Sunteți pe pagina 1din 3

Data: ..............................................

TEST DE EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Numele elevului: .................................................. Punctajul maxim: 54 puncte


Descriptor : .................................................. Punctajul acumulat: ......................

Citeşte textul şi realizează sarcinile:


Păpădia
Păpădia înfloreşte primăvara devreme. Ea transformă orice pajişte într-o mare de flori
galbene. Luncile seamănă cu un imens covor verde-gălbui.
Un număr de albine şi fluturi zboară din floare în floare. Numai pe vreme însorită florile
de păpădie se deschid de tot. Când e vreme rea, ele rămân închise.

1. Răspunde la următoarele întrebări.


a) Când înfloreşte păpădia?
L012

b) Cu ce seamănă luncile?
L012

c) Când florile de păpădie se deschid de tot?

L012

2. Încercuieşte răspinsul corect. Cuvântul pajişte înseamnă:


A. înflorat B. câmpie C. pădure L01

3. Uneşte cuvintele cu acelaşi sens:


copac vreme
imens arbore L0123
timp mare

4. Colorează cu aceeaşi culoare cuvintele cu înţeles opus.

devreme însorită închise L0123

deschise înnourată târziu

5. Alcătuieşte 2 enunţuri în care cuvîntul carte să aibă diferite sensuri.


L012

L012
6. Scrie semnele de punctuaţie corespunzătoare. L0123
Mirel Dana şi Oana merg la librărie. Vânzătoarea îi întreabă 45678
 Ce doriţi  copii  9 10 11
 Dorim două caiete  un stilou şi trei creioane. 12 13
 Poftim dragii mei
 Mulţumim  doamnă

7. Ordonează cuvintele şi descoperă proverbul.


ştie, carte, Cine, patru, are, ochi
L012

8. Completează cu 2 cuvinte familia de cuvinte:


L012
carte – cărţulie, ,

9. „Dezmiardă” cuvintele:

covor - albină - L01234

fluturi - flori -

10. Alcătuieşte comparaţii:

blând ca L0123

roşu ca

harnică ca

11. Desparte pe silabe cuvintele:

păpădii - lunci - L012

seamănă - fluturi - L012

12. Completează propoziţiile cu cuvinte potrivite:

Cartea este L0123

Primăvara aduce
L0123

Ghioceii au scos L0123