Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE MEDICINĂ
DISCIPLINA RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

REFERAT
asupra lucrării de licenţă “Terapia minim invazivă în carcinomul hepatocelular inoperabil” a
absolventului Teodor Mihai Dumitru

Lucrarea de licenţă “Terapia minim invazivă în carcinomul hepatocelular inoperabil”


a absolventului Teodor Mihai Dumitru reprezintă o suită de cazuri relevante, tratate în cadrul
cabinetului de Radiologie Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,
Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală.

Totalizând un număr de 86 de pagini, lucrarea este structurată ȋn două părţi. Prima parte,
numită “Aspecte generale”, cuprinde opt capitole în care au fost abordate noţiuni referitoare la
anatomia şi fiziologia hepatică, ulterior fiind abordate fiziopatologia, histopatologia, diagnosticul,
stadializarea, caracterizarea imagistică, diagnosticul diferenţial şi terapia minim invazivă a
carcinomului hepatocelular.

În partea a doua, intitulată “Contribuţii personale”, autorul şi-a propus ca obiectiv analiza
retrospectivă a unui număr de pacienți ce au beneficiat de una sau mai multe proceduri de
chemoembolizare hepatică transarterială în centrul universitar Craiova.

Studiul retrospectiv pe care este bazată prezenta lucrare de licenţă este constituit dintr-un
număr de trei cazuri, cu evoluţii diferite, ilustrând atât principiile cât şi particularităţile
procedurale.

Analizând rezultatele obţinute, pot fi făcute referiri la evaluările pre şi postprocedurale


pentru fiecare caz, iar în cazul nodulilor trataţi au putut fi constituite grafice în scopul ilustrării
evoluţiei volumetrice pe durata tratamentului.
Lucrarea este însoţită de o ilustrare grafică bogată și reprezentativă, respectiv 64 de figuri,
dintre care 27 cuprinse în prima parte și 37 în cea de-a doua parte, dovedind abilitatea absolventului
de a realiza o teză cu caracter ştiinţific. Modul de redactare denotă un stil clar şi sistematizat.

Absolventul a folosit o cuprinzătoare bibliografie de specialitate, reprezentată de 80 de


referinţe de actualitate.

În concluzie, teza intitulată “Terapia minim invazivă în carcinomul hepatocelular


inoperabil” a absolventului Teodor Mihai Dumitru întruneşte toate criteriile ce se cer pentru a
putea fi prezentată ca lucrare de licenţă.

Conducător ştiinţific,

Conf. Univ. Dr. Cristian Constantin