Sunteți pe pagina 1din 3

Limite de resurse și cheltuieli pe programe aprobate pentru anul 2021

mii lei
inclusiv Investitii
Grupa
Cod capitale
principală, Aprobat, total proiecte
Beneficiar, activităţi Denumirea sector program/sub resurse
grupa/subgru cheltuieli 2021 resurse generale finanţate din
program colectate
pa surse externe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicii economice generale 09 297456,1 264883,6 0,0 32572,5 0,0
I
Alte servici economice
419 33375,6 33375,6 0,0 0,0 0,0
generale

Politici şi management în
Ministerul Economiei și
domeniul macroeconomic şi 50,01 33375,6 33375,6
Infrastructurii
de dezvoltare a economie

Servicii generale economice


411 94271,3 61698,8 0,0 32572,5 0,0
şi comerciale
Promovarea exporturilor 50,02 33412,9 840,4 0,0 32572,5 0,0
UIPAC. Proiectul “Ameliorarea
70074 31612,9 840,4 30772,5
competitivităţii II”
Grant pentru promovarea
eforturilor privind ajustarile 70034 1800,0 1800,0
economice structurale
Agenţia pentru Protecţia
Protecţia drepturilor
Consumatorilor si Supravegherea 50,08 14380,2 14380,2 0,0 0,0 0,0
consumatorilor
Pietei
Agentia pentru Supraveghere
Securitate industrială 50,11 25177,7 25177,7 0,0 0,0
Tehnică

Dezvoltarea reglementărilor
68 21300,5 21300,5 0,0 0,0 0,0
tehnice naţionale

Institutul Naţional de Dezvoltarea sistemului


68,02 5200,0 5200,0
Standardizare naţional de standardizare
Dezvoltarea sistemului
Institutul Naţional de Metrologie 68,04 12900,5 12900,5
naţional de metrologie

Centrul de Acreditate în domeniul Dezvoltarea sistemului


68,05 3200,0 3200,0
evaluării conformităţii produselor naţional de acreditare

MEI, susţinerea de stat a


Susţinerea intreprinderilor
intreprindelor mici şi mijlocii, 474 50,04 169809,2 169809,2 0,0 0,0 0,0
mici şi mijlocii
inclusiv:
ODIMM. Fondul de garantare a
5000,0 5000,0
afacelor în sectorului rural
ODIMM. Programul pentru
atragerea Remitenţelor în economie 30000,0 30000,0
PARE 1+1
ODIMM. Programul de dezvoltare a
2200,0 2200,0
incubatoarelor de afaceri

ODIMM. Programul pilot Start-UP 20000,0 20000,0


ODIMM.Susținerea mediului privat
prin identificarea și implementarea
modelelor de investiții inovative
200,0 200,0
(venture capital, crowdfunding și
businessangels).

