Sunteți pe pagina 1din 2

Interactiuni

1.1.P. interactioneaza cu copiii intro maniera binevoitoare si respectuoasa care vine in sustinereadezvoltarii procesului de stabilire a autoidentitatii copilului si inv. Lui.
1.1.1.Interact. p. sunt pline de caldura si grija,ele exprima aprecierea c. si placerea dea comunica cu el.
1.1.2.Interact. si asteptarile p. fata de copii corespund cu process. De invatare si dezvoltare ale cop.
1.1.3.Pe parcursul zilei p. inter. Frecvent cu fiec. Copil,bazinduse pe punctele forte ale c. stimulind invat. Si dezvol. Acestuia.
1.1.4.inter. p. vin ca raspuns la calitatile forte si necesiatatile emot.social.fizice si cognitive ale c.
1.1.5.p. le acorda copiilor posibilitatea de a allege.
1.1.6.inter. p. cu copiii le dezv. Spir. De initiative autonomie de incredere in sine si de lider.
1.2.Interac. p. promoveaza dezvoltarea unei comunitati de invatare unde fiecare c. simte ca este binevenit si sustinut.
1.2.1.P. faciliteaza inter. Colegiale dintre copii pentru a promova dezv. Lor sociala.
1.2.2.p. propune activ. Care ii ajuta pe c. sa distinga sentimentele.
1.2.3.P. promov. Valorile democratice incurajeaza c. sasi spun aopinia.
1.2.4.P. promov. Si sustine dezvol. Abilitatilor lingvistice si de comunicare ale c.
1.3.Pedagogul se implica cu alti adulti in interactiuni intentionate reciproce pentru a sustine devol. Si invat. C.
1.3.1. P. se implica in interact. Sociale respectuoase cu familiiele,autoritatile locale,politia,unitatile sanitare,biserica,agenti economici, ong-urile(insti.nonguvernamentale)
1.3.2.P. coopereaza cu alti profesionisti in cadrul institutiei de invat si comunitatii pentru a promova dezv. Si invat. C.

Familii si comunitati
2.1.Pedagogul promoveaza parteneriate cu familiile si ofera o multitudine de oportunitati pentru familii si membrii comunitatii de a se implica in invatarea si dezvoltarea copiilor.
2.1.1.Pedagogul invita si saluta prezenta in clasa a membrilor familiei si gaseste modalitati pentru a implica toate familiile in procesul educational si de invatare al comunitatii.
2.1.2.Pedagogul organizeaza
2.3.1.Pedagogul implica membrii familiei
excursii in procesul
in comunitate comun
sau invitade luare a deciziilor
reprezentantii cu privire
comunitatii la invatarea
in clasa pentru a,dezvoltareasi viatasisociala
stimula invatarea a copiilor
socializarea in clasa.
copiilor.
2.3.2.Pedagogul le acorda asistenta familiilor in obtinerea accesului la informatie,resurse si servicii necesare pentru a stimula invatarea si dezvoltarea copiilor.
2.3.3.Pedagogul foloseste cunostintele privind comunitatile si familiile din care provin copiii ca parte integranta a curriculum-ului si experientelor de invatare ale acestora.
2.3.4.Pedagogul ofera informatie si idei parintilor,membrilor de familie privind crearea unui mediu de invatare prielnic si stimulativ acasa si le ajuta parintilor sa-so sporeasca nivelul de competenta.

