Sunteți pe pagina 1din 28

CAPITOLUL IV.

PREZENTARE DE CAZURI

PREZENTARE DE CAZ

CAZUL I

Bolnava P.M. în vârstă de 74 de ani, pensionară, cu domiciliul în Tg-


Jiu, se prezintă în dimineaţa zilei de 13.02.2011 la Policlinica Tg-Jiu.
Acuzând vedere înceţoşată, la ambii ochi, lăcrimare, scăderea vederii şi
congestie. La examenul obiectiv ocular se constată TOOD – 18 mm Hg şi
OS - 14 mm Hg. În urma acestui examen, bolnava este internată în secţia de
oftalmologie a Spitalului Judeţean Tg-Jiu.
În ceea ce priveşte antecedentele bolnava neagă boli infecto-
contagioase în familie, dar relatează că în urmă cu trei luni a avut un astm
infecto-alergic mixt.
Condiţiile de viaţă şi muncă ale acesteia au fost considerate drept
corespunzătoare, având şi o comportare normală faţă de mediu.
Boala actuală a debutat cu câteva luni în urmă, prin scăderea treptată a
acuităţii vizuale.
La examenul clinic general se constată:
- tegumente şi mucoase normal colorate, cu excepţia mucoasei
conjunctivale care este congestionată;
- ţesut celular subcutanat slab reprezentat;
- sistem ganglionar nepalpabil;
- sistem osteo-articular integru;
- aparat respirator: torace normal conformat, sonoritate pulmonară
normală, murmur vezicular prezent.

24
- Aparat cardiovascular: şoc apexian în spaţiul V intercostal stâng,
zgomote cardiace ritmice, bine bătute, TA-120/70 mm Hg, AV 100
b/min.
- Aparat digestiv - abdomen suplu şi moale, nedureros la palpare, ficat
şi splină în limite normale, tranzit intestinal prezent,
- Aparat uro-genital: loji renale libere, micţiuni spontane nedureroase,
Giordano negativ.
- Sistem nervos central: ROT prezente, reflex pupilar prezent;
- La examenul ocular obiectiv se constată: TOOD – 18 mm Hg, VOD
-1/1 OC, VOS = p.m.m. În urma examenului ocular, subiectiv si
obiectiv se pune diagnosticul cataractă senilă, matură OS. Se
recomandă intervenţie chirurgicală în OS. În vederea intervenţiei
chirurgicale se vor face examene pulmonar, cardio şi echo.

Analize de laborator:
- Hb – 12,9%
- L – 6400/mmc;
- VSH – 7 mm/h;
- Glicemie – 90 mg%
- VDRL negativ
- TS – 23 min.
- TC – 8 min;
- Ex. urină - D-1017, pH acid (6), APG absente, epiteliiplate rare;
- Ex. cardiologie: clinic cardiovascular normal, AV. 60/min
- Echografie: ficat de dimensiuni normale, echostructural; CBP
normal, de dimensiuni şi ecostructură normală, rinichiul stâng
econormal, splină normală.

25
În preziua intervenţiei, i se explică bolnavei necesitatea intervenţiei
chirurgicale, ca singura metodă eficace de tratament. I se impune abstinenţă
alimentară. Seara, i se face clismă evacuatoare simplă şi i se administrează
nitrazepam 2 cp. Pentru prelungirea somnului fiziologic. În dimineaţa
intervenţiei chirurgicale i se taie genele, se spală pe faţă cu săpun steril, se
dezinfectează cu iod. Este condusă în sala unde i se prezintă echipa
operatorie şi i se face anestezie locală şi generală.
Postoperator, în primele 24 de ore bolnava stă culcată pe partea
neoperată, supraveghindu-se funcţiile vitale (TPTA, culoarea tegumentelor)
urmărindu-se ca pansamentul să nu se mişte de pe ochi. Se recomandă
bolnavului să stea cu capul complet nemişcat, să nu tuşească, să nu strănute,
să nu facă mişcări bruşte şi să vorbească în şoaptă.
În primele 24 de ore alimentaţia este lichidă iar în următoarele zile de
consistenţă moale. După 24 de ore, se ridică treptata extremitatea proximală
a patului şi bolnava stă în decubit dorsal.
Pansamentul se schimbă o dată pe zi în primele 4-5 zile. După o
evoluţie bună, în ziua a şasea i se lasă ochiul fără pansament, iar seara i se
acoperă din nou. I se asigură un climat favorabil şi se combate constipaţia cu
ciocolax sau supozitoare de glicerină. Infecţia se previne cu penicilină
(400000), la 4 ore. I se mai administrează HHC 1 f. După care i se permite
ridicarea din pat. Bolnav începe mobilizarea activă, cu sprijinul asistentei
pentru a evita pericolul căderii. Sunt efectuate plimbări scurte prin salon şi
împrejurimi.
După ce ochiul nu mai este acoperit bolnava face singură mişcări dar
nu se apleacă 3 – 4 săptămâni. Bolnava este ajutată să se îmbrace, să se
dezbrace şi să mănânce. Până ce îşi va putea păstra singură tegumentele şi
mucoasele curate i se face toaleta pe porţiuni. De asemenea, i se citesc cărţi,

