Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

SUBIECTELE LA EXAMENUL DE CRIMINALISTICĂ


- sesiunea ianuarie 2021 -

1. Trusele criminalistice
2. Laboratoarele criminalistice mobile: noţiune, elemente componente
3. Metode de examinare microscopică – examinarea optică
4. Rolul fotografiei judiciare şi al înregistrărilor video în investigarea infracţiunilor
5. Noţiunea de fotografie judiciară şi clasificarea fotografiilor judiciare
6. Fotografia de orientare şi fotografia schiţă
7. Fotografia obiectelor principale şi fotografia de detaliu
8. Procedee speciale de fotografiere la faţa locului şi fotografia digitală
9. Procedeele de fotografiere a cadavrelor
10. Măsurători fotografice;
11. Fotografia semnalmentelor
12. Fotografia de fixare a rezultatelor unor activităţi de urmărire penală
13. Fotografia judiciară de examinare în radiaţii vizibile
14. Fotografia judiciară de examinare în radiaţii invizibile
15. Noţiunea de urmă a infracţiunii şi clasificarea urmelor;
16. Desenele papilare: noţiune, proprietăţi, clasificare, detalii caracteristice;
17. Consideraţii privind formarea urmelor de mâini
18. Descoperirea urmelor de mâini şi stabilirea vechimii acestora
19. Procedee de revelare a urmelor de mâini latente;
20. Fixarea şi ridicarea urmelor de mâini
21. Expertiza criminalistică a urmelor de mâini
22. Urmele de picioare: noţiune, clasificare şi formare
23. Cercetarea criminalistică la faţa locului a urmelor de picioare şi expertiza
criminalistică a urmelor de picioare
24. Investigarea odontologică judiciară
25. Cercetarea urmelor de buze
26. Cercetarea urmelor de urechi, de unghii, ale nasului şi ale frunţii
27. Cercetarea şi interpretarea la faţa locului a urmelor de sânge
28. Expertiza biocriminalistică a urmelor de sânge
29. Cercetarea urmelor de salivă
30. Cercetarea urmelor de spermă
31. Fundamentul ştiinţific al investigării şi identificării biocriminalistice pe baza
profilului ADN
32. Efectuarea expertizelor ADN
33. Cercetarea firului de păr uman
34. Elemente de investigare odorologică judiciară
35. Metoda portretului vorbit
36. Metode tehnice folosite în identificarea persoanelor după semnalmentele exterioare
37. Metode criminalistice de identificare a cadavrelor necunoscute
38. Caracteristicile de identificare a vocii şi vorbirii
39. Expertiza criminalistică a vocii şi vorbirii
40. Elementele de construcţie ale armelor de foc
41. Clasificarea armelor de foc
42. Elementele componente principale din care este format un cartuş
43. Elementele tragerii
44. Urmele formate de armă pe cartuş şi pe glonţ
45. Urmele de împuşcare
46. Descoperirea şi fixarea armelor de foc şi a urmelor acestora;
47. Descoperirea şi fixarea muniţiei şi a urmelor lăsate de muniţie
48. Expertiza balistică criminalistică – examinarea tehnică generală a armelor de foc
49. Expertiza urmelor formate de armele de foc
50. Identificarea armelor de foc după urmele formate pe glonţ şi pe tubul cartuşului
51. Sisteme informatice de identificare a armelor de foc
52. Probleme speciale rezolvate de expertiza balistică criminalistică a armelor de foc –
refacerea inscripţiilor ştanţate pe arme etc.
53. Noţiuni generale privind cercetarea criminalistică a înscrisurilor sau documentelor –
consideraţii preliminare
54. Manipularea înscrisurilor
55. Refacerea şi reconstituirea înscrisurilor deteriorate sau distruse
56. Stabilirea autenticităţii unui înscris sau document
57. Stabilirea vechimii unui înscris sau document
58. Cercetarea criminalistică a hârtiei şi cernelurilor
59. Caracteristicile de identificare a scrisului de mână
60. Identificarea persoanei după scris, pe baza expertizei grafoscopice
61. Cercetarea falsului prin înlăturarea de text
62. Cercetarea falsului prin adăugare de text
63. Cercetarea falsului prin imitarea şi prin deghizarea scrisului
64. Expertiza criminalistică a falsului de documente de identitate
65. Modalităţi de falsificare a bancnotelor
66. Expertiza criminalistică a bancnotelor falsificate sau contrafăcute;
67. Obiectivele cercetării la faţa locului
68. Elemente tactice specifice pregătirii cercetării la faţa locului
69. Cadrul tactic general al cercetării la faţa locului
70. Măsuri preliminare cercetării la faţa locului
71. Reguli tactice specifice cercetării propriu –zise la faţa locului
72. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului;
73. Sistemul unităţilor şi laboratoarelor de expertiză criminalistică
74. Reguli tactice aplicate în dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor
criminalistice
75. Tactica efectuării expertizelor criminalistice
76. Aprecierea şi valorificarea concluziilor expertizei criminalistice de către organele
judiciare
77. Structura şi conţinutul planului de urmărire penală
78. Versiunile de urmărire penală: noţiune şi clasificare
79. Tactica elaborării versiunilor de urmărire penală şi modalităţile de verificare
80. Valoarea probantă a declaraţiilor de martori
81. Pregătirea ascultării martorilor
82. Reguli şi procedee tactice criminalistice aplicate în ascultarea propriu-zisă a
martorilor
83. Tactica audierii persoanei vătămate;
84. Modalităţi tactice de ascultare a suspectului sau inculpatului
85. Mijloace tehnice de detectare a simulării
86. Organizarea şi desfăşurarea testării la poligraf
87. Pregătirea percheziţiei