Incluziune,diversitate si valorile democratiei


3.1.Pedagogul asigura oportunitati egale de invatare si participare pentru fiecare copil si familie,indiferent de sex,apartenenta rasiala,origine etnica,cultura,limba materna,religie,structura a familiei,statut
economic,varsta sau necesitati speciale.
3.1.1.Pedagogul este constient de propriile opinii,atitudini si experiente si de modul in care acestea ii afecteaza predarea si comunicarea cu familiile si copiii.
3.1.2.Pedagogul ii trateaza pe toti copiii cu respect,demnitate si consideratie si le ofera oportunitati egale de implicare in viata colectivului.
3.1.3.Pedagogul trateaza toate familiile cu respect ,demnitate si gaseste modalitati de a le implica in educatia copiilor sin aceste familii.
3.1.4.Pedagogul foloseste limbaj si activitati care evita stereotipizarea pe criterii de sex sau de alt tip.
3.1.5.Pedagogul adapteaza mediul si activitatile de invatare pentru ca copiii cu diferite capacitati ,necesitati edcationale si origini sociale sa poata participa in majoritatea activitatilor.
3.2.Pedagogul le ajuta copiilor sa inteleaga,sa accepte si sa aprecieze diversitatea.
3.2.1.Pedagogul apreciaza si incorporeaza in procesul didactic diversitatea prezenta in cadrul grupului de copii,in familii si in cadrul comunitatii.
3.2.2.Intr-o maniera respectuoasa pedagogul foloseste oportunitatile existente pentru a le atrage atentia copiilor asupra diversitatii care exista in afara institutiei de invatamant si afirma prezenta cesteia.
3.3.Pedagogul dezvolta intelegerea copiilor privind valorile unei societati civile si formeaza abilitatile necesare pentru participare.
3.3.1.Pedagogul consolideaza aprecierea si respectul copiilor pentru diverse puncte de vedere,preferinte si ii ajuta sa-si dezvolte abilitatile de exprimare adecvata a parerilor.
3.3.2.Pedagogul ii ajuta pe copiisa inteleaga in ce mod stereotipurile si prejudecatile le pot influienta atitudinile si comportamentul.
3.3.3.Pedagogul incurajeaza copiii sa-I trateze pe ceilalti in spiritul justetei,corectitudinii,respectului si demnitatii si sa astepte acelasi tratament de la altii.
3.3.4.Pedagogul introduce conceptul de responsabilitate personala pentr pastrarea mediului si ofera oportunitati pentru copii sa practice acest concept.

Evaluare si planificare
4.1.P. monotorizeaza permanent si systematic progresele, procesele de invatare si realizarile fiecarui copil.
4.1.1.p. foloseste observarea sistematica si alte diverse instrumente de evaluare ormatica din perspectiva dezvoltarii,care sa reflecte procesul si rezultatele invatarii si dezvoltarii.
4.1.2.P. evalueaza nivelul de implicare a copiilor necesar pt o invatare semniicativa.
4.1.3.P. se asigura cu procesul de evaluare sa fie bazat pe punctele orte,necesitatile si interesele individuale ale copilului.
4.2.Planificare pt predare si invatare a p. este bazata pe informatia despre copii si cerintele nationale.
4.2.1.p.planifica activitati bazate pe nivelul de dezvoltare si interesele copiilor,pentru ca ei sasi dezvolte competente de exploatare si invatare pe tot parcursul vietii.
4.2.2.p. asigura un echilibru dintre activitatile planificate si cele initiate alese de copii.
4.2.3.p. foloseste o abordare complexa a planificarii care asigura echilibrul dintre experientele de invatare individuale,in grupuri mici si mari.
4.2.4.P. planifica activitati sufficient de variate pentru a mentine implicarea copiilor si pentru a le oferi noi provocari.
4.2.5.Planurile si acctiunile p. sunt sufficient de flexibile pentru a accepta si incorpora conditiile,precum si necesitatile,interesele schimbatoare ale c.
4.3.p.implica copiii,familiile si proesionistii relevanti in procesul de evaluare si planificare.
4.3.1.P. ii ajuta pe c. sasi dezvolte abilitatile de autoevaluare si luare a deciziilor privind procesul de invatare si comportamentul lor in baza unor criteria.
4.3.2.P. ghideaza copiii cum sa evalueze munca si comportamentul altor personae.
4.3.3.P. si membrii familiei fac schimb de informative despre progresul si nteresele copiilor si stabliesc impreuna obiective individuale.
4.3.4.P.include profesionisti relevanti in procesul de evaluare si planiicare dupa necessitate.