26
ziare şi corespondenţa. în relaţiile cu semenii, bolnava este comunicativă
cooperând şi cu personalul medical, asta permiţând ca însănătoşirea să
decurgă cât mai repede şi cât mai bine.

27
CAZUL I
ZIUA I

NEVOIA PROBLEMA OBIECTIVE INTERVENŢII AUTONOME EVALUARE


ŞI DELEGATE
De a Comunicare Pacienta să - liniştirea bolnavei cu privire Pacienta este
comunica insuficientă fie echilibrată la starea sa echilibrată
la nivel psihic - familiarizarea cu mediul psihic. În
senzorial ambiant relaţiile cu
- încurajarea pacientei să semenii,
folosească toate mijloacele în bolnava este
satisfacerea nevoilor comunicativă
Pacienta să - cercetarea posibilităţilor de
folosească comunicare utilizând celelalte
mijloacele de simţuri
comunicare - furnizarea mijloacelor de
adecvate comunicare
stării sale - educarea pacientei în
utilizarea lor
Pacienta să - administrarea medicaţiei
fie prescrise de medic
compensată - pregătirea bolnavei pentru
senzorial diferite examinări oftalmologi-
ce şi examene de laborator
De a Durere Calmarea - combaterea durerii cu Pacienta
evita locală, riscul durerii analgezice. Dacă durerea nu prezintă o
pericolele apariţiei unor cedează se efectuează o injecţie stare generală
complicaţii retrobulbară cu Xilină sau ameliorată

28
novocaină 1% l,5 ml
- i se asigură un climat
favorabil în cameră
semiobscură
- i se indică repaus la pat şi se
aplică un tratament
Liniştirea - psihoterapie
bolnavei
Normalizare - se supraveghează funcţiile
a funcţiilor vitale şi se notează în FT şi FO
vitale - se urmăresc efectele
tratamentului.
De a avea Circulaţie Pacienta să - administrare de
o bună inadecvată prezinte o vasodilatatoare
circulaţie circulaţie - i se impune un regim
adecvată alimentar bogat în fructe şi
zarzavaturi şi scăzut în grăsimi
şi sare
Pacienta să - se informează pacienta asupra
fie echilibrată bolii, a evoluţiei şi a
psihic eventualelor complicaţii
- psihoterapie
De a se Dificultate în Pacienta să se - pacienta este ajutată de Pacienta este
alimenta a se alimenta alimenteze şi asistenta medicală să se asigurată cu
şi hidrata să se alimenteze şi să se hidrateze necesarul de
hidrateze - alimentaţie pasivă alimente şi
- cântărirea pacientei şi lichide
efectuarea bilanţului hidro-
electrolitic

29
Calmarea - combaterea durerii cu Xilină Ameliorată
durerii 1% (după ce s-a efectuat testul
de xilină)
De a Dificultate în Pacienta să - administrarea unei tablete de Pacienta
dormi şi a se odihni poată dormi diazepam la indicaţia poate dormi
a se şi odihni medicului
odihni - liniştirea pacientei cu privire
la starea sa
- asigurarea unui mediu
semiobscur şi linişte
De a se Alterarea Pacienta - i se vor citi ziare, cărţi etc.
recrea stării psihice să se - va fi plimbată şi acomodată
recreeze cu
mediul ambiant

