Sunteți pe pagina 1din 10

GIMNAZIUL ROȘIETICI

PROIECT DIDACTIC
la Științe
Clasa a II-a

Student stagiar: Cenușa Maria, grupa PP41Z


Învățător: Gurdiș Svetlana, grad didactic II

Anul de studii 2020-2021


I. Date generale:
Obiectul de studiu: Științe
Data: 13.11.2020
Clasa: a II-a
Subiectul: Pomii fructiferi. Părţile componente ale unui arbore fructifer (pom).
Tipul de lecţie: Lecție de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor.
Competențe specifice: 2. Explorarea-investigarea mediului înconjurător, manifestând curiozitate și interes în valorificarea metodelor și
instrumentelor specifice de colectare și organizare a rezultatelor.
Unități de competențe:
2.2. Recunoașterea diversității plantelor din livezi, grădini și podgorii.
2.4. Distingerea părților componente ale unui arbore fructifer, unei păsări.
Obiective operaţionale:
O1. Să recunoască părțile componente ale unui pom fructifer;
O2. Să cunoască rolul fiecărei părți componente a unui pom fructifer;
O3. Să identifice tipul de pom fructifer după fructul acestuia.
Obiective afective:
O4: Să manifeste interes pe tot parcursul lecției;
O5: Să dobândească posibilitatea de a se comporta frumos.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: dialogul, convorbire, joc de rol.
Mijloace: fișele-anexe, marchere, pix.
Forme de activitate: individual, frontal.
Referințe bibliografice:
1. Curriculum pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
2. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
3. BĂRBULESCU Gabriela, IONIȚĂ Daniela Elena,CĂNĂVOIU Ana Maria. Științe. Manual pentru clasa II. Ed: Litera, Chisinău, 2019. ISBN
978-9975-74-926-8.
II. Designul activității/lecției:
Timp alocat: 45 min.

Etapele
Activitatea profesorului şi a elevului Note
lecţiei
Asigur condițiile necesare desfășurării în bune condiții a lecției, cerând elevilor să pregătească materialele necesare,
Evocarea să-și corecteze poziția în bancă și să păstreze ordinea și disciplina.
Se prezintă câteva ghicitori legate de tema lecției noi
1. Rotunjoare, colorate
În cămară sunt păstrate
Și cu ele curățate,
Faci plăcinte minunate. (Merele)

2. Mere mari cu biberon


Au crescut la noi în pom. (Perele)

3. Toamna-i vânătă, brumată


Iară iarna-i afumată. (Pruna)

4. Nu-i caisă, că-i  roșcată


Și-are pielița plușată. (Piersicul)

5. Cu puf galben ca de pui


Este dragă orișicui
Toamna o aduc în casă
De Crăciun stă la fereastră. (Gutuia)

6. Patru frați stau într-o casă


Și de ploaie nu le pasă. (Nuca)

Π: Deci, elevi, tema de astăzi este Pomii fructiferi. Scriem data și tema de astăzi. Învățătoarea la tablă, elevii în
caiete.
Î: Pomii fructiferi sunt plantele cu trunchi lemnos, care produc fructe comestibile. Aceștia cresc în păduri (părul
Realizarea pădureț, mărul pădureț) sau sunt cultivați în livezi pentru roadele lor (mărul, părul, cireșul etc.).
sensului Părțile componente ale unui pom fructifer sunt:
† rădăcina;
† trunchi;
† frunzele;
† florile;
† fructele cu semințe. (Se arată și pe o fișă – Anexa 1).
Rădăcina fixează planta în pământ și absoarbe apa și substanțele hrănitoare. Tulpina pomului fructifer (trunchiul)
este lemnoasă și susține frunzele, florile și fructele. Frunzele au rolul de a prepara hrana, iar din flori se formează
fructe cu semințe. Ramurile formează coroana pomului.

Î: Elevi, voi știți ce este livada?


E: Da, acolo cresc mulți copaci.
Î: Lăudabil. Livada este locul unde cresc mulți pomi fructiferi, iar pomii fructiferi sunt cei care produc fructele,
gustoare și pline de vitamine.
Î: Elevii, răspundeți la următoarele întrebări:
Ce alți pomi fructiferi mai cunoști?
Tu consumi fructe?
Cât de des?
Ce fel de fructe îți plac?
De unde îți procuri fructele?

Î: Notăm în caiete ,,Fructele care cresc in livada sunt: mărul, părul, prunul, caisul, piersicul, cireșul, gutuiul,
nucul. + Se prezintă aceste fructe, elevii putând obseva și semințele din interiorul lor.
E : Elevii notează în caiete fructele care cresc în livadă. + le observă.

Π: Desenați un pom fructifer în caiet (la dorință). Scrie în dreptul desenului cum se numește fiecare parte
componentă a acestuia și rolul pe care îl are.
E: Elevii realizează sarcina data de profesoară.
Pentru a înțelege mai bine tema, vom avea discuții despre următoarele subiecte :
Reflecţia 1. Ce fructe se culeg în anotimpul toamna? Discută cu colegul de bancă și scrieți cât mai multe dintre acestea.
Notează în dreptul fiecărui fruct culoarea pe care o are când e copt.
2. Selectează doar fructele pe care le observi în imagine. Împreună cu un coleg, alcătuiți meniul fructelor pentru o
săptămână. În unele zile propuneți fructe care cresc în țara noastră, în alte zile alegeți fructe din alte țări.
3. Joc de rol. Imaginează-ți că vrei să îți dezvolți propria ta livadă. Îi ceri ajutor unui pomicultor (colegul tău de
bancă). Ce întrebări i-ai adresa? Faceți schimb de roluri. Scrieți cele mai interesante întrebări și răspunsuri.
4. Fiecare copil individual, va scrie un text, ținând cont de imaginea- Anexa 2 cu denumirea : Viața unui măr.
Joc de atenție: Scrieți doar fructele care cresc în pomi, folosind imaginea din Anexa 3. Cum se numesc pomii
fructiferi în care cresc fructele alese? Care dintre ele cresc în țara noastră?

Se prezintă și se explică tema pentru acasă :


-de învățat lecția nouă;
Extensia
- Experiment: Alege un fruct dintr-o livadă. Cumpără același fruct de la magazin. Pune-le pe amândouă în farfurii
diferite și observă ce se întâmplă cu ele pe parcursul mai multor zile. Există diferențe în schimbările care s-au
produs asupra lor? De ce crezi că au apărut aceste diferențe?

Se fac aprecieri individuale și colective.


Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

S-ar putea să vă placă și