2
88. Percheziţia încăperilor sau a locurilor închise
89. Percheziţia locurilor deschise
90. Percheziţia corporală
91. Percheziţiile destinate căutării persoanelor şi cadavrelor
92. Percheziţia destinată căutării unor anumite obiecte, efectuate asupra unui grup de
persoane şi percheziţia repetată
93. Pregătirea şi organizarea confruntării
94. Regulile tactice de efectuare a confruntării şi efectuarea confruntării propriu-zise
95. Fixarea rezultatelor confruntării.
96. Pregătirea prezentării pentru recunoaştere
97. Particularităţi tactice privind efectuarea prezentării pentru recunoaşterea persoanelor
98. Particularităţi tactice privind efectuarea prezentării pentru recunoaşterea cadavrelor
99. Fixarea rezultatelor prezentării pentru recunoaştere
100. Noţiunea, obiectul şi funcţiile reconstituirii
101. Principalele categorii de reconstituiri
102. Dispunerea şi organizarea reconstituirii
103. Efectuarea reconstituirii şi fixarea rezultatelor
104. Principalele probleme, obiect al probaţiunii, care trebuie clarificate prin
investigarea morţii violente
105. Modalităţi de probare a infracţiunilor de omucidere
106. Reguli generale metodologice aplicate în investigarea omorului
107. Primele măsuri luate de organele de urmărire penală în cercetarea omorului
108. Cercetarea la faţa locului în caz de omor – faza statică
109. Cercetarea la faţa locului în caz de omor – faza dinamică
110. Cercetarea la faţa locului – examinarea cadavrului
111. Particularităţi ale cercetării omorului săvârşite cu arme albe şi corpuri contondente
112. Particularităţile cercetării omorului prin asfixie
113. Particularităţi ale cercetării omorului săvârşit prin împuşcare, otrăvire sau alţi
factori
114. Dispunerea expertizelor medico-legale în cazul investigării omorului
115. Dispunerea expertizelor criminalistice în cazul investigării omorului
116. Elaborarea versiunilor de urmărire penală în cazul cercetării infracţiunilor de
omucidere
117. Evaluările de tip profiling privind personalitatea făptuitorului în cazul cercetărilor
infracţiunii de omucidere
118. Efectuarea unor acte de urmărire penală în cazul cercetării infracţiunilor de
omucidere
119. Particularităţi ale cercetării omorului în cazul cadavrelor dezmembrate sau al
cadavrelor nedescoperite
120. Particularităţi ale cercetări furtului şi a tâlhăriei
121. Particularităţi ale investigării furtului din locuinţă şi din buzunare
122. Particularităţi ale cercetării furtului din şi de autoturisme, de bagaje, din hoteluri
etc.
123. Probleme principale care trebuie clarificate prin investigarea delapidării
124. Efectuarea unor acte de urmărire penală în cazul investigării delapidării
125. Tipuri de sisteme bancare „subterane” întâlnite în criminalitatea financia4 –
bancară
126. Principalele aspecte, obiect al probaţiunii, care trebuie clarificate prin investigarea
accidentelor de muncă
127. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de muncă
128. Efectuarea unor acte de urmărire penală în cazul investigării accidentelor de muncă

3
129. Particularităţi metodologice privind investigarea accidentelor de muncă din
domeniul minier
130. Particularităţi metodologice privind investigarea accidentelor de muncă sau
avariilor din domeniul petrochimic
131. Particularităţi metodologice privind investigarea accidentelor de muncă din
domeniul construcţiilor
132. Particularităţi metodologice privind investigarea accidentelor de trafic rutier
133. Metode de ambalare sau disimulare în vederea traficării drogurilor sau substanţelor
stupefiante
134. Metode de mascare a mirosurilor specifice unor droguri
135. Modalităţi de ascundere în trafic a stupefiantelor
136. Moduri de operare frecvente ale traficanţilor de droguri
137. Modalităţi de depistare a traficanţilor de stupefiante
138. Investigaţia penală în domeniul criminalităţii organizate: organizarea, pregătirea şi
realizarea flagrantului
139. Efectuarea urmăririi penale în investigarea traficului de stupefiante
140. Constatarea infracţiunii flagrante în cazul faptelor de corupţie