Sunteți pe pagina 1din 50

Pronar T653 T653/1 T653/2

Secţiunea 4
Utilizarea corectă

4.1. Pregătirea înainte de prima utilizare

4.1.1 Verificarea remorcii după livrare

Producătorul garantează că remorca este funcţională şi că a fost verificată în conformitate cu


procedurile de control al calităţii şi că este pregătită pentru o utilizare normală. Acest lucru nu îl
scuteşte pe utilizator de obligaţia de a verifica starea maşinii după livrare şi înainte de prima utilizare.
Maşina este livrată utilizatorului complet asamblată.
Înainte de a începe lucrul, operatorul trebuie să verifice starea tehnică a remorcii şi să o
pregătească pentru pornirea- test. Utilizatorul trebuie să citească acest Manual şi să ia în calcul toate
observaţiile şi recomandările, să înţeleagă scopul utilizării şi principiul de operare al maşinii.

Important: Înainte de a lega remorca de tractor, utilizatorul trebuie să citească cu atenţie


acest manual şi altele anexate maşinii şi să ia în calcul toate recomandările.

Verificarea exterioară:

- verificaţi dacă maşina este completă (echipament standard şi operaţional)


- verificaţi starea stratului de vopsea de protecţie
- verificaţi componentele individuale pentru daune mecanice rezultate în urma
transportului incorect (lovituri, înţepături, componente îndoite sau stricate)
- verificaţi starea tehnică a cauciucurilor şi presiunea lor
- verificaţi starea tehnică a conductelor hidraulice elastice
- verificaţi starea tehnică a conductelor pneumatice
- verificaţi să nu existe scurgeri de ulei hidraulic
- verificaţi farurile
- verificaţi cilindrul de basculare al presei hidraulice pentru scurgeri de ulei.

4.1.2 Pregătirea remorcii pentru ataşarea la tractor prima dată


Pregătirea
- verificaţi punctele de îmbinare care necesită lubrefiere şi lubrefiaţi în conformitate cu
indicaţiile din secţiunea 5.
- Verificaţi dacă bucşile şi bolţurile care fixează roţile sunt strânse corespunzător
- goliţi rezervorul de aer al sistemului de frânare.
- Asiguraţi-vă că legăturile pneumatice, hidraulice şi electrice ale tractorului sunt în
conformitate cu cerinţele, altfel, nu legaţi remorca de tractor.
- Reglaţi înălţimea cârligului de tracţiune sau a conexiunii superioare de transport (o
descriere detaliată se regăseşte în capitolul 5).
Test drive

1
Pronar T653 T653/1 T653/2
Dacă toate verificările de mai sus au fost făcute şi nu aveţi dubii referitoare la starea tehnică
bună a vehiculului, acesta poate fi conectat la tractor. Porniţi tractorul, verificaţi toate sistemele şi
efectuaţi testul de funcţionare al remorcii fără încărcătură (în cuva de încărcare să nu aveţi încărcătură).
Este recomandat ca verificarea să fie făcută de doi oameni, dintre care unul să stea în permanenţă în
cabina tractorului. Pornirea test trebuie efectuată în conformitate cu paşii enumeraţi mai jos:
- legaţi remorca de cârligul tractorului
- conectaţi sistemul de frânare, pe cel electric şi hidraulic.
- Porniţi luminile şi verificaţi funcţionarea corectă a sistemului electric.
- Întoarceţi clapeta de reţinere a sistemului hidraulic în poziţia 1. Efectuaţi testul de
basculare al remorcii în lateral şi în spate.
- Când porniţi, verificai dacă frânele principale funcţionează corect
- Efectuaţi testul de funcţionare (drive test).

Sfat: Funcţionarea: ataşarea şi desprinderea de la tractor, reglarea cârligului de


remorcare, bascularea etc. sunt descrise în detaliu în părţile următoare ale instrucţiunilor
(secţiunile 4 şi 5).

Remorca poate fi legată doar atunci când toate activităţile pregătitoare inclusiv verificarea stării
tehnice au fost efectuate. Dacă în timpul testului de funcţionare apar simptome îngrijorătoare, precum:
• Zgomote şi sunete anormale provenite din abraziunea elementelor mobile ale remorcii
• Scurgeri de ulei hidraulic
• Scăderea presiunii în sistemul de frânare
• Funcţionarea incorectă a cilindrilor hidraulic şi/ sau pneumatic
sau alte defecţiuni, găsiţi cauza problemei. Dacă nu poate fi reparată sau reparaţia ar anula
garanţia, contactaţi vânzătorul pentru clarificări sau pentru a repara defecţiunea.
Pericol
Utilizarea necorespunzătoare şi neglijentă a remorcii şi neconformitatea cu
recomandările oferite în acest manual este periculoasă pentru sănătate.
Remorca nu trebuie să fie folosită de persoane care nu sunt autorizate să conducă
tractoare, inclusiv copii şi oameni aflaţi sub influenţa alcoolului sau a altor droguri.
Neconformitatea cu normele de siguranţă din acest manual poate fi periculoasă pentru sănătatea
şi viaţa operatorului şi a celor din jur.

După efectuarea testului de funcţionare, verificaţi strângerea şuruburilor de la roţi.

4.2 Ataşarea şi deconectarea de la tractor


Asiguraţi-vă că legăturile pneumatice, hidraulice şi electrice şi cârligul de remorcare al
tractorului sunt în conformitate cu cerinţele producătorului, dacă nu, remorca nu trebuie legată la
tractor.

2
Pronar T653 T653/1 T653/2
Pentru a lega remorca la tractor, efectuaţi operaţiunile de mai jos, în ordinea prezentată. Maşina
trebuie să fie imobilizată cu ajutorul frânei de parcare.

Conectarea
- imobilizaţi remorca cu ajutorul frânei de parcare
- trageţi mecanismul de frânare până opune rezistenţă în direcţia (A) – fig. 4.1 – dacă
remorca este echipată cu frână de parcare standard
- trageţi mecanismul de frânare (plasat pe o manetă) până opune rezistenţă în direcţia (A)
– dacă remorca este echipată cu frână inerţială.
- Poziţionaţi tractorul direct în faţa cârligului de remorcare.
- Stabiliţi înălţimea cârligului astfel încât să poată fi legată remorca. Citiţi secţiunea 5.
- Întoarceţi tractorul, remorca, verificaţi sistemul de blocare pentru a proteja sistemul de
dezlegare accidentală. Dacă tractorul este echipat cu sistem de cuplaj automat, asiguraţi-vă că operaţia
de legare este completă şi cârligul este asigurat.
- Opriţi aprinderea tractorului. Asiguraţi-vă că persoane neautorizate nu au acces în
cabina tractorului.
- Conectaţi sistemul pneumatic (se aplică la sisteme cu două conducte): conectaţi
conductele pneumatice marcate cu galben în priza galbenă a tractorului, şi pe cele cu roşu în priza
roşie.
- Conectaţi sistemul pneumatic (se aplică sistemelor cu o singură conductă): conectaţi
conducta marcată cu negru la priza neagră a tractorului.
- Conectaţi sistemul de frânare hidraulic (se aplică remorcilor cu frână hidraulică).
Conducta sistemului de frânare hidraulică este marcată cu informaţii colorate (9) – tabelul 2.1.
- Conectaţi sistemul hidraulic de basculare. Sistemul hidraulic de frânare este marcat cu
informaţii colorate (10) – tabelul 2.1.
- Conectaţi sistemul principal de alimentare cu curent electric.
Pericol
Când se face legătura, nimeni nu trebuie să se afle între remorcă şi tractor. Când
legaţi maşina, şoferul tractorului trebuie să fie atent şi să nu permită nimănui să se
afle în zona periculoasă.
Când conectaţi conductele hidraulice la tractor, asiguraţi-vă că sistemul hidraulic
al tractorului şi remorca nu sunt sub presiune.
Asiguraţi-vă vizibilitate suficientă în timpul conectării.

În timpul conectării conductelor sistemului de frânare (conducte duble pneumatice),


succesiunea corectă a paşilor este foarte importantă. Mai întâi, conectaţi conectorul galben la priza
galbenă din tractor şi abia apoi conectaţi pe cel roşu la priza roşie din tractor. Odată conectată şi cea de-
a doua conductă, sistemul de frânare va intra în modul normal de funcţionare (deconectarea sau
întreruperea conductelor face ca valva de control a sistemului de frânare să acţioneze acest sistem
automat). Conductele sunt marcate cu vopsea protectoare colorată, care să ajute la identificarea lor.

3
Pronar T653 T653/1 T653/2
Dacă se conectează o remorcă cu frânare inerţială, este necesar ca înălţimea cârligului de
remorcare să fie stabilită exclusiv în funcţie de cârligul de transport când se conectează sistemul de
basculare şi sistemul electric.

Fig. 4.1 Frâna de parcare (1) mecanismul frânei de parcare, (2) cârlig de tracţiune inerţial (3)
maneta frânei de parcare, (A), (B) direcţia de mişcare a manetei/braţului frânei.
Important: Remorca poate fi legată doar la un tractor dotat cu cârlig de
remorcare corespunzător; prizele pentru frâne, sistem electric şi hidraulic şi
uleiul hidraulic sunt similare la ambele maşini şi pot fi amestecate.
Când conectarea este completă, asiguraţi cablurile electrice şi sistemele
hidraulic şi de frânare astfel încât să nu se încurce între componentele mobile
ale tractorului şi să nu frâneze sau să fie găurite la întoarceri.

Important: Verificaţi compatibilitatea uleiurilor din sistemul hidraulic al tractorului şi


sistemul hidraulic de basculare al remorcii.

Deconectarea remorcii
Pentru a deconecta remorca de la tractor, efectuaţi următorii paşi, în această
ordine:
- imobilizaţi tractorul şi remorca cu frâna de parcare
- opriţi tractorul. Persoane neautorizate nu au acces în cabină.
- Deconectaţi conductele sistemului hidraulic de basculare de la tractor
- Deconectaţi firele electrice
- Deconectaţi conductele sistemului pneumatic (pentru sisteme cu două conducte):
deconectaţi conducta marcată cu roşu; deconectaţi conducta marcată cu galben

4
Pronar T653 T653/1 T653/2
- Deconectaţi conductele sistemului pneumatic (pentru sisteme cu o singură conductă):
deconectaţi conducta pneumatică marcată cu negru.
- Deconectaţi sistemul hidraulic de frânare (pentru remorcile cu frânare hidraulică).
- Protejaţi capetele cu capace şi puneţi capete în prizele corespunzătoare.
- Dezactivaţi cârligul şi deconectaţi bara de tracţiune de la tractor şi îndepărtaţi tractorul.
- Puneţi nişte piedici sub roţile remorcii. Acestea trebuie poziţionate astfel încât una să fie
în faţa roţii şi una în spatele roţii axului din spate – vezi secţiunea 2.
Pericol: Fiţi atenţi când deconectaţi remorca de la tractor. Să aveţi vizibilitate bună. Dacă nu este
necesar, nu intraţi între tractor şi remorcă.
Înainte de a deconecta conductele şi bara de tracţiune, închideţi cabina
tractorului şi asiguraţi-vă că nu intră în ea persoane neautorizate. Opriţi
tractorul.

4.3. Cuplarea şi decuplarea celei de-a doua remorci


O a doua remorcă se poate conecta doar dacă este o maşină cu şasiu pe două axe şi dacă
îndeplineşte cerinţele din secţiunea 1. Cuplarea celei de-a doua remorci necesită experienţă în
conducerea unui tractor cu remorcă. Este recomandat ca în timpul cuplării acesteia să se ceară ajutorul
altei persoane pentru a-l ghida pe şoferul tractorului.