ZIUA II
NEVOIA PROBLEMA OBIECTIVE INTERVENŢII AUTONOME EVALUARE
ŞI DELEGATE
De a Comunicare Pacienta să - liniştirea bolnavei cu privire Pacienta va
comunica insuficientă fie echilibrată la starea sa de sănătate comunica cu
la nivel psihic - asigurarea unui mediu cei din jur

30
senzorial adecvat (camera va avea
jaluzelele trase pentru a asigura
semiobscuritatea, patul va fi
astfel aşezat încât lumina să
vină lateral, patul va avea
margini laterale pentru a evita
căderea, pacienta va avea la
cap o lampă cu sticla mată)
- se va menaja pacienta de
traumatismele psihice
- se va pregăti pentru diferite
examene premergătoare
operaţiei
- radioscopie pulmonară, EKG,
examen de urină şi sânge, se va
determina grupa sangvină, Rh,
probele hepatice, teste la
alergii
De a Dureri de Calmarea - înlăturarea durerii prin Pacienta nu
evita mai mică durerii şi administrare de Xilină 1 % la mai prezintă
pericolele intensitate liniştirea indicaţia medicului dureri
pacientei - comunicarea cu pacienta - calmă
De a avea TA uşor Pacienta să - administrarea de TO aproape
o bună crescută prezinte o medicamente hipotensoare mormăi
circulaţie circulaţie - se continuă regimul alimentar
adecvată hiposodat
De a Imposibilita Pacienta să - se linişteşte pacienta cu Pacienta are
dormi şi tea de a poată dormi privire la starea sa un somn uşor

31
a se dormi şi odihni - asigurarea unui mediu
putea adecvat
odihni - administrarea unei cp. de
Meprobamat

ZIUA III
NEVOIA PROBLEMA OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE
AUTONOME ŞI
DELEGATE
De a Comunicare Pacienta să - informarea pacientei că în Pacienta este
comunica insuficientă fie echilibrată ziua echilibrată
la nivel psihic următoare se va face psihic şi este
senzorial intervenţia chirurgicală şi i liniştită
se va explica necesitatea
intervenţiei
- menajarea pacientei de
eventualele traumatisme
psihice
Pacienta este - asigurarea bolnavei că totul
echilibrată se va desfăşura în condiţii
psihic şi este perfecte
liniştită - supravegherea permanentă
- administrarea medicatici
prescrise
De a se Dificultatea Schimbarea - în vederea pregătirii Pacienta este
alimenta în a se regimului intervenţiei chirurgicale se asigurată cu
alimenta va schimba regimul necesarul
alimentar în regim compus alimentar

32
din lichide
De a fi Alterarea Pacienta să - se ajută pacienta să Tegumente şi
curată şi a- tegumentelor nu devină efectueze toaleta corporală şi mucoase
şi proteja şi sursă de se va schimba lenjeria de curate
tegumentele mucoaselor infecţie corp şi pat
De a se Dificultatea Pacienta să - se foloseşte îmbrăcăminte Pacienta este
îmbrăca şi de a se fie adecvată îmbrăcată
dezbrăca îmbrăca şi îmbrăcată - se schimbă lenjeria de pat
dezbrăca corespunzător şi de corp
singură
De a dormi Alterarea Pacienta să - administrarea de Pacienta are
şi odihni somnului poată dormi medicamente hipnotice un somn
şi odihni (Ciclobarbital, Fenobarbital, liniştit
Romergan)
- asigurarea liniştii în salon

PREZENTAREA DE CAZ
CAZUL II

Bolnava N.L., în vârstă de 76 de ani, casnică, cu domiciliul în Tg-Jiu,


acuzând scăderea vederii AO, mai accentuat la OS, fotofobie, lăcrimare,
congestia ochilor.
În antecedente bolnava neagă boli contagioase în familie, în schimb a
prezentat glaucom AO din 1995 precum şi reumatism articular cronic.
Bolnava are condiţii de viaţă bune, iar faţă de mediu o comportare normală.
Boala actuală a debutat în urmă cu 6 luni când bolnava a observat o
scădere a vederii la OS care s-a accentuat treptat. Din aceste motive este

