Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL TEHNIC “GH ASACHI “ IASI

PROFESOR:BEJUSCA ANDREI
MENTOR : PROF. CHIRIAC CATALIN MARIAN
DISCIPLINA: DESEN TEHNIC
CLASA X H
NR. ORE PE SAPT. 2 ore
ANUL SCOLAR 2010-2011

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Bejusca Andrei


Data:01.01.2011
Clasa: IXB - liceu / profil servicii
Scopul lecţiei :Transmiterea de noi informatii
Locul de desfasurare: Cabinet Constructii
Timpul :50 min
Tema lecției : Scări de reprezentare utilizate în desenul tehnic
Tipul lecției: Predare - învaţare (mixtă)

Competențe specifice:
1. Utilizarea simbolurilor grafice în reprezentări specifice domeniului tehnic
2. Analizarea modelelor şi reprezentarea lor respectând normele generale pentru întocmirea desenelor
de piese
3. Identificarea şi corectarea erorilor de reprezentare

Strategii didactice:
• Metode didactice: conversația euristică,problematizarea,algoritmizarea,explicația, învățarea prin
descoperire.
• Organizarea activității - frontal/individual
• Evaluarea performanțelor- scris - fișe de lucru.

Resurse didactice:
• Timp alocat lectiei : 50 minute
• Loc de desfăşurare a lecţiei : cabinet info
• Materiale și mijloace didactice – suport lecţie Power-Point, manual, fișe de lucru, planşe.

Scenariul didactic:
1.Organizarea clasei și captarea atenției - 2min
• Profesorul verifică prezenţa și existenţa materialelor necesare desfășurării lecției( manuale,
calculatoare funcționale, caietele elevilor).
• Împarte și prezintă fișele de lucru și modul de lucru.

2. Profesorul verifică tema pentru acasă - 3min

3. Reactualizarea cunoștintelor - 10min


Profesorul adresează întrebări elevilor / elevii răspund:
P: Ce este schiţa?
E: Schiţa este un desen executat cu mâna liberă, la dimensiuni aproximative, respectând proporţia
dintre dimensiuni şi regulile de reprezentare ale desenului tehnic.
P: Care sunt fazele premergătoare executării schiţei?
E: a. Identificarea formei, b. Analiza formei, c. Analiza tehnologică, d. Stabilirea poziţiei de
reprezentare, e. Stabilirea numărului minim de proiecţii.
P: Care sunt etapele de executare a schiţei?
E: a. Stabilirea şi trasarea dreptunghiurilor minime de încadrare, b. Trasarea axelor de simetrie c.
Trasarea contururilor exterioare ale proiecţiilor încadrare, d. Trasarea contururilor interioare ale
proiecţiilor, e. Îngroşarea liniilor de contur exterior şi interior, f. Haşurarea suprafeţelor rezultate din
secţionare, g. Trasarea liniilor de cotă, măsurarea dimensiunilor şi înscrierea cotelor, h. Înscrierea
rugozităţii, abaterilor şi prescripţiilor speciale, i. Notarea denumirii piesei, a materialului şi verificarea
schiţei.

4. Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare - 30min.


• Profesorul va indica pe scurt activitatea pe care o va desfăşura împreună cu elevii în cadrul lecţiei.
• Profesorul indică şi prezintă elevilor lecţia din calculator:
 Scara de reprezentare este raportul dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui
segment al unui obiect pe un desen original și dimensiunea liniară reală a segmentului
corespunzător obiectului însuși.
 Scara = dimensiunea desenată / dimensiunea reală
 scări de mărire : 2:1 - desen de execuție, 5:1 - desen de detaliu, 10:1 - desen de detaliu
 scări de reducere : 1:2 - desen de execuție, 1:5 - desen de ansamblu, 1:10 - desen de
ansamblu, 1:20 - desen de ansamblu
 scări la mărimea naturală : 1:1
 scara se înscrie în rubrica corespunzătoare din indicator
 când sunt utilizate mai multe scări de reprezentare, scara proiecției principale trebuie să
fie înscrisă în indicator, celelalte scări diferite de aceasta se înscriu lângă sau sub notarea
proiecțiilor cărora corespund
 indiferent de scara de reprezentare, valoarea cotei înscrisă pe desen este aceeași
 în cazul cotelor pentru părțile care în mod excepțional nu sunt desenate la scară, cota
trebuie să fie subliniată cu o linie groasă
 nu se reprezintă la scară vederile întrerupte
• Profesorul dă elevilor spre completare fişele de lucru
• Profesorul corectează şi completează răspunsurile elevilor
• Profesorul indică spre rezolvare, una din activităţile independente din manual
• Elevii rezolvă exerciţiul, sub îndrumarea profesorului

4. Asigurarea retenţiei şi transferului - 3min


P: Solicită elevilor să definească scara de reprezentare, să enumere scările de reprezentare şi să
enumere câteva exemple de scări numerice.
E: Elevii definesc scara de reprezentare, enumeră scările şi dau exemple.
P: Analizează răspunsurile şi notează elevii care s-au remarcat în timpul orei.

6. Fixarea sarcinilor de lucru pentru acasă - 2min.


P: Anunţă tema de lucru pentru acasă
E: Elevii notează tema în caiete.
FIŞA DE LUCRU

1. Completați spațiile libere:

a. Scara de reprezentare este ……………. dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al
unui obiect pe un desen…………..și dimensiunea liniară………….a segmentului corespunzător
obiectului însuși.
b. Nu se reprezinta la scara vederile……………………
2. Enumerați scările utilizate în desenul tehnic industrial:

a.......................................
b.......................................
c.......................................
3. Asociați corespunzător cifrele cu literele următoare:
a. 1 : 2 1.scară de marire
b. 5 : 1 2. scară de marime naturală
c. 1: 1 3. scară de reducere

FIŞA DE LUCRU

1. Completați spațiile libere:

a. Scara de reprezentare este ……………. dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al
unui obiect pe un desen…………..și dimensiunea liniară………….a segmentului corespunzător
obiectului însuși.
b. Nu se reprezinta la scara vederile……………………
2. Enumerați scările utilizate în desenul tehnic industrial:

a.......................................
b.......................................
c.......................................
3. Asociați corespunzător cifrele cu literele următoare:
a. 1 : 2 1.scară de marire
b. 5 : 1 2. scară de marime naturală
c. 1: 1 3. scară de reducere

Rezolvare FIŞA DE LUCRU

1. a. raportul, original, reală


b. întrerupte
2. mărire, reducere, mărime naturală
3. a-3, b-1, c-2 .

S-ar putea să vă placă și