Pericol: Când faceţi conectarea, nimeni nu trebuie să fie între remorci. Persoanele
care asistă trebuie să stea în afara zonei periculoase şi să fie în permanenţă în aria
vizuală a şoferului

Cuplarea celei de-a doua remorci


- Tractorul cu prima remorcă cuplată este poziţionat direct în faţa barei de tracţiune a celei
de-a doua remorci.
- Imobilizaţi cea de-a doua remorcă cu frâna de parcare
- Scoateţi şurubul din cârligul primei remorci
- Reglaţi înălţimea barei de tracţiune a celei de-a doua remorci pentru a putea conecta cele
două maşini.
- Mişcând tractorul în spate, duceţi cârligul din spate al primei remorci la bara celei de-a
doua.
- Puneţi şurubul barei şi cuiul de osie de siguranţă
- Conectaţi conductele sistemelor pneumatic, hidraulic şi electric în conformitate cu
instrucţiunile din secţiunea 4.2.

5
Pronar T653 T653/1 T653/2

Fig. 4.2 Cuplarea remorcii (1) cârligul din spate al remorcii, (2) lanţ cu cui de osie de
siguranţă (3) şurub de conectare Ø40mm, (4) bara de tracţiune a celei de-a doua remorci.

Deconectarea celei de-a doua remorci


- imobilizaţi tractorul cu frâna de parcare
- opriţi tractorul. Persoane neautorizate nu au acces în cabina tractorului.
- Deconectaţi conductele conexiunilor pneumatice, hidraulice şi electrice în conformitate
cu instrucţiunile din secţiunea 4.2.
- Scoateţi şurubul de conectare de la prima remorcă. Scoateţi şurubul barei de tracţiune şi
mutaţi tractorul.
Important: NU conectaţi a doua remorcă decât la un şasiu cu ax dublu. NU
conectaţi a doua maşină cu remorca tip T653/2 cu frână inerţială.

4.4 Încărcarea şi asigurarea încărcăturii


4.4.1 Informaţii generale referitoare la încărcătură
Înainte de a începe încărcarea, asiguraţi-vă că pereţii laterali ai remorcii şi partea culisantă
sunt închişi şi asiguraţi. Remorca trebuie să fie poziţionată pentru mersul înainte şi să fie legată de

6
Pronar T653 T653/1 T653/2
tractor. Încărcarea trebuie făcută doar când remorca este plasată pe o suprafaţă plană şi nivelată şi
legată de tractor. Dacă remorca este dotată cu o husă, aceasta trebuie să fie rulată. Dacă greutatea
nu exercită presiune asupra pereţilor laterali sau asupra celor extensibili, cablul de legătură poate fi
dezactivat. În alte situaţii, acesta trebuie legat la mecanismul de eliberare a cablului instalat pe
pereţii laterali. Pereţii remorcii pot fi deterioraţi dacă nu există cablu de legare.
Indiferent de tipul de încărcătură, Utilizatorul este obligat să o asigure astfel încât aceasta să
nu se împrăştie pe drum. Dacă nu se poate, nu transportaţi această încărcătură.
Materialele care în contact cu suprafeţele vopsite sau metalice pot cauza defecţiuni trebuie
transportate în ambalaje sigilate (saci, cutii, containere) şi după terminarea transportului spălaţi cu
jet de apă remorca.
Dacă materialele transportate exercită presiune locală mare asupra platformei remorcii,
aceasta trebuie protejată prin folosirea unor scânduri groase, furnir sau a altor materiale cu
proprietăţi similare.
Important: Întotdeauna încercaţi să distribuiţi încărcătura în mod uniform.
Capacitatea maximă de transport a remorcii nu trebuie depăşită.

În ceea ce priveşte diversele densităţi ale materialelor, folosirea capacităţii totale de


încărcare poate duce la depăşirea capacităţii de transport a remorcii. În tabela 4.1 aveţi un ghid al
greutăţii specifice a diferitelor materiale. Este necesar să nu supraîncărcaţi remorca.

Tabelul 4.1 Greutăţile specifice ale unor încărcături

Tipul materialului Greutatea specifică (kg/m3)


Rădăcinoase
Cartofi bruţi 700-820
Cartofi zdrobiţi 850-950
Cartofi uscaţi 130-150
Sfeclă de zahăr- rădăcini 560-720
Sfeclă furajeră- rădăcini 500-700
Fertilizatori organici
Bălegar vechi 700-800
Bălegar matur 800-900
Bălegar proaspăt 700-750
Compost 950-1100
Muşchi uscat 500-600
Fertilizatori minerali
Sulfat de amoniu 800-850
Sare de potasiu 1100-1200
Fosfaţi superiori 850-1440
Fosfaţi bazici 2000-2300
Sulfat de potasiu 1200-1300
Kainit 1050-1440
Fertilizator pe bază de calciu măcinat 1250-1300
Materiale de construcţie
Ciment 1200-1300
Nisip uscat 1350-1650
7
Pronar T653 T653/1 T653/2
Nisip ud 1700-2050
Cărămizi 1500-2100
Bolţari 1000-1200
Pietre 1500-2200
Lemn moale 300-450
Cherestea dură 500-600
Cherestea impregnată 600-800
Structuri de oţel 700-7000
Var ars măcinat 700-800
Zgură 650-750
Ştihel 1600-1800
Resturi păioase şi hrană compactă
Fân de luncă uscat în brazdă 10-18
fân ofilit în brazdă 15-25
fân din secerătoare (ofilit uscat) 50-80
fân tăiat ofilit 60-70
fân balotat uscat 120-150
fân ofilit balotat 200-290
fân stocat uscat 50-90
fân stocat tăiat 90-150
lucernă ofilită în brazdă 20-25
lucernă tăiată ofilită în remorcă 110-160
lucernă ofilită în secerătoare 60-100
lucernă stocată uscată 40-60
lucernă stocată tăiată uscat 80-140
paie uscate în baloţi rotunzi 8-15
paie umede în baloţi rotunzi 15-20
paie tăiate umezi în grămezi compacte 50-80
paie tăiate uscate în grămezi compacte 20-40
paie tăiate uscate în secerătoare 50-90
paie tăiate uscate în căpiţe 40-100
paie balotate (uşor strivite) 80-90
paie balotate (sever strivite) 110-150
cereale în baloţi rotunzi 20-25
cereale tăiate în grămezi compacte 35-75
cereale tăiate în secerătoare 60-100
nutreţ verde în brazdă 28-35
nutreţ verde tăiat în grămezi compacte 150-400
nutreţ verde tăiat în secerătoare 120-270
frunze de sfeclă proaspete 140-160
frunze de sfeclă tăiate proaspete 350-400
frunze de sfeclă în secerătoare 180-250
Nutreţ concentrat şi mixt
Paie tocate 200-225
Bulgări presaţi 880-1000
Nutreţ uscat măcinat 170-185
Nutreţ mixt 450-650
Amestecuri minerale 1100-1300
Ovăz măcinat 380-410
8
Pronar T653 T653/1 T653/2
Pulpă de sfeclă de zahăr udă 830-1000
Pulpă de sfeclă de zahăr presată 750-800
Pulpă de sfeclă de zahăr uscată 350-400
Tărâţe 320-600
Oase 700-1000
Sare pentru oi (1) 1100-1200
Melasă 1350-1450
Grâne însilozate 650-1050
Fân însilozat (siloz tip turn) 550-750
Seminţe şi boabe
Mazăre 750-850
Muştar 600-700
Fasole 650-750
Linte 750-860
Fasole căţărătoare 780-870
Orz 600-750
Trifoi 700-800
Iarbă 360-500
Porumb 700-850
Grâu 720-830
Rapiţă 600-750
Sămânţă de in 640-750
Lupin 700-800
Ovăz 400-530
Lucernă 760-800
secară 640-760
Altele
Pământ uscat 1300-1400
Pământ ud 1900-2100
Turbă proaspătă 700-850
Pământ de grădină 250-350
Sursa: Tehnologia funcţionării maşinilor în agricultură, PWN, Varşovia, 1985
Încărcarea trebuie efectuată de o persoană cu experienţă în acest domeniu şi care să aibă
autorizaţia de a lucra cu echipamentul (dacă e necesară).
Pericol: Remorca este destinată şi transportului recoltelor şi a produselor
agricole (volumetrice sau turnate). Este permis să se transporte alte încărcături
(bârne, materiale de construcţii, încărcături împachetate) cu condiţia de a nu
deteriora remorca (să nu sară vopseaua, să nu ruginească etc.).

Pericol: Remorca trebuie asigurată să nu se mişte sau să se răstoarne pe drum în


timpul deplasării. Dacă este imposibil să faceţi acest lucru, NU transportaţi acele
materiale.

9
Pronar T653 T653/1 T653/2

Materiale compacte uşoare


Încărcarea materialelor compacte este în mod normal efectuată cu ajutorul încărcătoarelor sau a
transportoarelor sau chiar manual. Materialele compacte nu trebuie să depăşească marginile remorcii.
Odată încărcare făcută, încărcătura trebuie distribuită în mod egal pe toată suprafaţa de încărcare. În
timpul încărcării, lateralele şi extensiile trebuie să fie legate cu cablul. Blocaţi mecanismul de eliberare
a cablului cu un şurub.
Rapiţa sau alte seminţe mici sau materialele sub formă de pudră pot fi transportate cu condiţia
ca remorca să fie complet sigilată în locurile în care găurile sunt mai mari decât diametrul seminţelor
sau al materialelor transportate. Sigilii de cauciuc, de silicon, ambalaje de plastic, frânghie sau
materiale textile sunt recomandate pentru a sigila remorca.
Este de asemenea esenţial să protejaţi încărcătura cu o husă impermeabilă. Aceasta protejează
încărcătura să nu se verse în timpul transportului, să nu fie suflată de vânt şi de asemenea protejează
încărcătura de umezeală, care este periculoasă în cazul materialelor compacte. Acestea pot absorbi o
cantitate mare de apă, care poate creşte masa încărcăturii în timpul transportului. În cazuri extreme,
greutatea brută a remorcii poate depăşi greutatea maximă admisă a vehiculului.
Unele încărcături (de exemplu, materiale de construcţie, zgură etc.) pot cauza deteriorarea
vopselei.

Încărcături formate din bucăţi sau blocuri solide


Aceste încărcături cuprind în general materiale dure, de dimensiuni mai mari decât încărcăturile
compacte (pietre, cărămizi, balast). Aceste materiale, fără o pregătire prealabilă a remorcii, pot cauza
ştirbirea podelei sau a pereţilor şi eroziunea vopselei. Pentru a proteja remorca, puneţi furnir gros, plăci
din materiale dure, lemne groase sau materiale cu proprietăţi similare pe platforma de încărcare şi
capitonaţi pereţii. Ne respectarea acestor instrucţiuni poate duce la anularea garanţiei. Încărcarea
acestor materiale trebuie făcută de la o înălţime mică. Încărcătura nu trebuie să cadă cu putere pe
podea, chiar dacă e protejată.

Încărcături periculoase
În conformitate cu acordul european ADR referitor la transportul rutier internaţional al
materialelor periculoase, transportul acestora (aceste materiale sunt definite în cadrul acordului) este
interzis dacă se folosesc remorci agricole. Singura excepţie o constituie materialele de protejare a
plantelor şi fertilizatorii artificiali, care pot fi transportaţi cu remorci agricole, cu condiţia să fie
transportaţi în ambalaje corespunzătoare şi în cantităţile prevăzute în acordul ADR.

Pericol: dacă este necesar să transportaţi materiale periculoase permise, trebuie să


cunoaşteţi regulile referitoare la transportul materialelor periculoase în regim de urgenţă în ţara
respectivă şi reglementările acordului ADR.
Este absolut esenţial să citiţi cu atenţie informaţiile oferite de producător şi să respectaţi
instrucţiunile de transport şi manipulare a încărcăturii. Asiguraţi-vă dacă în timpul încărcării
sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie a personalului (măşti, mănuşi de cauciuc, etc.).

