Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare inițială

Anul școlar 2011/2012

Disciplina Religie ortodoxă

Clasa a II-a

Barem de corectare

Descriptori de performanță

PARTEA I

ITEMUL CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
I1 - Răspuns - Răspuns - Răspuns - Răspuns
corect si partial partial incorect:
complet: corect: identifică corect: identifică identifică o
identifică cinci/patru valori trei/ singură
toate cele sase de două valori de valoare de
valori de adevăr. adevăr. adevăr/
adevăr. nu identifică nicio
valoare de
adevăr/ le
greseste pe
toate.
I2 - Răspuns - Răspuns - Răspuns - Răspuns
corect si parțial parțial incorect:
complet: corect: corect: alcătuieste o
alcătuieste alcătuieste o alcătuieste o propozitie fără a
corect o propozitie, cu propozitie, cu pune cuvintele în
propozitie, omiterea unuia omiterea a ordinea corectă/
folosind toate dintre două-trei nu
cuvintele date. cuvintele date/ dintre cuvintele alcătuieste
alcătuieste o date/ propozitia.
propozitie cu alcătuieste o
cuvintele propozitie cu
date, dar cu mici greseli
greseli de de scriere.
scriere.
I3 - Răspuns - Răspuns - Răspuns - Răspuns
corect si partial partial incorect:
complet: scrie corect: scrie corect: scrie scrie corect
corect și corect corect trei/două cuvinte,
complet opt/șapte șase/cinci/patru nu scrie nici un
toate cele nouă cuvinte. cuvinte. cuvânt/ le
cuvinte. greseste pe
toate.

1
I4 Răspuns corect Răspuns partial Răspuns partial Răspuns
PARTEA aII-a si corect: scrie corect: scrie fără incorect:
complet: scrie finalul potrivit, a da si scrie
corect cu răspunsul cu erori/ nu scrie
si complet 1-2 greseli de potrivit/ nimic.
finalul povestirii, ortografie sau scrie
oferind punctuatie. răspunsul
răspunsul potrivit, cu
potrivit. 3-4 greseli de
ortografie sau
punctuatie
I5 Răspuns corect Răspuns partial Răspuns partial Răspuns
si corect: corect: folosește incorect:folosește
complet: utilizează 7/6 5/3 cuvinte și le corect 2 cuvinte /
utilizează toate cuvinte și le așează corect. nici unul/le
cuvintele(8) și le așează corect. poziționează
așează în greșit pe toate.
spațiul potrivit.

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral si corect 5 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1 BINE
item/ partial 1 item.
Rezolvă integral si corect 3 itemi; partial 1 SUFICIENT
item/ incorect 2 itemi.
Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect INSUFICIENT
3-4 itemi.

S-ar putea să vă placă și