Sunteți pe pagina 1din 2

CU BUCURIE SĂ CÂNTAŢI

G.F.HNDEL

 42             


f
Maestoso


1. Cu bu - cu - ri -
 e
 42              
să cân - taţi Me - si - a s-a năs -

2. Cu bu - cu - ri - e să pri - miţi pe Re - ge - le de
  42             
3. Pe-al său po - por cu dra - gos - te El Îl va câr - mu -

7

                     
cut Lui să-I cân - taţi să-L lă - u daţi În
                 
sus Iar i - ni - ma s-o pre - gă - ţi Să
       
mui Cei mân - tu - iţi cu glo - ri - e Pe

                   
13

cer şi pe pă - mânt
               
in - tre-n ea Ii - sus

în cer şi pe pă - mânt
să in - tre-n ea Ii - sus
În cer
Să in -
în
tre-n

El Îl vor slă - vi Pe El Îl vor slă - vi Pe El pe


                
în cer şi pe pă - mânt în cer şi pe pă - mânt în
să in- tre-n ea Ii - sus să in-tre-n ea Ii - sus să
pe El Îl vor slă - vi pe El Îl vor slă - vi pe
      
18 1.2

   3.
 
    CODA

cer şi pe pă - mânt. pe pă - mânt Pe vor slă -
   
in - tre-n ea Ii - sus
   ea Ii
 - sus
   
El Îl vor slă - vi vor slă - vi
    
cer şi pe
  
pă - mânt
     
in - tre-n ea Ii - sus

   


24
El Îl vor slă - vi

vi Îl vor slă - vi.


   
    