10
Pronar T653 T653/1 T653/2

Încărcături de mare volum


Încărcăturile de mare volum (uşoare, dar cu un volum mare), cum ar fi fânul, baloţi de paie –
dreptunghiulari sau rotunzi, nutreţ verde etc. ar trebui încărcate cu ajutorul unor dispozitive mecanice
corespunzătoare: furci, cupe etc. Încărcătura poate depăşi în înălţime extensiile remorcii, cu condiţia să
se aibă în vedere stabilitatea remorcii şi siguranţa încărcăturii. Ţineţi minte că o încărcătură înaltă are
un efect negativ asupra stabilităţii remorcii.

Încărcături împachetate
Încărcăturile transportate în pachete (cutii, saci etc.) trebuie să fie aşezate aproape, una lângă
alta, din partea frontală a remorcii. Dacă e necesar să fie mai multe straturi, pachetele ar trebui stivuite
alternativ (în sistem bloc). Încărcătura trebuie să fie pusă una lângă alta şi pe întreaga suprafaţă a
podelei remorcii. Altfel, în timpul transportului, aceasta se va mişca. În ceea ce priveşte construcţia
remorcii (adaptarea la transportul recoltelor şi produselor agricole, lipsa punctelor de siguranţă),
materialele ambalate nu pot fi încărcate peste extensiile pereţilor remorcii. Dacă remorca are extensii
tip plasă, înălţimea încărcăturii nu poate fi mai mare de 500mm, adică nu poate depăşi margine
superioară a lateralelor. O încărcătură mai înaltă se poate mişca în timpul drumului şi poate să
deterioreze extensiile de plasă iar încărcătura se poate răsturna.
Pericol: Dacă există pericolul mişcării încărcăturii ambalate, NU efectuaţi
transportul. O încărcătură mobilă constituie un pericol în timpul transportului
pentru şoferul tractorului şi pentru alţi participanţi la trafic.

Materialele care pot cauza oxidarea fierului, daune chimice sau pot reacţiona negativ în orice alt
mod, afectând structura remorcii pot fi transportate cu condiţia ca încărcătura să fie pregătită
corespunzător. Materialele trebuie ambalate strâns (în saci de plastic sau containere, etc.). În timpul
transportului, conţinutul nu trebuie să vină în contact cu remorca, deci asiguraţi-vă cu privire la
depozitarea strânsă a coletelor.
În ceea ce priveşte diversitatea materialelor, a uneltelor şi a mijloacelor de asigurare a
încărcăturii este imposibil să le descriem pe toate. În timpul lucrului, ghidaţi-vă după experienţa
personală şi acţionaţi cu precauţie. Trebuie să citiţi cu atenţie regulile referitoare la transportul rutier şi
să le respectaţi.

Pericol: Supraîncărcarea remorcii, încărcarea greşită şi neasigurarea încărcăturii


constituie cauza cea mai frecventă a accidentelor în timpul transportului.
Încărcătura trebuie aranjată astfel încât să nu pericliteze stabilitatea remorcii şi să
nu îl incomodeze pe şofer.
În timpul încărcării/descărcării sau al basculării remorcii nimeni nu se află în
apropierea acesteia. Înainte de a bascula remorca, asiguraţi-vă că aveţi vizibilitate şi că nu există
nimeni în apropiere.

11
Pronar T653 T653/1 T653/2

Pericol: Remorca nu este destinată transportului de oameni, animale sau materiale periculoase
(cu excepţia celor menţionate în secţiunea 4.4). Aranjarea încărcăturii nu trebuie să cauzeze o
supraîncărcare a axului remorcii.

4.5 Transportarea încărcăturilor


Când conduceţi pe drumuri publice sau private, respectaţi regulile de circulaţie, fiţi precauţi şi
prudenţi. Mai jos regăsiţi principalele reguli de conducere a unui ansamblu format din tractor şi
remorcă.
• Înainte de a porni, asiguraţi-vă că nu există în apropierea tractorului şi a remorcii
persoane, mai ales copii. Şoferul trebuie să aibă vizibilitate suficientă.
• Remorca trebuie să fie corect conectată la cârligul tractorului şi asigurată.
• Remorca nu trebuie să fie supraîncărcată, încărcătura să fie distribuită uniform pentru a nu
depăşi greutatea maximă admisă pe osie. Capacitatea maximă de transport a remorcii nu trebuie
depăşită deoarece remorca se poate deteriora şi există riscuri pentru operator sau pentru ceilalţi
participanţi la trafic.
• Viteza permisă şi viteza maximă admisă de legile în vigoare nu trebuie depăşite. Viteza
de remorcare trebuie adaptată la starea drumului, la încărcătură, condiţiile de drum şi altele.
• Remorca poate fi deplasată pe pante mai mari de 8° iar descărcarea trebuie efectuată doar
pe o suprafaţă plană.
• Când nu este conectată la tractor, remorca trebuie imobilizată cu ajutorul frânei de parcare
şi cu pene sau alte obiecte fără margini ascuţite plasate sub roţile din faţă şi din spate. NU lăsaţi
remorca neasigurată. Dacă maşina nu funcţionează corespunzător, opriţi pentru a evita eventuale riscuri
pentru participanţii la trafic şi folosiţi triunghiul reflectorizant în conformitate cu specificaţiile legale.
• Când conduceţi pe drumurile publice, remorca trebuie semnalizată cu un semn de
avertizare vehicul lent, plasat pe partea din spate a acesteia, dacă remorca este ultimul vehicul din grup.
• Când conduceţi pe drumurile publice, remorca trebuie să fie dotată cu un triunghi
reflectorizant autorizat.
• În timpul mersului, respectaţi regulile de circulaţie, semnalizaţi intenţia de a vira prin
folosirea semnalizărilor, menţineţi curate farurile şi semnalizările şi asiguraţi-vă că acestea
funcţionează. Farurile deteriorate sau pierdute trebuie reparate sau înlocuite imediat.
• Evitaţi brazdele, depresiunile, şanţurile sau conducerea pe taluzul drumurilor. Conducerea
peste aceste obstacole poate duce la înclinarea remorcii sau a tractorului. Acest lucru este foarte
important deoarece centrul de gravitaţie al remorcii încărcate este mai sus (mai ales dacă încărcătura
are un volum mare), ceea ce reduce siguranţa. Conducerea în apropierea şanţurilor sau a canalelor este
periculoasă deoarece există riscul ca roţile să alunece sau ca taluzul să se prăbuşească.

12
Pronar T653 T653/1 T653/2
• Viteza trebuie să fie redusă înainte de a face un viraj sau de a trece peste o porţiune
denivelată.
• Când conduceţi, evitaţi virajele bruşte, mai ales peste denivelări.
• Luaţi în seamă faptul că distanţa de frânare a angrenajului tractor-remorcă creşte
substanţial la viteze mari sau în cazul încărcăturilor mari.
• Monitorizaţi comportamentul remorcii în cazul transportului pe un teren cu denivelări şi
adaptaţi viteza la condiţiile de drum, încetiniţi din timp înainte de a face un viraj.
Important: Înainte de a porni cu remorca ataşată, verificaţi următoarele:
- Cuiele de osie ce leagă remorca de partea inferioară, împiedicând-o să cadă
- Cuiele de prindere a pereţilor laterali să nu fie în pericol de a cădea.
Transportul încărcăturilor voluminoase peste şanţuri, denivelări, taluzuri este foarte
riscant pentru răsturnarea remorcii. Fiţi precauţi.

4.6 Descărcarea
Remorca este dotată cu un sistem de basculare hidraulic şi cu o structură corespunzătoare a
cadrului pentru a permite bascularea în spate şi în lateral. Bascularea remorcii este controlată din cabina
şoferului, prin folosirea sistemului de distribuţie hidraulică extern al tractorului.

Figura 4.3 Şuruburile de ancorare a sistemului de basculare

Descărcarea este efectuată respectând succesiunea:


- tractorul şi remorca sunt poziţionate să se deplaseze în faţă, pe un teren tare şi plan.
- Imobilizaţi tractorul şi remorca cu frâna de parcare

13
Pronar T653 T653/1 T653/2
- Şuruburile de basculare (care conectează remorca de rama inferioară) trebuie puse şi
blocate pe partea care va fi folosită la descărcat; Şuruburile şi prizele sunt construite astfel încât este
imposibil să le plasaţi pe partea opusă, ceea ce ar duce la deteriorarea remorcii.
Mânerul (1)- aşezarea corectă a şurubului este verticală , în jos – fig. 4.3.

Fig. 4.4 Încuietorile lateralelor şi ale extensiilor


(1)maneta de blocare a peretelui stâng, (2)maneta de blocare a peretelui din spate,
(3)blocaj al peretelui lateral (stânga spate) (4)blocaj al peretelui din spate (stânga), (5)blocaj
lateral.
- deschideţi pereţii şi/sau extensiile laterale sau din spate sau deschideţi peretele glisant din
spate (în funcţie de direcţia în care va avea loc descărcarea); fiţi atenţi în timpul deschiderii,
deoarece încărcătura poate exercita o presiune mare asupra pereţilor.
- plasaţi maneta care controlează circuitele sistemului hidraulic de basculare în poziţia 1-
bascularea primei remorci
- folosiţi maneta de distribuţie din cabina şoferului pentru a începe bascularea încărcăturii
- după descărcare, coborâţi remorca, curăţaţi resturile de pe margini şi pereţi
- închideţi şi asiguraţi pereţii şi extensiile şi uşa glisantă
- înainte de a porni, asiguraţi-vă că şuruburile de basculare sunt în poziţia corectă, adică
mânerul este orientat în jos.
Dacă este conectată o a doua remorcă, aceasta ar trebui descărcată doar atunci când prima
remorcă a fost coborâtă şi maneta de control a sistemului hidraulic de basculare este în poziţia 2 –
bascularea celei de-a doua remorci.

14
Pronar T653 T653/1 T653/2
Pericol: Bascularea remorcii trebuie efectuată pe un teren dur şi uniform.
Folosiţi doar şuruburi originale cu opritor sau mâner. Folosirea altor şuruburi
poate cauza defecţiuni. Şuruburile de basculare trebuie să fie legate în mod corect.
Când deschideţi remorca în partea laterală fiţi foarte atenţi, deoarece asupra pereţilor este
exercitată o presiune foarte mare a încărcăturii.

Peretele din spate al remorcii este echipat cu o poartă glisantă (1) – fig. 4.5 şi cu o
deschidere în formă de poartă (2)- echipament opţional, care este folosită pentru descărcarea
materialelor uşoare. Forma acestei deschideri permite dozarea materialelor în ambalaje (saci, cutii
etc.). Deschiderea poate fi controlată folosind maneta (3). Pentru a face acest lucru, slăbiţi bolţul
care blochează poarta glisantă (4), deschideţi conform instrucţiunilor şi blocaţi din nou folosind
bolţul. Când descărcaţi prin deschizătură, nu desfaceţi încuietorile pereţilor sau ale extensiilor, iar
bascularea trebuie făcută încet şi fără şocuri. Ridicarea rapidă a remorcii va exercita o presiune
mare asupra părţii din spate datorită dispunerii materialului şi ar putea compromite stabilitatea
remorcii.

Fig. 4.5 Deschiderea în pantă (1) poarta glisantă, (2) deschiderea, (3) manetă, (4) bolţ de
închidere.

15
Pronar T653 T653/1 T653/2

Pericol: Când închideţi poarta din spate în pantă sau pereţii fiţi atenţi să nu vă striviţi
degetele.

Remorca cu extensii de plasă poate fi descărcată prin bascularea acesteia în spate.