33
internată la Secţia Oftalmologie a Spitalului Tg-Jiu, unde i se pune
diagnosticul de cataractă PS. În ultimul timp observă o scădere a vederii şi la
OD. Se prezintă la Policlinica Tg-Jiu, de unde este trimisă pentru internare la
Secţia Oftalmologie.
În urma examenului obiectiv şi subiectiv oftalmologie se constată:
fotofobie, lăcrimare, congestia globilor, cornee tranparentă, cameră
anterioară, iris de aspect normal, cristalin transparent intumescent. AVOD –
1/8, OS – p.m.m., se pune diagnosticul de cataractă matură OS, cataractă în
evoluţie OD.
La examenul clinic general se constată:
- tegumente şi mucoase normal colorate, cu excepţia mucoasei
conjunctivale, care este congestionată şi roşie;
- ţesut musculo-adipos slab reprezentat;
- sistem ganglionar nepalpabil;
- sistem osteo-articular integru;
- aparat respirator: torace normal conformat, sonoritate pulmonară
normală, murmur vezicular prezent.
- Aparat cardiovascular: şoc apexian în spaţiul V intercostal stâng,
zgomote cardiace ritmice, bine bătute, matitate cardiacă normală, TA-
115/60 mm Hg, AV 70 b/min.
- Aparat digestiv - abdomen suplu şi moale, nedureros la palpare, ficat
şi splină în limite normale, tranzit intestinal prezent,
- Aparat uro-genital: loji renale libere, micţiuni spontane nedureroase,
Giordano negativ.
- Sistem nervos central: echilibrat, ROT prezente, reflex pupilar
prezent;

34
În vederea intervenţiei chirurgicale se vor face examene pulmonar,
cardio şi echo şi următoarele analize de laborator.
Analize de laborator:
- Hb – 11,5 %
- L – 4400/mmc;
- VSH – 9 mm/h;
- Glicemie – 85 mg%
- VDRL negativ
- TS – 2,30 min.
- TC – 8 min.;
- Ex. urină - D-1019, pH acid (5,5), APG absente, epitelii plate rare;
Anamneza asistentei: bolnava prezintă o stare generală alterată,
scăderea vederi la AO mai accentuată la OS, fotofobie, lăcrimare, OF roşu,
congestiv. Cornee tulbure. În primele zile de după internare, bolnava este
neliniştită. Bolnava este amplasată într-o cameră, i se recomandă repaus la
pat şi pregătirea pentru intervenţie chirurgicală. În următoarea zi se
administrează 1 f Mialgin. Bolnava se alimentează corespunzător nevoilor
organismului şi îşi păstrează tegumentele şi mucoasele curate şi temperatura
în limite normale. În preziua intervenţiei i se impune abstinenţă alimentară.
Seara i se face clismă evacuatoare simplă şi i se administrează Meprobamat l
cp pentru a obţine un somn fiziologic. În dimineaţa intervenţiei chirurgicale,
se face testul la Xilină şi toaleta, ce constă în tăierea genelor, se spală pe faţă
cu săpun steril, se dezinfectează cu iod. Este condusă în sala unde i se
prezintă echipa operatorie. Postoperator bolnava stă culcată pe partea
neoperată supraveghindu-i-se funcţiile vitale. TP, TA culoarea tegumentelor
şi urmărindu-se ca pansamentul să nu se mişte de pe ochi.

35
I se recomandă bolnavei să stea cu capul complet nemişcat, să nu
tuşească, să nu facă mişcări bruşte şi să vorbească în şoaptă.
În primele 24 de ore alimentaţia va fi lichidă, iar în următoarele zile
de consistenţă moale. După 24 de ore se ridică treptat extremitatea
proximală a patului şi bolnava stă în decubit dorsal.
Pansamentul se schimbă o dată pe zi în primele 4-5 zile. După o
evoluţie bună, în ziua a şasea i se lasă ochiul fără pansament, iar seara i se
acoperă din nou. I se asigură un climat favorabil şi se combate constipaţia cu
ciocolax sau supozitoare de glicerină. Infecţia se previne cu penicilină
(800000), la 4 ore. După care i se permite ridicarea din pat. Bolnava începe
mobilizarea activă, cu sprijinul asistentei pentru a evita pericolul căderii.
Sunt efectuate plimbări scurte prin salon şi împrejurimi.
După ce ochiul nu mai este acoperit bolnava face singură mişcări dar
nu se apleacă 3 – 4 săptămâni. Bolnava este ajutată să se îmbrace, să se
dezbrace şi să mănânce. Până ce îşi va putea păstra singură tegumentele şi
mucoasele curate, i se face toaleta pe porţiuni. De asemenea, i se citesc cărţi,
ziare şi corespondenţa. În relaţiile cu semenii, bolnava este comunicativă
cooperând şi cu personalul medical, asta permiţând ca însănătoşirea să
decurgă cât mai repede şi cât mai bine.
La externarea bolnavei i se recomandă o viaţă liniştită lipsită de stres,
de efort fizic şi ocular, să nu ridice greutăţi, să nu consume excitante, să nu
fumeze, să urmeze tratamentul conform reţetei prescrise, să se prezinte
periodic la control în Policlinică şi, la o lună să se prezinte în spital pentru a
i se scoate firele.

