Sunteți pe pagina 1din 11

TCAI

Seminar 3-4 – Analiză Fourier

3 noiembrie 2020

Cuprins
1 Breviar teoretic 2

2 Serii Fourier 6

3 Transformata Fourier 9

4 Analiză Fourier pentru cazul discret 10

compilat la: 03/11/2020, 16:23


TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

1 Breviar teoretic
Serii Fourier
i) în reprezentare trigonometrică:

∑ 2π
f (t) = a0 + an cos nω0 t + bn sin nω0 t, ∀t1 ≤ t ≤ t1 + T0 și T0 = .
ω0
n=1
cu coeficienții:
∫ ∫
f (t)dt 1
a0 = ∫
T0
= f (t)dt,
T0 1dt T0 T0
∫ ∫
f (t) cos nω0 tdt 2
an = ∫
T0
= f (t) cos nω0 tdt, ∀n ≥ 1
T0 cos2 nω0 tdt T0 T0
∫ ∫
f (t) sin nω0 tdt 2
bn = ∫
T0
= f (t) sin nω0 tdt, ∀n ≥ 1.
T0 sin2 nω0 tdt T0 T0

ii) în reprezentare compactă:
f (t) = C0 + Cn cos(nω0 t + θn ), ∀t1 ≤ t ≤ t1 + T0 .
n=1
cu coeficienții:
√ ( )
−bn
C0 = a0 ; Cn = a2n + b2n , Cn ≥ 0, θn = arctan , n ≥ 1.
an
iii) în reprezentare exponențială:


f (t) = Dn ejnω0 t , ∀t1 ≤ t ≤ t1 + T0
n=−∞

cu coeficienții: ∫
1
Dn = f (t)e−jnω0 t dt.
T0 T0

Transformata Fourier
i) transformata Fourier:
∫∞
F (ω) = f (t)e−jωt dt
−∞

ii) transformata Fourier inversă:


∫∞
1
f (t) = F (ω)ejωt dω

−∞

2 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

Tabela 1: Transformări Fourier uzuale

f (t) F (s)
e−at 1(t) 1
a+jω , a>0
1
eat 1(−t) a−jω , a>0
e−a|t| 2a
a2 +ω 2
, a>0
te−at 1(t) 1
(a+jω)2
, a>0
tn e−at 1(t) n!
(a+jω)n+1
, a>0
δ(t) 1
1 2πδ(ω)
ejω0 t 2πδ(ω − ω0 )
cos ω0 t π[δ(ω − ω0 ) + δ(ω + ω0 )]
sin ω0 t jπ[δ(ω − ω0 ) − δ(ω − ω0 )]
1
1(t) πδ(ω) + jω
2
sgn t jω

cos ω0 t1(t) π
2 [δ(ω − ω0 ) + δ(ω + ω0 )] + ω02 −ω 2

sin ω0 t1(t) π
2j [δ(ω − ω0 ) + δ(ω + ω0 )] + ω0
ω02 −ω 2

e−at sin ω0 t1(t) ω0


(a+jω)2 +ω02

e−at cos ω0 t1(t) a+jω


(a+jω)2 +ω02
∑∞ ∑∞
δ(t − nT ) ω0 δ(ω − nω0 ), ω0 = 2π
T
n=−∞ n=−∞
2
− t2 √ σ2 ω2
e 2σ σ 2πe− 2

3 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

Tabela 2: Proprietăți ale transformatei Fourier

operație f(t) F(s)


adunare f1 (t) + f2 (t) F1 ω + F2 (ω)
multiplicare cu un scalar kf (t) kF (ω)
simetrie F (t) 2πf (−ω)
1
(ω)
scalare în timp f (at) |a| F a

deplasare în timp f (t − t0 ) F (ω)e−jωt0


deplasare în frecvență f (t)ejω0 t F (ω − ω0 )
convoluție în timp f1 (t) ∗ f2 (t) F1 (ω)F2 (ω)
convoluție în frecvență f1 (t)f2 (t) 1
2π F1 (ω) ∗ F2 (ω)
dn f
diferențiere în timp dn (jω)n F (ω)
∫t F (ω)
integrare în timp f (x)dx jω + πF (0)δ(ω)
−∞
d
derivare în frecvență tf (t) j dω F (ω)

4 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

Analiză Fourier pentru semnale discrete


i) orice semnal de perioadă N0 poate fi descris printr-un număr finit de armo-

nice ale frecvenței fundamentale Ω0 = N 0
:

