Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar pentru profesori

1. Care credeţi că sunt problemele cu care se


confruntă elevii dumneavoastră?
a) problemele de familie;
b) lipsa de înţelegere a profesorilor;
c) lipsa banilor.

2. Care este modalitatea cea mai utilizată în


predare?
a) implic elevii activi;
b) realizez activităţi pe grupe;
c) implic toţi elevii în desfăşurarea lecţiei

3. Prin ce modalităţi comunicaţi cu părinţii?


a) şedinţe cu părinţii ;
b) vizite la domiciliu ;
c) implicarea în activităţile organizate de mine ;
d) informaţii scrise ;
e) discuţii individuale ;
f) convorbiri telefonice.

4. Pe ce teme preferaţi să discutaţi în cancelarie ?


a) politica;
b) probleme conflictuale ale claselor ;
c) modalităţi de evaluare;
d) viaţa de familie ;
e) probleme de comunicare cu elevii ;
f) modalităţi de lucru cu elevii.
5. Ce înseamnă, după părerea dumneavoastră, a fi
un bun manager al clasei ?
a) să ai întotdeauna soluţii la probleme ;
b) să faci elevii să asculte;
c) să implici elevii în rezolvarea problemelor
clasei ;
d) să realizezi reguli ale clasei şi să le afişezi ;
e) să stabileşti responsabilităţile elevilor.

6. Cum procedaţi în cazul unui conflict în clasa de


elevi ?
a) solicit ajutor din partea unui psiholog
b) discut cu elevii implicaţi ;
c) discut cu toată clasa.

7. De ce credeţi că chiulesc elevii ?


a) dezinteres pentru materia respectivă ;
b) permisivitatea profesorilor ;
c) obişnuinţă ;
d) antipatia faţă de profesor ;
e) teama de a lua o notă mică ;
f) plictiseala ;
g) pentru a petrece mai mult timp cu prietenii.
8. Care credeţi că ar putea fi cauzele
comportamentelor inadecvate ale elevilor la
şcoală?
a) relaţionarea defectuoasă profesor- elev;
b) probleme în familie;
c) dezinteresul familiei faţă de şcoală;
d) probleme în relaţionarea cu colegii;
e) elevul consideră că ceea ce învăţă nu îl ajută în
viitor.

9. Sexul:
a) masculin;
b) feminin.

Mulţumesc pentru ajutorul acordat !


Prof. pt. înv. primar Camelia Norocea