Sunteți pe pagina 1din 6

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal

Către:

Biroul Permanent al Camerei Deputaților

În temeiul prevederilor art. 74 din Constituția României, republicată, vă înaintăm,


alăturată, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.
286/2009 privind Codul Penal, spre a fi supusă dezbaterii și aprobării Parlamentului
României.

Inițiator,
Adrian Felician COZMA – Deputat PNL

1
Parlamentul României

Camera Deputaților Senat

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. – Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 193 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:


(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice sau psihice se
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

2. La articolul 193, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unui minor
cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, a cărei gravitate este evaluată în zile de îngrijiri
medicale de cel mult 30 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani; dacă fapta
este săvârșită asupra unui minor cu vârsta de până la 10 ani, se pedepsește cu
închisoarea de la 3 la 8 ani.”

3. La articolul 193, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
„(5) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unui minor
cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri

2
medicale de peste 30 de zile, dar care nu depășește 90 de zile se pedepsește cu închisoare
de la 5 ani la 10 ani, dacă fapta este săvârșită asupra unui minor cu vârsta de până la 10
ani, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 12 ani.”

4. La articolul 193, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
următorul cuprins:
„(6) În cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (4) alin. (5) nu este posibilă împăcarea
părților pentru cazul în care victima nu a împlinit vârsta de 14 ani.”

5. La articolul 194, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1), cu
următorul cuprins:
„(21) Când fapta a fost săvârșită față de un minor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani în
scopul producerii uneia dintre consecințele prevăzute în alin. (1), pedeapsa este
închisoarea de la 10 la 20 de ani.”

6. La articolul 194, după alineatul (2 1) se introduce un nou alineat, alineatul (2 2), cu


următorul cuprins:
„(22) Când fapta a fost săvârșită față de un minor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani în
scopul producerii uneia dintre consecințele prevăzute în alin. (1), se pedepsește cu
detențiune pe viață sau închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor
drepturi, dacă fapta este săvârșită asupra unui minor cu vârsta de până la 10 ani, se
pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 12 la 25 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.

7. La articolul 194, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2 1) și la alin (22), nu este posibilă împăcarea
părților.”

8. La articolul 195, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
3
„(2) Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194, față de un minor cu
vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 15 la 20 ani.”

9. La articolul 195, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194, față de un minor cu
vârsta de până la 10 ani, a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detențiune pe
viață sau închisoare de la 15 la 25 ani.”

10. La articolul 196, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu
următorul cuprins:
„(7) Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în alin. (1) - (6) au fost săvârșite față de un
minor cu vârsta de până la 15 ani, limitele de pedeapsă se majorează cu o pătrime.”

11. Articolul 197 se modifică și va avea următorul cuprins:


„Articolul 197 – Relele tratamente aplicate minorului
Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice,
intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija
căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.”

12. La articolul 199 se modifică alineatul (1) și va avea următorul cuprins:


„(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra
unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu
o treime.”

4
13. La articolul 199, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) Dacă fapta prevăzută de articolul 188 a fost săvârșită împotriva unui minor cu
vârsta de până la 15 de ani, pedeapsa este detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la
25 de ani”

14. La articolul 199, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Dacă fapta prevăzută de articolul 189 a fost săvârșită împotriva unui minor cu
vârsta de până la 15 de ani, pedeapsa este detențiune pe viață.”

5
Expunere de motive

Legile trebuie să ne protejeze de violență și de orice formă de tentativă care pot


produce vătămarea corporală și mintală a minorilor în primul rând și a cetățenilor în
general.

Modificările legislative propuse prin prezentul proiect vizează înăsprirea


pedepselor în ceea ce privește victimele minore. Considerăm că se impune stabilirea unui
cadru legal prin care pedepsele să fie aplicate în funcție de gravitatea faptei. Gravitatea
faptei fiind dată de capacitatea scăzută de autoapărare a victimelor minore.

De asemenea considerăm că este necesară majorarea pedepselor față de părinți,


tutori, îngrijitori sau curatori care comit infracțiuni cu violență față de minori. În aceste
situații, faptul că agresorii se bucură de o încredere mare din partea victimelor reprezintă
o circumstanță agravantă, motiv pentru care se impune majorarea pedepselor ce sunt
prevăzute în legislația actuală.

De cele mai multe ori, persoanele care utilizează forța și violența împotriva
minorilor și nu numai au primit pedepse mici, au reușit să revină în libertate foarte ușor și
au produs noi violențe, unele extreme care au dus și la moartea unor oameni.

Consecințele le știm și sunt tragice. Vătămări corporale grave, boli fizice pe


termen îndelungat sau chiar pe viață, probleme privind dezvoltarea capacității cognitive,
sindromul stresului post-traumatic, probleme de sănătate mintală, comportamentală,
moarte.

Evenimentele de o brutalitate ridicată petrecute în ultima perioadă în România, în


care victimele au fost minori, ne obligă să luăm măsuri în sensul majorării limitelor de
pedeapsă. O înăsprire a pedepselor va duce cu siguranță în primul rând la descurajarea
agresorilor de a comite astfel de fapte, iar cei care le comit să fie condamnați la pedepse
cu închisoarea menite să-și atingă scopul educativ.

Avem de ales. Alegem viața și integritatea noastră sau riscăm mereu, aplicând o
legislație care nu descurajează violența, ci chiar o încurajează. Avem foarte multe
exemple care ne obligă să luăm măsuri pentru protejarea cetățenilor mai ales a celor
lipsiți de orice formă de apărare cum sunt copiii.

INIŢIATOR,
Adrian Felician COZMA – Deputat PNL