Strategii de predare
5.1.p. aplica un spectru variat de strategii didactice care implica active copiiii pentru a le imbogati cunostintele,dezvolta abilitatile si predispozitiile conform reglementarilor nationale.
5.1.1.p. aplica un spectru larg de strategii pt invatarea active care vizeaza toate domeniile de dezvoltare a copilului.
5.1.2.P. propune activitati care incurajeaza exploatarea experimentarea ,studierea independent si creativitatea.
5.1.3.P. apica strategii care promoveaza gindirea complexa si abilitatile de rezolvare a problemelor.
5.1.4.P. recunoaste,creeaza si apreciaza diverse oportunitati pentru invatarea informala.
5.1.5.P. le impartaseste copiilor care sint obiectivele de invatare si ii incurajeaza sa analizeze procesul si rezultatele invatarii.
5.1.6.P. incurajeaza copiii ca foloseasca tehnologiile disponibile,adecvate etapei de dezvoltare,pt a le sustine invatarea si pt a dezvolta abilitatile tehnologice.
5.2.p. aplica strategii didactice pentru sustinerea dezvoltarii emotionale si sociale a copiilor.
5.2.1.P. propune activitati care consolideaza simtul de individualitate si identitate a c.
5.2.2.P. aplica strategii care formeaza spiritual de autonomie si initiative a c.
5.2.3.P. aplica strategii care promoveaza autogestiunea c.
5.2.4.P. apica strategii care sa le ajute c. sa stabileasca relatii positive si de cooperare cu altii.
5.2.5.P. sustine dezvoltarea abilitatilor c. de a solution conlicte.
5.3.P. planifica activitatea tinind cont de experientele si competentele c. pt a sustine si extinde procesele de invatare si dezvoltare.
5.3.1.P. asigura conexiunea dintre noile abilitati ,concept,cunostinte si experintele anterioare ale copiilor.
5.3.2.P. le asigura c. un grad adecvat de sustinere eficienta in conformitate cu necesitatile si progresele lor.
5.3.3.P. incurajeaza c. sasi stabileasca propriile obiective si asteptari pentru munca lor sis a reflecteze asupra rezultatelor invatarii.
5.3.4.P integreaza experientele de invatare ,astfel ca c. sa poata observa legaturile dintre conceptele de invatare si experintele zilnice.
5.4.P. aplica strategii care promoveaza procese si procedure democratice.
5.4.1.P. modeleaza si aplica procese si procedure care incurajeaza cooperarea semnificativa si sustinerea intre c.
5.4.2.P. aplica strategii care promoveaza participarea c. si intelegerea esentei responsabilitatii si consecintelor.
5.4.3.P. aplica strategii care le ajuta c. sa invete conceptual de limite,reguli si restrictii sis a invete sa respecte drepturile altor pers.
5.4.4.P. ofera oportunitati c. de a allege ,atit in procesul de invatamint cit si in alte situatii,le ajuta sa inteleaga consecintele alegerilor pe care le fac.

Mediul de invatare
6.1. Pedagogul asigura un mediu de invatare care promoveaza starea de bine a fiecarui copil.
6.1.1.Pedagogul creeaza un mediu care sa-I asigure fiecarui copil simtul de apartenenta si confort.
6.1.2.Pedagogul manifesta respect fata de copii, fiind interesat de sentimentele,ideile si experientele lor.
6.1.3.Pedagogul creeaza o atmosfera in care copiii se simt liberi in a se exprima.
6.1.4.Pedagogul creeaza un mediu care incurajeaza copiii sa-si asume riscuri adecvate pentru dezvoltare si invatare.
6.1.5.Pedagogul incurajeaza fiecare copil sa dezvolte un atasament si o relatie individuala cu el.
6.2.Pedagogul asigura un mediu fizic imbietor,sigur,sanatos, stimulativ si incluziv, care incurajeaza explorarea,invatarea si independenta copiilor.
6.2.1.Pedagogul ia masuri ca mediul de invatare sa fie singur din punct de vedere fizic si sa poata fi supravegheat cu usurinta.
6.2.2.Pedagogul se asigura ca spatiul sa fie imbietor si confortabil pentru copii, pentru ca ei sa se poata implica in diverse activitati.
6.2.3.Pedagogul organizeaza spatiul in arii de activitate dupa interese,care sa vina in sustinerea invatarii si dezvoltarii.
6.2.4.Pedagogul sustine cu diverse materiale,bogate,accesibile si adecvate pentru etapa de dezvoltare a copiilor care stimuleaza explorarea,jocul si invatarea.
6.2.5.Pedagogul incurajeaza copiii sa participe la planificarea, angajarea si mentinerea mediului din clasa.
6.2.6.Pedagogul modifica mediul fizic pentru a satisface necesitatile fiecarui copil in parte si ale grupurilor de copii.
6.3.Pedagogul asigura mediul care promoveaza simtul comunitatii si participarii copiilor in crearea unei culturi a clasei.
6.3.1.Pedagogul comunica clar asteptarile legate de comportament si implica copiii in elaborarea regulilor.
6.3.2.Pedagogul creeaza un mediu bazat pe valori democratice si promoveaza participarea.
6.3.3.Pedagogul foloseste in mod consecvent rutina pentru a promova independenta si autonomia copiilor.
6.3.4.Pedagogul ghideaza comportamentul copiilor,bazindu-se pe cunoasterea personalitatii si nevilul de dezvoltare al fiecarui copil.