Pericol: Materialele compacte încărcate în exces de 1m pot fi descărcate prin
bascularea remorcii în spate. NU mişcaţi remorca în faţă dacă încărcătura este
aglomerată sau predispusă să curgă şi nu se descarcă. Asiguraţi-că că în timpul
descărcării nu este lângă remorca basculantă sau că materialul încărcat nu
curge. Bascularea se poate face când remorca este conectată la tractor. NU
basculaţi remorca în condiţii de vânt puternic. Nu mişcaţi tractorul când remorca este
ridicată.

În timpul descărcării materialelor mari fiţi precauţi. Nu basculaţi remorca pe teren denivelat
sau umed şi nu mişcaţi sau smuciţi remorca în timpul descărcării. Materialele voluminoase sunt
dificil de descărcat de aceea trebuie să fiţi atenţi şi răbdători. Manevrarea neglijentă a remorcii
poate fi periculoasă pentru operatori şi privitori şi poate cauza defecţiuni maşinii.

4.7 Folosirea corespunzătoare şi întreţinerea cauciucurilor


• Când lucraţi la cauciucuri, pene sau alte obiecte cu margini neascuţite trebuie plasate sub
roţile remorcii pentru a o împiedica să se rostogolească. Roata poate fi scoasă doar când remorca este
goală.
• Repararea roţilor sau a anvelopelor trebuie efectuată de persoane abilitate, cu uneltele
potrivite.
• Verificarea strângerii şuruburilor trebuie făcută după prima utilizare a remorcii, după primul
transport cu încărcătură şi după 6 luni de utilizare. Dacă se lucrează intens, verificarea trebuie făcută
cel puţin la fiecare 100 de km. Acţiunile de mai sus trebuie repetate individual dacă o roată a fost
scoasă de pe ax.
• Verificaţi în mod regulat şi menţineţi presiunea corectă în roţi în conformitate cu Manualul
(mai ales dacă remorca nu este folosită un timp îndelungat).
• Presiunea şi cauciucurile trebuie verificate şi după o zi întreagă de muncă intensă.
Temperaturile ridicate pot creşte presiunea cu aproape 1 bar. La temperaturi înalte sau presiuni mari,
reduceţi încărcătura sau viteza.
• Nu scoateţi aerul din cauciucuri calde pentru a regla presiunea, căci cauciucurile vor fi
dezumflate când temperaturile revin la normal.
• Protejaţi ventilele prin folosirea unor capace potrivite pentru a evita să intre în contact cu
solul.
• Nu depăşiţi viteza maximă admisă a remorcii.
• Când se lucrează toată ziua cu remorca, după - amiaza opriţi lucrul cel puţin o oră.
• Faceţi o pauză de 30 de minute pentru răcirea cauciucurilor după 75 de km sau după 150 de
minute de mers continuu, în funcţie de care moment se petrece mai întâi.

16
Pronar T653 T653/1 T653/2
• Evitaţi gropile, manevrele bruşte sau viteza mare la viraje.

Secţiunea 5
Funcţionarea tehnică
5.1. Informaţii preliminare
Când folosiţi remorca, sunt esenţiale verificări periodice ale stării tehnice ca şi procedurile de
lucru şi de întreţinere care menţin maşina într-o stare tehnică bună. În legătură cu acestea, utilizatorul
este obligat să efectueze procedurile de întreţinere şi reglare recomandate de Producător.
Reparaţiile din perioada de garanţie pot fi efectuate doar de puncte de service autorizate.
Procedurile detaliate şi proporţiile funcţiile sunt descrise în această secţiune şi pot fi efectuate de
utilizator cu propriile sale resurse. În cazul unor reparaţii neautorizate, modificările setărilor din fabrică
şi alte acţiuni care nu sunt considerate a putea fi îndeplinite de operator, vor duce la invalidarea
garanţiei.

5.2 Întreţinerea frânelor şi a axelor


5.2.1 Informaţii preliminare
Lucrările legate de repararea, schimbarea sau refacerea axelor şi a frânelor trebuie încredinţate
specialiştilor, care posedă tehnologia şi calificarea necesară.
Îndatoririle utilizatorului se limitează la:
• Verificarea iniţială a frânelor axelor
• Verificarea şi reglarea jocului uşor al lagărelor axelor
• Montarea şi demontarea roţilor pentru a verifica strângerea şuruburilor
• Verificarea presiunii aerului, evaluarea stării tehnice a roţilor şi a anvelopelor
• Reglarea frânei mecanice
• Schimbarea cablului frânei de parcare şi reglarea tensiunii cablului. Proceduri legate de:
• Schimbarea vaselinei din lagărele axelor
• Schimbarea lagărelor, a izolaţiei butucilor
• Schimbarea alinierii frânelor, repararea frânei pot fi efectuate de ateliere specializate.
pericol: Nu folosiţi remorca atunci când sistemul de frânare nu este de încredere.

5.2.2 Verificarea iniţială a frânelor axelor


După cumpărarea remorcii, utilizatorul este responsabil de verificarea generală a sistemului de
frânare al axelor remorcii.

17
Pronar T653 T653/1 T653/2

Verificarea iniţială a frânelor axelor trebuie făcută:


• După prima utilizare
• După primul transport cu încărcătură.

Procedurile de verificare
- conectaţi remorca la tractor şi plasaţi pene sub roţile din spate ale remorcii
- cuplaţi şi eliberaţi pe rând frâna principală şi apoi frâna de parcare a remorcii. Frâna
principală şi cea de parcare trebuie cuplate şi eliberate fără prea mare rezistenţă şi severitate.
- Verificaţi mijloacele de asigurare a cilindrului şi a resorturilor de revenire
- Verificaţi mişcarea cilindrului şi revenirea corectă a pistonului în poziţia de start. Ajutorul
unei a doua persoane este necesar, pentru a cupla frâna remorcii.
- Verificaţi dacă elementele axelor sunt la locul lor (cuiele spintecate în piuliţele crenelate,
inelele de expansiune, etc.).
- Verificaţi cilindrii hidraulici sau pe cei pneumatici pentru etanşeitate – comparaţi
secţiunile 5.3.2 şi 5.4.2.

5.2.3 Verificaţi jocul lagărelor axelor roţilor

Fig. 5.1. Punctele de sprijin ale cricului


18
Pronar T653 T653/1 T653/2
(1) ax, (2) absorbant de şocuri în formă de arc lamelar (3) bolţ în formă de U
Procedurile de pregătire
- conectaţi remorca la tractorul care este frânat cu ajutorul frânei de parcare
- parcaţi tractorul şi remorca pe un teren dur şi neted. Poziţionaţi tractorul astfel încât să
meargă n faţă (axul frontal al remorcii nu poate fi întors).
- Puneţi pene de siguranţă sub roata din spate ale remorcii. Asiguraţi-vă că remorca nu se
va mişca în timpul verificării.
- Ridicaţi roata din faţă (din partea opusă amplasării penelor). Cricul ar trebui pus sub ax,
între bolţurile în formă de U (3), fig. 5.1, care asigură axul (1) şi arcul lamelar pentru absorbţia
şocurilor (2) sau cât se poate de aproape de zona de ridicare a cricului. Punctele de sprijin recomandate
sunt marcate cu săgeţi. Cricul trebuie să fie potrivit cu greutatea remorcii.
Verificarea jocului lagărelor axelor
- rotind roata încet în ambele direcţii verificaţi ca mişcarea să fie lină şi ca roata să se
rotească fără o rezistenţă prea mare.
- Întoarceţi roata repede şi verificaţi ca lagărul să nu producă sunete neobişnuite.
- Rotind roata încercaţi să detectaţi jocul. Puteţi folosi o manetă plasată sub roată şi cu
celălalt capăt sprijinit pe podea.
- Repetaţi procedura pentru fiecare roată, şi ţineţi contă că cricul trebuie să fie pe partea
opusă penelor.
Dacă simţiţi joc, reglaţi lagărul. Sunetele neobişnuite pot fi semne ale unei uzuri excesive,
mizerie sau deteriorare. Atunci lagărul împreună cu inelul de etanşare trebuie înlocuite cu altele noi sau
curăţate şi gresate. În timpul verificării asiguraţi-vă că zgomotul şi jocul vine de la lagăr şi nu de la
sistemul de suspensie (ex. Jocul arcului lamelar, etc.).

Sfat: Dacă învelişul axului este deteriorat sau lipseşte se poate ca umezeala să pătrundă la ax,
ceea ce va cauza uzura mai rapidă a lagărului şi a elementelor de etanşare. Viaţa lagărului
depinde de condiţiile de lucru ale remorcii, încărcarea, viteza cu care merge şi gresarea acesteia.

Verificaţi starea învelişului axului, şi dacă e necesar înlocuiţi-l cu unul nou. Verificarea jocului
poate fi efectuată doar când remorca este legată de tractor şi este goală.

Verificarea jocului
• După primii 1000 de km
• După folosirea intensivă a remorcii
• La fiecare 6 luni sau la fiecare 25000 km.

19
Pronar T653 T653/1 T653/2

Pericol: Înainte de a începe lucrul, utilizatorul trebuie să citească instrucţiunile de ridicare şi să


le respecte. Cricul trebuie sprijinit stabil de pământ şi de axe. Remorca nu trebuie mişcată în
timpul verificării jocului axelor.

5.2.4 Reglarea jocului lagărelor


Procedurile de pregătire
Pregătiţi tractorul şi remorca pentru aceste proceduri în conformitate cu descrierea din secţia
5.2.3.
Reglarea lagărelor axelor roţilor de drum
- scoateţi învelişul axului (1)- fig. 5.2
- scoateţi pana de siguranţă (3) asigurând piuliţa crenelată (2).
- Strângeţi piuliţa pentru a elimina jocul. Roata ar trebui să se rotească cu o rezistenţă
nesemnificativă.
- Desfaceţi piuliţa (nu mai puţin de 1/3 de rotaţie) pentru a acoperi cea mai apropiată
degajare a filetului, aliniată cu deschiderea din arborele osiei. Roata ar trebui să se rotească cu o
rezistenţă nesemnificativă. Piuliţa se poate să nu fie foarte strânsă. Nu aplicaţi o presiune prea mare
pentru a nu deteriora lagărul.
- Asiguraţi piuliţa cu pana de siguranţă şi un capac.
- Bateţi uşor capacul cu un ciocan de cauciuc sau de lemn.

20
Pronar T653 T653/1 T653/2

Figura 5.2 Reglarea lagărelor (1) înveliş, (2) piuliţă crenelată, (3)pană de siguranţă
Roata ar trebui să se rotească încet, fără o rezistenţă detectabilă care să fie cauzată de frecarea
saboţilor de frână din butucul de frână. Reglarea jocului lagărului poate fi efectuată doar atunci când
remorca este conectată la tractor şi este goală.
Sfat: Dacă roata este demontată, jocul este uşor de verificat şi de reglat.

5.2.5 Montarea şi demontarea roţii, verificarea strângerii şuruburilor


Demontarea roţii
- imobilizaţi remorca cu frâna de parcare
- puneţi pene de siguranţă sub roata din spate
- asiguraţi-vă că remorca nu se va mişca în timpul demontării roţii
- slăbiţi piuliţele şuruburilor conform secvenţei din figura 5.3.
- puneţi un cric şi ridicaţi remorca.
- Demontaţi roata.
Montarea roţii
- curăţaţi şuruburile şi piuliţele axelor de noroi. Nu gresaţi filetele.
- Verificaţi starea lor şi dacă e nevoie, înlocuiţi-le.

21
Pronar T653 T653/1 T653/2
- Puneţi roata pe ax, strângeţi piuliţa pentru a regla
- Coborâţi remorca, strângeţi piuliţele cu forţa recomandată şi în conformitate cu secvenţa
descrisă.
Sfat: Piuliţele roţilor ar trebui strânse folosind un efort de torsiune de 270Nm –
piuliţe M18x1.5.

