Sunteți pe pagina 1din 2

Notă informativă

cu privire la aplicarea corectă a curriculumului național la elaborarea


proiectelor de lungă durată/curriculumului modificat în cazul elevilor cu CES
pentru anul de studii 2020-2021
Curriculum național fundamentează și ghidează activitatea cadrului didactic, facilitează
abordarea creativă a demersurilor educaționale pe principiile proiectării-predării-receptării-
învățării-evaluării didactice, atribuindu-le un rol important în formarea/dezvoltarea personalității
elevilor, în formarea competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru
integrarea într-o societate bazată pe cunoaștere.

Obiectivul de examinare:Verificarea, coordonarea și aprobarea documentației școlare-


Proiectele de lungă durată/Curriculum Modificat în cazul elevilor cu CES, a nivelului de
implimentare eficientă a Curriculumului național ediția 2018/2019 și realizarea noilor politici
educaționale înaintate de MECC.

Responsabili de verificarea, coordonare și aprobarea documentației școlare-


Proiecte de lungă durată:

1) Roșca Olesea,șeful Comisiei Metodice a claselor gimnaziale;


2) Bujorean Tatiana,director adjunct pe instruire;
3) Bursuc Vera,directorul interimar al gimnaziului.

Pe parcursul lunii septembrie 2020,s-a monitorizat activitatea cadrelor didactice din ciclul
gimnazial privind cunoașterea și implimentarea documentelor curriculare la elaborarea
Proiectelor de lungă durată la disciplina de studiu predată,accente punându-se pe Curricula ediția
2018/2019,centrate pe formare de competențe, a Curriculumului Modificat în cazul elevilor cu
CES, Proiectelor de lungă durată la disciplinele opționale predate în ciclul gimnazial.

În cadrul procesului de monitorizare cu privire la acțiunile întreprinse de cadrele didactice din


ciclul gimnazial în vederea elaborării Proiectelor de lungă durată la disciplinele școlare,
Curriculumului Modificat pentru elevii cu CES, Proiectelor de lungă durată la disciplinele
opționale, pentru anul de studii 2020-2021, s-au constatat următoarele:

 Toate cadrele didactice au participat la sesiuni online de instruire privind implimentarea


Curriculumului național,ediția 2019 și a Reperelor metodologice de organizare a
procesului educațional la disciplina școlară predată.
 Toate cadrele didactice au elaborat proiectele de lungă durată în perioada 01-15
septembrie 2020, redactate cu acuratețe și structurate conform curricula școlară
modernizată/dezvoltată. Pentru clasa a V-a cadrele didactice s-au axat pe asigurarea
continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din pertspectiva implimentării Evaluării
Criteriale prin Descriptori;
 Pentru elevii cu CES, (clasa a VI-a 4 elevi,clasa a VIII-a 2 elevi), în conlucrare cu CDS
d-na Delev Ana ,cadrele didactice au elaborat Curriculum Modificat pentru anul de
studii 2020-2021.
 Majoritatea cadrelor didactice au aplicat competențe digitale în elaborarea proiectelor de
lungă durată;
 Proiectele de lungă durată la disciplinele opționale au fost elaborate conform
curricula recomandate de MECC; disciplinele opționale fiind: ”Matematica distractivă”,
clasa a V-a, prof.Roșca O.; ”Lecturi pentru ghidarea în carieră”, clasele a VI-VII-a,
prof.Migaeș D.; ”Istorie și cultură locală”, clasa a VIII-a, prof.Migaeș D.; ”Holocaust”,
clasa a IX-a, prof.Migaeș D.
 Pentru extinderea ECD la treapta gimnazială, cadrele didactice care predau disciplinele
școlare: Educație tehnologică, prof.Gangan S.; Educație plastică, prof.Migaeș D.;
Educație muzicală, prof.Bursuc V.; Educație fizică, prof.Migăieș A. Au atașat lista
produselor recomandate și a criteriilor de succes pentru disciplina respectivă la
proiectarea de lungă durată.

În concluzie:Cadrele didactice au dat dovadă de atitudine responsabilă în vederea elaborării


Proiectelor de lungă durată/Curriculumului Modificat pentru elevii cu CES, pentru anul de studii
2020-2021 respectând reglementările în vigoare, în conformitate cu Curricula 2010 și 2018/2019.
Coordonarea și aprobarea Proiectelor de lungă durată/Curriculumului Modificat s-au efectuat la
termenul preconizat.

A elaborat: /Roșca Olesea/

Șeful Comisiei Metodice a claselor gimnaziale

S-ar putea să vă placă și