Sunteți pe pagina 1din 1

Barem

I 5 organ x 1p= 5p
5 rol organ x 1p=5p
total 10p
II 1-a 2-c 3-b 4-d 4x5p=20p
total 20p
III 1-A; 2-F (a urechii medii); 3-A
3 x 10p= 30p; doar 5 puncte daca afirmatia falsa nu este corectata
total 30p
IV enumerarea miscarilor specifice plantelor: tactisme, tropisme, nastii 3x1p=3p
definirea fiecarui tip de miscare 3x1p=3p
exemplificarea fiecarui tip de miscare 3x1p=3p
coerenta textului 1p
total 10p
V 1 externa; irisului 2x2p
2 epitelial; pavilion 2x2p
3 muguri; cili 2x2p
4 amprentelor 4p
5 nasului; respiratia 2x2p
total 20p
Oficiu 10p
TOTAL 100p