Sunteți pe pagina 1din 1

MOŞ CRĂCIUN I.D.

Kiriac

S
A
 4                   
 
1. Moş Cră-ciun cu ple- te dal - be
2. Din bă- trâni se po- ves- teş- te
A so- sit de prin nă- meţi Şi a - du - ce
Că-n toţi a - nii ne - gre- şit Moş Cră- ciun pri-
3. Moş Cră-ciun cu ple- te dal - be În - co - tro vrei s-o a - puci Ţi-am cân- ta flo-

T
B
  4                   
S
A
6
                   
da- ruri mul- te

La fe - ti - ţe şi bă - ieţi .
beag so -seş - te Ni - cio - da - tă n-a lip - sit . Moş Cră - ciun, Moş Cră - ciun!
ri - le dal - be De la noi să nu te duci.

T
A
  
              
     
Corala Cantemus Banatum a Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni
Dirijor: înv. Ioan Iancu Horvath
Redactare computerizată (2014): prof. înv. primar Muscalu Vasile- Tiberiu