Sunteți pe pagina 1din 2

Junca Catalin

ET, 173c
Sarcini pentru acasa
1. Identificaţi şi notaţi definiţia de Filosofie.
Filosofia - ştiinţa care vine cu un şir de concepţii, teorii, idei şi raţionamente despre
fiinţa umană.
Filosofia - este concepţia despre lume ce are la bază gândirea şi evoluţia umană.
2. Completaţi spaţiile libere:
a) Simbolul filosofie este bufnița.
b) Se cunosc trei tipuri de concepţii despre lume: mitologia, religia, filosofia
c) Elementul principal al gândirii mitologice este mitul.
d) Termenul de religie înglobează diferite fenomene aflate intr-o strânsă
interdependenta: stari de spirit, credințe, idei sistematizate de doctrinele
teologice, elemente institutionale (biserica, organizațiile și asociațiile religioase),
activitățile practice (ritualuri, ceremonii), norme și reguli ce țin de morală,
alimentarea, conduita.
e) Filosofia se întemeiază pe rațiune, pe intelect.
3. Enumeraţi domeniile filosofiei.
Domeniile filosofiei sunt:
a) Ontologia
b) Gnosiologia
c) Logica
d) Metodologia
e) Axiologia
f) Praxiologia
g) Filosofia istoriei
h) Etica
i) Estetica
j) Epistemologia
4. Argumentaţi importanţa disciplinei de filosofie în formarea propriei personalităţi şi
acumulării noilor cunoştinţe. (min 5 fraze).
Omul este considerat, în sens general, o fiinţă vie, dotată cu raţiune (conştiinţă), o fiinţă
constituită ca personalitate, care a cunoscut o evoluţie menită să-i confere unicitate. omul
apare ca o realitate extrem de complexă. Concepţia despre lume a omului reprezintă
ansamblul opiniilor, cunoştinţelor, principiilor, valorilor, idealurilor, convingerilor, prin
intermediul cărora omul interacţionează cu natura, cu ambianţa socială, cu semenii, cu sine
însuşi. Acestea îi permite omului să adopte o atitudine faţă de procesele şi fenomenele
realităţii obiective. Orientările valorice, reprezentările persoanei despre bine şi rău, frumos
şi urât, despre virtute şi viciu, prin valorificarea cărora este apreciată viaţa şi activitatea
persoanei, reprezintă un element activ al concepţiei despre lume. În baza orientărilor
valorice, persoana îşi produce „imagini” ale trecutului, prezentului şi viitorului. Acestea, îi
permit persoanei să-şi autoevalueze existenţa, să deosebească realizările de insuccese, să
mediteze asupra cauzelor, eşecurilor şi înlăturându-le să-şi ofere obiective clare, concrete ale
propriei deveniri. Valorile reflectă conţinutul tuturor relaţiilor în care omul se afirmă în
calitate de obiect şi de subiect. Relaţiile omului cu mediul natural, cu ambianţa socială, cu
semenii şi cu sinele pun în evidenţă: scopurile, idealurile, necesităţile, interesele social-
psihologice ale persoanei.