Sunteți pe pagina 1din 1

RINICHII

Rinichii (latină ren, adjectiv renal; greacă nephros) sunt o pereche de organe la


animalele vertebrate, fiind parte esențială a aparatului excretor. Rolul principal al rinchilor este
excreția, realizat prin filtrarea sângelui, eliminarea prin urină a substanțelor inutile sau dăunătoare,
produse de organismul propriu sau luate din mediul exterior.
Rinichii regulează controlul compoziției urinei, prin producția hormonală, concentrația în electroliți a
spațiului intracelular, presiunii sanguine, raportul baze-acizi (pH), mineralizarea oaselor, ca și a
eritropoezei a tabloului sanguin.
În principiu funcția renală constă din două etape:
1- o filtrare primară fără elemente de resturi celulare, cu o urină diluată.
2 - o filtrare secundară când se va resorbi înapoi din urina primară o parte din lichidul eliminat
împreună cu glucide, aminoacizi și electroliți rezultând o urină mai concentrată.
Numai această urină finală va fi eliminată prin uretere din organism.

Alimentarea cu sânge
Din schema structurală a rinichiului se poate observa Arteria interlobaris o ramură a arterei renale
care se subîmparte pentru alimentarea cu sânge a două piramide învecinate și a țesutului medular
renal, ea se continuă în țesutul cortical, se ramifică la baza piramidei în Arteriae arcuatae.
Aceasta la rândul ei într-o formă arcuită de boltă la granița dintre cortexul și măduva renală unde se
continuă cu Arteriae corticales radiatae și Arteriae interlobulares acestea alcătuiesc o împletitură de
capilare Glomerulus fiind două forme de glomeruli peritubular și juxtamedular.

Nefronul
Fiecare om are circa 2 milioane de nefroni unde se formează urina. Nefronul este alcătuit din
capsula renala Corpusculum renis și un aparat tubular Tubuli. În corpusculii renali se
află Glomerulusul (împletitura de capilare) unde se produce filtrarea urinei primare. Urina primară
părăsește corpusculul renal, ajungând în porțiunea tubului proximal, apoi ansa lui Henle și tubul
contort distal, unde prin principiul curentului contrar va fi concentrat, urmează tubulul colector ('
'Tubulus renalis colligens). Pe lângă rolul de excreție, rinichiul are și un rol reglator al presiunii
sanguine prin renină (o enzimă) și producerea de elemente sanguine (eritropoieză).