36
CAZUL II
ZIUA I

NEVOIA PROBLEMA OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


AUTONOME ŞI
DELEGATE
De a Comunicare Pacienta să - liniştirea bolnavei cu privire Pacienta
comunica insuficientă la fie echilibrată la starea sa comunică cu
nivel senzorial psihic - familiarizarea cu mediul cei din jur şi
ambiant este mai

37
- încurajarea pacientei să liniştită
folosească toate mijloacele în
satisfacerea nevoilor
Pacienta să - cercetarea posibilităţilor de
folosească comunicare
mijloacele de - furnizarea mijloacelor de
comunicare comunicare
adecvate - pregătirea bolnavei pentru
stării sale di-ferite examinări
oftalmologice şi examene de
laborator
Pacienta să - administrarea medicaţiei
aibă o per- prescrise de medic
cepţie poziti- - pregătirea bolnavei pentru
vă asupra diferite examinări
evoluţiei oftalmologice şi examene de
stării sale de laborator
sănătate
De a Dureri Calmarea - aplicarea tratamentului Pacienta
evita - riscul durerii contra durerii prezintă o
pericolele apariţiei unor Bolnava să - asigurarea condiţiilor de stare generală
coomplicaţii nu prezinte mediu camere semiobscure ameliorată
anxietate
De a fi Alterarea Pacienta să - efectuarea toaletei corporale Tegumente şi
curată şi tegumentelor nu devină pe porţiuni, se spală faţa cu mucoase
a-şi pro- şi mucoaselor sursă de săpun steril şi se curate
teja tegu- infecţie dezinfectează cu iod
mentele - se iau măsuri de prevenire a

38
infecţiilor
De a se Imposibilitatea Pacienta să - pacienta este ajutată să-şi Pacienta este
îmbrăca de a se fie ajutată să satisfacă această nevoie schimbată de
şi îmbrăca şi se îmbrace şi - lenjeria de corp este curată şi haine
dezbrăca dezbrăca să se se încălzeşte
singură dezbrace - tehnica se face cu multă
blândeţe

ZIUA II

De a Comunicare Pacienta să - asigurarea unui mediu Pacienta este


comunica insuficientă fie echilibrată ambiant adecvat comunicativă
la nivel psihic - administrarea medicaţiei
senzorial prescrise de medic
De a evita Durere Calmarea - înlăturarea durerii prin Pacienta este
pericolele durerii administrare de analgezice liniştită
De a se Dificultate în Pacienta să se - pacienta este ajutata sa se Pacienta este
alimenta şi a se alimenta alimenteze şi alimenteze alimentată
hidrata şi hidrata să se - cântărirea pacientei şi
hidrateze efectuarea bilanţului hidro-
electrolitic

39
De a fi Alterarea Pacienta să - efectuarea toaletei Tegumente şi
curată şi a- tegumentelor nu devină corporale pe porţiuni, se mucoase
şi proteja şi mucoaselor sursă de spală faţa cu săpun steril şi curate
tegumentele infecţie se dezinfectează cu iod
- se iau măsuri de prevenire
a infecţiilor
De a se Imposibilitate Pacienta să - pacienta este ajutată să-şi Pacienta este
îmbrăca şi a de a se fie îmbrăcată satisfacă această nevoie schimbată de
dezbrăca îmbrăca şi corespunzător - lenjeria de corp este curată haine
dezbrăca şi se încălzeşte
singură - tehnica se face cu multă
blândeţe

