Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Propunător: Cucoș Mihai


Data: 08.02.2021
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galați
Clasa: a IX-a Ap
Disciplina: M2 – Lăcătușărie generală
Unitatea de învățare: 7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere.
Subiectul: 7.2. Cutitul de strung: caracteristici, elementele geometrice ( unghiuri si
suprafete )
Tipul lecției: mixtă
Timp: 2 ore didactice ( 50 +50 min.)
Locul de desfășurare: online
Unitatea de rezultate ale învățării: URÎ2 Realizarea pieselor prin operații de
lăcătușărie generală.

Rezultate ale învățării:

a) Cunoștințe
Cn 1 – să identifice mașina unealtă specifică executării unei anumite operații de
prelucrare prin așchiere.
Cn 2 - să definească noțiunile: adaos de prelucrare, tipuri de așchii, scule
așchietoare, S.D.V.-uri utilizate, specifice prelucrărilor prin așchiere.
b) Abilitați
Ab 1 – să specifice etapele de pregătire și prelucrare prin așchiere (găurirea
unei piese pe strung).
Ab2 – să definească parametrii regimului de așchiere
Atitudini
At1 – să cunoască și să respecte NSSM la locul de muncă.

RESURSE EDUCAȚIONALE:
a)Procedurale:
- metode și procedee: conversația, explicația , problematizarea, ,expunerea,
observarea sistematică;
-forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri
b)Materiale:
- Mijloace de învățământ: Fișe de documentare, fișe de lucru, calculator,
materiale video, banc de lucru, menghina, AMC-uri: șublere, micrometre, rigle de
control, echere, raportoare, perii de sârmă, hârtie abrazivă, pile , ciocane, placa de
îndreptare, nicovale, dispozitive diferite pentru îndoirea barelor, țevilor, sârmelor.
BIBLIOGRAFIE:
Arieșan E., Peptea GH., Lăcătușărie generală, Manual pentru licee industriale clasa a
IX-a și școli profesionale, Editura didactică și pedagogică, București, 1977.

Moraru I., Burdușel D., Popa E., Călinescu C., s.a., Pregătire practică Domeniul Mecanic,
clasa a IX-a, Manual pentru Școala de Arte și Meserii, Editura SIGMA, București 2004

Gabriela L., Eugenia A.G., Iuliana M., Viorel G., Florina P., Ion P., Manual pentru
pregătirea practică, Domeniul mecanic, Manual pentru clasa a IX-a Școala de Arte si
Meserii,Editura Aramis, 2005