Sunteți pe pagina 1din 6

Data:

Verbul - exerciţii
1. Arătaţi ce pot face:
oamenii: _____________________________________________________
Azorică: _____________________________________________________
florile: _____________________________________________________
maimuţa:_____________________________________________________
vântul: _____________________________________________________
soarele: _____________________________________________________
zăpada: _____________________________________________________
norii: _____________________________________________________
câinele: _____________________________________________________
turmele: _____________________________________________________
iarba: _____________________________________________________
pădurile: _____________________________________________________
câmpiile: _____________________________________________________
bunica: _____________________________________________________
doctorul: _____________________________________________________
şarpele: _____________________________________________________

2. Treceţi autorii posibili ai acţiunilor menţionate în dreapta:


_______________________________ scriu.
_______________________________ roade.
_______________________________ ascultă.
_______________________________ privesc.

3. Citiţi textul, subliniaţi cu verde cuvintele care exprimă acţiunea, starea sau
existenţa şi treceţi-le în tabelul de mai jos:
Este vară. De trei săptămâni sunt în vacanţă la bunicii mei. Ei au multe
animale: două vaci, un viţel şi păsări. În fiecare zi, eu şi bunicul mergem cu
vitele la păşune.Bunicul să pe iarbă. Câinele doarme sub un copac. Eu citesc sau
culeg flori.
În apropiere este un crâng. Păsărelele ciripesc, iar veveriţele jucăuşe sar
din creangă în creangă.

Cuvinte care exprimă:


acţiunea starea existenţa
4. Încercuieşte verbele: plouă, grădină, voios, trece, începe, sus, aşteaptă, înţelege,
iubeşte, tace, ea, frumos, suie, vuieşte, şapte, coboară, sărac, călătoreşte,
rosteşte, dar.
5. Completaţi proverbele:
Nu __________ pe mâine ce poţi ________ azi.
Munca ________ brăţară de aur.
Paza bună ________ primejdia rea.
Cine __________ la tinereţe, ________ la bătrâneţe.
Graba _________ treaba.
Bine ________, bine _______.
Apa _________, pietrele _______.
6. Subliniaţi verbele. Citiţi versurile eliminând verbele. Ce puteţi spune?
Sar deodată,
„Dau cu ciocul. Unul cade,
Cad alături, Altul sare...
Schimbă locul. Iar s-atacă...
Bat din aripi, Iar se pişcă,
Dau din gheare... Dar deodată
nu mai mişcă...”
7. Alcătuiţi câte două propoziţii cu ajutorul următoarelor cuvinte, astfel încât
aceste cuvinte să fie, pe rând, verbe şi substantive: car, vin, cer.

8. Formulaţi propoziţii cu verbele: au alunecat, mâncăm, am câştigat, priveşti.

9. Găseşte opusul verbelor:


plânge-
primeşte-
tace-
munceşte-
urcă-
adună-
deschide-
încarcă-
umple-
Găsiţi trei verbe:
- unul să exprime acţiunea
- unul care să exprime existenţa
- unul care să exprime starea
Alcătuiţi propoziţii cu acestea.

Alcătuiţi câte două propoziţii cu ajutorul următoarelor cuvinte,


astfel încât aceste cuvinte să fie, pe rând, verbe şi substantive:
mătură, sare, poartă.
Alcătuiţi o propoziţie enunţiativă care să conţină: un substantiv
propriu, un verb, un numeral cardinal şi un substantiv comun la
numărul plural însoţit de un adjectiv.

Alcătuiţi o propoziţie interogativă formată dintr-un pronume


personal de persoana a II- a, numărul singular, un verb, un
substantiv comun însoţit de două adjective.
Alcătuiţi o propoziţie exclamativă care să fie formată dintr-un
substantiv comun însoţit de două adjective, un verb şi un
pronume personal de politeţe.
1. Băiatul va uda numai floarea pe care sunt scrise verbe. Ajută- l
să o găsească, încercuind litera din dreptul acesteia

Răspuns: Băiatul va uda florile din dreptul literelor.........

2. Alege trei verbe şi alcătuieşte propoziţii cu ele