şi smerit”, cu atât mai mult
trebuie să fim noi care avem totul prin darul lui Dumnezeu.
Nu trebuie să dispreţuim pe nimeni, pentru că toţi oamenii poartă în ei
chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu urăşte păcatul însă îi iubeşte pe păcătoşi,
asteptându-i să se întoarcă la El.
 Ghicitori :

Sătul de-acea făţărnicie În casa lui Dumnezeu Era vameş, dar Iisus
ce se cuibărise-ntre evrei, S-a rugat un fariseu La credinţă l-a adus:
Iisus îi ceartă cu mânie Lâng-un vameş. Cine e Fu apostolul lui Hrist
pe cărturari şi… Cel ascultat? Şi de ce? Şi-ntâiul evanghelist.

............................................ ........................................... .......................................

 GĂSIŢI PERSONAJE ALE VECHIULUI TESTAMENT

V E S D D A V I D J
W A V E R T C A I N
M V L S U F O B P L
E R J I L I E E S K
N A F O T A I L O G
O A D M I I O X L C
K M A N A S S L O M
F E O O Q A I E M A
R E B E C A F T O D
A R E V L C I O N A

Iată numele: NOE, CAIN, ABEL, AVRAAM, ISAAC, IOSIF, REBECA,


IONA, DAVID, SOLOMON, ILIE