Sunteți pe pagina 1din 1

Examen de diferență la disciplina informatică

Clasa a IX-a

3. Se citeste un numar natural n. Scrieți algoritmii în pseudocod pentru:

a) Afișarea cifrelor prime ale numărului n. Ex: (daca n=62345 se vor afișa cifrele: 2, 3, 5)

b) Obțineți un alt număr format din cifrele lui n în aceeași ordine mărind cu 1 fiecare cifră pară a
numărului n citit. EX:(dacă n=123465 noul număr va avea valoarea: 133575)

Pb1 1 p.
Pb2. a) 2p b) 1p c)1p
Pb3 a) 1.50p b) 1.50p
Obs: se acordă 2p din oficiu