Sunteți pe pagina 1din 3

Aria curriculară: Consiliere și oreintare

Disciplina de învăţământ: Consiliere și orientare


Clasa Pregatitoare, I
Nr de ore pe săptămână: 1, joi, ora :12-13
SCOALA PRIMARA GRINDENI
P.I.P. Rotar Natalia-Felicia
Planificare calendaristică orientativă
An şcolar 2020-2021

Unitatea de învăţare Ob. Conţinuturi Nr de Săptămâ Observaţii


de ref. ore na
1 2 3 4 5 6
1. Autocunoaştere şi  Cum să ne protejăm sănătatea şi să ne ferim de bolile virale, inclusiv I-I
dezvoltare COVID
personală  Cum vom învăţa online,în caz de scenariu galben / roşu 8 ore I-VIII
1.1 Autocunoaștere 1.1
 Cine sunt eu? - identificarea propriei persoane: nume și prenume, aspecte
despre înfăţişarea fizică, data şi locul naşterii, adresa
 O familie, un arbore şi eu care cresc - numele părinților, membrii
1.1 Unicitatea persoanei familiei, relații cu membrii familiei, roluri asumate în familie
1.2  Lucruri care mă descriu - locuri favorite, animale, mâncăruri preferate
1111111  Ce-mi place mie cel mai mult - activități, personaje și jocuri preferate,
 Eu și ceilalți din jurul meu – unicitatea persoanei
11.11  Cu cine mă asemăn? De cine mă deosebesc – diferențe individuale

2. Comunicare şi abilităţi 2.1,  Comunicăm, ne înţelegem – reguli de comunicare; ascultare şi înţelegere I-I
sociale 2.2 a mesajului receptat
2.1 Managementul  Sentimentele şi emoţiile mele – bucurie, tristeţe…recunoaștera emoțiilor 8 ore VIII-XVI
emoțiilor de bază, identificarea formelor de exteriorizare a emoțiilor
2.1  Emoţiile mele, emoţiile noastre – înțelegerea caracterului universal al
emoțiilor și a formelor individuale de exteriorizare
 Suntem prieteni, împărtăşim bucuriile şi tristeţile - înţelegerea şi
respectarea emoţiilor celorlalţi
 Suntem un grup, iată regulile noastre! – propunerea, negocierea și
fixarea regulilor care să reglementeze relațiile dintre colegi. Importanța
respectării regulilor clasei
 Persoane diferite, nevoi diferite, posibilități diferite – diversitatea
persoanelor. Complementaritatea persoanelor din grup.
 Vreau şi pot să te ajut - comportamente de cooperare în grup;
2.2 Abilități sociale disponibilitatea de a acorda ajutor; acceptarea ajutorului
2.2  Grupul de prieteni – limbaj și comportamente dezirabile în activitățile de
grup

SEMESTRUL II
Unitatea de învăţare Ob. de Conţinuturi Nr de Săptămâ Observaţii
ref. ore na
3. Managementul  Vreau să ştiu - tipuri de informații (după suportul comunicării): scrisă,
informaţiilor şi al orală
învăţării  De ce învăţăm? - călătorie în lumea cărţilor – cărțile pentru copii, tipuri
de cărți, comportamentul de cititor
3.1 Managementul  Calculatorul, cel mai bun prieten? – informații pe suport electronic 6
XVIII-
informațiilor 3.1;  Cum îmi petrec timpul – la şcoală, acasă -tipuri de activități (învăţare, XXIV
joc, relaxare)
3.2  Ştiu să învăţ? - modalităţi de învățare
3.2 Învățare eficientă
 Cine mă ajută la teme? - dificultăţi în rezolvarea temelor
4.Planificarea carierei XXV-
4.1 Explorarea propriilor 4.1  Activitatea mea preferată - motivaţia personală în alegerea anumitor 3 XXVII
interese activităţi proprii
 Vreau să fiu – exprimarea preferințelor față de unele meserii
 Părinții ne povestesc despre profesia/locul lor de muncă - locuri de
muncă, meserii, disciplina la locul de muncă

4.Planificarea carierei 4.1 3 XXVIII-


4.1 Jocuri si activități 4.1  Jocul cu prietenii mei – relații în grupul de joacă de la școală și din XXX
preferate acasă, la școală, comunitate
în comunitate  Invitaţie la…spectacol, bibliotecă, joacă… jocuri şi activităţi preferate acasă,
la şcoală, în comunitate
 Îmi place să…, îmi ajut părinţii la …implicarea în activități practice-
gospodărești
5. Calitatea stilului de  Să ne ferim de pericole!- sursele potenţiale de risc acasă, în şcoală sau în 4 XXXI-
viață comunitate. XXXIV
5.1 Calitatea vieții 5.1
 Să creştem sănătoşi! - comportamente de siguranţă în situaţii de risc sau
personale criză,

 Față în față cu furia naturii - comportamente în situații de criză sau de risc


(ex. inundații, cutremur, incendii)
 Ce facem dacă…persoanele şi sursele de ajutor acasă, la şcoală şi în
comunitate, în viaţa curentă şi în diverse situaţii de criză sau de risc