Strângerea piuliţelor
Piuliţele ar trebui strânse gradual, în diagonală (în mai multe etape, până se obţine efortul de
torsiune necesar strângerii) folosind o cheie de roţi. Dacă aceasta nu este disponibilă, se poate folosi o
cheie obişnuită. Braţul cheii (L) fig. 5.3 ar trebui să fie selectat în funcţie de greutatea persoanei (F)
care strânge piuliţa. Reţineţi că această metodă nu este la fel de bună ca folosirea cheii de roţi.

Fig. 5.3. Succesiunea manevrelor pentru strângerea piuliţelor


(1)- (6) succesiunea strângerii piuliţelor (L) lungimea cheii, (F) greutatea utilizatorului

22
Pronar T653 T653/1 T653/2
Verificarea strângerii şuruburilor:
• după prima utilizare
• după primul drum cu încărcătură
• după primii 1000 de km parcurşi
• după o folosire de 6 luni sau 25000km.
Dacă se lucrează intens, verificarea ar trebui făcută cel puţin la fiecare 100 km.
Acţiunile descrise mai sus ar trebui repetate individual dacă roata a fost scoasă de pe ax.

Important: Piuliţele axelor nu ar trebui strânse cu o cheie pneumatică


deoarece există pericolul de a depăşi efortul de torsiune permis ceea ce ar
duce la ruperea filetelor sau a penelor de siguranţă.
Cea mai mare precizie este obţinută prin folosirea unei chei de roţi. Înainte de
a începe lucrul, asiguraţi-vă că este stabilită valoarea corectă a efortului de
torsiune.

Tabelul 5.1 Braţul cheii


Efortul de torsiune (Nm) Greutatea corporală (F ) Lungimea braţului (L)
(Kg) (m)
270 90 0.3
77 0.35
67 0.40
60 0.45

5.2.6 Verificarea presiunii aerului, evaluarea stării tehnice a roţilor şi a


anvelopelor
Presiunea anvelopelor ar trebui verificată după schimbarea roţii de rezervă şi nu mai târziu
de o lună. În cazul unei folosiri intensive, este recomandat să verificaţi presiunea mai des. În acest
caz, remorca trebuie să fie goală. Verificarea trebuie făcută înainte de a porni la drum, când roţile
nu sunt încălzite sau după o perioadă prelungită de parcare.
Sfat: Valorile presiunii aerului sunt specificate în tabelul de informaţii de pe
roată sau pe cadrul de deasupra roţii remorcii.

23
Pronar T653 T653/1 T653/2

Pericol: Cauciucurile deteriorate sau roţile pot produce accidente grave.

Când verificaţi presiunea, fiţi atenţi la starea tehnică a roţilor şi a anvelopelor. Priviţi cu
atenţie lateralele cauciucurilor şi verificaţi starea uzurii.
În cazul unor daune mecanice, consultaţi cea mai apropiată vulcanizare şi verificaţi dacă
defectul necesită înlocuirea cauciucului.
Roata ar trebui să fie verificată pentru deformări, deteriorarea materialului, a legăturilor,
coroziune mai ales în zonele de legătură şi la contactul cu anvelopa.
Starea tehnică şi întreţinerea corespunzătoare cresc durata de viaţă a acestor elemente şi
asigură un nivel corespunzător de siguranţă pentru utilizatori.
Verificarea presiunii din roţi şi a jantelor:
• la fiecare lună de utilizare
• dacă e necesar.

5.2.7 Reglarea frânelor mecanice


În timpul utilizării remorcii butucii de frână sunt supuşi uzurii din pricina frecării. Pistonul se
extinde şi revine atunci când depăşeşte valoarea maximă a forţei de frânare.
Reglarea trebuie făcută când:
• cursa pistonului este la 2/3 din cursa maximă
• manetele de extindere nu sunt paralele unele cu altele în timpul frânării
• se fac reparaţii la sistemul de frânare.
Acţiuni de întreţinere necesare
- desfaceţi furca cilindrului montată pe braţ (1)
- demontaţi inelul de expansiune (4) şi şaiba (3)
- marcaţi poziţia braţului (1) relativă la ax (2). În direcţia (A), dacă se frânează prea repede
şi în direcţia (B) dacă se frânează prea târziu.
- Poziţionaţi şaiba şi inelul de extindere. Verificaţi dacă elementele sunt poziţionate corect.

24
Pronar T653 T653/1 T653/2

Fig. 5.4 Reglarea frânelor mecanice ale axelor


(1) braţ de extindere, (2) ax de extindere, (3) şaibă, (4)inel de extindere
Reglarea trebuie făcută separat pentru fiecare roată. Braţul (1) trebuie mişcat cu un canal în
direcţia dorită. Dacă dimensiunea acţiunii cilindrului este încă incorectă, mutaţi din nou. După reglarea
corespunzătoare, la frânarea totală axul planetar de extindere ar trebui să creeze un unghi de 90° cu
pistonul cilindrului iar cursa ar trebui să fie cam la jumătate din cursa totală a pistonului. După
decuplarea frânei braţele de extindere nu trebuie să se sprijine pe elemente structurale, deoarece o
retragere prea mică a pistonului poate duce la frecarea saboţilor de frână din butuc şi va produce
supraîncălzirea frânelor. Braţele de extindere, plasate pe un ax trebuie să fie poziţionate în paralel unul
faţă de altul la frânarea totală. Dacă nu, reglaţi poziţia braţului care are cursa ca mai lungă.
În timpul demontării furcii cilindrului, marcaţi starea iniţială a şurubului acesteia deoarece
această poziţie e setată de producător şi nu poate fi schimbată.
Tabelul 5.2 Poziţia şurubului furcii cilindrului
Tipul remorcii Poziţia şurubului
Axul frontal Axul din spate
T653 150 150
T653/1 150 150
T653/2 180 150

5.2.8 Reglarea tensiunii cablului frânei inerţiale


În cazul remorcilor cu frână inerţială, când reglaţi tensiunea cablului trebuie constatat că frâna
axului frontal funcţionează simultan cu ca a axului din spate. Dacă frânarea este prea timpurie sau prea
târzie, reglaţi tensiunea cablului (2)- fig. 5.5

25
Pronar T653 T653/1 T653/2

fig. 5.5. Reglarea tensiunii cablului frânei inerţiale


(1) axul inerţial din spate, (2)cablu de frână inerţială, (3)întinzător, (4)contrapiuliţă.
Acţiuni de întreţinere necesare:
- slăbiţi contrapiuliţa (4) a întinzătorului.
- Reglaţi lungimea cablului (2): strângeţi cablul (2) dacă frâna din spate acţionează după
cea din faţă şi slăbiţi cablul (2) dacă frâna din spate acţionează înaintea celei din faţă.
- Strângeţi piuliţa (4), verificaţi acţiunea frânelor. Dacă probleme persistă, repetaţi
succesiunea de paşi.

Verificarea şi reglarea frânei principale:


• La fiecare 12 luni
• Dacă e necesar

26
Pronar T653 T653/1 T653/2
Repararea frânelor, schimbarea aliniamentului, etc. pot fi făcute doar în service-uri autorizate.
Reparaţiile neautorizate şi modificările anulează garanţia. Printre operaţiile de întreţinere care pot fi
efectuate de utilizator se numără doar reglarea frânelor prin schimbarea poziţiei braţelor de întindere.

5.2.9 Schimbarea cablului frânei de parcare şi reglarea tensiunii acestuia


Funcţionarea corespunzătoare a frânei de parcare depinde de eficienţa frânei axului din spate şi
de o tensiune corectă a cablului de frână.
Schimbarea cablului de frână:
- legaţi remorca de tractor. Parcaţi ansamblul pe o suprafaţă plană.
- Puneţi pene de siguranţă sub roata din spate a remorcii.
- Slăbiţi piuliţa (4) a clemelor de cablu
- Gresaţi mecanismul de frânare şi şuruburile rolelor de ghidaj.
- Puneţi noul cablu, reglaţi tensiunea.

fig. 5.6. Reglarea tensiunii cablului frânei de parcare


(1)mecanismul fix al frânei, (2)cablul frânei de mână, (3) brida de prindere în formă de U, (4)
piuliţa de prindere.
Reglarea tensiunii cablului frânei de parcare
- conectaţi remorca la tractor. Parcaţi ansamblul pe o suprafaţă plană
- puneţi pene de siguranţă sub roata din spate a remorcii.
- Desfaceţi şurubul mecanismului de frânare (1) la maxim - fig. 5.6 (contrar acelor de
ceas).
- Slăbiţi piuliţa (4) a bridei cablului (3) de frânare (2).
- Strângeţi cablul şi apoi brida. Lungimea cablului trebuie selectată astfel încât la eliberarea
totală a frânelor de lucru şi de parcare, cablul să fie slab şi să atârne cu 1-2 cm.
Reglarea tensiunii cablului trebuie făcută dacă:
• Cablul este întins

27
Pronar T653 T653/1 T653/2
• Bridele cablului s-au slăbit
• După reglarea frânelor axelor
• După reparaţii ale sistemului de frânare
• După reparaţii ale sistemului de frânare pentru parcare.
Înainte de a începe reglarea, asiguraţi-vă că frâna principală este reglată corect şi funcţionează
corespunzător.
Reglarea frânei de parcare (pentru remorci cu frână inerţială) nu este necesară dacă frâna
principală (inerţială) funcţionează corect.
Verificarea şi reglarea frânei de parcare
• La fiecare 12 luni
• Dacă e necesar.

5.3 Operarea sistemului pneumatic


5.3.1 Informaţii preliminare
Lucrările legate de repararea, schimbarea sau rectificarea componentelor sistemului (cilindrii de
frână, conducte, valve de control, regulator al forţei de frânare, etc.) trebuie încredinţate unor ateliere
specializate care au tehnologia şi personalul calificat pentru acest tip de lucrări.
Îndatoririle operatorului în ceea ce priveşte sistemul pneumatic includ:
• Verificarea presiunii aerului din sistem
• Curăţarea filtrului (filtrelor) de aer
• Scurgerea apei din rezervorul de apă
• Curăţarea valvei de scurgere
• Curăţarea şi întreţinerea conexiunilor conductelor pneumatice
Pericol: NU folosiţi remorca dacă sistemul de frânare nu funcţionează
corect.

5.3.2 Verificarea presiunii aerului din sistemul pneumatic


Verificarea presiunii din sistemul hidraulic:
- legaţi remorca de tractor
- imobilizaţi tractorul şi remorca cu ajutorul frânei de parcare. Puneţi pene de siguranţă sub
roata din spate a remorcii.

28
Pronar T653 T653/1 T653/2
- Porniţi tractorul pentru a suplimenta aerul din rezervorul de frânare al remorcii. În
sistemele cu o singură conductă, presiunea aerului trebuie să fie de aproape 5.8 bari, iar în cele cu două
conducte, de 8 bari.
- Opriţi tractorul
- Verificaţi componentele sistemului prin eliberarea pedalei de frână din tractor. Fiţi foarte
atenţi la conexiunile conductelor şi la cilindrii de frână.
- Repetaţi verificarea sistemului cu pedala apăsată. Este necesar ajutorul celei de-a doua
persoane.
În cazul apariţiei unor scurgeri, aerul comprimat va ajunge la exterior şi va avea un sunet
specific. Lipsa presiunii din sistem poate fi evidenţiată prin acoperirea elementelor verificate cu un
fluid pe bază de spumă care nu va reacţiona agresiv la contactul cu componentele. Este recomandat să
folosiţi amestecuri din comerţ speciale pentru a facilita scurgerile de aer. Componentele deteriorate
trebuie înlocuite sau reparate. Dacă scurgerile apar la legături, utilizatorul le poate strânge. Dacă aerul
continuă să se piardă, înlocuiţi legătura sau sigilaţi.
Verificaţi presiunea din sistem:
•După primii 1000 km
•De fiecare dată după ce aţi efectuat reparaţii sau aţi schimbat componente
ale sistemului
•Anual.

