Sunteți pe pagina 1din 1

Posibilități combinatorii ale substantivului.

Prepoziția

Cartea nouă este preferata mea.


Penarul copilului este galben.
Atributul=partea secundară de propoziție care determină un substantiv.
Răspunde la întrebările: al,a,ai,ale cui? care?, ce fel de ?
Se exprimă prin:
1. adjectiv : Casa nouă îmi place.
2. substantiv: Fereastra casei este deschisă.
Prepoziția – partea de vorbire care leagă un atribut de substantivele determinate. Aceasta se
analizează împreună cu partea de vorbire pe care o precede.
Clasificare:
1. simple: cu, de, din,pentru, peste,în,etc;
2. compuse: de la, de pe la, despre, pe sub, pe după,etc.