Dezvoltarea profesionala
7.1. Pedagogul isi dezvolta continuu competentele pentru a atinge si a mentine calitatea inalta in exercitarea profesiei,in conformitate cu cerintele schimbatoare ale lumii contemporane.
7.1.1.Pedagogul recunoaste importanta invatarii pe parcursul intregii vieti prin cautarea diferitor oportunitati de dezvoltare personala si profesionala.
7.1.2.Pedagogul analizeaza,apreciaza,solicita pareri si evalueeaza calitatea practicilor sale pedagogice si nivelul cunostintelor profesionale, ajunstindu-le in mod adecvat cind e cazul.
7.1.3.Pedagogul lucreaza in cooperare pentru a spori calitatea generala a practicilor in exercitarea profesiei sale.
7.1.4.Pedagogul ia decizii legate de execritarea profesiei sale folosind cunostintele,abilitatile si gindirea independenta si critica..
7.1.5.Pedagogul se implica in activitatile publice comunitare pentru a promova importanta educatiei de calitate si accesul la o educatie de calitate pentru fiecare copil.

23. Relatati despre evaluarrea criteriala prin descriptori. Definitii, avatntaje


Evaluarea criterială prin descriptori reprezintă un sistem de eficientizare permanentă şi
diferenţiată a predării, învăţării şi evaluării prin introducerea criteriilor şi descriptorilor,
fără acordarea notelor. Criteriile de evaluare sunt seturi de calităţi importante care
se regăsesc în produsele învăţării şi care trebuie să se prezinte ca un sistem. Sintagma
„criterii de evaluare” se utilizează doar de către cadrele didactice în medii profesionale.
Criteriile de evaluare se anunță anticipat elevilor în formă de criterii de succes,  formulate
în limbaj accesibil, pe scurt, folosind verbe, de obicei la persoana I singular.                
1. Pe parcursul intregului proces educational care se dezvolta in contextul evaluarii fara
note inv pune accent pe formarea la elevi a deprinderilor de autoevaluare a propriilor performante.
2. Crearea conditiilor de mentinere, a sanatatii psihofiziologice, dezvoltarea motivatiei,
dezvoltarea stimei de sine, prin autoevaluarea adecvata, dezvoltarea abilitatilor creative,
formarea capacitatilor de autoevaluare a propriilor performante.
3. Se respecta particuaritatile de virsta                                                                                                                                
4. Criteriile de evaluare vor servi drept repere de invatare constienta
5. Criteriile vor fi analizate de elevi in perechi sau in grupuri.
„E imposibil sã judeci adecvarea unei conduite, gradul de eficacitate a unei actiuni
fãrã sã cunosti efectul sau rezultatul mãsurãrii.”,Evaluarea în procesul didactic este unul
din domeniile cele mai insistent explorate ale activitãtii de învãtãmânt. În timpul evaluării
criteriale, copilul îşi calculează singur greşelile, iar în funcţie de rezultatul final, elevii
apreciază cât de bine sunt pregătiţi pentru ore.Această excludere a notelor, îl face pe elev
să se autoaprecieze şi să fie mai conştient de ceea ce a realizat, şi ceea ce urmează să facă
ca să-şi îmbunătăţească performanţele. -Obiectivele MECD în clasa a III-a sunt următoarele:
1. Confirmarea noțiunilor aferente ECD prin accentuarea rolului autoevaluării elevului;
2. Explicitarea psihopedagogică a impactului evaluării pentru autonomia școlarului mic;
3.Inițierea în proiectarea eșalonată a ECD la nivelul proiectărilor de lungă și de scurtă durată;
4. Utilizarea coerentă a produselor școlare, criteriilor și descriptorilor în cadrul strategiilor de evaluare:
formelor, metodelor, tehnicilor, instrumentelor de evaluare; 5. Administrarea eficientă a instrumentelor
de monitorizare a performanțelor elevilor: portofoliul performanțelor școlare, diagrama de monitorizare
a performanțelor școlare, tabelul de performanță; 6. Interpretarea rezultatelor obţinute în activitatea de
evaluare formativă şi managementul recuperării ameliorative; MECD pune accent pe conştientizarea
de către cadrele didactice a procesului evaluativ. Evaluarea nu se rezumă doar la constatarea măsurii în
care obiectivele educaţionale au fost îndeplinite, ci, dimpotrivă, oferă multiple oportunități de a perfecţiona
procesul instructiv-educativ în demersurile ulterioare întreprinse de cadrul didactic. Extinderea evaluării
de la verificarea şi aprecierea rezultatelor către evaluarea procesului, către evaluarea nu doar a elevilor,
dar şi a conţinutului, metodelor, obiectivelor, situaţiilor de învăţare, aprecierea nu numai a achiziţiilor
cognitive, dar şi a abilităţilor şi atitudinilor – această abordare permite atât atingerea obiectivelor stabilite,
cât şi dezvoltarea competenţelor școlare. Obiectul evaluării în şcoala primară îl constituie rezultatele
școlare individuale ale copilului.