Verificarea vizuală a sistemului


În timpul verificării presiunii trebuie să fiţi atenţi la starea tehnică şi la gradul de curăţenie al
componentelor sistemului. Contactul sigiliilor conductelor pneumatice cu ulei, grăsimi, petrol etc.
poate cauza deteriorări şi va accelera procesul de îmbătrânire. Conductele îndoite, deformate
permanent, tăiate sau uzate trebuie înlocuite.

Verificarea vizuală a sistemului


• Efectuaţi o inspectare a sistemului în acelaşi timp cu verificarea
presiunii

29
Pronar T653 T653/1 T653/2
Important: repararea, schimbarea sau refacerea componentelor sistemului
pneumatic poate fi efectuată doar într-un atelier specializat.

5.3.3 Curăţarea filtrelor de aer


În funcţie de condiţiile de lucru ale remorcii, dar nu mai târziu de trei luni, scoateţi şi
curăţaţi filtrele de aer care sunt plasate la conexiunile conductelor sistemului pneumatic. Acestea
sunt folosite de multe ori şi nu este necesară înlocuirea lor decât dacă sunt deteriorate mecanic.
Pericol: Înainte de a începe demontarea filtrului, reduceţi presiunea de aer.
Când desfaceţi uşa glisantă a filtrului, ţineţi carcasa cu cealaltă mână. Staţi
departe de direcţia verticală a carcasei filtrului.

Fig. 5.7 Filtrul de aer


(1) blocaj de siguranţă glisant, (2) carcasa filtrului de aer.

30
Pronar T653 T653/1 T653/2
Acţiuni de întreţinere necesare:
- reduceţi presiunea din conducta de alimentare. Reducerea presiunii se poate face prin
apăsarea butonului conexiunii pneumatice până la punctul de rezistenţă.
- Scoateţi siguranţa glisantă (1)- fig. 5.7. Ţineţi carcasa filtrului cu cealaltă mână. După
scoaterea siguranţei, carcasa este împinsă de arc înspre filtru.
- Racordul şi filtrul trebuie scoase cu atenţie şi suflate cu aer comprimat. Asamblarea se va
face în ordinea inversă.
Curăţarea filtrului (filtrelor) de aer:
• La fiecare 3 luni de folosire

5.3.4 Scurgerea apei din rezervorul de aer

Fig. 5.8Scurgerea apei din rezervorul de aer


(1) valvă de scurgere, (2)rezervor de aer
Acţiuni necesare:
- deschideţi valva de scurgere (1) plasată în partea inferioară a rezervorului (2)- rezervorul
este plasat în partea din spate a cadrului turnant. Aerul comprimat din rezervor cauzează scurgerea apei
spre exterior.

31
Pronar T653 T653/1 T653/2
- După golire, acul valvei ar trebui să se închidă automat şi să oprească scurgerea aerului
din rezervor. Dacă acul nu revine la poziţia sa, atunci toată valva de scurgere trebuie desfăcută şi
curăţată sau înlocuită (dacă e deteriorată) – vezi secţiunea 5.3.5.

Scurgerea apei din rezervorul de aer:


• La fiecare 7 zile de folosire

5.3.5 Curăţarea valvei de scurgere


pericol: Înainte de a demonta valva, scoateţi aerul din rezervor.

Acţiuni necesare:
- reduceţi presiunea în rezervorul de aer. Aceasta se reduce prin aplecarea fusului valvei.
- Desfaceţi valva.
- Curăţaţi valva, prin purjare cu aer comprimat
- Schimbaţi sigiliul de cupru
- Înşurubaţi valva, umpleţi rezervorul de aer şi verificaţi presiunea.

Curăţarea valvei:
• La fiecare 12 luni (înainte de iarnă).

32
Pronar T653 T653/1 T653/2

5.3.6 Curăţarea şi întreţinerea conexiunilor conductelor pneumatice şi a prizelor


pneumatice

Pericol: Conexiuni nesigure şi murdare pot duce la defecţiuni şi la o


funcţionare necorespunzătoare a sistemului de frânare.

Conexiuni sau priza pentru cea de-a doua remorcă deteriorate ar trebui înlocuite. Dacă sunt
deteriorate mantaua sau sigiliul, schimbaţi-le cu unele noi. Contactul sigiliilor conectorilor
pneumatici cu uleiuri, grăsimi, petrol etc. poate cauza deteriorarea lor şi poate accelera procesul de
îmbătrânire.
Dacă remorca este deconectată de la tractor, contactul ar trebui protejat cu o carcasă sau pus
în priza specială. Înainte de perioada de iarnă este recomandat să conservaţi sigiliul cu amestecuri
speciale (vaselină siliconică pentru elementele de cauciuc).
De fiecare dată înainte de conectarea maşinii, verificaţi starea tehnică şi curăţenia
contactelor şi a prizelor tractorului. Dacă e necesar, curăţaţi şi reparaţi.
Verificaţi legăturile remorcii
• Legătura trebuie verificată de fiecare dată înainte de a conecta
remorca la tractor sau de a conecta cea de-a doua remorcă.

5.4 Funcţionarea sistemului hidraulic


5.4.1 Informaţii preliminare
Lucrările de reparaţii, schimbări sau refaceri ale componentelor sistemului hidraulic
(cilindrul de basculare, valve, etc.) trebuie încredinţate unor ateliere specializate care au tehnologia
şi personalul calificat pentru acest tip de lucrări.
Îndatoririle operatorului legate de sistemul hidraulic includ:
• Verificarea presiunii aerului sistemului pneumatic
• Verificarea stării tehnice a conexiunilor hidraulice

33
Pronar T653 T653/1 T653/2
Pericol:
NU basculaţi remorca dacă sistemul hidraulic de basculare nu este
corespunzător.
Nu folosiţi remorca dacă sistemul hidraulic de frânare nu
funcţionează corespunzător.

5.4.2 Verificarea presiunii sistemului hidraulic


Acţiuni necesare:
- conectaţi remorca la tractor
- conectaţi toate conductele sistemului hidraulic conform instrucţiunilor
- curăţaţi conexiunile şi cilindrii (cilindrul de basculare şi posibil cilindrii de frână
hidraulici)
- efectuaţi o basculare test în lateral şi în spate
- apăsaţi de câteva ori pedala de frână a tractorului, dacă remorca este dotată cu sistem
hidraulic de frânare.
- Verificaţi presiunea sistemului hidraulic, cilindrii şi conductele hidraulice.
În cazul unor scurgeri de ulei pe cilindrul presei hidraulice, identificaţi originea scurgerii.
Verificaţi sigiliile hidraulice când cilindrul presei este întins la maxim. Scurgerile minime sunt permise
sub forma „transpiraţiei”, totuşi, dacă observaţi scurgeri sub forma „picăturilor” nu mai folosiţi
remorca până la remedierea defectelor. Dacă cilindrii de frână nu prezintă încredere, NU folosiţi
remorca cu acest sistem defect până ce nu o reparaţi.
Verificarea presiunii:
• După fiecare săptămână de folosire
• La fiecare 12 luni de utilizare

5.4.3 Verificarea stării tehnice a conexiunilor hidraulice şi a prizelor


Conexiunile hidraulice şi prizele destinate conectării cu cea de-a doua remorcă trebuie să
funcţioneze corespunzător şi să fie menţinute curate. De fiecare dată înainte de a conecta verificaţi dacă
priza tractorului sau conexiunea cu cea de-a doua remorcă sunt în stare bună de funcţionare. Sistemele
hidraulice ale tractorului şi ale remorcii sunt sensibile la prezenţa unei contaminări permanente care
poate cauza defecţiuni la elementele de precizie (zgârierea valvelor hidraulice, frecarea suprafeţei
pistonului, etc.).

34
Pronar T653 T653/1 T653/2

Verificarea conexiunilor hidraulice şi a prizelor se face de fiecare dată înainte


de a de a lega remorca de tractor sau cea de-a doua remorcă.

5.4.4 Schimbarea conductelor hidraulice


Conductele hidraulice trebuie schimbate la fiecare 4 ani, indiferent de starea lor tehnică.
Această operaţiune trebuie efectuată de ateliere specializate.

Schimbarea conductelor hidraulice:


• La fiecare 4 ani.

5.5 Funcţionarea sistemelor electrice şi a elementelor de avertizare


5.5.1 Informaţii preliminare
Lucrările de reparaţii, schimbări sau refaceri ale componentelor sistemului electric trebuie
încredinţate unor ateliere specializate care au tehnologia şi personalul calificat pentru acest tip de
lucrări.
Îndatoririle utilizatorului se limitează la :
• Verificarea tehnică a sistemului electric şi a celui reflectorizant
• Schimbarea becurilor.
Important:
NU călătoriţi cu un sistem de iluminat nefuncţional. Lentilele deteriorate sau
becurile arse trebuie înlocuite imediat înainte de a călători. Luminile
reflectorizante pierdute sau distruse trebuie înlocuite.

Acţiuni necesare
- conectaţi remorca la tractor cu firul corespunzător. Verificaţi dacă acel cablu este
funcţional. Verificaţi prizele de conectare ale tractorului şi remorcii.

35
Pronar T653 T653/1 T653/2
- Verificaţi ca luminile remorcii să fie complete şi în stare tehnică bună.
- Verificaţi ca luminile reflectorizante să fie complete.
- Verificaţi montarea corectă a semnului triunghiular de vehicul lent
- Înainte de a ieşi pe drumurile publice, verificaţi ca tractorul să fie dotat cu triunghi
reflectorizant.

Verificarea stării tehnice a sistemului electric:


• De fiecare dată în timpul conectării remorcii.

Sfat: Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că toate becurile şi luminile


reflectorizante sunt curate.

5.5.2 Schimbarea becurilor


Setul de becuri este prezentat în tabelul 5.3. Toate lentilele sunt asigurate cu şuruburi şi nu
este necesară demontarea întregului far sau a subansamblelor remorcii.

Fig. 5.9 Echipamentul electric şi luminile reflectorizante


(1) grup de lumini stânga spate, (2) grup de lumini dreapta spate, (3)led iluminare număr de
înmatriculare, (4) priză cu 7 pini, (5)lumini de parcare faţă, (6) lumină albă reflectorizantă, (7)lumină
portocalie reflectorizantă, (8) lumină reflectorizantă triunghiulară.