0 −1
N∑
f [k] = Dr ejrΩ0 k
r=0

cu coeficienții:
N0 −1
1 ∑
Dr = f [k]e−jrΩ0 k
N0
k=0

ii) transformata Fourier în timp discret (DTFT) este
F (Ω) = f [k]e−jΩk
k=−∞

iar transformata inversă este1
f [k] = F (Ω)ejΩk dΩ

iii) transformata Fourier discretă în timp discret (DFT) este

0 −1
N∑
−j N

rk
F [r] = f [k]e 0

k=0

iar transformata inversă este


0 −1
N∑

jN rk
f [k] = F [r]e 0

r=0

5 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

1 t
e2

−4π −3π −2π −π 0 π 2π 3π 4π t

Figura 1: Ilustrații pentru Exercițiul 4

2 Serii Fourier
Exercițiul 1. Desenați semnalul f (t) = t2 , ∀t și calculați seria Fourier trigono-
metrică φ(t) a lui f (t), pe intervalul (−1, 1). Desenați φ(t), ∀t.
Exercițiul 2. Desenați semnalul f (t) = t, ∀t și calculați seria Fourier trigonome-
trică φ(t) a lui f (t), pe intervalul (−π, π). Desenați φ(t), ∀t.
Exercițiul 3. Pentru fiecare dintre semnalele periodice din Figura 3 găsiți seria
Fourier trigonometrică compactă asociată și desenați spectrul.
Exercițiul 4. Găsiți:
(a) seria trigonometrică Fourier pentru x(t) ilustrat în Figura 1.

(b) seria Fourier pentru semnalul x(−t). Ce observați în ceea ce privește am-
plitudinea și spectrul seriilor Fourier asociate lui x(t) și x(−t) ?
Exercițiul 5. Pentru semnalul periodic f (t) de perioadă T0 care verifică condiția
( )
T0
f t− = −f (t) ,
2
toate armonicile pare sunt nule iar cele impare sunt date de:
T0 T0
∫2 ∫2
4 4
an = f (t) cos nω0 tdt, bn = f (t) sin nω0 tdt.
T0 T0
0 0

Folosind acest rezultat, calculați seriile Fourier ale semnalelor din Figura 2.
Exercițiul 6. Un semnal definit pe un anumit domeniu poate fi reprezentat de
mai mult de o singură serie Fourier. Reprezentați f (t) = t pe domeniul 0 ≤ t ≤ 1
printr-o serie Fourier care are:
π
(a) ω0 = și are numai termeni ‘cos’;
2
(b) ω0 = 2 și are numai termeni ‘sin’;
π
(c) ω0 = și are termeni ‘cos’ și ‘sin’;
2

6 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

-8 −6 −4 −2 0 2 4 6 t

1
e− 10
t

−2π −π
0 π
t

Figura 2: Ilustrații pentru Exercițiul 5

(d) ω0 = 1 și are numai termeni ‘cos’ de armonică impară;


π
(e) ω0 = și are numai termeni ‘sin’ de armonică impară;
2
(f) ω0 = 1 și are termeni ‘cos’, ‘sin’ de armonică impară.

Indicație: pentru ultimele 3 subpuncte folosiți rezultatul de la Exercițiul 5.

Exercițiul 7. Argumentați care dintre următoarele semnale sunt periodice și care


sunt aperiodice. Determinați perioada și evidențiați armonicele care apar:
( )
(a) 3 sin t + 2 sin 3t; 5t 6t t π
(f) sin + 3 cos + 3 sin + ;
2 5 7 6
(b) 2 + 5 sin 4t + 4 cos 7t;
15t
(c) 2 sin 3t + 7 cos πt; (g) sin 3t + cos ;
4
(d) 7 cos πt + 5 sin 2πt; (h) (3 sin 2t + sin 5t)2 ;

(e) 3 cos 2t + 5 cos 2t; (i) (5 sin 2t)3 .

Exercițiul 8. Pentru fiecare dintre semnalele din Figura 3 scrieți reprezentarea


lor în serie Fourier exponențială.

Exercițiul 9. Fie semnalul


√ 1 ( π)
f (t) = 3 + 3 cos 2t + sin 2t + sin3t − cos 5t + .
2 3
(a) Schițați spectrul pentru reprezentarea Fourier trigonometrică.

7 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

(b) Pe baza primului punct, schițați spectrul pentru reprezentarea Fourier ex-
ponențială.

(c) Scrieți semnalul ca serie Fourier compactă și exponențială.

Exercițiul 10. Fie semnalul

f (t) = (2 + 2j)e−3jt + 2je−jt + 3 − 2jejt + (2 − 2j)e3jt .

(a) Schițați spectrul pentru reprezentarea Fourier trigonometrică.

