Sunteți pe pagina 1din 3

Analize de laborator

Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul


producţiei de produse alimentare destinate comercializării au obligaţia să
identifice şi să aplice măsurile necesare pentru a elimina riscul de
contaminare sau degradare a produselor şi transformarea acestora în
produse improprii consumului uman.
Producătorii de alimente sunt obligaţi să utilizeze la fabricarea
acestora numai materii prime şi auxiliare care să corespundă parametrilor
de calitate prevăzuţi în standarde, specificaţii tehnice, norme sanitare în
vigoare.
Verificarea calităţii produselor alimentare pe toate fazele procesului
tehnologic de fabricaţie, începând cu materiile prime până la obţinerea
produsului finit şi depozitarea acestuia este obligatorie şi se realizează de
către personal de specialitate, responsabil cu controlul calităţii.
În cadrul unităţilor procesatoare se pot organiza laboratoare proprii,
autorizate sau mai mult, acreditate. Un laborator autorizat sau acreditat
este acela căruia o autoritate desemnată de Guvern i-a recunoscut
competenţa de a efectua încercări şi etalonări pentru determinarea
calităţii produselor alimentare (Ordonanţa 42/1995).
Verificarea calităţii materiilor prime, a semifabricatelor şi a
produselor finite se face în laboratoarele proprii ale operatorilor
economici, denumite laboratoare uzinale (Ordonanţa 357/2003), iar în
cazul în care acestea nu există sau nu dispun de dotarea specifică, în
laboratoare specializate, autorizate sau acreditate cu care se vor încheia
contracte.
Acreditarea laboratoarelor se face de către organisme de acreditare
conform SR EN ISO 17025/2001 “Cerinţe generale pentru competenţa
laboratoarelor de încercări şi etalonări“.
În procesul complex de acreditare, trebuie demonstrat faptul că
laboratorul respectiv funcţionează conform unui sistem al calităţii, că este
competent tehnic şi că este capabil să genereze rezultate valide din punct
de vedere tehnic.
Analizele de laborator care se efectuează pentru
determinarea indicilor de calitate ai principalelor materii
prime şi produse finite din sectorul morărit-panificaţie .
 
PASTE FĂINOASE

Caracteristicile de calitate sunt prevăzute în:


 Paste făinoase. Condiţii tehnice generale de calitate STAS
756/1-1985
 Paste făinoase. Condiţii tehnice generale de calitate STAS
756/1/A1 – 1997
 Paste făinoase. Condiţii tehnice generale de calitate STAS
756/1/A2 – 1999
 Paste făinoase. Forme, dimensiuni, defecte STAS 756/2-
1985
Determinarea caracteristicilor de calitate se face conform STAS
756/3-1985. Paste făinoase. Metode de analiză, astfel:
o pregătirea probelor
o examen organoleptic
o determinarea dimensiunilor
o determinarea defectelor
o determinarea încovoierii
o determinarea conţinutului de apă
o determinarea acidităţii
o determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric
o determinarea sarcinii de rupere la încovoiere
o determinarea creşterii volumului şi a comportării la
fierbere
 Determinarea conţinutului de ouă. conform STAS 1184-
3/1983 - Paste făinoase. Determinarea conţinutului de ouă.
 Determinarea conţinutului de proteină brută conform
STAS 90-1988 - Făină de grâu. Metode de analiză.

Evaluare