Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

Studiu individual

Tema: „Depozitele bancare”

Realizat: Morari Mădălina, 


eleva gr.FB1709G

Verificat: Ciornîi Revilia

Chişinău, 2020
Depozitul nr 1
O BC deschide un depozit unei alte bănci pe termen de 4 luni, cu rata dobânzii de 3,5%, în sumă
de 190 000 lei, cu condiția completării lunare a depozitului 30 000 lei. Dobânda este capitalizată
lunar. Depozitul este deschis în următoarele condiții: 45%- numerar, 35%- transferate la BNM și
20% transferate din altă bancă. În a doua lună din cont s-au retras în numerar 70 000 lei.
Depozitul a fost închis în următoarele condiții: 30%- numerar, 40%- transferate în cont curent
fără dobândă, 30%- transfer în contul NOSTRO la alte bănci.

Rezolvare:

Prima lună:

1. Deschiderea depozitului:
Dt 1001
Ct 2342 > 85 500 (lei)

Dt 1031
Ct 2342 > 66 500 (lei)

Dt 1032
Ct 2342 > 38 000 (lei)
2. Calculul dobânzii:
Dt 5342
Ct 2725 > 554,16 (lei)
3. Capitalizarea dobânzii:
Dt 2725
Ct 2342 > 554,16 (lei)
4. Completarea depozitului:
Dt 2251
Ct 2342 > 30 000 (lei)

A doua lună:

5. Calculul dobânzii:
Dt 5342
Сt 2725 > 643,28 (lei)
6. Capitalizarea dobânzii:
Dt 2725
Ct 2342 > 643,28 (lei)
7. Completarea depozitului:
Dt 2251
Ct 2342 >30000 (lei)
8. Retragere din cont:
Dt 2342
Ct 1001 >70 000 (lei)
A treia lună:

9. Calculul dobânzii
Dt 5342
Ct 2725 >528, 49 (lei)
10. Capitalizarea dobânzii:
Dt 2725
Ct 2342 > 528, 49 (lei)
11. Completarea depozitului:
Dt 2251
Ct 2342 > 30 000 (lei)

A patra lună:

12. Calculul dobânzii


Dt 5342
Ct 2725 > 617, 53 (lei)
13. Capitalizarea dobânzii:
Dt 2725
Ct 2342 > 617,53 (lei)
14. Închiderea depozitului:
Dt 2342
Ct 1001 > 63 703,04 (lei)

Dt 2342
Ct 2224 > 84 937,38 (lei)

Dt 2342
Ct 1032 >63 703,04 (lei)

Depozitul nr. 2
O BC deschide un depozit de economii pentru persoane fizice în sumă de 190 000 lei, pe termen
de 4 luni, cu condiția completării lunare a depozitului cu 25 000 lei. Rata dobânzii de 3,5 %
calculată și transferată în contul NOSTRO la BNM. În a treia lună din cont s-au extras și
transferat în contul NOSTRO la alte bănci 17 000 lei. Depozitul a fost deschis: 70%-la cont de
card, 25%-numerar și 5%-transferați la BNM. Depozitul a fost închis: 15%- transfer în cont
curent fără dobândă, 35%- transfer în cont de card și 50%- numerar.

Rezolvare:

Prima lună:

1. Deschiderea depozitului
Dt 2259
Ct 2311 > 133 000 (lei)

Dt 1001
Ct 2311 > 47 500 (lei)

Dt 1031
Ct 2311 > 9 500 (lei)
2. Calculul dobânzii
Dt 5311
Ct 2722 > 554,16 (lei)
3. Achitarea dobânzii
Dt 2722
Ct 1031 > 554,16 (lei)
4. Completarea depozitului
Dt 2252
Ct 2311 > 25 000 (lei)

A doua lună:

5. Calculul dobânzii
Dt 5311
Ct 2722 > 627,08(lei)
6. Achitarea dobânzii
Dt 2728
Ct 1031 > 627,08 (lei)
7. Completarea depozitului
Dt 2252
Ct 2311 > 25 000 (lei)

A treia lună:

8. Calculul dobânzii
Dt 5311
Ct 2722 > 700 (lei)
9. Achitarea dobânzii
Dt 2722
Ct 1031 > 700 (lei)
10. Completarea contului de depozit
Dt 2252
Ct 2311 > 25 000 (lei)
11. Retragere din contul de depozit
Dt 2311
Ct 1032 > 17 000 (lei)

A patra lună:

