Sunteți pe pagina 1din 3

Numărul creditelor profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani _____

________________ Confirmat FIŞĂ


Data semnătura candidatului de atestare a cadrului didactic

Ştampila ______________ Cușnir Stela


instituţiei semnătura directorului N.P. directorului

Aliona Romanova

Activităţile de formare Volumul de Volumul de muncă Credite


continuă lucru echivalat în credite profesionale
cuantificat în profesionale acumulate
ore
III.Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continuă
Prezentarea şi susţinerea:

Portofoliul de atestare 90 ore

Raportul de autoevaluare 60 ore

Profesoară de limba și literatura română


IP Gimnaziul „Grigore Vieru”
s.Heciul Nou
Concluziile şi recomandările comisiei :

___________________________________________________

Preşedintele comisiei _________________


Membrii _________________
_________________
_________________
_________________

Data ___________
Activităţi de formare profesională Volumul de Volumul Credite 2019-2020 30 ore 1 1
continuă muncă de muncă profesionale 3. Pregătirea şi prezentarea
cuantificat în echivalat acumulate activităţii extracurriculare
ore în credite
dedicată poetului Grigore
profesional
e
Vieru
I.Cursuri organizate în instiuţiile specializate de formare continuă ,,Deschisă mi-i inima ca
brațele mamei”
1. Cursuri de formare 150 ore 20 20 4. Pregătirea şi prezentarea
continuă a cadrelor activităţii extracurriculare
didactice 04.05.2020- dedicată poetului Ion
27.05.2020 Creangă cu genericul ,,
I.Ș.E.Chișinău Sfătosul bunic din
2. Cursuri de formare în 30 ore 1 1 Humulești”
cadrul atelierului „Şcoala 1. Participări la consiliile
Tînărului Specialist” metodice, la conferinţe, 6 ore pe zi 1 1
II.Activităţile didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, seminare, mese rotunde,
de mentorat, etc. training-uri,sesiuni de
formare.
1. Pregatirea si prezentarea 30 ore 1 1 2. Asistența la ore 24 ore 1 pentru 2
orei publice la limba și 5 asistări
literatura română în clasa a
V-a, cu subiectul : Activităţi în diverse tipuri de
,,Interpretarea textului comisii, comitete, grupuri de lucru :
literar ,,Balada celor cinci -membru responsabil de
motănași” de I.Druță” organizarea on-line a formării CD
1. Pregătirea şi prezentarea 30 ore 1 1 inclusiv a căii de comunicare cu 30 ore 1 1
activităţilor elevii;propunerea suporturilor
extracurriculare -Victorină metodologice în folosirea resurselor
intelectuală cu genericul ,, informaționale digitale sau alte
Limba română își materiale specifice care pot fi
premiază vorbitorii culți” depozitate prin intermediul
în cadrul proiectului de platformelor on-line de partajare și
parteneriat educațional lucru în grup.
Ambasadorii limbii 1.Participare la concursul „Cel mai 30 ore 1 1
române în școală reușit debut pedagogic”
2. Pregătirea şi prezentarea ( participare la nivel raional)
activităţii 30 ore 1 1 2. Participare la concursul ,, Datini 60 ore 1 2
extracurriculare ,, Datini și și obiceiuri de Crăciun și Anul nou”
obiceiuri de Crăciun și anul de studii 2019 -2020
Anul nou” anul de studii Participări la consiliile metodice , la 30 ore 1 1
conferințe, seminare, mese
rotunde , training-uri, sesiuni de
formare .
Participări la consiliile Profesorale ,
Consiliul metodic, Seminare
metodologice
Activitatea de diriginte 90 ore pe an 1 3