Sunteți pe pagina 1din 24

Industria energiei electrice

- este importantă pentru că este folosită în toate


domeniile, contribuind la dezvoltarea social-economică
Centrală termică solară
a lumii contemporane

Tipuri de centrale
a. termocentrale
b. hidrocentrale
c. atomocentrale
d. mareomotrice Centrală eoliană
e. eoliene
f. solare
g. geotermice
h. termomarine
Energia electrică este foarte importantă pentru
dezvoltarea economico-socială a lumii contemporane.

1.STRUCTURA PRODUCŢIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ


a. Termocentralele - folosesc pentru producerea energiei
electrice combustibili minerali fosili: - cărbuni
- petrol
- gaze naturale
- şisturi bituminoase

- termocentralele sunt de obicei amplasate în zonele cu


resurse de combustibili şi în apropierea marilor oraşe;
- sunt cele mai numeroase;
Aspecte pozitive: produc energie continuă şi pot fi
amplasate oriunde;
Aspecte negative: sunt poluante şi depind de resurse
naturale;
Termocentrală în Germania
Termocentrala MOHAVE pe cărbune, de 1580 MW
- Laughlin – Nevada SUA Termocentrala Mohave- pe cărbune, de
1580 MW, lângă Laughlin, Nevada (sursa: Wikipedia)
b. Hidrocentralele - transformă energia hidraulică a
cursurilor de apă în energie electrică.
- rentabilitatea acestor amenajări creşte prin
valorificarea complexă a bazinelor hidrografice:
- pentru navigaţie,
- piscicultură,
- alimentări cu apă potabilă şi industrială,
- regularizarea debitelor,
- irigaţii,
- agrement,
- sporturi nautice, etc.

Hidrocentrala Vidraru- pe Argeș


Aspecte pozitive: nu sunt poluante, energia furnizată
este ieftină;
Aspecte negative: depind de debitele râurilor, costurile
sunt mari, nu pot fi amplasate oriunde;

Hidrocentrala Kali Gandaki - Nepal


Ecluza este o construcţie hidrotehnică amenajată pe traseul unei căi
navigabile (canal artificial sau natural) sau la intrarea unui port cu maree,
care asigură trecerea navelor între două suprafeţe de apă cu niveluri diferite.
Se compune dintr-un bazin numit „sas" sau „camera ecluzei", prevăzut la
ambele capete cu porţi etanşe şi dintr-o instalaţie puternică de pompare
pentru umplerea/golirea sasului până la nivelul dorit.
În prezent se construiesc:
•ecluze simple — formate dintr-un singur sas;
•ecluze în trepte — cu mai multe la sasuri dispuse în lungime;
•ecluze gemene — formate din mai multe sasuri alăturate.

Ecluza Cernavodă- pe canalul Dunăre- Marea Neagră


Itaipu, cea mai mare hidrocentrală din lume (pe râul
Parana, la graniţa dintre Brazilia şi Paraguay), în
aval de cascada Iguazu, are 12.680 MW putere
instalată

Itaipu înseamnă ―sunet de piatră―.


c. Atomocentralele (centralele nuclearo-electrice)
- folosesc energia metalelor radioactive (plutoniu, uraniu,
thoriu)
- pot furniza energie electrică în cantităţi mari.
Aspecte pozitive: energie continuă, nepoluantă;
Aspecte negative: provoacă catastrofe;