ZIUA III

De a Comunicare Pacienta să - asigurarea unui mediu Pacienta este


comunica insuficientă fie echilibrată ambiant adecvat în cameră echilibrată
la nivel psihic obscură şi multă linişte psihic şi este
senzorial - psihoterapie liniştită
- administrarea medicaţiei
prescrise de medic
De a avea o Alterarea Pacienta să - continuarea tratamentului TO - 55 mm
bună circulaţiei prezinte o prescris de medic Hg
circulaţie circulaţie - se continuă regimul
adecvată alimentar hiposodat
De a se Dificultate în Restabilirea - pacienta este ajutata sa se Pacienta este
alimenta şi a se alimenta funcţiei alimenteze alimentată

40
hidrata şi hidrata - cântărirea pacientei şi
efectuarea bilanţului hidro-
electrolitic
De a fi Alterarea Pacienta să - efectuarea toaletei parţiale Tegumente şi
curată şi a- tegumentelor nu devină - se iau măsuri de prevenire mucoase
şi proteja şi mucoaselor sursă de a infecţiilor curate
tegumentele infecţie
De a se Imposibilitate Pacienta este - pacienta este ajutată să-şi Pacienta este
îmbrăca şi a de a se ajutată să se satisfacă această nevoie schimbată de
dezbrăca îmbrăca şi îmbrace şi să - schimbă la nevoie şi lenjeria haine şi
dezbrăca se dezbrace de pat lenjerie
singură - tehnica se face cu multă
blândeţe

CAZUL III

Bolnavul D.V., în vârstă de 68 de ani, pensionar cu domiciliul în Tg-


Jiu, se prezintă în data de 19.02.2011 la Policlinica Tg-Jiu, de unde este
internat în secţia de oftalmologie a Spitalului Judeţean Tg-Jiu, în urma
scăderii masive a vederii la OS. Bolnavul trăieşte şi munceşte în condiţii
bune iar faţă de mediu se comportă normal.
Boala actuală a debutat insidios în urmă câţiva ani, când bolnavul a
observat o scădere a vederii la OD. Bolnavul neglijează a se adresa
medicului specialist până în prezent.

La examenul clinic general se constată:


- tegumente şi mucoase normal colorate, cu excepţia mucoasei
conjunctivale care este congestionată;

41
- ţesut musculo-adipos slab reprezentat;
- sistem osteo-articular integru;
- aparat respirator: torace normal conformat, sonoritate pulmonară
normală, murmur vezicular prezent.
- Aparat cardiovascular: şoc apexian în spaţiul V intercostal stâng,
zgomote cardiace ritmice, bine bătute, matitate cardiacă normală, TA-
115/60 mm Hg, AV 80 b/min.
- Aparat digestiv - abdomen suplu şi moale, nedureros la palpare, ficat
şi splină în limite normale, tranzit intestinal prezent,
- Aparat uro-genital: loji renale libere, micţiuni spontane nedureroase,
Giordano negativ.
- Sistem nervos central: echilibrat, ROT prezente, reflex pupilar
prezent;
La examenul ocular se constată: OD – polul anterior şi posterior
normal. La examinare se constată VOD – p.m.m., VOS nd. 4 m, corneea
uşor îndurată. Intumescenţa, CA mică, cristalin opacifiat. Cataractă, FO nu
se vizualizează. Tonometrie: TIOD - 5/5,5, TIOS – 24,5.
Pe baza examenului obiectiv şi subiectiv se pune diagnosticul de
cataractă intumescentă şi se recomandă peste trei zile intervenţia
chirurgicală.
În vederea intervenţiei chirurgicale se vor face examene pulmonar,
cardio şi echo şi următoarele analize de laborator.
Analize de laborator:
- Hb – 12,4%
- L – 4300/mmc;
- VSH – 9 mm/h;
- Glicemie – 85 mg%