12. Calculul dobânzii


Dt 5311
Ct 2722 > 723,33 (lei)
13. Achitarea dobânzii
Dt 2722
Ct 1031 > 723,33 (lei)
14. Închiderea depozitului
Dt 2311
Ct 2225 > 37 200(lei)

Dt 2311
Ct 2259 > 86 800 (lei)

Dt 2311
Ct 1001 > 124 000 (lei)

Depozitul nr. 3
O BC a deschis un depozit la termen pentru persoana fizică , Triboi Victor, în sumă de 190 000
lei, cu condiția completării lunare a depozitului cu 45 000 lei, pe termen de 4 luni. Depozitul a
fost deschis în următoarele condiții: 60%- numerar, 20%- prin trnsfer pe card, 20%- cont curent
fără dobândă. Rata dobânzii este de 3,5%, calculată și transferată pe card. În a doua lună din cont
s-au retras 15 000 lei. Depozitul a fost închis: 25%- transfer în altă bancă, 45%- numerar, 30%-
pe card. Data deschiderii 1 septembrie 2020.

Rezolvare:

Prima lună:

1. Deschiderea depozitului
Dt 1001
Ct 2374 > 114 000 (lei)

Dt 2259
Ct 2374 > 38 000 (lei)

Dt 2225
Ct 2374 > 38 000 (lei)
2. Calculul dobânzii
Dt 5374
Ct 2728 > 554,16 (lei)
3. Achitarea dobânzii
Dt 2728
Ct 2259 > 554,16 (lei)
4. Completarea depozitului
Dt 2252
Ct 2374 > 45 000 (lei)

A doua lună:

5. Calculul dobânzii
Dt 5374
Ct 2728 > 685,42 (lei)
6. Achitarea dobânzii
Dt 2728
Ct 2259 > 685,42 (lei)
7. Completarea depozitului
Dt 2252
Ct 2374 > 45 000 (lei)
8. Retragere din contul de depozit
Dt 2374
Ct 1001 > 15 000 (lei)

A treia lună:

9. Calculul dobânzii
Dt 5374
Ct 2728 > 772,92 (lei)
10. Achitarea dobânzii
Dt 2728
Ct 2259 > 772,92 (lei)
11. Completarea contului de depozit
Dt 2252
Ct 2374 > 45 000 (lei)

A patra lună:

12. Calculul dobânzii


Dt 5374
Ct 2728 > 904,17 (lei)
13. Achitarea dobânzii
Dt 2728
Ct 2259 > 904,17 (lei)
14. Închiderea depozitului
Dt 2374
Ct 1032 > 77 500 (lei)

Dt 2374
Ct 1001 > 139 500 (lei)

Dt 2374
Ct 2259 > 93 000 (lei)
Contul clientului
BANCA _____Moldindcombank_____
Rechizitele bancare (codul) _____________1007600103644________________
Contul de depozit nr. _____________2374_________________
Titularul contului______________Triboi Victor____________________
Model de semnătură _______________Triboi________________
DATA OPERAȚIUNEA DEBIT CREDIT DOBÂNDA Sold
Debit Credit

01 sept. 2020 Deschiderea depozitului 1001 2374 190 000


2259
2225
29 sept 2020 Calculul dobânzii 5374 2728 5374 2728 554,16
29 sept 2020 Achitarea dobânzii 2728 2259 2728 2259 554,16
30 sept 2020 Completarea 2252 2374 45 000
depozitului
29 oct. 2020 Calculul dobânzii 5374 2728 5374 2728 685,42
29 oct.2020 Achitarea dobânzii 2728 2259 2728 2259 685,42
30 oct 2020 Completarea 2252 2374 45 000
depozitului
31 oct 2020 Retragere din cont 2374 1001 15 000
29 nov. 2020 Calculul dobânzii 5374 2728 5374 2728 772,92
29 nov 2020 Achitarea dobânzii 2728 2259 2728 2259 772,92
30 nov 2020 Completarea 2252 2374 45 000
depozitului
29 dec 2020 Calculul dobânzii 5374 2728 5374 2728 904,17
30 dec 2020 Achitarea dobânzii 2728 2259 2728 2259 904,17
31 dec 2020 Închiderea depozitului 2374 1032 310 000
1001
2259

Anexa 1
CĂTRE
Directorul filiala
______Ciobanu Andrei ________
(numele, prenumele conducătorului băncii)
Adresa. Mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru 14/1
Codul băncii MOLDMD2X329

CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI DE DEPOZIT


Subsemnatul, ___________________Triboi Victor________________,
(denumirea titularului de cont)
rog să deschideți un cont _______de depozit la termen (4 luni), în lei moldovenești_________ ,
(denumirea și valuta contului)
pe numele __________________Triboi Victor___________________,
(numele, prenumele persoanei fizice – titularului de cont)
actul de identitate seria ____B29056489_ ________, eliberat de _____ASP_ __
la data de __13.10.1989______, cod fiscal ________1009356497223_______,
domiciliat în _______mun. Chișinău_______ str. __Daciei 8 ap. 23_______,
(adresa titularului de cont)
tel/fax: ____068453278___ e-mail ___triboi.victor@mail.ru____ ,

Semnăturile autorizate ale titularului


Conducător (semnătura) Triboi
Contabil-șef (semnătura) Triboi

MENȚIUNILE BĂNCII:

Documentele privind deschiderea contului au fost verificate ”Secinschi Marc ”


Semnătura persoanei responsabile ____Secinschi________
De deschis un cont curent nr. 2374 MDL 190 000

Conducător (semnătura) Iurschi


Anexa 2
+---------------------------------------------------------------------------+
| ORDIN DE ÎNCASARE A NUMERARULUI nr. TT151475RX3 ex. nr. 2 |
| |
| +-------------+|
| |tip.doc.| 48 ||
| +-------------+|
| Eliberati Moldindcombank SA Filiala n7 Cod fiscal |100760013644|
| +-------------+|
| Pentru ”Triboi Victor” Cod.fiscal|1009356497223||
| Cod.operat.| 458 ||
| Prin Șestovschi Mihail +-------------+|
| Cod. bancii|MOLDMD2X329
||
| In baza buletinului de identitate +-------------+|
| Simb.operat.| 4
||
| Continutul operatiunii INCASAREA MIJLOACELOR BANESTI |
| LA CONTUL DE DEPOZIT +------------|
Document confirmativ |
| |
| Curs oficial: ___:____ Curs tranzac: _______ |
| ----------------------------------------------+|
| | Codul | Debit | Codul | Credit | SUMA in cifre ||
| | valutei | nr.contului | valutei | nr.contului |-------------+----------||
| | | | | | IN VALUTA | IN LEI ||
| |---------+-------------+---------+-------------+-------------+----------||
| | | | | | | ||
| | 498 1001 498 2374 114 000
| | | | | | | ||
| | | | | | |
||
| +------------------------------------------------------------------------+|
| Suma in litere Una sută paisprezece mii lei 00 bani
|
| ___________________________________________ |
| L.S. Semnaturi: |
MOLDINDCOMBANK
| |
| PLĂTIT №2 Suma a primit Șestovschi Controlor Mihalachi |
| |
| Executor Șestovschi Casier Șestovschi |
| |
Anexa 3
+---------------------------------------------------------------------------+
| ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI nr. TT151475RX3 ex. nr. 2 |
| //5 |
| +-------------+|
| |tip.doc.| 48 ||
| +-------------+|
| Eliberati Victoriabank S.A. Filiala 6 Cod fiscal |1032674539004||
| +-------------+|
| Pentru Triboi Victor Cod.fiscal|1009356497223||
| Cod.operat.| 458 ||
| Prin Burduja Ion +-------------+|
| Cod. bancii|VICBMD2X336||
| In baza buletinului de identitate +-------------+|
| Simb.operat.| ||
| Continutul operatiunii ELIBERAREA MIJLOACELOR BANESTI |
| DIN CONTUL DE DEPOZIT +-------------+|
| Document confirmativ |
| |
| Curs oficial: ___:____ Curs tranzac: _______ |
| |
| +------------------------------------------------------------------------+|
| | Codul | Debit | Codul | Credit | SUMA in cifre ||
| | valutei | nr.contului | valutei | nr.contului |-------------+----------||
| | | | | | IN VALUTA | IN LEI ||
| |---------+-------------+---------+-------------+-------------+----------||
| | | | | | | ||
| | |948 | 2374 948 1001 139 500
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| +------------------------------------------------------------------------+|
| Suma in litere Una sută treizeci și nouă mii cinci sute lei 00 bani
|
| ___________________________________________ |
| VICTORIABANK
L.S. Semnaturi: |
| |
| PLĂTIT №2 Suma a primit ___Triboi__ Controlor Iacovenco |
| |
| Executor ___Burduja__ Casier _Burduja__ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------+
Anexa 4