Sunteți pe pagina 1din 1

NUME....................................

CLASA...................................

TEST GRILĂ –SERIA REACTIVITĂȚII CHIMICE


CLASA a-VIII-a

1. Din reacția Fe cu HCl rezultă:


a) FeCl3;
b) nu reacționează;
c) FeCl2 și FeCl3 ;
d) FeCl2.
2. Care dintre următoarele perechi de reactanți pot reacționa:
a) Cu + Zn 2+;
b) Cu2+ + Zn;
c) Cu + Mg2+;
d) Cu2+ + Ag ?
3. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt corecte?
a) H2SO4 diluat reacționează cu Fe;
b) H2SO4 concentrat reacționează cu Fe la rece;
c) HNO3 concentrat reacționează cu Fe;
d) HCl diluat nu reacționează cu Fe.
4. Cu care dintre oxizii de mai jos reacționează Al?
a) SO2;
b) Cr2O3;
c) NO;
d) MgO.
5. Care dintre următoarele ecuații chimice sunt corecte:
a) Zn + 3HCl = ZnCl + H2 ;
b) Cu + 2HNO3 = Cu (NO3)2 + H2 ;
c) Al + S = AlS2 ;
d) Ca + 2 HCl = CaCl2 + H2?
6. Următoarea afirmație este corectă:
a) Fe reacționează cu CuSO4;
b) Ag dezlocuiește hidrogenul din HCl;
c) Cu nu reacționează cu H2SO4 concentrat;
d) Na nu reacționează cu H2O.
7. Magneziul poate reacționa direct cu următoarele nemetale:
a) halogeni;
b) neon;
c) siliciu;
d) hidracizi
8. Care din elementele de mai jos pot arde în oxigen:
a) Mg, S, Na, C;
b) Au, Ag, Cr;
c) Ne, He;
d) Cl2. I2.
9. Sunt posibile reacţiile dintre:
a) soluţie de sulfat de fer (II) şi o sârmă de cupru; b) aluminiu şi acid azotic;
c) hidroxid de aluminiu şi hidroxid de sodiu; d) alt răspuns.
10. Fierul,
a) în reacţie cu clorul formează compusul FeCl2;
b) nu este atacat de acidul sulfuric concentrat la rece;
c) este un metal uşor;
d) este puţin răspândit în natură.

S-ar putea să vă placă și