Sunteți pe pagina 1din 1

Am nevoire de:

1. Orarul sunetelor
2. Orarul lecțiilor de pe 05.10-13.11
3. Lista elevilor clasei
4. Câte un proiect didactic realizate de profesor în perioada dată la fiecare disciplină:
Limba română, Matematică, Educația moral-spirituală, Educația plastică, Educația
tehnologică, Educația fizică, Educația muzicală, Dezvoltare personală.
5. Proiectul desfășurat al unei activități educative realizate de cadrul didactic în perioada
dată
6. Proiectul desfăşurat al unei şedinţe cu părinţii realizate de cadrul didactic în perioada
dată