Sunteți pe pagina 1din 2

Numele: …………………………………….

…………………

FIȘĂ DE EVALUARE
Numerele de la 0 la 31

1. Scrie în ordine crescă toare și descrescă toare numerele învă ţate:


1 1 2 0

2 1 3 0

3 0 2 1

2 0 1 1

2. Scrie numerele care lipsesc.

12 17

23 28

30 26

3. Scrie vecinii numerelor.

13 29 16

25 20 24
15 16
4.Scrie în ordine crescă toare numerele:12, 24, 15, 8, 29, 21, 16, 2, 30

4. Scrie în ordine descrescătoare numerele: 13, 22, 6, 29, 12, 18, 26, 7, 10

5. Descompune în zeci și unită ți numerele scris.

14 28 23 16 30

       

6. Colorează inima cu numă rul mai mare.

23 13 28 30 24 20 10 11 30 20

7. Colorează pă tratul cu numă rul mai mic.

20 23 18 28 14 11 24 25 11 10 29 19 21 26
*
8. Compară numerele(<, >, =)

17□2
18□19 104□2
24□24 230□2
31□21 292□2
2□20 5 17 22 30
9. Colorează cu roşu mingile cu numere pare şi cu
verde pe cele cu numere impare
25
28
26 21

29
24 13