Tabelul 5.3 Listă de becuri


Far Tip far Bec/cantitate Număr de
într—un far faruri

36
Pronar T653 T653/1 T653/2
Grup lumini WE549L R10W/1 unitate 1
stânga spate P21W/2 unităţi
Grup lumini WE549P R10W/1 unitate 1
dreapta spate P21W/2 unităţi
Led iluminare LT 120 C5W/ 1 unitate 2
număr înmatriculare
Far parcare faţă LO-110PP C5W/1 unitate 2

5.6 Gresarea remorcii


Tabelul 5.4 Program de gresare a remorcii

Numărul punctelor

Tipul lubrefiantului
Element Punct de gresare

Frecvenţa
de gresare

1 Lagărul axului 4 A 24 luni


2 Punctul de transport 1 B 14 zile
3 Cămaşa axului de extindere 4 A 3 luni
din butuc
4 Arcurile lamelare ale 4 C 6 luni
amortizoarelor
5 Componentele barei 1 B 1 lună
inerţiale
6 Prizele pentru instalarea 4 B 1 lună
braţului de basculare şi a suspensiei
cilindrului
7 Lagărul cilindrului de 1 B 3 luni
basculare
8 Mecanismul frânei de 1 A 6 luni
parcare
9 Şuruburile rolelor de ghidaj 1 A 6 luni
ale frânei de parcare(1)
10 Suprafeţele glisante ale 4 A 3 luni
amortizorului lamelar
11 Şuruburile arcului 4 A 3 luni
amortizor
12 Şuruburile barei de 2 A 3 luni
tracţiune
13 discul turnant 2 A 24 luni
14 Articulaţiile şi prizele 4 B 2 luni
pentru instalarea remorcii (a zonei
37
Pronar T653 T653/1 T653/2
de încărcare)
15 Opritorul extensiei laterale 10 A 1 lună
16 Şurubul manetei 4 D 6 luni
mecanismului de tensionare a
cablului de legătură
17 Ghidajele porţii glisante 2 D 1 lună
18 Şuruburile axului de tragere 6 D 1 lună
al porţii glisante
19 Şuruburile şi blocajele 8 A 1 lună
pereţilor
(1)- nu sunt prezentate în figură

Tabelul 5.5 Lubrifianţi recomandaţi


Listaţi în tabelul 5.4 Descriere
A Lubrefiant general pentru permanent
pentru maşini (litiu, alcalin)
B Lubrefiant permanent pentru elemente
supraîncărcate cu adaos de MOS2 sau grafit
C Anticoroziv în aerosol
D Ulei obişnuit de maşină, lubrefiant
siliconic în aerosol

Lubrefierea remorcii trebuie efectuată cu ajutorul unui dispozitiv de lubrefiere manual sau de
picior, plin cu lubrefiant permanent general disponibil. Înainte de a începe lucrul dacă este posibil,
îndepărtaţi lubrefiantul vechi şi alte impurităţi. Ştergeţi excesul de ulei sau lubrefiant.
Înainte de a începe să gresaţi arcul lamelar, îndepărtaţi impurităţile, spălaţi cu apă şi lăsaţi să se
usuce. Nu folosiţi aparate de spălat cu presiune care pot cauza penetrarea umezelii între lamelele
arcului. Plăcuţele amortizoare trebuie gresate cu un agent care să aibă proprietăţi anticorozive şi de
gresare; este recomandat să aplicaţi pe suprafeţele exterioare ale lamelelor un strat foarte fin de litiu sau
lubrefiant alcalin pe bază de calciu. În acest scop sprayul cu silicon (pentru lubrefierea ghidajelor, etc.
vedeţi tabelul) este foarte potrivit. Suprafeţele glisante ale amortizoarelor şi şurubul amortizoarelor ar
trebui lubrefiat în conformitate cu indicaţiile din tabelul 5.4.
Părţile care ar trebui gresate cu ulei de maşină trebuie şterse cu o cârpă moale şi uscată şi apoi
se plică o cantitate mică pe suprafeţe (cu o perie). Ştergeţi excesul de ulei.
Schimbarea vaselinei din lagărele axelor trebuie făcută la un atelier specializat, echipat cu
uneltele necesare. În conformitate cu recomandările producătorului axelor, demontaţi întregul ax,
scoateţi lagărul şi inelele de etanşare individuale. După o spălare şi o inspecţie atentă, montaţi la loc
elementele lubrefiate. Dacă e necesar, bucşile şi sigiliile trebuie înlocuite. Lubrefierea lagărului axelor
trebuie efectuată cel puţin o dată la 2 ani sau la fiecare 50000km. Dacă utilizarea este intensivă,
lubrefierea trebuie să fie mai frecventă.

38
Pronar T653 T653/1 T653/2

Fig. 5.10 Punctele de lubrefiere ale remorcii, partea I

39
Pronar T653 T653/1 T653/2

fig. 5.11 Punctele de lubrefiere ale remorcii, partea II


Recipientele de lubrefiant sau de ulei goale ar trebui depozitate conform recomandărilor
producătorului.

40
Pronar T653 T653/1 T653/2
În timpul utilizării remorcii, utilizatorul este obligat să respecte instrucţiunile de
lubrefiere conform programului ataşat.

5.7 Consumabile
5.7.1 Uleiul hidraulic
Întotdeauna respectaţi principiul conform căruia uleiul din sistemul hidraulic al remorcii şi al
tractorului trebuie să fie de acelaşi tip. În cazul folosirii unor tipuri diferite de ulei, fiţi siguri că acestea
pot fi amestecate. Folosirea unor tipuri diferite de ulei poate cauza defectarea tractorului sau a remorcii.
O maşină nou conţine ulei hidraulic Lotos L HL32.
Tabelul 5.6 Caracteristicile uleiului hidraulic Lotos L-HL 32
Element Nume Unitat Valoare
e
1 Clasificare a vâscozităţii ISO - 32
3448VG
2 Vâscozitate cinematică la 40°C mm2 /s 28.8 –
35.2
3 Clasificarea calităţii ISO - HL
6743/99
4 Clasificarea calităţii DIN - HL
51502
5 Temperatura de aprindere C 230

În cazul necesităţii schimbării uleiului hidraulic cu altul, verificaţi recomandările producătorului


de ulei cu atenţie. Dacă e recomandat să spălaţi sistemul cu un amestec potrivit, atunci respectaţi aceste
recomandări. Trebuie acordată atenţie ca substanţele chimice folosite în acest scop să nu deterioreze
materialele sistemului hidraulic. În timpul utilizării normale a remorcii nu este necesară schimbarea
uleiului hidraulic, dar, dacă este cerută, această operaţiune trebuie efectuată la un atelier specializat.
Uleiul aplicat datorită compoziţiei sale nu este clasificat drept o substanţă periculoasă, totuşi
acţiune îndelungată asupra pielii sau ochilor poate cauza iritaţii. În cazul contactului cu pielea, spălaţi
locul cu apă şi săpun. Nu aplicaţi solvenţi organici (petrol, kerosen). Hainele contaminate trebuie
schimbate pentru a preveni accesul uleiului la piele. În cazul contactului cu ochii, spălaţi cu apă din
abundenţă şi dacă apare o iritaţie, consultaţi medicul. În codiţii normale, uleiul hidraulic nu este
dăunător aparatului respirator. Pericolul există doar atunci când uleiul este puternic atomizat (vapori de
ulei) sau în cazul arderii, în timpul căreia pot fi eliberaţi compuşi toxici. Incendiile cu ulei pot fi
lichidate cu ajutorul dioxidului de carbon, al spumei sau al extinctorului. Nu folosiţi apa pentru a le
stinge.

5.7.2 Lubrefianţi recomandaţi


Pentru părţile supuse unei încărcături mari, este recomandat să aplicaţi un gresant pe bază de
litiu cu disulfit de molibden (MOS2) sau aditiv de grafit. În cazul subansamblelor mai puţin încărcate,
este recomandată aplicarea unor librefianţi de maşină universali, care conţin aditivi anticorozivi şi nu

41
Pronar T653 T653/1 T653/2
sunt spălaţi de apă uşor. Caracteristici similare ar trebui să fie specifice preparatelor din aerosoli
(grăsimi siliconice, substanţe lubrefiante anticorozive).
Înainte de a începe să folosiţi lubrefianţi, luaţi la cunoştinţă conţinutul etichetei produsului ales.
Relevante sunt măsurile de precauţie şi procedurile de manipulare dar şi depozitarea deşeurilor
(recipiente folosite, cârpe utilizate). Eticheta cu informaţii (fişa de siguranţă a materialelor) trebuie
ţinută împreună cu lubrefiantul.

5.8 Curăţarea remorcii


Remorca trebuie menţinută curată în funcţie de necesităţi şi înainte de o perioadă lungă de
neutilizare (ex. Înainte de iarnă). Înainte de a folosi un aparat de spălat cu presiune, utilizatorul este
obligat să cunoască principiile de funcţionare şi recomandările referitoare la folosirea în siguranţă a
echipamentului.

Indicaţii generale de curăţare a remorcii


• înainte de a spăla remorca, deschideţi toate lateralele şi extensiile. Curăţaţi cu atenţie
resturile încărcăturii (măturaţi sau suflaţi cu aer comprimat), mai ales în punctele de unire ale
lateralelor şi extensiilor.
• Pentru a curăţa remorca, folosiţi apă curată sau cu detergent cu PH neutru.
• Folosirea uni aparat de spălat cu presiune creşte eficienţa dar trebuie avut grijă în timpul
operaţiunii. Duza aparatului de spălat nu trebuie să fie mai aproape de 50cm faţă de suprafaţa ce se
spală.
• Temperatura apei nu trebuie să depăşească 55°C
• Nu îndreptaţi jetul de apă direct spre elementele sistemului remorcii, ex. Valva de control,
regulatorul forţei de frânare, cilindrii de frână, cilindrii hidraulici, prizele pneumatice, electrice sau
hidraulice, lumini, conexiuni electrice, plăcuţe de informare sau avertizare, numere de înmatriculare,
conexiuni ale conductelor, arcuri şi puncte de lubrefiere, etc. O presiune mare a jetului poate deteriora
aceste elemente.
• Pentru a curăţa ţi întreţine suprafeţele acoperite cu plastic este recomandat să folosiţi apă
curată sau amestecuri speciale destinate acestui scop.
• Nu aplicaţi solvenţi organici, amestecuri de origine necunoscută sau alte substanţe care
pot cauza deteriorarea lacului, a suprafeţelor din plastic sau cauciuc. Dacă nu sunteţi siguri, este
recomandat să testaţi pe o zonă ascunsă.
• Suprafeţele unse cu ulei sau lubrefiant trebuie curăţate prin aplicarea de agenţi pe bază de
benzen sau alţi degresanţi şi apoi spălate cu apă curată cu detergent. Respectaţi recomandările
producătorului.

42
Pronar T653 T653/1 T653/2

Pericol:
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de aplicare a detergenţilor de spălare şi a
amestecurilor de întreţinere.
Când spălaţi cu detergenţi, purtaţi haine adecvate de protecţie şi cizme pentru a
vă proteja de stropi.

• Detergentul de spălare trebuie ţinut în recipientul original, sau opţional în alte recipiente,
dar care să fie clar marcate. Amestecurile nu trebuie depozitate în recipiente de mâncare sau de băuturi.
• Fiţi atenţi la curăţenia conductelor elastice şi a sigiliilor. Plasticul din care sunt făcute
aceste elemente poate fi sensibil la anumite substanţe organice sau detergenţi. Ca rezultat al reacţiei pe
termen lung a unor substanţe, procesul de îmbătrânire poate fi accelerat şi creşte riscul de deteriorare.
Elementele de cauciuc trebuie întreţinute cu ajutorul unor amestecuri speciale după o spălare prealabilă.
• După terminarea spălării, aşteptaţi până ce remorca este uscată şi apoi gresaţi toate
punctele, conform recomandărilor. Îndepărtaţi excesul de grăsimi cu o cârpă uscată.
• Respectaţi principiile de protecţie a mediului şi spălaţi remorca în locuri special
amenajate pentru acest scop
• Spălarea şi uscarea remorcii trebuie să aibă loc la temperaturi peste 0°C.
• După spălare şi uscare, remorca trebuie gresată în toate punctele de control, indiferent de
data când a fost făcută ultima gresare.

5.9 Depozitarea
• Remorca trebuie ţinută în clădiri acoperite sau închise
• Dacă nu va fi folosită o vreme îndelungată, este important să fie protejată de condiţiile
nefavorabile ale vremii, mai ales de ruginirea şi deteriorarea accelerată a cauciucurilor. În acest timp,
remorca trebuie să fie goală. Trebuie să fie spălată şi uscată cu atenţie.
• Locurile ruginite trebuie curăţate, degresate şi protejate cu o vopsea anticorozivă, şi apoi
cu una colorată.
• În cazul unei opriri îndelungate a lucrului, este esenţial să lubrefiaţi toate elementele,
indiferent de ultimul moment al lubrefierii.
• Jantele şi cauciucurile trebuie spălate şi uscate cu atenţie. Pentru o perioadă mai mare de
depozitare, este recomandat ca la fiecare 2-3 săptămâni să mişcaţi puţin remorca pentru a schimba
punctul de contact al cauciucurilor cu pământul, pentru a evita deformarea cauciucurilor şi pentru a le
menţine geometria. Presiunea cauciucurilor trebuie verificată şi dacă e necesar, trebuie crescută la
valoarea corespunzătoare.
• Dacă remorca este echipată cu o prelată, este necesar ca aceasta să fie spălată şi uscată.
Dacă e posibil, prelata curată trebuie păstrată neîmpachetată, sau împachetată cu atenţie pentru a nu
produce ruperea sau înţeparea materialului.

