Sunteți pe pagina 1din 1

ADESTE FIDELES

Imn sec. al XVIII-lea


Moderato Maestoso
S
A
 4                
1.Ad es te fi de les Lae ti tri um fan tes, Ve ni te, ve
2.Să mer gem să mer gem azi cu bu cu ri e La ies lea din
3.Ae ter ni pa ren tis Sple do rem ae ter num Ve la tum sub

T
B
  4                 
6                   
ni te in
Bet le em cu

Beth
stea
le
ua
hem!
sus
Na tum vi
Un co pi
de
laş
te
ni
Re gem An ge
s/a năs cut se
car ne vi de bi mus De um in fan tem pa nis in vo

                   
12                   
mp

lo
şti
 rum Ve ni te a do
e O să/l slă vim din su
a
re mus Ve ni te a do re mus Ve
flet O să/l slă vim din su flet Că
lu tum Ve - ni - te a - do - re - mus Ve - ni - te a - do - re - mus Ve-

                   


mp
a
17               
ni te a do re mus Do mi num
pa ce mân tu i re El ne/a a dus.
Ve - ni - te a - do - re - mus Do - mi - num
                
4. Sculaţi, voi, creştini, că a născut Maria
Şi îngerii cântă-n ceruri cântec sfânt!
Domnului slavă! S-a născut Mesia!
Să fie veselie! Să fie veselie- din mila Domnului-
Pace pe pământ!

Corala Cantemus Banatum a Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni


Dirijor: înv. Ioan Iancu Horvath
Redactare computerizată (2014): prof. înv. primar Muscalu Vasile - Tiberiu