42
- VDRL negativ;
- TS – 2 min.
- TC – 8 min.;
- Ex. urină - D-1018, pH acid (6), APG absente, epitelii plate rare;
Anamneza asistentei: bolnavul prezintă o stare generală alterată,
dureri intense, scăderea vederi la OS, cornee uşor îndurată intumescentă în
primele zile de la internare bolnavul este neliniştit având o PIO crescută.
Bolnavul este amplasat într-o cameră cu puţină lumină, i se
recomandă repaus la pat, i se aplică un tratament de urgenţă, care vizează
scăderea TO şi în acelaşi timp pregătirea pentru intervenţie chirurgicală.
În acest scop se administrează: Ederen 1 cp/6 ore, Glicerol, KC
12,3/zi, instilaţii cu Glaucostat, pentru calmarea durerii şi sedare. În
următoarea zi se ilustrează 1 f Mialgin. Bolnavul se alimentează
corespunzător nevoilor organismului şi îşi păstrează tegumentele şi
mucoasele curate şi temperatura în limite normale.
Se face pregătirea pentru operaţie. În preziua intervenţiei i se impune
abstinenţă alimentară. Seara i se face clismă evacuatoare simplă şi înainte de
culcare i se administrează Meprobamat l cp pentru sedarea SN şi se obţine
un somn fiziologic.
În dimineaţa intervenţiei chirurgicale, se face testul la Xilină şi
toaleta, ce constă în tăierea genelor, se spală pe faţă cu săpun steril, se
dezinfectează cu iod. Este condus în sala unde i se prezintă echipa de medici.
Postoperator în primele 24 de ore bolnavul stă culcat pe partea
neoperată supraveghindu-i-se funcţiile vitale, T, P, TA culoarea
tegumentelor şi urmărindu-se ca pansamentul să nu se mişte de pe ochi.
I se recomandă bolnavului să stea cu capul complet nemişcat, să nu
tuşească, să nu strănute, să nu facă mişcări bruşte şi să vorbească în şoaptă.

43
În primele 24 de ore alimentaţia va fi lichidă, iar în următoarele zile
de consistenţă moale.
După 24 de ore se ridică treptat extremitatea proximală a patului şi
bolnavul stă în decubit dorsal.
Pansamentul se schimbă o dată pe zi în primele 4-5 zile. După o
evoluţie bună, în ziua a şasea i se lasă ochiul fără pansament, iar seara i se
acoperă din nou. I se asigură un climat favorabil şi se combate constipaţia cu
ciocolax sau supozitoare de glicerină.
Durerea oculară este combătută cu xilină 1 şi 2%, în prima zi după
operaţie. Infecţia se previne cu penicilină (800000), la 4 ore. I se mai
administrează Ederen la 6 ore. După care i se permite ridicarea din pat
bolnavul începe mobilizarea activă, cu sprijinul asistentei pentru a evita
pericolul căderii. Sunt efectuate plimbări scurte prin salon şi împrejurimi.
După ce ochiul nu mai este acoperit bolnavul face singur mişcări dar
nu se apleacă 3 - 4 săptămâni. Bolnavul este ajutat să se îmbrace, să se
dezbrace şi să mănânce. Până ce îşi va putea păstra singură tegumentele şi
mucoase curate i se face toaleta pe porţiuni.
De asemenea, i se citesc cărţi, ziare şi corespondenţa. În relaţiile cu
semenii, bolnavul este comunicativă cooperând şi cu personalul medical,
asta permiţând ca însănătoşirea să decurgă cât mai repede şi cât mai bine.
La externarea bolnavului i se recomandă o viaţă liniştită lipsită de
stres, de efort fizic şi ocular, să nu ridice greutăţi, să nu consume excitante,
să nu fumeze, să urmeze tratamentul conform reţetei prescrise, să se prezinte
periodic la control în Policlinică şi, la o lună să se prezinte în spital, pentru a
i se scoate firele.

44
CAZUL III
ZIUA I
NEVOIA PROBLEMA OBIECTIVE INTERVENŢII AUTONOME EVALUARE
ŞI DELEGATE
De a Comunicare Pacientul să - liniştirea bolnavului cu Pacientul
comunica insuficientă fie echilibrată privire la starea sa comunică cu
la nivel psihic - familiarizarea cu mediul cei din jur şi
senzorial şi ambiant este mai
la nivelul - încurajarea pacientului să liniştit
afectiv (este folosească toate mijloacele în
neliniştit de satisfacerea nevoilor
Pacientul să - cercetarea posibilităţilor de
fotofobie)
folosească comunicare utilizând celelalte
mijloacele de simţuri
comunicare - furnizarea mijloacelor de
adecvate comunicare
stării sale - pregătirea bolnavului pentru