Atomocentrale
• O centrală solară este o centrală electrică funcționând pe baza
energiei termice rezultată din absorbția energiei radiației solare.
Centralele solare termice, în funcție de modul de construcție
pot atinge randamente mai mari la costuri de investiții mai
reduse decât instalațiile pe bază de panouri solare fotovoltaice,
necesită în schimb cheltuieli de întreținere mai mari și sunt
realizabile doar pentru puteri instalate depășind un anumit prag
minim. Totodatată sunt exploatabile economic doar în zone cu
foarte multe zile însorite pe an.
• - sistemul termodinamic transformă energia solară în căldură, fiind mai apoi utilizată
într-o centrală electrică clasică. Centralele electrice termo-solare produc electricitate
folosind o turbină alimentată cu aburii produşi prin clocotirea unui lichid cu ajutorul
radiaţiilor soarelui Centrala solară se amplasează în zone geografice cu radiaţie
solară puternică pe durată mare a zilei. O astfel de centrală solară se compune din:
captatori solari, câmpuri de oglinzi, conducte, instalaţii de încălzire şi supraîncălzire.
• - sistemul fotovoltaic transformă energia solară în curent continuu. Energia radiantă
a soarelui este astfel transformată în energie electrică. Efectul fotovoltaic generează
curent direct fără a se utiliza piese metalice mobile sau a face zgomot. Efectul
fotovoltaic a fost descoperit de Edmond Bacquerel în 1839. Conversia fotovoltaică
cu ajutorul fotoceluleor pe bază de siliciu a fost pus la punct în jurul anilor 1960-
1970.
• Efectul fotovoltaic este un fenomen fizic care are loc numai în materiale
numite semiconductori. Când particule de lumină numite fotoni lovesc suprafeţele
semiconductorilor, îşi transferă energia către electronii acestor materiale,
deplasându-I de pe orbită. Dacă semiconductorul este dopat cu impurităţi potrivite
care fac ca electronii să fie atraşi spre o suprafaţă, se stabileşte o sarcină electrică,
care stă la baza unui curent electric.
• Centralele eoliene folosesc energia maselor de aer în mişcare. Sunt amplasate în
zone în care există vânt puternic şi constant şi au în componenţă palete
acţionate de vânt care asigură energia mecanică necesară generatorului electric.
Înclinarea palelor mobile ale turbinelor eoliene se face automat în funcţie de
viteza vântului.
• Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. La
început energia vântului era transformată în energie mecanică. Ea a fost folosită
de la începuturile umanității ca mijloc de propulsie pe apă pentru
diverse ambarcațiuni iar ceva mai târziu ca energie pentru morile de vânt.
• Morile de vânt americane pentru ferme erau ideale pentru pomparea de apă de la
mare adâncime.Turbinele eoliene moderne transformă energia vântului în energi
electrică producând între 50-60 KW (diametre de elice începând cu 1m)-2-3MW
putere (diametre de 60-100m), cele mai multe generând între 500-1500 KW.
Puterea vântului este folosită și în activități recreative precum windsurfing-ul.
La sfârșitul anului 2010, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de
194 400 MW. Toate turbinele de pe glob pot genera 430 Terawațioră/an,
echivalentul a 2,5% din consumul mondial de energie.
• Apele Oceanului Planetar deţin un imens potenţial energetic care poate fi valorificat
pentru producerea de energie electrică. Principalele surse de energie sunt mareele,
curenţii marini, valurile, diferenţele de temperatură ale straturilor de apă marină.
• Energia mareomotrică este valorificată prin centralele mareomotrice. Acestea se
pot amplasa acolo unde amplitudinea mareelor este de cel puţin 8m şi există un bazin
natural, care să comunice cu oceanul printr-o deschidere îngustă.
• O centrală mareomotrică recuperează energia mareelor. Există două moduri de
exploatare a energiei mareelor:
• Centrale fără baraj, care utilizează numai energia cinetică a apei, similar cum morile de
vânt utilizează energia eoliană.
• Centrale cu baraj, care exploatează energia potenţială a apei, obţinută prin ridicarea
nivelului ca urmare a mareei.
• Deoarece mareea în Marea Neagră este de doar câţiva centimetri, România nu are
potenţial pentru astfel de centrale.
• Valurile reprezintă o formă de stocare a energiei transmise de vânt, energie calculubilă şi
demnă de luat în consideraţie.
• Sunt în studiu şi unele proiecte ce urmăresc valorificarea energiei mării prin utilizarea
diferenţei de temperatură dintre diferitele straturi ale apei Oceanului Planetar, în
mod frecvent, în apele mărilor calde, sunt diferenţe mari de temperatură între straturile de
la suprafaţă si cele de adâncime, diferenţe care ar permite funcţionarea unor instalaţii
energetice pe baza folosirii a două surse de căldură cu temperaturi diferite.
Structuri ale producţiei de energie
electrică:

În prezent acţionează 446 grupuri atomoenergetice în 32


de ţări, asigurând cca. 1/6 din energia electrică.

• structură complexă, cu ponderi comparabile între


hidrocentrale, termocentrale şi atomocentrale (S.U.A.,
Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Japonia,);
• structură predominantă de energie produsă în
hidrocentrale (Brazilia, Canada);
• structură în care predomină energia obţinută în
atomocentrale (Lituania, Belgia, Rep.Coreea);
• structură dominată de termocentrale (China,
India, România, etc.)
Structura producţiei mondiale de energie electrică
(pe tipuri de centrale electrice)

Hidrocentrale
20%
Atomocentrale

16%
63% Alte surse

1% Termocentrale
2.REPARTIŢIA GEOGRAFICĂ A PRODUCŢIEI
MONDIALE DE ENERGIE ELECTRICĂ

- repartiţia geografică a industriei energiei electrice e


concentrată în:
- Europa,
- America de Nord,
- Japonia,
- China,

- principalele probleme de perspectivă ale dezvoltării


industriei energiei electrice sunt:
- înlocuirea termocentralelor poluante (ce folosesc
cărbunii) cu alte centrale electrice;
- staţionarea ponderii atomoenergiei în următoarele
decenii, din cauza riscului poluării radioactive
Distribuția procentuală a energiilor
regenerabile în România pentru anul 2010
70% 65%
60%
50%
40%
30%
20% 17%
13%
10% 4% 1%
0%
1. Observați și interpretați graficul (cartograma)
privind Structura producției de energie electrice (pe
tipuri de centrale electrice) - slide 20;
2. Explicați distribuția procentuală a energiilor
regenerabile în România pentru anul 2010, ilustrată
în grafic- slide 22;
3. Din cunoștințele voastre, dați exemple de centrale
electrice din România și precizați tipul lor.
Bibliografie/sitografie:
 http://ro.wikipedia.org
 http://www.referat.ro/
 http://orice.info/geografie/industria-energiei-electrice/
 https://www.google.ro

S-ar putea să vă placă și