43
Pronar T653 T653/1 T653/2
5.10 Cuplul de torsiune al şuruburilor
Dacă nu sunt specificaţi alţi parametri, în timpul reparaţiilor sau întreţinerii, aplicaţi forţa de
torsiune recomandată pentru fiecare ansamblu şurub-piuliţă. Aceste valori sunt oferite în tabelul de mai
jos. Valorile date se aplică şuruburilor negresate.

Tabelul 5.7 Forţa de torsiune a cuplurilor şurub-piuliţă


Lungimea 5.8(1) Md (Nm) 8.8(1) Md 10.9(1) Md (Nm)
filetului (Nm)
M10 37 49 125
M12 64 85 125
M14 100 135 200
M16 160 210 310
M20 300 425 610
M24 530 730 1050
M27 820 1150 1650
M30 1050 1450 2100
(1) clasa de rezistenţă conform standardului DIN ISO 898

fig. 5.12 Şurub cu filet metric (1 ) clasa de rezistenţă, (d)diametrul filetului

5.11 Instalarea şi dezasamblarea cadrului şi a prelatei


Prelata poate fi folosită doar împreună cu cadrul. Asamblarea extensiilor pereţilor poate fi
făcută folosind platformele corespunzătoare, scări, rampe sau alte suprafeţe ridicate stabile. Trebuie
avut grijă şi să vă sprijiniţi cu o mână pe remorcă. Este necesar ajutorul altei persoane.
Cadrul structurii conţine culmea frontală (1)- fig. 5.13, culmea din spate (2) şi bara de conectare
(3).

44
Pronar T653 T653/1 T653/2

fig. 5.13 Cadru cu prelată (1) culmea frontală, (2)culmea din spate, (3) bara conectoare,
(4) prelată, (5) cablu de tensionare.

Asamblarea cadrului şi a prelatei:


- ataşaţi culmea frontală (1) la extensia peretelui frontal
- ataşaţi culmea din spate (2) la extensia peretelui din spate
- filetaţi ţeava de legătură (3) la cele două culmi
- puneţi prelata pe partea dreaptă. Aceasta trebuie aşezată astfel încât să poată fi rulată, fără
a desface prea mult materiale inutil.
- Montaţi cablul de tensionare (5) de pe prelată la cadrul nituit de pe extensia din dreapta.
- Desfaceţi prelata, asiguraţi cablul (5) de la partea stângă la extensia stângă
- Strângeţi prelata şi asiguraţi cu cabluri (5) partea frontală şi cea din spate a prelatei.
Dezasamblarea se face în ordine inversă.
Pericol: Asamblarea şi dezasamblarea cadrului trebuie făcute cu ajutorul unor
platforme, scări sau stând pe o rampă. Acestea trebuie să fie în stare bună pentru
a proteja persoanele care lucrează. Operaţiunea necesită cel puţin două persoane.
Fiţi precauţi când lucraţi.

5.12 Instalarea şi dezasamblarea extensiilor

45
Pronar T653 T653/1 T653/2
Pericol: Asamblarea şi dezasamblarea cadrului trebuie făcute cu ajutorul unor
platforme, scări sau stând pe o rampă. Acestea trebuie să fie în stare bună pentru
a proteja persoanele care lucrează. Operaţiunea necesită cel puţin două persoane.
Fiţi precauţi când lucraţi.

Montarea extensiilor:
- asiguraţi stâlpii extensiei din spate de cei laterali
- instalaţi extensia peretelui frontal
- instalaţi extensia peretelui din spate
- instalaţi extensiile laterale. Mai întâi plasaţi şuruburile superioare ale extensiei în
blocajele corespunzătoare din spate, de pe stâlp şi de pe pereţii din faţă şi apoi blocaţi baza extensiei cu
ajutorul unor cuie de blocare, care o leagă de partea superioară a pereţilor laterali.
- Înşurubaţi scara de extensie de peretele frontal.
Dezasamblarea se face în ordine inversă.

5.13 Reglarea barei de tracţiune

fig. 5.14 Reglarea barei de tracţiune


(1) arc de întindere, (2) întinzător
Reglarea poziţiei barei de tracţiune se face prin schimbarea legăturilor şurubului de întindere (2)
(piuliţă cu cămaşă filetată interior). Tensiunea arcului de întindere (1) nu este modificată. Arcul are
doar rolul de a menţine înălţimea stabilită a barei. În cazul multor tractoare cu cârlig superior de
transport, este posibil să se regleze înălţimea până la axul maşinii. Este deci recomandat să reglaţi bara

46
Pronar T653 T653/1 T653/2
de tracţiune şi axul tractorului astfel încât bara să fie în poziţie orizontală sau cu o uşoară înclinare în
sus faţă de tractor.

5.14 Defecţiuni

Defecţiunea Cauza Remediul


Probleme cu deplasarea Conductele sistemului Conectaţi conductele (doar
pneumatic de frânare nu sunt pentru sistemele pneumatice)
conectate
Frâna de parcare trasă Lăsaţi frâna de parcare
Conductele sistemului Înlocuiţi
pneumatic sunt defecte
Scurgeri Strângeţi, înlocuiţi sau
sigilaţi, înlocuiţi conductele
Valva de control e defectă Verificaţi valva, reparaţi
sau regulatorul forţei de frânare sau înlocuiţi
Zgomot în lagărele Lagărele au joc Verificaţi şi reglaţi jocul
axelor dacă e necesar
Lagăre deteriorate Înlocuiţi
Părţi ale axelor sunt Înlocuiţi
deteriorate
Sistemul de frânare nu Presiune insuficientă în Verificaţi presiunea la
prezintă încredere sistem tractor, aşteptaţi ca compresorul să
umple rezervorul cu presiunea
necesară.
Compresorul tractorului e
defect. Reparaţi sau înlocuiţi.
Valva de frânare a
tractorului e defectă. Reparaţi sau
înlocuiţi.
Scurgeri la nivelul
legăturilor sau al conductelor.
Verificaţi presiunea sistemului şi
etanşeitatea.
Axele se încălzesc Reglarea incorectă a frânei Reglaţi poziţia braţelor de
excesiv principale sau a celei de parcare întindere
Aliniamentele frânelor sunt Schimbaţi saboţii de frână
uzate
Funcţionarea incorectă a Vâscozitate Verificaţi calitatea uleiului
sistemului hidraulic necorespunzătoare a uleiului şi dacă uleiul este de acelaşi tip în
hidraulic ambele maşini. Dacă e necesar
schimbaţi uleiul în tractor sau în
remorcă
Pompa hidraulică a Verificaţi pompa hidraulică
tractorului nu scoate suficientă a tractorului
presiune, sau este defectă
Cilindrul presei hidraulice Verificaţi pistonul

47
Pronar T653 T653/1 T653/2
este defect sau murdar cilindrului (pentru îndoituri sau
coroziune), verificaţi presiunea
(etanşeitatea pistonului), dacă e
nevoie, reparaţi sau înlocuiţi
cilindrul presei hidraulice
Cilindrul se încarcă excesiv Verificaţi mecanismul
controlat de cilindru pentru defecte
mecanice.
Conducte hidraulice Verificaţi ca aceste
deteriorate conducte să fie strânse, să nu fie
fracturate. Dacă e necesar, înlocuiţi
sau strângeţi.

Anexa A
Tipul remorcii Axe frontale/spate
T 653 10.0/75 – 15.3 122 A8(1)
T 653/1

T 653/2

T 653/ 2 cu frână inerţială

(1) discul roţii 9.00x 15.3”


(2) discul roţii 11x16” ET= -20

Secţiunea 4.................................................................................................................................................1
Utilizarea corectă.......................................................................................................................................1
4.1. Pregătirea înainte de prima utilizare...............................................................................................1
4.1.1 Verificarea remorcii după livrare..............................................................................................1

48
Pronar T653 T653/1 T653/2
4.1.2 Pregătirea remorcii pentru ataşarea la tractor prima dată..........................................................1
4.2 Ataşarea şi deconectarea de la tractor..............................................................................................2
4.3. Cuplarea şi decuplarea celei de-a doua remorci..............................................................................5
4.4 Încărcarea şi asigurarea încărcăturii.................................................................................................6
4.4.1 Informaţii generale referitoare la încărcătură............................................................................6
4.5 Transportarea încărcăturilor...........................................................................................................12
4.6 Descărcarea....................................................................................................................................13
4.7 Folosirea corespunzătoare şi întreţinerea cauciucurilor.................................................................16
Secţiunea 5...............................................................................................................................................17
Funcţionarea tehnică................................................................................................................................17
5.1. Informaţii preliminare...................................................................................................................17
5.2 Întreţinerea frânelor şi a axelor......................................................................................................17
5.2.1 Informaţii preliminare.............................................................................................................17
5.2.2 Verificarea iniţială a frânelor axelor.......................................................................................17
5.2.3 Verificaţi jocul lagărelor axelor roţilor...................................................................................18
5.2.4 Reglarea jocului lagărelor.......................................................................................................20
5.2.5 Montarea şi demontarea roţii, verificarea strângerii şuruburilor............................................21
5.2.6 Verificarea presiunii aerului, evaluarea stării tehnice a roţilor şi a anvelopelor.....................23
5.2.7 Reglarea frânelor mecanice.....................................................................................................24
5.2.8 Reglarea tensiunii cablului frânei inerţiale.............................................................................25
5.2.9 Schimbarea cablului frânei de parcare şi reglarea tensiunii acestuia......................................27
5.3 Operarea sistemului pneumatic......................................................................................................28
5.3.1 Informaţii preliminare.............................................................................................................28
5.3.2 Verificarea presiunii aerului din sistemul pneumatic..............................................................28
5.3.3 Curăţarea filtrelor de aer.........................................................................................................30
5.3.4 Scurgerea apei din rezervorul de aer.......................................................................................31
5.3.5 Curăţarea valvei de scurgere...................................................................................................32
5.3.6 Curăţarea şi întreţinerea conexiunilor conductelor pneumatice şi a prizelor pneumatice......33
5.4 Funcţionarea sistemului hidraulic..................................................................................................33
5.4.1 Informaţii preliminare.............................................................................................................33
5.4.2 Verificarea presiunii sistemului hidraulic...............................................................................34
5.4.3 Verificarea stării tehnice a conexiunilor hidraulice şi a prizelor............................................34

5.4.4 Schimbarea conductelor hidraulice.........................................................................................35


5.5 Funcţionarea sistemelor electrice şi a elementelor de avertizare...................................................35
5.5.1 Informaţii preliminare ............................................................................................................35
5.5.2 Schimbarea becurilor..............................................................................................................36
5.6 Gresarea remorcii...........................................................................................................................37
5.7 Consumabile...................................................................................................................................41
5.7.1 Uleiul hidraulic.......................................................................................................................41
5.7.2 Lubrefianţi recomandaţi..........................................................................................................41
5.8 Curăţarea remorcii..........................................................................................................................42
5.9 Depozitarea....................................................................................................................................43
5.10 Cuplul de torsiune al şuruburilor.................................................................................................44
5.11 Instalarea şi dezasamblarea cadrului şi a prelatei........................................................................44
5.12 Instalarea şi dezasamblarea extensiilor........................................................................................45
5.13 Reglarea barei de tracţiune...........................................................................................................46
5.14 Defecţiuni.....................................................................................................................................47
Anexa A...................................................................................................................................................48
49
Pronar T653 T653/1 T653/2

50