Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

PARTEA I-a. STRUCTURA PERSONALITĂŢII ......................... 9


1. Conceptul de personalitate ...................................................... 9
2. Temperamentul ................................................................... 17
2.1. Definiţia temperamentului ............................................... 17
2.2. Clasificarea temperamentelor. Tipologii temperamentale ...... 21
2.2.1. Tipologia lui Hipocrate şi Galen ................................. 21
2.2.2. Tipologia lui Pavlov .................................................. 22
2.2.3. Tipologia lui Heymans, Wiersma, Le Senne ................ 25
2.2.4. Tipologia lui David Keirsey ....................................... 28
3. Caracterul ........................................................................... 30
3.1. Definirea caracterului ..................................................... 30
3.2. Structura caracterului ...................................................... 34
3.3. Relaţia dintre temperament şi caracter. Modelul lui R.
Cloninger ............................................................................. 44
4. Aptitudinile ......................................................................... 52
4.1. Definirea aptitudinilor..................................................... 52
4.2. Inteligenţa ca dimensiune a personalităţii ......................... 55
4.2.1. Cum definim inteligenţa? ........................................... 55
4.2.2. Abordări ale inteligenţei............................................. 60
4.2.3. Relaţiile dintre inteligenţă şi personalitate ................... 72

PARTEA a II-a. TEORIILE PERSONALITĂŢII ...................... 79


1. Introducere .......................................................................... 79
2. Abordarea psihanalitică a personalităţii ................................. 86
2.1. Psihanaliza clasică. Sigmund Freud ................................. 86
2.1.1. Date biografice.......................................................... 87
2.1.2. Structura personalităţii ............................................... 90
2.1.3. Stadiile dezvoltării psihosexuale a personalităţii .......... 96
2.1.4. Evaluarea teoriei psihanalitice clasice ....................... 102
2.2. Psihologia analitică ....................................................... 105
2.2.1. Carl Gustav Jung (1875-1961) – date biografice ........ 106
2.2.2. Structura personalităţii în psihologia analitică............ 108
2.2.3. Dezvoltarea personalităţii......................................... 115
3
2.2.4. Evaluarea teoriei lui Jung ......................................... 118
2.3. Psihologia individuală................................................... 119
2.3.1. Alfred Adler (1870-1937) – date biografice ............... 119
2.3.2. Concepte fundamentale ale psihologiei individuale .... 122
2.3.3. Evaluarea teoriei lui Adler ....................................... 130
2.4. Psihanaliza socială ........................................................ 131
2.4.1. Karen Horney (1885-1952) ...................................... 132
2.4.2. Erich Fromm (1900-1980) ....................................... 142
2.5. Psihologia Ego-ului ...................................................... 154
2.5.1. Erik Erikson (1902-1994) – date biografice ............... 155
2.5.2. Stadiile dezvoltării psihosociale................................ 156
2.5.3. Evaluarea teoriei lui Erikson .................................... 160
2.5.4. Alţi reprezentanţi ai Psihologiei Ego-ului .................. 162
2.6. Teoriile relaţiilor obiectuale .......................................... 164
3. Abordarea personalităţii din perspectiva trăsăturilor ............. 169
3.1. Gordon Allport (1897-1967).......................................... 170
3.1.1. Date biografice........................................................ 171
3.1.2. Structura şi dinamica personalităţii ........................... 173
3.1.3. Personalitate şi motivaţie ......................................... 177
3.1.4. Evaluarea teoriei lui Allport ..................................... 180
3.2. Raymond Cattell (1905-1998) ....................................... 182
3.2.1. Date biografice........................................................ 183
3.2.2. Trăsăturile de personalitate din perspectiva lui Cattell 185
3.2.3. Evaluarea teoriei lui Cattell ...................................... 188
3.3. Hans Eysenck (1916-1997) ........................................... 189
3.3.1. Date biografice........................................................ 189
3.3.2. Structura personalităţii ............................................. 190
3.3.3. Evaluarea teoriei lui Eysenck ................................... 193
4. Abordarea comportamentală a personalităţii ........................ 194
4.1. Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) ........................... 195
4.1.1. Date biografice........................................................ 196
4.1.2. Întăririle şi modelarea comportamentului .................. 198
4.1.3. Evaluarea teoriei lui Skinner .................................... 204
4.2. John Dollard (1900-1989) şi Neal Miller (1909-2002) ..... 207