−13 -11 −9 -7 −5 -3 −1 1 3 5 7 9 t

-1
1

−20π −10π −π π 10π 20π t


1

t
−10π −8π −6π −4π −2π 0 2π 4π 6π 8π
1
− − − π4 − −
−2π −π π 2π
π t
4

t
-9 -8 -6 -5 -3 -2 0 1 3 4 6 7

t
-8 -4 -2 2 4 8

Figura 3: Ilustrații pentru Exercițiul 3

8 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

f (t) f (t)

eat
e−at

T t T t
f (t) f (t)
4 1
2
2
0 4 t -1 1 t

Figura 4: Ilustrații pentru Exercițiul 12

(b) Pe baza primului punct, schițați spectrul pentru reprezentarea Fourier ex-
ponențială.
(c) Scrieți semnalul ca serie Fourier compactă și trigonometrică.

3 Transformata Fourier
Exercițiul 11. Arătați că dacă f (t) este o funcție pară atunci:
∫∞
F (ω) = 2 f (t) cos ωtdt.
0

Similar, dacă f (t) este o funcție impară atunci:


∫∞
F (ω) = −2j f (t) sin ωtdt.
0

Exercițiul 12. Utilizând definiția, găsiți transformata Fourier pentru semnalele


ilustrate în Figura 4.
Exercițiul 13. Dacă f (t) ⇔ F (ω) arătați că

f (t + T ) + f (t − T ) ⇔ 2F (ω) cos T ω.

Exercițiul 14. Arătați că au loc relațiile:


1
f (t) sin ω0 t ⇔ [F (ω − ω0 ) − F (ω + ω0 )],
2j
1
[f (t + T ) − f (t − T )] ⇔ F (ω) sin T ω.
2j

9 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

f (t) f1 (t) f2 (t)


1 1 1

-1 1 t -1 1 t 0 2 t
f4 (t)
f3 (t) f5 (t)
1 1 1

− 12 t
-1 2 t
1
2
0 2 t

Figura 5: Ilustrații pentru Exercițiul 17

Exercițiul 15. Găsiți transformata Fourier pentru f (t) = te−at 1(t).

Exercițiul 16. Arătați că


j
(a) 1
2 [δ(t) + πt ] ⇔ 1(ω);

(b) δ(t + T ) + δ(t − T ) ⇔ 2 cos T ω;

(c) δ(t + T ) − δ(t − T ) ⇔ 2j sin T ω.

Exercițiul 17. Care este transformata Fourier a semnalului din Figura 5a?
Bazat pe rezultatul obținut, deduceți fără a folosi definiția, care sunt transforma-
tele Fourier pentru celelalte cazuri din Figura 5.

Exercițiul 18. Calculați transformata Fourier, F (ω), a lui f (t) din Figura 6. Gă-
siți transformata Fourier, G(ω), a lui g(t) din aceeași figură, fără a folosi definiția.
Indicație: Folosiți proprietățile de deplasare și scalare în timp ale transformatei
Fourier.

4 Analiză Fourier pentru cazul discret


Exercițiul 19. Scrieți seria Fourier discretă pentru semnalele de mai jos. Schițați
spectrul amplitudinii și pe cel de fază pentru aceste semnale.

(a) f [k] = 4 cos[2.4πk] + 2 sin[3.2πk]; (c) f [k] = 2 cos [3.2π(k − 3)].


(b) f [k] = cos[2.2πk] cos[3.3πk];

Exercițiul 20. Folosind definiția, calculați transformata Fourier discretă a ur-


mătoarelor semnale:

10 din 11
TCAI Seminar 3-4 – Analiză Fourier

f (t) g(t)
1 1

−1 0 t 3 4 t

-2

g(t)
2
f (t)

−1 0 3
t 4 t
−1

Figura 6: Ilustrații pentru Exercițiul 18

(a) δ[k]; (d) ak 1[k + 1], |a| < 1;

(b) δ[k − k0 ]; (e) ak {1[k] − 1[k − 10]};

(c) ak 1[k − 1], |a| < 1; (f) 1[k] − 1[k − 9].

Exercițiul 21. Exprimați Y (Ω), transformata Fourier a semnalului y[k], în func-


ție de X(Ω), transformata Fourier a semnalului x[k], știind că:

(a) y[k] = x[1 − k] + x[−1 − k]; (c) y[k] = (k − 1)2 x[k].


x[−k] + x[k]
(b) y[k] = ;
2
Exercițiul 22. Găsiți semnalul x[k] a cărui transformată Fourier, X(Ω), este
dată de: ( 1 )ℓ
∑3
2
X(Ω) = .
1 −j (Ω− π2 ℓ)
ℓ=0 1 − 4 e

11 din 11