Sunteți pe pagina 1din 63

Facultatea de Medicină Dentară

Disciplina de Informatică Medicală

Test Informatică

La fiecare întrebare se alege cel mai bun răspuns din cinci variante propuse

1. Formula de bază a testului statistic student este:

a)

b)

c)

d)
e)

2. Formula separată a testului student este :

a)

b)

c)

d)

e)

3. Formula corelată a testului student este:

a)

b)
c)

d) )

e)
Testul ANOVA studiază : a) mediile ponderate statistice b)
varianţele statistice

c) mediile statistice

d) variabilele statistice e) covarianţele statistice .

Parametrii de comparat în ipoteza alternativă se consideră:


a) nu se pot compara

b) în progresie geometrica c) diferiţi

d) egali

e) în progresie aritmetică.

6.Parametrii de comparat în ipoteza nulă se consideră: a)


egali

b) nu se pot compara

c) în progresie geometrică d) în progresie aritmetică e) diferiţi .

Notiunea statistică de covarianţă este dată de formula:

a)

b)

c)
d)

e)

.
8. Noţiunea statistică de deviatie standard este dată de formula:

a)
b)

c)
d)
e)

9. Dispersia statistică în cazul unei singure serii statistice ne este dată de:

corelaţie
testul student

covarianţa

deviaţia standard

testul ANOVA .

10. Coeficientul corelaţiei liniare este dat de formula:

a)

b)

c)

d)

e)

.
11. Coeficientul de regresie care măsoară panta dreptei

de regresie pe verticala

este:

a)
b)
c)
d)
e)

12. Coeficientul de regresie care măsoară panta dreptei

de regresie pe verticala

este:

a)
b)

c)

d)

e)

13. Bitul fiind unitatea de măsură a informaţiei poate lua :


valori de tip numeric

două valori logice

valori de tip caracter

caractere numerice speciale

o singură valoare logică.

Operaţia de procesare automată a datelor presupune : a) o singură etapă

b) două etape c) trei etape d) patru etape e) nici o etapă

Termenul de Taxonomie se referă la:

este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al clasificării

este ştiinţa care se ocupă cu modelararea matematica a bolilor

este ştiinţa care se ocupă cu studiul descrierii bolilor

este ştiinţa care se ocupă cu modelarea statistică a bolilor

este ştiinţa care se ocupă cu studiul toxicităţii bolilor.

16. Termenul de Nosologie se referă la:

a) este ştiinţa care se ocupă cu modelarea statistica a bolilor


b) este ştiinţa care se ocupă cu modelarea matematica a bolilor

este ştiinţa care se ocupă cu studiul descrierii bolilor

este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al clasificării

este ştiinţa clasificării bolilor.

17. Termenul de Nosografie se referă la:

este ştiinţa clasificării bolilor

ştiinţa descrierii bolilor

este ştiinţa care se ocupă cu modelarea statistica a bolilor


este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al clasificării.

este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al sistemului imunitar.

18. Câte tipuri de erori la masurare intervin in studiul statistic:

patru tipuri de erori.

nu intervin erori

un singur tip de eroare

trei tipuri de erori

e) două tipuri de erori .

19. Etapizarea procesului de colectare a datelor se realizează în :

a) o singură etapă b) două etape

c) trei etape d) patru etape e) cinci etape.

20. Studiul noţiunii de informaţie presupune abordarea :

a trei aspecte

a unui singur aspect

a două aspecte
a patru aspecte

a cinci aspecte.

21. Softurile cu specific medical pot fi clasificate :

pe două domenii

pe trei domenii

pe patru domenii

pe cinci domenii

pe şase domenii.

În cazul sistemelor de procesare a informaţiilor distingem : a) o


singură activitate

b) patru activităţi c) două activitati d) trei activităţi e) cinci activităţi.

Câte tipuri de bază de interfeţe cu utilizatorul există?

un singur tip

trei tipuri

nu există interfeţe
două tipuri

patru tipuri.

24. O bancă de date se defineşte ca fiind formată din : a) opt


elemente
un singur element

două elemente

patru elemente

trei elemente .