4
4.2.1. Dollard şi Miller – date biografice ............................ 208
4.2.2. Teoria lui Dollard şi a lui Miller ............................... 209
4.2.3. Ipoteza frustrare – agresiune în concepţia lui Dollard şi
Miller .............................................................................. 213
4.2.4. Evaluarea teoriei lui Dollard şi Miller ....................... 214
4.3. Albert Bandura (1925-) ................................................. 216
4.3.1. Date biografice........................................................ 217
4.3.2. Modelarea – baza învăţării prin observare ................. 217
4.3.3. Sinele (The Self) ..................................................... 222
4.3.4. Evaluarea teoriei lui Bandura ................................... 224
4.4. Walter Mischel (1930-) ................................................. 225
4.4.1. Date biografice........................................................ 226
4.4.2. Variabile cognitive social-personale ......................... 227
4.5. Julian Rotter (1916-) ..................................................... 228
4.5.1. Date biografice........................................................ 229
4.5.2. Concepte fundamentale în teoria lui Rotter ................ 229
4.5.3. Evaluarea teoriei lui Rotter....................................... 234
5. Abordarea umanistă ........................................................... 235
5.1. Carl Rogers (1902-1987)............................................... 236
5.1.1. Date biografice........................................................ 237
5.1.2. Actualizarea: tendinţa umană fundamentală............... 239
5.1.3. Evaluarea teoriei lui Rogers ..................................... 246
5.2. Abraham Maslow (1908-1970) ...................................... 247
5.2.1. Date biografice........................................................ 248
5.2.2. Motivaţia şi personalitatea ....................................... 251
5.2.3. Evaluarea teoriei lui Maslow .................................... 256
6. Abordarea cognitivă a personalităţii. George Kelly .............. 257
6.1. Date biografice ............................................................. 258
6.2. Constructele personale .................................................. 260
6.3. Evaluarea teoriei lui Kelly............................................. 265
7. Teorii psihobiologice ......................................................... 266
7.1. Structuri cerebrale şi trăsături de personalitate ................ 267
7.2. Neurotransmiţători, hormoni şi trăsături de
personalitate ....................................................................... 269

5
7.2.1. Extraversiunea, neuroticismul şi psihoticismul .......... 269
7.2.2. Efecte specifice ale neurotransmiţătorilor şi hormonilor... 272
7.3. Concluzii ..................................................................... 273

PARTEA a III-a. PSIHOPATOLOGIA PERSONALITĂŢII . 287


1. Personalităţi patologice ...................................................... 287
1.1. Delimitări conceptuale .................................................. 287
1.2. Influenţa trăsăturilor de personalitate în determinarea
comportamentului ............................................................... 293
1.3. Structurarea patologică a personalităţii ........................... 295
1.4. Aspecte etiologice şi evoluţie ........................................ 297
2. Clasificarea tulburărilor de personalitate ............................. 299
2.1. Tulburările de personalitate din grupa A......................... 300
2.1.1. Tulburarea paranoidă a personalităţii ........................ 300
2.1.2. Tulburarea schizoidă a personalităţii ......................... 303
2.1.3. Tulburarea schizotipală a personalităţii ..................... 304
2.2. Tulburările de personalitate din grupa B ......................... 306
2.2.1. Tulburarea antisocială a personalităţii ....................... 306
2.2.2. Tulburarea borderline a personalităţii ........................ 309
2.2.3. Tulburarea histrionică a personalităţii ....................... 312
2.2.4. Tulburarea narcisistă a personalităţii ......................... 314
2.3. Tulburările de personalitate din grupa C ......................... 316
2.3.1. Tulburarea evitantă a personalităţii ........................... 316
2.3.2. Tulburarea dependentă a personalităţii ...................... 318
2.3.3. Tulburarea obsesiv-compulsivă a personalităţii.......... 319
3. Abordări ale tulburărilor de personalitate............................. 321
3.1. Abordarea genetică ....................................................... 321
3.2. Abordarea psihodinamică .............................................. 322
3.3. Abordarea socială ......................................................... 324
3.4. Abordarea cognitiv-comportamentală ............................ 326
4. Tratamentul psihoterapeutic în tulburările de personalitate ... 329

PARTEA a IV-a. EVALUAREA PERSONALITĂŢII ............. 335


1. Evaluarea personalităţii: delimitare conceptuală................... 335
2. Metode de evaluare a personalităţii ..................................... 336
6
2.1. Instrumente nonclinice de evaluare a personalităţii ......... 336
2.1.1. Testul de Personalitate Myer-Briggs (Myer-Briggs
Type Inventory ................................................................. 336
2.1.2.Ghidul evaluării stilului de viaţă ................................ 339
2.1.3. Observaţia .............................................................. 345
2.1.4. Scala auto-eficacităţii generale (Generalized
Self-Efficacy Scale) ........................................................... 347
2.1.5. Scala Locus of Control ............................................ 349
2.1.6 Chestionarul Stilului Atribuţional pentru Copii
(CASQ - Children Attributional Style Questionnaire) ......... 354
2.1.7. Testul Tematic de Apercepţie ................................... 367
2.1.8. Chestionarul 16 Factori de Personalitate (16PF) ........ 371
2.1.9. Chestionarul de personalitate Eysenck (EPQ) ............ 373
2.1.10. Grila de repertoriu ................................................. 374
2.1.11. Inventarul de cogniţii generale pentru elevi ............. 377
2.2. Instrumente clinice de măsurare a personalităţii .............. 385
2.2.1. Scala de Auto-Înţelegere a Pattern-urilor Interpersonale .. 385
2.2.2. Chestionarul Schemelor Cognitive Young - Forma
Scurtă 3 (YSQ-S3) ............................................................. 390
2.2.3. Inventarul Clinic Multiaxial Millon III (Millon Clinical
Multiaxial Inventory – III, MCMI –III) .............................. 396
2.3. Teste aptitudinale ......................................................... 399
2.3.1. Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive
(BTPAC) .......................................................................... 399
2.3.2. Testele Matrici Progresive Raven ............................. 400