Sunteți pe pagina 1din 6

ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.

ws/logic-club

Lumină aprinsă (Light Up)


Sarcina ta este de a plasa becuri în spaţiile goale din grilă, astfel
încât fiecare căsuţă să fie luminată de acel bec (orizontal sau
vertical). Numerele din pătrăţelele negre indică câte becuri sunt
amplasate în cele patru căsute nemijlocit învecinate. Lumina unui bec
nu trece de un pătrat negru, iar un bec nu are voie să lumineze un alt
bec (pe direcţie orizontală sau verticală).

52 Săptămâna 7-13 decembrie 2020 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Bătălie navală (Battleships)


Pe întinderea „mării“ (diagrama) este staţionată o flotă, compusă
dintr-un portavion (de patru câmpuri lungime), două crucişătoare
(câte trei câmpuri), trei distrugătoare (câte două) şi patru submarine
(câte unul). Navele sunt orientate orizontal sau vertical şi nu se
învecinează între ele în niciun punct. Cifrele notate pe margini indică
numărul de căsuţe ocupate de diverse ambarcaţiuni sau fragmente
de nave în linia sau coloana respectivă. Căsuţele blocate reprezintă
„apă”, deci nu pot fi aşezate nave. Se cere localizarea integrală a
flotei.

52 Săptămâna 7-13 decembrie 2020 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Hitori
Înnegriţi anumite căsuţe astfel încât un număr să apară cel mult o
singură dată pe o linie sau pe o coloană. Căsuţele înnegrite nu se pot
învecina decât cel mult diagonal (într-un punct). La final, nu pot exista
mai multe porţiuni albe izolate unele de altele: suprafaţa ce conţine
căsuţele ramase albe formează o unică zonă continuă în grilă.

52 Săptămâna 7-13 decembrie 2020 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Poduri şi podeţe (Bridges)


Toate insulele din diagramă, reprezentate prin pătrăţele cu o cifră,
trebuie interconectate prin poduri. Cifra indică câte poduri pornesc din
insula respectivă spre o altă insulă, orizontal sau vertical de-a lungul
liniaturii. Între două insule pot fi maximum două poduri. Podurile nu
se pot intersecta. Interconectarea insulelor trebuie făcută în aşa fel
încât, la final, pornind de pe o insulă, să poţi ajunge la oricare alta.

52 Săptămâna 7-13 decembrie 2020 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Mathemagrids
Introduceţi în cele nouă căsuţe goale ale grilei toate cifrele de la 1 la
9 astfel încât efectuând operaţiile matematice indicate să obţineţi
rezultatele trecute în grilă. Regula efectuării operaţiilor, pentru acest
joc logic, este de la stânga la dreapta (pentru liniile orizontale) şi de
sus în jos (pentru liniile verticale). Deci, dacă prima operaţie este „+”
(sau „-”), iar următoarea este „x” (sau „:”), mai întâi se efectuează
„adunarea” (sau „scăderea”), abia apoi „înmulţirea” (sau „împărţirea”).

52 Săptămâna 7-13 decembrie 2020 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Traseu ABC... (ABC... Path)


Pornind din căsuţa ce conţine litera A, înscrieţi în diagramă un traseu care
să conţină, în ordine, toate literele alfabetului, mai puţin litera Z (A-B-C-D-
E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y). Literele imediat
învecinate în şir se află în căsuţe nemijlocit învecinate orizontal, vertical
sau diagonal. Săgeţile de pe marginile grilei indică direcţia în care se află
litera corespunzătoare fiecărei săgeţi.

52 Săptămâna 7-13 decembrie 2020 - JOCURI LOGICE

S-ar putea să vă placă și