25. Câte nivele de organizare a datelor există într-o baza de date:

trei nivele

două nivele

un singur nivel

patru nivele

nu există nici un nivel.

26. Câte modele de organizare a datelor într-o bază de date există:

şase modele

cinci modele

patru modele

două modele
trei modele.

Relaţiile care apar între înregistrările mai multor tabele sunt de: a)
trei tipuri

b) patru tipuri c) două tipuri d) un singur tip e) cinci tipuri.

După modul de activare, viruşii sunt de:

două tipuri

un singur tip

trei tipuri

patru tipuri

nu pot fi clasificaţi.

29. Dupa efectul lor, viruşii sunt de:

nu se pot clasifica

trei tipuri

un singur tip

două tipuri
patru tipuri.

30. Câte categorii de software distructive cunoaşteţi:

patru categorii

trei categorii

cinci categorii

şase categorii

două categorii.
31. După natura lor, viruşii sunt de:

cinci tipuri

patru tipuri

nu se pot clasifica

trei tipuri

două tipuri .

32. Intervalele de clasă se pot preciza în:

două moduri

trei moduri

patru moduri

cinci moduri

şase moduri.

33. Câte tipuri de diagrame de frecvenţă există:

cinci tipuri.

două tipuri
trei tipuri

patru tipuri

un singur tip.

34. Câte tipuri de date sunt folosite în calculele statistice :

două tipuri

un singur tip

trei tipuri

patru tipuri

cinci tipuri.

35. Media aritmetică a unei serii statistice se poate defini :

a)

b)

c)

d)
e) .

36.Formula de calcul a varianţei este: a)

b)

c)

d)

e) .
37. Eroarea standard se defineşte ca:

a)

b)

c)

d)

e) .

38. Două evenimente A, B se numesc incompatibile dacă şi numai dacă :

a)

b)
c)

d)
e)

39. Două evenimente A, B se numesc independente dacă şi numai dacă:

a)
b)

c)
d)

e)

.
40. Atunci când nu există corelaţie între doua serii statistice,coeficientul corelaşiei liniare
este: a)

b)

c)

d)

e) .

41. Avem o corelaţie perfectă pozitivă între două serii statistice dacă: a)

b) c) d)

e) .

42. Media distribuţiei binomiale este dată de formula :

a)

b)

c)

d)

e)
.

43. Varianţa unei distribuţii binomiale este

dată de formula:

a)

b)
c)

d)
e)

44. Deviaţia standard a distribuţiei binomiale este dată de formula:

a)
b)
c)
d)
e)

.
45.

Ecuaţia curbei Gauss în cazul distributiei normale este:

a)
b)
c)
d)
e)

.
46. Termenul statistic de abatere redusă de la medie este dat de formula: a)

b)
c)

d)
e)

47.

Media distribuţiei Poisson este dată de formula:


a)

b)

c)
d)
e) .

48. Abaterea distribuţiei Poisson este dată de formula:

a)

b)

c)

d)

e) .

49. Dispersia distribuţiei Poisson este dată de formula:

a)

b)

c)

d)

e) .

50. Termenul statistic de abatere standard a mediei este dat de formula:


a)
b) c) d)

e)

al

distributiei

Student este dat de formula:


51. Parametrul t

a)

b)
c)

d)

e) .

52. Distribuţia Poisson mai este denumită : a) Legea probabilităţilor mari


Legea numerelor mari

Legea numerelor mici

legea mediilor ponderate

Legea probabilităţilor mici.

În verificarea unei ipoteze prin test statistic se parcurg: a)


cinci etape

b) trei etape c) două etape d) patru etape

e) o singură etapă .

Diagrama de dispersie aproximează:

corelaţia

covarianţa

media

abaterea medie patratică

media ponderată.

55. Liniile de regresie dau imaginea:


variaţiilor corelaţiilor unei mărimi în funcţie de alta

variaţiilor unei mărimi în funcţie de alta

variaţiilor mediilor unei mărimi în funcţie de alta

variaţiilor covarianţelor unei mărimi în funcţie de alta

variaţiilor varianţelor unei mărimi în funcţie de alta .

PDF to WordX