1. Descrieti algoritmul proiectarii pedagogice                                                                                                    


Proiectarea lectiei presupune un demers anticipativ, pe baza unui algoritm procedural ce coreleaza
urmatoarele patru intrebari:•  Ce voi face?•  Cu ce voi face ?•  Cum voi face ?• Cum voi sti daca
am realizat ceea ce mi-am propus ?Aceste patru intrebari sunt expresia celor patru etape fundamentale
in proiectarea lectiei:Etapa I: Identificarea obiectivelor lectieiObiectivul ne arata “ce se urmareste
in fiecare secventa a procesului educational si cum se evalueaza performantele obtinute".
Etapa a II-a: Analiza resurselorDupa identificarea obiectivelor, profesorul trebuie sa realizeze
o analiza detaliata a principalelor categorii de resurse implicate in desfasurarea activitatii: 
• resurse umane: elevul (trasaturi de personalitate, interese, trebuinte de invatare); profesorul
(pregatire stiintifica si psihopedagogica, competenta comunicativa);
•  resurse de continut didactic: ansamblul valorilor educationale (cunostinte, priceperi, deprinderi,
capacitati, atitudini) ce fac obiectul procesului de predare/ invatare; selectia continuturilor didactice
se face in functie de obiectivele identificate (abordare curriculara), pe baza planului de invatamant,
a programei scolare, a manualului scolar si a altor materiale informative cu caracter didactic;
• resurse de ordin material: materiale didactice si mijloace tehnice care pot contribui la eficientizarea
activitatii;•  locul desfasurarii activitatii (clasa, laborator, atelier, biblioteca); •  timpul disponibil
pentru o activitate didactica.Etapa a III-a: Elaborarea strategiilor didactice optime
Eficienta activitatii didactice depinde in mare masura de calitatea demersului de selectare si corelare a celor
mai potrivite metode, mijloace si materiale didactice; aceasta etapa mai e cunoscuta si ca etapa selectarii si
corelarii celor trei “M" (Metode, Materiale, Mijloace). Cercetarile experimentale si experienta educativa
dovedesc, deopotriva, ca esecul multor activitati didactice isi are cauzele la acest nivel al proiectarii pedagogice.
Conturarea strategiei didactice permite deja profesorului sa-si imagineze scenariul aproximativ al activitatii sale.
Principalii factori care contribuie la selectarea si imbinarea celor “trei M" intr-o strategie didactica sunt:
• specificul activitatii (comunicare/insusire de cunostinte, evaluare);• obiectivele operationale identificate;
• contextul psihopedagogic al instruirii (nivelul pregatirii lor);• contextul material al instruirii (materiale si
mijloace didactice disponibile);•   stilul si personalitatea profesorului.Etapa a IV-a: Elaborarea instrumentelor
de evaluareAm identificat, intre functiile obiectivelor educatiei, o functie evaluativa; precizarea corecta a
obiectivelor si posibilitatilor de operationalizare a acestora ofera un sprijin serios in procesul de evaluare a
rezultatelor elevilor si a activitatii profesorului, sugerand alegerea unor instrumente de evaluare adecvate
obiectivelor propuse, utilizarea lor in anumite momente ale desfasurarii activitatii, precum si interpretarea
si utilizarea rezultatelor in sensul optimizarii activitatii si, implicit, al pregatirii elevilor.

Standardele profesionale pot fi folosite pentru: 1.ca cadrele didactice sasi autoevalueze
activitatea didactica,pentru ca sasi evidentieze lacunele in active. Profesionala,pentru ca
sasi evidentieze experientele de success si pt a le impartasi in rindul colegilor.2.pentru ca
managerii institutiilor oreuniversitare sa poata evalua activitatea subalternilor—cadrelor
didactice.3.pentru ca profesorii universitari sa poata elabora planuri de invatamint in
conformitate cu standardele ,4.pantru ca parintii sa constientizeze complexitatea pregatirii
cadrului didactic.5.pentru ca coordonatorii practicii pedagogice sa poata face o
caracteristica studentului practician pentru a sti in ce directive trebuie sa lucreze cu
studentul practician.