ODIMM. Facilitarea gruparii IMM


5500,0 5500,0
în clustere
ODIMM. Formarea și dezvoltarea
abilităților antreprenoriale prin 700,0 700,0
promovarea instruirii continuă
ODIMM. Dezvoltarea dialogului
1209,2 1209,2
public privat
ZEL Bălți . Măsuri de sustinere de
10000,0 10000,0
stat a micului business
Platforme industriale 50000,0 50000,0
ODIMM. Program de ecologizare a
15000,0 15000,0
ÎMM
ODIMM. Programul "Femei în
5000,0 5000,0
afaceri".
ODIMM. Programul de susținere a
1000,0 1000,0
întreprinderilor sociale
ODIMM. Programul pilot de
sustinere a afacerilor cu potențial
15000,0 15000,0
de creștere înalt si
internationalizarea acestora
ODIMM. Programul Start-UP
3000,0 3000,0
Turism Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ODIMM. Programul A DOUA
5000,0 5000,0
ȘANSA
SI de gestionare și eliberare a
1000,0 1000,0
actelor permisive
II Energetica 11 58 79690,4 61493,4 0,0 18197,0 0,0
Petrol şi gaze naturale 432 58,02 4120,0 4120,0 0,0 0,0 0,0
UCIPE. Proiect”Conectarea
conductei de transport gaze
naturale pe direcţia Ungheni- Reţele şi conducte de gaz 4120,0 4120,0
Chisinau”,
Contributia Guvernului
Politicii şi management în
439 58,01 14063,4 14063,4 0,0 0,0 0,0
sectorul energetic
Agenţia pentru Eficienţă
13000,0 13000,0
Energetică
MEI. Activitati de Eficienţă
1063,4 1063,4
Energetică
Rețele electrice 435 58,03 22042,0 12360,0 0,0 9682,0 0,0
UCIPE. Proiect "Constructia
statiei Back to Back Vulcanesti
12360,0 12360,0
Chisinau"
Contribuția Guvernului
UCIPE. Proiectul ”Piața
70248 9682,0 9682,0
energetică transparentă”
Eficienţa energetică şi surse
434 58,04 33815,0 30950,0 0,0 2865,0 0,0
regenerabile
Agenția pentru Eficienţă
Energetică. Activitati de
30000,0 30000,0
eficienta energetica/Fondul de
Eficiență Energetică
Agentia pentru Protectia
Consumatorilor. 950,0 950,0
Activitati de eficienta energetica
Agenția pentru Eficiență
Energetică . Proiect "Program
Inovațional ”Tehnologii Curate 70244 2865,0 2865,0
pentru întreprinderile mici și
mijlocii și Start-ups"
Retele termice 436 58,05 5 650,00 0,00 0,00 5 650,00 0,00
UCIPE , proiect “Înbunătăţirea
eficienţei sectorului de alimentare
5650,0 5650,0
centralizată cu energia termică
(SACET II)" 70307
Dezvoltarea bazei normative in Minerit, industrie si
III 12 61 15604,2 15604,2 0,0 0,0 0,0
constructii constructii
MEI . Elaborarea sistemului de
443 00341 9604,2 9604,2
documente normative in constructii
MEI . Elaborarea eurocoduri 3000,0 3000,0
MEI .Amenajarea teritoriului 00329 3000,0 3000,0
IV Transport 13 64 2818445,9 1588387,7 77011,9 1153046,3 1120885,9
transport rutier 451 64,02 2685106,1 1532059,8 0,0 1153046,3 1120885,9
MEI
Fondul rutier (ASD) 00395 1532059,8 1532059,8
Administrația de Stat a
Drumurilor, proiect "Proiectul de
susținere a programului în sectoruil
drumurilor" 70024 819072,0 819072,0 806011,6
Administrația de Stat a
Drumurilor, proiect "Reabilitarea
drumurilor locale" 70126 333974,3 333974,3 314874,3
64.04 51194,9 36194,9 15000,0 0,0 0,0

Agenția Națională Transport Auto


00155 51194,9 36194,9 15000,0
transport naval 452 64,03 18496,2 10919,0 7577,2 0,0 0,0
Agenția Navală 13367,1 5789,9 7577,2
IP "Bacul Malovata" 4042,0 4042,0
IP "Portul fluvial Ungheni" 1087,1 1087,1
transport feroviar 453 64,05 214,0 214,0 0,0 0,0 0,0
Ministerul Economiei și
Infrastructurii, subsidii CFM 214,0 214,0
Autoritatea Aeronautică Civilă transport aerian 454 64,06 63434,7 9000,0 54434,7 0,0 0,0
61434,7 9000,0 52434,7
Alocațiilor pentru efectuarea
inspecțiilor aeronautice peste
hotarele țării (AAC) 2000,0 2000,0
Tehnologii informaționale
V și comunicații 14 59548,3 59548,3 0,0 0,0 0,0
MEI (cotizatii, servicii poștale) 133 15.04 48,3 48,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEI (LSC, CCE, Fond, servicii
poștale) 500,0 500,0
Serviciul Național Unic pentru
Apeluri de Urgență 112 00437 59000,0 59000,0
VI Gospodăria comunală 17 75,08 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
Ministerul Economiei și
Infrastructurii
Reabilitarea fondului locativ 669 00496 2000,0 2000,0
Total 3272744,9 1991917,2 77011,9 1203815,8 1120885,9