45
diferite examinări oftalmolo-
gice şi examene de laborator
Pacientul să - încurajarea pacientului cu
aibă o per- privire la şansele intervenţiei
cepţie poziti- chirurgicale
vă asupra - supravegherea permanentă a
evoluţiei pacientului
stării sale de - administrarea medicaţiei
sănătate prescrise de medic
De a Stare Calmarea - aplicarea tratamentului Pacientul
evita generală durerii - asigurarea condiţiilor de prezintă o
pericolele alterată. mediu camere semiobscure stare generală
Dureri - combaterea durerilor cu ameliorată
Xilină 1%
De a se Alterarea Pacientul să - i se vor citi cărţi, ziare Pacientul este
recrea stării se recreeze - va fi plimbat şi acomodat cu mult mai
psihice mediul ambiant liniştit

46
ZIUA II

NEVOIA PROBLEMA OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


AUTONOME ŞI
DELEGATE
De a Comunicare Pacientul să - liniştirea bolnavului cu Pacientul
comunica insuficientă la fie echilibrată privire la starea sa de sănătate comunică cu
nivel senzorial psihic - asigurarea unui mediu cei din jur
adecvat (camera va avea
jaluzelele trase pentru a
asigura semiobscuritatea,
patul va fi astfel aşezat încât
lumina să vină lateral, patul
va avea margini laterale
pentru a evita căderea,
pacienta va avea la cap o
lampă cu sticla mată)
- se va menaja pacienta de
traumatismele psihice

47
- se va pregăti pentru diferite
examene premergătoare
operaţiei - radioscopie
pulmonară, EKG, examen de
urină şi sânge, se va
determina grupa sanvină, Rh,
probele hepatice, teste la
alergii
De a Durere de mai Calmarea - înlăturarea durerii prin Pacientul nu
evita mică durerii şi administrare de Xilină 1% la mai prezintă
pericolele intensitate liniştirea indicaţia medicului dureri şi este
pacientului - comunicarea cu pacientul calm
De a Imposibilitatea Pacientul să - se linişteşte pacientul cu Pacientul are
dormi, de de a dormi poată dormi privire la starea sa un somn
a se şi odihni - asigurarea unui mediu liniştit
odihni adecvat
- administrarea unei capsule
de Meprobamat

48
ZIUA III
De a Comunicare Pacientul să - informarea pacientului că în Pacientul este
comunica insuficientă fie echilibrată ziua următoare se va face echilibrat
la nivel psihic intervenţia chirurgicală şi i se psihic şi este
senzorial şi Pacientul să va explica necesitatea liniştit
afectiv aibă o per- intervenţiei
(teama de cepţie poziti- - menajarea pacientului de
operaţie) vă asupra eventualele traumatisme
stării sale de psihice
sănătate - asigurarea bolnavului că totul
se va desfăşura în condiţii
perfecte
- supravegherea permanentă
- administrarea medicaţiei
prescrise de medic (anxiolitice)
- ajutarea pacientului să-şi
satisfacă orice nevoie
De a se Schimbarea - în vederea pregătirii Pacientul este
alimenta regimului intervenţiei chirurgicale se va asigurat cu
schimba regimul alimentar în necesarul
regim compus din lichide alimentar

49
De a fi Alterarea Pacientul să - se ajută pacientul să-şi Tegumente şi
curat şi tegumentelor nu devină efectueze toaleta corporală şi i mucoase
a-şi pro- şi sursă de se va schimba lenjeria de corp curate
teja tegu- mucoaselor infecţie şi de pat
mentele
De a se Dificultatea Pacientul este - se foloseşte îmbrăcăminte Pacientul este
îmbrăca de a se ajutată să se adecvată îmbrăcat
şi îmbrăca şi îmbrace şi să - se va schimba lenjeria de corp
dezbrăca dezbrăca se dezbrace şi de pat
singur
De a Alterarea Pacientul să - administrarea de medicamen- Pacientul are
dormi şi somnului poată dormi te hipnotice (Ciclobarbital, un somn
a se şi odihni Fenobarbital, Romergan) liniştit
odihni - asigurarea liniştii în salon

50
BIBLIOGRAFIE

ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI – I.C. VOICULESCU

OFTALMOLOGIE – FRANCISC FODOR ŞI LIANA SINETEANU

EXPLORĂRI FUNCŢIONALE ŞI ÎNGRIJIRI SPECIALE


ACORDATE BOLNAVULUI – LUCREŢIA TITIRCĂ

TEHNICA ÎNGRIJIRII BOLNAVULUI - MOZES

51

S-ar putea să vă placă și